Mua Bán Thiết Bị Phòng Âm Nhạc Cụ Tiêu Chuẩn, Thiết Bị Sản Xuất Âm Nhạc, Thiết Bị Phòng Thu

Thứ từ theo mức độ phổ biến
Thứ từ theo điểm tấn công giá
Mới nhất
Thứ trường đoản cú theo giá: thấp mang lại cao
Thứ từ theo giá: cao xuống thấp
*
*
*
*
*

Danh Mục Sản Phẩm
Thiết Bị Thu Âm & Phòng Thu
Microphone
Thiết Bị thêm vào Âm Nhạc
Thiết Bị DJÂm Thanh Live
Hình Ảnh và Ánh Sáng
Phụ Kiện

Việc lựa chọn thiết bị sản xuất &#x
E2;m nhạc kh&#x
F4;ng phải l&#x
E0; điều dễ d&#x
E0;ng. L&#x
FA;c đầu, kh&#x
F4;ng r&#x
F5; ch&#x
ED;nh x&#x
E1;c điều g&#x
EC; c&#x
F3; thể hữu &#x
ED;ch mang đến bạn, những nhiệm vụ &#x
E2;m nhạc n&#x
E0;o bạn sẽ phải giải quyết, những kh&#x
F3; khăn n&#x
E0;o bạn sẽ gặp phải. Đồng thời ở giai đoạn đầu, ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i thường c&#x
F3; ng&#x
E2;n s&#x
E1;ch hạn chế. V&#x
EC; vậy, bạn chỉ cần thiết lập những thứ cần thiết. Nhưng vẫn chưa biết ch&#x
FA;ng ta sẽ cần thiết bị n&#x
E0;o trước ti&#x
EA;n.

H&#x
E3;y cố gắng t&#x
EC;m ra tất cả. Ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i sẽ x&#x
E1;c định những g&#x
EC; cần tập trung khi lựa chọn thiết bị ph&#x
F2;ng thu. Ch&#x
FA;ng ta sẽ t&#x
EC;m hiểu xem c&#x
E1;c kỹ sư &#x
E2;m thanh, người sắp xếp, người tạo beat v&#x
E0; nhạc sĩ thường sử dụng những g&#x
EC;. Ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i sẽ xem x&#x
E9;t c&#x
E1;c danh mục, mẫu m&#x
E3;, loại phần cứng v&#x
E0; phần mềm ch&#x
ED;nh để sản xuất. Ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i sẽ cố gắng hiểu ch&#x
ED;nh x&#x
E1;c những g&#x
EC; ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i cần.

Khi đọc tiếp, bạn sẽ gặp nhiều t&#x
EA;n gọi cho thiết bị sản xuất &#x
E2;m nhạc. Nhưng h&#x
E3;y lu&#x
F4;n nhớ rằng: th&#x
E0; sử dụng những phương tiện tối thiểu c&#x
F2;n hơn l&#x
E0; thu thập một loạt những vật dụng kh&#x
F4;ng cần thiết. T&#x
EC;m hiểu c&#x
E1;c thiết bị dần dần, t&#x
E1;ch từng phần ra. Chỉ khi đ&#x
F3; bạn mới c&#x
F3; thể sử dụng ch&#x
FA;ng một trăm phần trăm v&#x
E0; nhận được lợi &#x
ED;ch tối đa.

M&#x
E1;y t&#x
ED;nh

*

Kh&#x
F4;ng cần thiết phải sở hữu một thiết bị mới. Một m&#x
E1;y t&#x
ED;nh ở nh&#x
E0; để bạn chơi, coi phim v&#x
E0; đ&#x
E1;nh m&#x
E1;y cũng th&#x
ED;ch hợp l&#x
E0;m thiết bị tạo nhạc. Để tạo dự &#x
E1;n đến 5–10 bản nhạc, bất kỳ phần cứng sẵn c&#x
F3; n&#x
E0;o cũng đủ. Đối với c&#x
E1;c c&#x
E0;i đặt phức tạp v&#x
E0; pha trộn c&#x
E1;c t&#x
E1;c phẩm đa chiều, phong ph&#x
FA;, bạn c&#x
F3; thể cần thiết bị ph&#x
F2;ng thu mạnh hơn.

Bộ xử l&#x
FD; c&#x
E0;ng cấp tốc th&#x
EC; bạn c&#x
E0;ng c&#x
F3; thể chạy nhiều plugin c&#x
F9;ng l&#x
FA;c m&#x
E0; kh&#x
F4;ng bị trễ. Dung lượng RAM lớn cho ph&#x
E9;p bạn l&#x
E0;m việc ở chế độ đa nhiệm, chuyển đổi giữa c&#x
E1;c dự &#x
E1;n v&#x
E0; chương tr&#x
EC;nh m&#x
E0; kh&#x
F4;ng gặp vấn đề g&#x
EC;. SSD c&#x
F2;n tăng tốc v&#x
E0; tối ưu h&#x
F3;a thiết bị sản xuất &#x
E2;m nhạc của bạn. Số lượng v&#x
E0; định dạng cổng rất quan liêu trọng để kết nối c&#x
E1;c thiết bị b&#x
EA;n ngo&#x
E0;i. Một số card &#x
E2;m thanh hỗ trợ USB 3.0 trở l&#x
EA;n. V&#x
E0; một số thậm ch&#x
ED; c&#x
F2;n kết nối qua Thunderbolt. V&#x
EC; vậy, điều n&#x
E0;y n&#x
EA;n được tập trung v&#x
E0;o khi lựa chọn một m&#x
E1;y t&#x
ED;nh.

Bộ xử l&#x
FD; mạnh mẽ;Bộ nhớ tầm nã cập ngẫu nhi&#x
EA;n cồng kềnh;lưu trữ SSD;USB hoặc Thunderbolt mới nhất.

Bạn đang xem: Thiết bị phòng âm nhạc

Đ&#x
F4;i lúc bạn phải sử dụng hub USB. C&#x
F2;n c&#x
E1;c thiết bị kh&#x
E1;c th&#x
EC; kh&#x
F4;ng ảnh hưởng nhiều đến việc s&#x
E1;ng t&#x
E1;c &#x
E2;m nhạc, chỉ l&#x
E0; sự thuận tiện trong c&#x
F4;ng việc m&#x
E0; th&#x
F4;i. Một card đồ họa tốt sẽ rất hữu &#x
ED;ch nếu bạn đang marketing sản xuất clip ca nhạc v&#x
E0; quảng c&#x
E1;o. Một m&#x
E0;n h&#x
EC;nh lớn hoặc kết nối nhiều m&#x
E0;n h&#x
EC;nh sẽ gi&#x
FA;p điều hướng v&#x
E0; l&#x
E0;m việc với c&#x
E1;c dự &#x
E1;n phức tạp, ph&#x
E2;n nh&#x
E1;nh dễ d&#x
E0;ng hơn. Kh&#x
F4;ng phải l&#x
FA;c n&#x
E0;o cũng c&#x
F3; thể đặt b&#x
E0;n ph&#x
ED;m laptop v&#x
E0; midi cạnh nhau. Nhưng với một chiếc keyboard di động, thiết bị ph&#x
F2;ng thu sẽ vừa kh&#x
ED;t hơn.

C&#x
E1;i n&#x
E0;o tốt hơn: m&#x
E1;y t&#x
ED;nh x&#x
E1;ch tay hay m&#x
E1;y t&#x
ED;nh để b&#x
E0;n? Hiệu suất nuốm đổi t&#x
F9;y theo cấu h&#x
EC;nh. Nhưng bạn c&#x
F3; thể sở hữu theo m&#x
E1;y t&#x
ED;nh x&#x
E1;ch tay của m&#x
EC;nh mọi l&#x
FA;c mọi nơi. Với m&#x
E1;y t&#x
ED;nh x&#x
E1;ch tay, bạn c&#x
F3; thể tạo nhạc khi ngồi vào c&#x
F4;ng vi&#x
EA;n, qu&#x
E1;n c&#x
E0; ph&#x
EA; hoặc tr&#x
EA;n ghế d&#x
E0;i của bạn b&#x
E8;. Tr&#x
EC;nh sắp xếp trực tuyến như Amped Studio mang đến ph&#x
E9;p bạn ghi nhạc ngay cả tr&#x
EA;n m&#x
E1;y t&#x
ED;nh bảng hoặc điện thoại th&#x
F4;ng minh m&#x
E0; kh&#x
F4;ng cần c&#x
E0;i đặt bất kỳ phần mềm n&#x
E0;o. Đ&#x
E2;y l&#x
E0; c&#x
E1;ch thiết bị sản xuất &#x
E2;m nhạc di động trở th&#x
E0;nh. V&#x
E0; điều n&#x
E0;y rất thuận tiện.

Tr&#x
EC;nh sắp xếp thứ tự

*

N&#x
F3; l&#x
E0; một phần mềm chuy&#x
EA;n dụng để l&#x
E0;m việc với t&#x
E0;i liệu &#x
E2;m nhạc. Tr&#x
EC;nh sắp xếp kh&#x
E1;c nhau về giao diện, chức năng v&#x
E0; xúc tích x&#x
E2;y dựng. Nhưng tất cả ch&#x
FA;ng đều được thiết kế để phục vụ thiết bị sản xuất &#x
E2;m nhạc. V&#x
E0; bất kỳ trong số ch&#x
FA;ng đều c&#x
F3; thể giải quyết được một loạt vấn đề ti&#x
EA;u chuẩn.

Ghi &#x
E2;m nhạc cụ trực tiếp;L&#x
E0;m việc với nhạc cụ midi;Chỉnh sửa &#x
E2;m thanh v&#x
E0; midi;Xử l&#x
FD; c&#x
E1;c bản nhạc c&#x
F3; hiệu ứng;Trộn v&#x
E0; l&#x
E0;m chủ.

Một số tr&#x
EC;nh tự sắp xếp ph&#x
F9; hợp hơn để tạo beat. Ch&#x
FA;ng được cấu tr&#x
FA;c theo nguy&#x
EA;n tắc mẫu. Bạn điền v&#x
E0;o c&#x
E1;c m&#x
F4;-đun giống như tr&#x
EA;n m&#x
E1;y đ&#x
E1;nh trống , viết một v&#x
E0;i mẫu nhịp điệu, sau đ&#x
F3; kết hợp ch&#x
FA;ng v&#x
E0; thu thập c&#x
E1;c nhịp. Trong qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh n&#x
E0;y, bạn sử dụng c&#x
E1;c v&#x
F2;ng lặp, mẫu, thiết bị ảo v&#x
E0; thiết bị vào studio của m&#x
EC;nh. C&#x
E1;c chương tr&#x
EC;nh như vậy được nhấn mạnh lúc l&#x
E0;m việc với c&#x
E1;c nhạc cụ midi v&#x
E0; VST: bộ lấy mẫu, bộ tổng hợp, bộ cắt, v&#x
F2;ng lặp, m&#x
E1;y đ&#x
E1;nh trống.

Một định dạng kh&#x
E1;c l&#x
E0; c&#x
E1;c chương tr&#x
EC;nh mang đến ph&#x
E9;p bạn tạo nhạc theo thời gian thực. Ch&#x
FA;ng thường được sử dụng bởi c&#x
E1;c DJ v&#x
E0; nhạc sĩ điện tử. Phần mềm như vậy thường được đồng bộ h&#x
F3;a với b&#x
E0;n xoay, bảng điều khiển DJ v&#x
E0; c&#x
E1;c thiết bị kh&#x
E1;c để tạo nhạc tr&#x
EA;n s&#x
E2;n khấu. L&#x
E0;m việc với chương tr&#x
EC;nh l&#x
E0; một v&#x
F2;ng lặp trực tiếp. Bạn thả &#x
E2;m thanh của từng nhạc cụ v&#x
E0;o khu vực vực l&#x
E0;m việc của v&#x
F2;ng lặp v&#x
E0; ch&#x
FA;ng sẽ được ph&#x
E1;t li&#x
EA;n tục.

Loại ch&#x
ED;nh thứ cha l&#x
E0; phần mềm ghi &#x
E2;m, chỉnh sửa v&#x
E0; trộn &#x
E2;m truyền thống. Đ&#x
E2;y l&#x
E0; một phần mềm studio đa năng. Ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i ghi lại c&#x
E1;c bản nhạc, chỉnh sửa, cải thiện ch&#x
FA;ng bằng c&#x
E1;c hiệu ứng, c&#x
E2;n bằng &#x
E2;m lượng: đ&#x
F3; l&#x
E0; to&#x
E0;n bộ qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh sản xuất n&#x
F3;i chung.

C&#x
E1;c nhạc sĩ chọn một chương tr&#x
EC;nh dựa tr&#x
EA;n nhiệm vụ của họ v&#x
E0; đ&#x
E1;nh gi&#x
E1; sự tiện lợi về giao diện, chức năng v&#x
E0; thiết kế của n&#x
F3;. C&#x
E1;c chương tr&#x
EC;nh loại thứ nhất ph&#x
F9; hợp hơn cho việc tạo nhịp, trong những khi c&#x
E1;c chương tr&#x
EC;nh loại thứ hai ph&#x
F9; hợp hơn cho c&#x
E1;c buổi biểu diễn trực tiếp. Những người sắp xếp, kỹ sư &#x
E2;m thanh v&#x
E0; những người sử dụng thiết bị analog để tạo ra &#x
E2;m nhạc c&#x
F3; xu hướng ưa chuộng loại thứ ba.

Tr&#x
EC;nh sắp xếp trực tuyến c&#x
F3; thể được ph&#x
E2;n loại th&#x
E0;nh một danh mục ri&#x
EA;ng biệt. Amped Studio ph&#x
F9; hợp đến cả người sắp xếp v&#x
E0; người tạo nhịp, đồng thời nổi bật bởi t&#x
ED;nh di động của n&#x
F3;. Phần mềm n&#x
E0;y kh&#x
F4;ng cần c&#x
E0;i đặt tr&#x
EA;n m&#x
E1;y t&#x
ED;nh, n&#x
F3; chạy th&#x
F4;ng qua tr&#x
EC;nh duyệt Internet. Nhưng n&#x
F3; mang đến ph&#x
E9;p bạn ghi lại c&#x
E1;c bản nhạc từ micr&#x
F4;, b&#x
E0;n ph&#x
ED;m midi v&#x
E0; c&#x
E1;c thiết bị ph&#x
F2;ng thu kh&#x
E1;c.

Plugin VST

*

Đ&#x
E2;y l&#x
E0; c&#x
E1;c m&#x
F4;-đun bổ sung chạy b&#x
EA;n vào tr&#x
EC;nh sắp xếp thứ tự v&#x
E0; xử l&#x
FD; c&#x
E1;c bản nhạc cầm cố đổi &#x
E2;m thanh của ch&#x
FA;ng. Hầu hết mọi tr&#x
EC;nh sắp xếp thứ tự đều đi k&#x
E8;m với một bộ plugin miễn ph&#x
ED;. V&#x
ED; dụ: Amped Studio bao gồm m&#x
E1;y đ&#x
E1;nh trống, m&#x
E1;y n&#x
E9;n, d&#x
E0;n hợp xướng, bộ vang &#x
E2;m v&#x
E0; nhiều nhạc cụ ảo kh&#x
E1;c. Thiết bị sản xuất &#x
E2;m nhạc ở dạng phần mềm được y&#x
EA;u cầu bởi người sắp xếp, kỹ sư h&#x
F2;a &#x
E2;m v&#x
E0; thợ đ&#x
E1;nh nhịp.

C&#x
E1;c plugin được phân chia th&#x
E0;nh c&#x
E1;c c&#x
F4;ng cụ (VSTi) v&#x
E0; xử l&#x
FD; (VST). C&#x
E1;c nhạc cụ được kết nối với c&#x
E1;c bản nhạc midi v&#x
E0; chơi c&#x
E1;c nốt được viết theo mẫu. Một nhạc sĩ thường kết nối b&#x
E0;n ph&#x
ED;m midi, k&#x
ED;ch hoạt VSTi tr&#x
EA;n bản nhạc v&#x
E0; chơi c&#x
E1;c ph&#x
ED;m chọn giai điệu v&#x
E0; h&#x
F2;a &#x
E2;m. Những thiết bị ảo như vậy tại ph&#x
F2;ng thu được sử dụng bởi thợ đ&#x
E1;nh nhịp, người sắp xếp, nh&#x
E0; soạn nhạc v&#x
E0; nhạc sĩ. C&#x
F3; rất &#x
ED;t loại thiết bị như vậy.

M&#x
E1;y lấy mẫu;M&#x
E1;y tổng hợp;Loopers;M&#x
E1;y đ&#x
E1;nh trống.

Xem thêm: Cách Mời Họp Trong Outlook Nhanh Chóng, Lên Lịch Cuộc Họp Microsoft Teams Từ Outlook

Nhưng c&#x
E1;c hiệu ứng được sử dụng bởi cả những người tạo ra &#x
E2;m nhạc v&#x
E0; những người l&#x
E0;m việc về &#x
E2;m thanh, tức l&#x
E0; c&#x
E1;c kỹ sư &#x
E2;m thanh v&#x
E0; kỹ sư l&#x
E0;m chủ. C&#x
F3; rất nhiều thiết bị sản xuất nhạc ảo trong danh mục n&#x
E0;y.

M&#x
E1;y n&#x
E9;n;Bộ c&#x
E2;n bằng;Tiếng vang;Sự chậm trễ;Chất b&#x
E3;o h&#x
F2;a;Điệp kh&#x
FA;c;Phaser;Flanger.

Đ&#x
E2;y chỉ l&#x
E0; một phần nhỏ của phần mềm hiện c&#x
F3;. Bạn c&#x
F3; thể bắt gặp c&#x
E1;c thiết bị dải k&#x
EA;nh kết hợp v&#x
E0; m&#x
F4; phỏng của nhiều bảng điều khiển ph&#x
F2;ng thu, m&#x
E1;y ghi &#x
E2;m, bộ khuếch đại kết hợp guitar, v.v. Tất cả c&#x
E1;c thiết bị n&#x
E0;y tại ph&#x
F2;ng thu đều phục vụ mang lại c&#x
E1;c nhiệm vụ kh&#x
E1;c nhau.

Một m&#x
E1;y n&#x
E9;n “n&#x
E9;n” dải động l&#x
E0;m mang đến &#x
E2;m thanh lớn nhỏ hơn v&#x
E0; &#x
E2;m thanh nhẹ nh&#x
E0;ng hơn. Khi sử dụng n&#x
F3;, bất kỳ phần n&#x
E0;o cũng c&#x
F3; &#x
E2;m thanh d&#x
E0;y đặc với &#x
E2;m lượng đều v&#x
E0; kh&#x
F4;ng bị lệch ra khỏi bản phối. Bộ chỉnh &#x
E2;m mang đến ph&#x
E9;p bạn cắt c&#x
E1;c &#x
E2;m bội kh&#x
F4;ng ao ước muốn v&#x
E0; tăng cường c&#x
E1;c &#x
E2;m bội đẹp mắt. Đ&#x
E2;y l&#x
E0; hai nhạc cụ được sử dụng thường xuy&#x
EA;n nhất trong tất cả c&#x
E1;c thiết bị sản xuất nhạc ảo.

Bộ xử l&#x
FD; của bạn c&#x
E0;ng mạnh th&#x
EC; bạn c&#x
E0;ng c&#x
F3; thể chạy nhiều plugin m&#x
E0; kh&#x
F4;ng bị chậm lại. Mặc dù nhi&#x
EA;n, một số giao diện &#x
E2;m thanh cung cấp c&#x
E1;c hiệu ứng DSP t&#x
ED;ch hợp ri&#x
EA;ng, sử dụng t&#x
E0;i nguy&#x
EA;n của giao diện v&#x
E0; kh&#x
F4;ng tải bộ xử l&#x
FD; của m&#x
E1;y t&#x
ED;nh. Nh&#x
E2;n tiện, giao diện &#x
E2;m thanh l&#x
E0; một phần quan liêu trọng kh&#x
E1;c của thiết bị ph&#x
F2;ng thu m&#x
E0; bạn n&#x
EA;n đặc biệt ch&#x
FA; &#x
FD; đến n&#x
F3; khi trang bị mang lại ph&#x
F2;ng thu của m&#x
EC;nh.

Card &#x
E2;m thanh

*

Nhiệm vụ ch&#x
ED;nh của thiết bị kỹ thuật n&#x
E0;y l&#x
E0; chuyển đổi t&#x
ED;n hiệu analog quý phái t&#x
ED;n hiệu số v&#x
E0; ngược lại. Để l&#x
E0;m được điều n&#x
E0;y, n&#x
F3; c&#x
F3; ADC (bộ chuyển đổi tương tự sang trọng số) v&#x
E0; DAC (bộ chuyển đổi kỹ thuật số quý phái tương tự). C&#x
E1;i trước lấy &#x
E2;m thanh từ micr&#x
F4;, bộ thu &#x
E2;m guitar v&#x
E0; c&#x
E1;c thiết bị sản xuất &#x
E2;m nhạc kh&#x
E1;c v&#x
E0; chuyển n&#x
F3; th&#x
E0;nh m&#x
E3; kỹ thuật số bằng c&#x
E1;ch ghi v&#x
E0;o m&#x
E1;y t&#x
ED;nh. C&#x
E1;i sau lấy m&#x
E3; kỹ thuật số, biến n&#x
F3; th&#x
E0;nh &#x
E2;m thanh v&#x
E0; ph&#x
E1;t qua loa.

V&#x
EC; vậy, chất lượng chuyển đổi trở th&#x
E0;nh yếu tố quyết định khi lựa chọn giao diện &#x
E2;m thanh. Đồng thời, thiết bị ph&#x
F2;ng thu phải đ&#x
E1;p ứng được nhu cầu của nhạc sĩ. V&#x
EC; vậy, đặc điểm quan trọng thứ hai l&#x
E0; số lượng đầu v&#x
E0;o v&#x
E0; đầu ra cũng như định dạng của ch&#x
FA;ng. Để ghi &#x
E2;m guitar điện v&#x
E0; giọng n&#x
F3;i, một đầu v&#x
E0;o micr&#x
F4; v&#x
E0; một đầu v&#x
E0;o nhạc cụ l&#x
E0; đủ. Nhưng lúc ghi trống trực tiếp, thường sử dụng 10–12 đầu v&#x
E0;o micr&#x
F4;.

Ngo&#x
E0;i ra, c&#x
E1;c thiết bị tạo ra &#x
E2;m nhạc phải ph&#x
F9; hợp với nhau. Nếu card &#x
E2;m thanh c&#x
F3; giắc cắm c&#x
E2;n bằng l&#x
E0;m k&#x
EA;nh đầu ra th&#x
EC; m&#x
E0;n h&#x
EC;nh cũng phải c&#x
F3; đầu v&#x
E0;o c&#x
E2;n bằng (v&#x
ED; dụ: XLR). Nếu giao diện được kết nối qua Thunderbolt th&#x
EC; h&#x
E3;y đảm bảo rằng m&#x
E1;y t&#x
ED;nh x&#x
E1;ch tay hoặc m&#x
E1;y t&#x
ED;nh c&#x
F3; cổng th&#x
ED;ch hợp. Nếu thiết bị ph&#x
F2;ng thu của bạn bao gồm micr&#x
F4; điện dung th&#x
EC; giao diện &#x
E2;m thanh của bạn phải c&#x
F3; c&#x
F4;ng tắc nguồn ảo.

Trong một số trường hợp, chẳng hạn, bạn sẽ cần c&#x
E1;c k&#x
EA;nh kỹ thuật số ADAT hoặc S/PDIF để kết nối một thẻ hoặc bộ tiền khuếch đại kh&#x
E1;c v&#x
E0; tăng số lượng đầu v&#x
E0;o. C&#x
F3; lẽ bạn c&#x
F3; thiết bị sản xuất &#x
E2;m nhạc c&#x
F3; cổng midi ri&#x
EA;ng. Nếu n&#x
F3; kh&#x
F4;ng kết nối qua USB, giao diện &#x
E2;m thanh sẽ cung cấp cho n&#x
F3; đầu v&#x
E0;o v&#x
E0; đầu ra midi.

Việc đồng bộ h&#x
F3;a phần cứng v&#x
E0; phần mềm đ&#x
F3;ng vai tr&#x
F2; quan trọng. Ng&#x
E0;y nay, nhiều giao diện c&#x
F3; thể truyền &#x
E2;m thanh từ đầu v&#x
E0;o sang trọng đầu ra m&#x
E0; kh&#x
F4;ng bị trễ. Một số thiết bị ph&#x
F2;ng thu thậm ch&#x
ED; c&#x
F3; thể xử l&#x
FD; t&#x
ED;n hiệu bằng c&#x
E1;c hiệu ứng m&#x
E0; kh&#x
F4;ng bị chậm trễ. Thẻ &#x
E2;m thanh được trang bị bộ trộn phần mềm v&#x
E0; tr&#x
EC;nh điều khiển cao cấp để giảm thiểu độ trễ. Điểm n&#x
E0;y cũng đ&#x
E1;ng để kiểm tra.

M&#x
E0;n h&#x
EC;nh

*

Vậy l&#x
E0; ch&#x
FA;ng ta c&#x
F3; một m&#x
E1;y t&#x
ED;nh với phần mềm sản xuất &#x
E2;m nhạc v&#x
E0; một thiết bị nhận v&#x
E0; ph&#x
E1;t &#x
E2;m thanh. Đ&#x
E2;y l&#x
E0; thiết bị sản xuất &#x
E2;m nhạc cơ bản. Nhưng ch&#x
FA;ng ta cũng cần loa để ph&#x
E1;t &#x
E2;m thanh. C&#x
F3; vẻ như chỉ cần kết nối những chiếc loa th&#x
F4;ng thường l&#x
E0; đủ v&#x
EC; nh&#x
E0; ai cũng c&#x
F3;. Nhưng nếu ngay cả một chiếc PC gia đ&#x
EC;nh cũng ph&#x
F9; hợp th&#x
EC; việc sử dụng loa kh&#x
F4;ng đơn giản như vậy.

Thực tế l&#x
E0; c&#x
E1;c loa gia dụng, kể cả loa cao cấp, đều tăng cường &#x
E2;m thanh. Nhiệm vụ của họ l&#x
E0; g&#x
E2;y ấn tượng với người nghe v&#x
E0; mang lại mang lại họ cảm gi&#x
E1;c dễ chịu. Ngược lại, m&#x
E0;n h&#x
EC;nh l&#x
E0; thiết bị studio chuy&#x
EA;n dụng. Họ kh&#x
F4;ng n&#x
EA;n chơi đẹp m&#x
E0; phải minh bạch, trung thực. Đ&#x
E2;y l&#x
E0; c&#x
E1;ch duy nhất để bạn hiểu r&#x
F5; r&#x
E0;ng ch&#x
ED;nh x&#x
E1;c những g&#x
EC; cần chỉnh sửa trong &#x
E2;m thanh của từng nhạc cụ hoặc to&#x
E0;n bộ bản phối. Mặc dù nhi&#x
EA;n, diễn giả sẽ l&#x
E0;m việc cho một bản ph&#x
E1;c thảo, &#x
FD; tưởng &#x
E2;m nhạc, mẫu nhịp điệu hoặc giai điệu.

M&#x
E0;n h&#x
EC;nh l&#x
E0; thiết bị sản xuất &#x
E2;m nhạc kh&#x
E1; chủ quan. Những người kh&#x
E1;c nhau c&#x
F3; nhận thức &#x
E2;m thanh kh&#x
E1;c nhau. Th&#x
EA;m v&#x
E0;o đ&#x
F3;, &#x
E2;m thanh của ch&#x
FA;ng bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi căn ph&#x
F2;ng. V&#x
EC; vậy, ở đ&#x
E2;y bạn phải lắng nghe v&#x
E0; thử nghiệm. Nhưng cũng c&#x
F3; một số th&#x
F4;ng số kh&#x
E1;ch quan. M&#x
E0;n h&#x
EC;nh kh&#x
E1;c nhau về thiết kế, k&#x
ED;ch thước của loa trầm v&#x
E0; sự hiện diện của c&#x
E1;c điều chỉnh bổ sung.

Nhiều người khuy&#x
EA;n n&#x
EA;n chọn thiết bị studio mang đến một căn ph&#x
F2;ng cụ thể. Ph&#x
F2;ng c&#x
E0;ng lớn th&#x
EC; cần c&#x
F3; loa trầm lớn hơn để tạo &#x
E2;m thanh. Ngược lại, loa lớn trong ph&#x
F2;ng nhỏ sẽ ph&#x
E1;t ra tiếng r&#x
E8; r&#x
E8;. Kh&#x
F4;ng phải ai cũng đồng &#x
FD; với &#x
FD; kiến ​​n&#x
E0;y. Nhưng c&#x
F3; một điều r&#x
F5; r&#x
E0;ng: loa trầm c&#x
E0;ng lớn th&#x
EC; &#x
E2;m trầm c&#x
F3; thể tạo ra c&#x
E0;ng thấp. Phản xạ &#x
E2;m trầm tăng cường tần số thấp. V&#x
E0; nếu m&#x
E0;n h&#x
EC;nh được trang bị th&#x
EA;m bộ điều khiển, đ&#x
E1;p ứng bi&#x
EA;n độ-tần số cũng c&#x
F3; thể được điều chỉnh th&#x
EA;m.

V&#x
EC; vậy, khi lựa chọn thiết bị sản xuất &#x
E2;m nhạc, h&#x
E3;y coi x&#x
E9;t đặc điểm của n&#x
F3; nhưng trước ti&#x
EA;n h&#x
E3;y tin tưởng v&#x
E0;o th&#x
ED;nh gi&#x
E1;c của m&#x
EC;nh. C&#x
F3; rất nhiều mẫu tr&#x
EA;n thị trường hiện nay đ&#x
E3; được ph&#x
E1;t triển bằng c&#x
E1;ch sử dụng c&#x
E1;c c&#x
F4;ng nghệ cụ thể: với loa tweeter dải băng, hiệu chỉnh DSP, loa si&#x
EA;u trầm, v.v. V&#x
E0; k&#x
ED;ch thước của loa kh&#x
F4;ng phải l&#x
FA;c n&#x
E0;o cũng l&#x
E0; yếu tố quyết định. Nh&#x
E2;n tiện, sẽ rất hợp l&#x
FD; nếu bạn mua c&#x
E1;c m&#x
E0;n h&#x
EC;nh ri&#x
EA;ng để t&#x
ED;nh tần số trung b&#x
EC;nh. Tr&#x
EA;n thực tế, những chiếc loa th&#x
F4;ng thường sẽ kh&#x
F4;ng thừa trong số c&#x
E1;c thiết bị của bạn trong ph&#x
F2;ng thu tại nh&#x
E0;. Bạn c&#x
E0;ng sử dụng nhiều nguồn để kiểm tra bản phối của m&#x
EC;nh th&#x
EC; c&#x
E0;ng tốt.

Tai nghe

*

Đ&#x
E2;y l&#x
E0; một hệ thống gi&#x
E1;m s&#x
E1;t kh&#x
E1;c m&#x
E0; bạn hy vọng muốn c&#x
F3; vào kho vũ kh&#x
ED; của m&#x
EC;nh. Ngo&#x
E0;i ra c&#x
F2;n c&#x
F3; tai nghe để sử dụng trong ph&#x
F2;ng thu v&#x
E0; sử dụng tại nh&#x
E0;. Sự kh&#x
E1;c biệt cũng giống như đối với m&#x
E0;n h&#x
EC;nh: một số truyền &#x
E2;m thanh trung thực hơn, một số kh&#x
E1;c – đẹp hơn. C&#x
F3; c&#x
E1;c loại tai nghe ph&#x
F2;ng thu đ&#x
F3;ng, mở v&#x
E0; nửa mở. Ngo&#x
E0;i ra c&#x
F2;n c&#x
F3; m&#x
E0;n h&#x
EC;nh s&#x
E2;n khấu trong tai. Nhưng ch&#x
FA;ng kh&#x
F4;ng thuộc về thiết bị sản xuất &#x
E2;m nhạc.

Tai nghe dạng đ&#x
F3;ng thuận tiện sử dụng khi ghi &#x
E2;m. &#x
C2;m thanh trong đ&#x
F3; chỉ hướng đến tai nhạc sĩ v&#x
E0; kh&#x
F4;ng đi v&#x
E0;o micr&#x
F4;. Bằng c&#x
E1;ch n&#x
E0;y, bạn sẽ c&#x
F3; được bản ghi r&#x
F5; r&#x
E0;ng hơn m&#x
E0; kh&#x
F4;ng cần bấm m&#x
E1;y đếm nhịp hoặc hợp &#x
E2;m tr&#x
EA;n bản nhạc. Ngược lại, những loại mở &#x
ED;t bị c&#x
F4; lập hơn, ch&#x
FA;ng được khuyến kh&#x
ED;ch đeo để pha trộn, nhưng kh&#x
F4;ng được sử dụng vào c&#x
E1;c buổi học ở studio. Thiết bị ph&#x
F2;ng thu linh hoạt hơn l&#x
E0; tai nghe nửa mở.

Tai nghe c&#x
F3; loa nhỏ, nhưng kỳ lạ l&#x
E0; đ&#x
F4;i khi ch&#x
FA;ng đến ph&#x
E9;p kiểm so&#x
E1;t &#x
E2;m trầm tốt hơn so với m&#x
E0;n h&#x
EC;nh c&#x
F3; loa cỡ trung. V&#x
EC; vậy, đừng lo lắng nếu bạn kh&#x
F4;ng thể sử dụng một căn ph&#x
F2;ng lớn c&#x
F3; hệ thống &#x
E2;m thanh v&#x
F2;m. Tai nghe sẽ gi&#x
FA;p bạn. Một ưu điểm kh&#x
E1;c của loại thiết bị sản xuất &#x
E2;m nhạc n&#x
E0;y l&#x
E0; kh&#x
F4;ng c&#x
F3; sự tương t&#x
E1;c với căn ph&#x
F2;ng. &#x
C2;m thanh của m&#x
E0;n h&#x
EC;nh bị m&#x
E9;o bởi vì phản xạ v&#x
E0; cộng hưởng của căn ph&#x
F2;ng nhưng tai nghe kh&#x
F4;ng bị ảnh hưởng.

Nhưng họ c&#x
F3; một vấn đề kh&#x
E1;c. Họ kh&#x
F4;ng đưa ra h&#x
EC;nh ảnh &#x
E2;m thanh nổi ch&#x
ED;nh x&#x
E1;c. Ch&#x
FA;ng ta nhận được “&#x
E2;m thanh trong đầu” gắng đổi đ&#x
E1;ng kể qua loa. Điều n&#x
E0;y kh&#x
F4;ng l&#x
E0;m phiền tất cả mọi người, nhưng c&#x
F3; những thiết bị ph&#x
F2;ng thu đặc biệt gi&#x
FA;p điều chỉnh &#x
E2;m thanh của tai nghe. Bạn đặt một plugin t&#x
F9;y chỉnh v&#x
E0;o bản nhạc ch&#x
ED;nh của tr&#x
EC;nh sắp xếp thứ tự của m&#x
EC;nh v&#x
E0; c&#x
F3; vẻ như bạn đang sử dụng m&#x
E0;n h&#x
EC;nh lớn trong một ph&#x
F2;ng thu đắt tiền. &#x
CD;t nhất đ&#x
F3; l&#x
E0; &#x
FD; tưởng đằng sau phần mềm n&#x
E0;y.

Nh&#x
EC;n chung, ngay cả những chiếc tai nghe đắt tiền c&#x
F9;ng với plugin chỉnh sửa cũng sẽ c&#x
F3; gi&#x
E1; thấp hơn những chiếc m&#x
E0;n h&#x
EC;nh trung b&#x
EC;nh. V&#x
EC; vậy, sự đa dạng của thiết bị sản xuất &#x
E2;m nhạc c&#x
F3; thể gi&#x
FA;p bạn tiết kiệm tiền. Lúc chọn n&#x
F3;, h&#x
E3;y ch&#x
FA; &#x
FD; đến trọng lượng v&#x
E0; sự ph&#x
F9; hợp của cấu tr&#x
FA;c. Đầu v&#x
E0; cổ cấp tốc ch&#x
F3;ng mệt mỏi v&#x
EC; tai nghe kh&#x
F4;ng thoải m&#x
E1;i. Tất nhi&#x
EA;n, tốt hơn l&#x
E0; bạn n&#x
EA;n đến cửa h&#x
E0;ng &#x
E2;m nhạc hoặc ph&#x
F2;ng trưng b&#x
E0;y v&#x
E0; thử c&#x
E1;c mẫu kh&#x
E1;c nhau thế v&#x
EC; đặt h&#x
E0;ng qua Internet.

B&#x
E0;n ph&#x
ED;m Midi

*

Ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i đ&#x
E3; xem qua c&#x
E1;c thiết bị ph&#x
F2;ng thu m&#x
E0; tất cả c&#x
E1;c nhạc sĩ v&#x
E0; nh&#x
E0; sản xuất đều sử dụng. B&#x
E0;n ph&#x
ED;m midi kh&#x
F4;ng phải l&#x
E0; một trong những thiết bị đ&#x
F3;. C&#x
E1;c kỹ sư &#x
E2;m thanh, kỹ sư mastering v&#x
E0; nhạc sĩ guitar c&#x
F3; thể dễ d&#x
E0;ng l&#x
E0;m việc m&#x
E0; kh&#x
F4;ng cần đến n&#x
F3;. Nhưng đ&#x
E2;y l&#x
E0; một thiết bị rất hữu &#x
ED;ch cho người chơi keyboard, người sắp xếp, người đ&#x
E1;nh nhịp v&#x
E0; nhạc sĩ điện tử.

Thiết bị sản xuất &#x
E2;m nhạc n&#x
E0;y cũng c&#x
F3; nhiều cấu h&#x
EC;nh kh&#x
E1;c nhau. Một số kiểu m&#x
E1;y được kết nối qua USB với m&#x
E1;y t&#x
ED;nh v&#x
E0; một số – qua cổng midi với thẻ &#x
E2;m thanh. H&#x
E3;y ghi nhớ điều n&#x
E0;y lúc mua sắm v&#x
E0; coi x&#x
E9;t t&#x
ED;nh nhất qu&#x
E1;n của thiết bị. Ngo&#x
E0;i ra, bạn cần một plugin để b&#x
E0;n ph&#x
ED;m hoạt động: bộ lấy mẫu hoặc bộ tổng hợp sẽ cung cấp &#x
E2;m thanh. Bản th&#x
E2;n thiết bị n&#x
E0;y kh&#x
F4;ng ph&#x
E1;t ra &#x
E2;m thanh đến ph&#x
F2;ng thu.

B&#x
E0;n ph&#x
ED;m midi chỉ truyền một số th&#x
F4;ng số đến m&#x
E1;y t&#x
ED;nh: nốt nhạc cộng với thời gian, thời lượng v&#x
E0; &#x
E1;p lực. Tất cả điều n&#x
E0;y được ghi lại tr&#x
EA;n bản nhạc midi v&#x
E0; sau đ&#x
F3; bộ lấy mẫu sẽ t&#x
E1;i tạo c&#x
E1;c tham số n&#x
E0;y. Bạn c&#x
F3; thể chỉ định c&#x
E0;i đặt của nhạc cụ lấy mẫu hoặc bộ tổng hợp cho c&#x
E1;c điều khiển b&#x
E0;n ph&#x
ED;m trực tiếp vào bộ phối &#x
E2;m. Thiết bị sản xuất &#x
E2;m nhạc n&#x
E0;y rất linh hoạt.

Ngo&#x
E0;i ra c&#x
F2;n c&#x
F3; b&#x
E0;n ph&#x
ED;m midi tối giản kh&#x
F4;ng c&#x
F3; điều khiển. C&#x
E1;c thiết bị trong một qu&#x
E3;ng t&#x
E1;m kh&#x
F4;ng c&#x
F3; c&#x
E0;i đặt bổ sung sẽ c&#x
F3; trọng lượng nhẹ v&#x
E0; mang lại t&#x
ED;nh di động. Thật thuận tiện khi với ch&#x
FA;ng theo tr&#x
EA;n đường hoặc đến một studio kh&#x
E1;c. B&#x
E0;n ph&#x
ED;m c&#x
F3; bộ chỉnh &#x
E2;m lượng v&#x
E0; n&#x
FA;t bấm mang đến đến bạn nhiều lựa chọn hơn mang đến c&#x
E1;c buổi biểu diễn trực tiếp v&#x
E0; tự động h&#x
F3;a. V&#x
E0; những thiết bị c&#x
F3; pad thường được lựa chọn lúc mua thiết bị mang đến một studio beatmaking.

B&#x
E0;n ph&#x
ED;m midi c&#x
F3; thể gi&#x
FA;p việc sản xuất trở n&#x
EA;n dễ d&#x
E0;ng v&#x
E0; th&#x
FA; vị. Chỉ định bộ lấy mẫu trống mang lại c&#x
E1;c miếng đệm, ph&#x
ED;m đến một trong c&#x
E1;c nhạc cụ h&#x
F2;a &#x
E2;m cũng như c&#x
E1;c n&#x
FA;t bấm để c&#x
E0;i đặt v&#x
E0; hiệu ứng, đồng thời tạo ra nhạc ở chế độ trực tiếp, lặp lại một phần của bản nhạc trong tr&#x
EC;nh sắp xếp thứ tự. Bạn đ&#x
E1;nh phần trống tr&#x
EA;n miếng đệm v&#x
E0; chơi &#x
E2;m trầm tr&#x
EA;n ph&#x
ED;m. Sau đ&#x
F3; chuyển thanh lịch bộ lấy mẫu bằng một nhạc cụ kh&#x
E1;c v&#x
E0; chơi một giai điệu hoặc h&#x
F2;a &#x
E2;m. Sau đ&#x
F3; chuyển phiên c&#x
E1;c n&#x
FA;m, thử nghiệm &#x
E2;m thanh v&#x
E0; tận hưởng niềm vui.

Micro

*

Ngược lại, đ&#x
E2;y l&#x
E0; thiết bị bắt buộc phải c&#x
F3; đối với ph&#x
F2;ng thu &#x
E2;m, nhưng kh&#x
F4;ng bắt buộc đối với người l&#x
E0;m beat v&#x
E0; nhạc sĩ điện tử. C&#x
E1;c kỹ sư bậc thầy v&#x
E0; kỹ sư &#x
E2;m thanh cũng kh&#x
F4;ng cần đến họ, nhưng thường th&#x
EC; c&#x
F9;ng một người thực hiện việc trộn v&#x
E0; ghi &#x
E2;m. V&#x
E0; n&#x
F3; c&#x
F3; &#x
FD; nghĩa: đ&#x
F4;i lúc một số vấn đề kỹ thuật v&#x
E0; thậm ch&#x
ED; cả s&#x
E1;ng tạo đ&#x
E3; được giải quyết ở giai đoạn ghi &#x
E2;m. V&#x
EC; thế những người l&#x
E0;m việc mix nhạc thường giỏi micro.

Thiết bị sản xuất &#x
E2;m nhạc n&#x
E0;y rất đa dạng. Micro c&#x
F3; thiết kế v&#x
E0; ứng dụng kh&#x
E1;c nhau, ch&#x
FA;ng hoạt động theo những nguy&#x
EA;n tắc kh&#x
E1;c nhau. C&#x
F3; một số m&#x
F4; h&#x
EC;nh nhất định ph&#x
F9; hợp với từng c&#x
F4;ng việc, từng kỹ thuật. Một số được sử dụng để lấy &#x
E2;m thanh từ bộ khuếch đại kết hợp, một số kh&#x
E1;c ph&#x
F9; hợp hơn với guitar acoustic v&#x
E0; một số kh&#x
E1;c – mang đến giọng h&#x
E1;t, v.v. Thật th&#x
FA; vị khi l&#x
E0;m quen với tất cả c&#x
E1;c loại v&#x
E0; thử nghiệm. Dưới đ&#x
E2;y l&#x
E0; một số loại thiết bị micro cho ph&#x
F2;ng thu.

Tụ điện;Năng động;Thắt lưng;Đ&#x
E8;n;Điện;M&#x
E0;ng rộng;M&#x
E0;ng hẹp;Cardioid;tăng huyết &#x
E1;p;Micro c&#x
F3; hướng tr&#x
F2;n.

V&#x
ED; dụ: để ghi &#x
E2;m ph&#x
F2;ng trống bằng kỹ thuật M/S, hai micr&#x
F4; sẽ được sử dụng: một micr&#x
F4; c&#x
F3; hướng “t&#x
E1;m”, micr&#x
F4; c&#x
F2;n lại c&#x
F3; hướng cardioid. Trong trường hợp n&#x
E0;y, thiết bị sản xuất &#x
E2;m nhạc được sử dụng kết hợp với xử l&#x
FD; phần mềm. T&#x
ED;n hiệu từ “t&#x
E1;m” phải được nh&#x
E2;n đ&#x
F4;i trong bộ tuần tự v&#x
E0; đảo ngược pha. Điều n&#x
E0;y sẽ tạo ra một k&#x
EA;nh &#x
E2;m thanh nổi b&#x
EA;n. Một micro cardioid mang đến một k&#x
EA;nh giữa. B&#x
E2;y giờ, bằng c&#x
E1;ch l&#x
E0;m đến mặt b&#x
EA;n to lớn hơn, ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i đang mở rộng trống của m&#x
EC;nh.

C&#x
E1;c kỹ thuật truyền thống hơn l&#x
E0; ghi AB v&#x
E0; XY. Bạn sẽ t&#x
EC;m thấy nhiều kỹ thuật &#x
E2;m thanh nổi kh&#x
E1;c nếu muốn. Ngo&#x
E0;i ra, guitar điện thường được thu &#x
E2;m trong ph&#x
F2;ng thu bằng thiết bị micro. Micro động c&#x
F3; đầu nhỏ lấy &#x
E2;m thanh từ bộ khuếch đại kết hợp ghi-ta. Đ&#x
F4;i lúc ch&#x
FA;ng được bổ sung bằng c&#x
E1;c m&#x
F4; h&#x
EC;nh b&#x
EC;nh ngưng m&#x
E0;ng rộng. Khi nhì bản nhạc được trộn lẫn, &#x
E2;m thanh trở n&#x
EA;n phong ph&#x
FA; v&#x
E0; c&#x
E2;n bằng.

Thiết bị sản xuất &#x
E2;m nhạc tại nh&#x
E0; thường chỉ giới hạn ở một micro condenser d&#x
E0;nh mang đến giọng h&#x
E1;t. Nhưng đ&#x
E2;y kh&#x
F4;ng phải l&#x
E0; một loại ti&#x
EA;u chuẩn. C&#x
E1;c m&#x
F4; h&#x
EC;nh năng động rẻ tiền rất ph&#x
F9; hợp với một số ca sĩ. Tốt nhất, bạn n&#x
EA;n thử một v&#x
E0;i lựa chọn v&#x
E0; lắng nghe coi lựa chọn n&#x
E0;o ph&#x
F9; hợp nhất với một giọng n&#x
F3;i cụ thể. Trong mọi trường hợp, khả năng của ca sĩ vẫn quan tiền trọng hơn đặc điểm của micro.

Bạn c&#x
F3; thể cần g&#x
EC; kh&#x
E1;c ở studio

C&#x
E1;c thiết bị trong studio cần được chuyển đổi. Hệ thống &#x
E2;m thanh thường được kết nối với giao diện &#x
E2;m thanh th&#x
F4;ng qua c&#x
E1;p TRS-XLR. Đối với nhị m&#x
E0;n h&#x
EC;nh, bạn cần nhì d&#x
E2;y. Micro thường được kết nối bằng d&#x
E2;y đực-c&#x
E1;i XLR. Bạn cũng c&#x
F3; thể thấy c&#x
E1;p c&#x
F4;ng cụ jack-to-jack hữu &#x
ED;ch. Đ&#x
E2;y l&#x
E0; c&#x
E1;ch đ&#x
E0;n guitar được kết nối. Bạn sẽ c&#x
F3; d&#x
E2;y cắm b&#x
E0;n ph&#x
ED;m midi k&#x
E8;m theo.

Tất cả c&#x
E1;c thiết bị sản xuất &#x
E2;m nhạc cũng cần phải được đặt tr&#x
EA;n một c&#x
E1;i g&#x
EC; đ&#x
F3;. Đối với m&#x
E0;n h&#x
EC;nh lớn, bạn cần nhị gi&#x
E1; đỡ đ&#x
E1;ng tin cậy. Hệ thống &#x
E2;m thanh c&#x
F3; k&#x
ED;ch thước khi&#x
EA;m tốn c&#x
F3; thể được c&#x
E0;i đặt trực tiếp tr&#x
EA;n m&#x
E1;y t&#x
ED;nh để b&#x
E0;n. Một gi&#x
E1; đỡ mang đến b&#x
E0;n ph&#x
ED;m midi cũng sẽ rất tuyệt. Sử dụng n&#x
F3;, bạn c&#x
F3; thể t&#x
EC;m thấy một chiều cao thoải m&#x
E1;i v&#x
E0; giữ mang đến b&#x
E0;n được tự do. Trong số tất cả c&#x
E1;c thiết bị ph&#x
F2;ng thu, gi&#x
E1; đỡ micro dường như l&#x
E0; thứ nhỏ nhặt nhất. Nhưng tin t&#x
F4;i đi, ch&#x
FA;ng sẽ gi&#x
FA;p &#x
ED;ch rất nhiều khi ghi &#x
E2;m.

Bộ lọc nhạc pop v&#x
E0; v&#x
E1;ch ngăn &#x
E2;m thanh cũng hữu &#x
ED;ch khi l&#x
E0;m việc với micr&#x
F4; ph&#x
E1;t &#x
E2;m. C&#x
E1;i sau sẽ ngăn phản xạ xuy&#x
EA;n qua c&#x
E1;c bản &#x
E2;m thanh của bạn. C&#x
E1;c thiết bị ti&#x
EA;u &#x
E2;m kh&#x
E1;c cần d&#x
F9;ng để trang tr&#x
ED; trong ph&#x
F2;ng cũng c&#x
F3; thể coi l&#x
E0; một loại thiết bị ph&#x
F2;ng thu. Đ&#x
E2;y c&#x
F3; thể l&#x
E0; tấm c&#x
E1;ch &#x
E2;m, cao su thiên nhiên xốp, bẫy &#x
E2;m trầm, trần treo, thảm xốp v&#x
E0; r&#x
E8;m d&#x
E0;y.

Đồ nội thất mềm cũng ngăn chặn s&#x
F3;ng phản xạ. V&#x
E0; n&#x
F3;i chung, lúc lựa chọn thiết bị tạo nhạc, điều cần lưu &#x
FD; l&#x
E0; đồ nội thất. Bạn sẽ cần một chiếc b&#x
E0;n để đặt b&#x
E0;n ph&#x
ED;m v&#x
E0; m&#x
E0;n h&#x
EC;nh m&#x
E1;y t&#x
ED;nh tr&#x
EA;n đ&#x
F3;. Mặt b&#x
E0;n c&#x
E0;ng nhỏ th&#x
EC; c&#x
E0;ng tốt: bề mặt phẳng, rộng cũng tạo ra nhiều phản xạ. Nhưng tốt hơn hết bạn n&#x
EA;n chọn một chiếc ghế lớn hơn, mềm hơn v&#x
E0; đắt tiền hơn để bạn cảm thấy thoải m&#x
E1;i lúc l&#x
E0;m việc.

Sau lúc tất cả c&#x
E1;c thiết bị cần thiết mang đến ph&#x
F2;ng thu đ&#x
E3; được lắp đặt v&#x
E0; thử nghiệm, những người sắp xếp v&#x
E0; kỹ sư h&#x
F2;a &#x
E2;m bắt đầu cố gắng để c&#x
F3; được sự thoải m&#x
E1;i hơn. Nhiều bộ điều khiển kh&#x
E1;c nhau gi&#x
FA;p họ trong việc n&#x
E0;y. Bảng điều khiển midi đến ph&#x
E9;p bạn chuyển tất cả c&#x
E1;c điều khiển quý phái c&#x
E1;c fader v&#x
E0; l&#x
E0;m cho qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh trộn trở n&#x
EA;n dễ chịu v&#x
E0; ch&#x
ED;nh x&#x
E1;c hơn. Thậm ch&#x
ED; c&#x
F3; những thiết bị c&#x
F3; một fader. C&#x
E1;c kỹ sư &#x
E2;m thanh cũng mua bộ điều khiển m&#x
E0;n h&#x
EC;nh v&#x
E0; bi luân phiên để thuận tiện.

Thiết bị ph&#x
F2;ng thu chuy&#x
EA;n nghiệp

*

C&#x
F3; lẽ ưu điểm ch&#x
ED;nh của một studio đắt tiền l&#x
E0; c&#x
E1;c ph&#x
F2;ng rộng r&#x
E3;i với trần nh&#x
E0; cao v&#x
E0; khả năng ho&#x
E0;n thiện &#x
E2;m thanh được hiệu chỉnh cẩn thận. Ph&#x
F2;ng &#x
E2;m rộng r&#x
E3;i mang đến ph&#x
E9;p ghi &#x
E2;m to&#x
E0;n bộ d&#x
E0;n nhạc m&#x
E0; kh&#x
F4;ng tạo ra những cộng hưởng kh&#x
F3; chịu m&#x
E0; chỉ trang tr&#x
ED; mang đến &#x
E2;m thanh. Một ph&#x
F2;ng điều khiển được c&#x
E2;n nhắc kỹ lưỡng sẽ sở hữu lại sự gi&#x
E1;m s&#x
E1;t minh bạch nhất. V&#x
E0; tất cả những điều n&#x
E0;y khiến việc sử dụng thiết bị sản xuất &#x
E2;m nhạc cao cấp trở n&#x
EA;n ph&#x
F9; hợp.

V&#x
EC; bất kỳ nhạc cụ acoustic n&#x
E0;o cũng c&#x
F3; thể được thu &#x
E2;m trong ph&#x
F2;ng c&#x
F3; &#x
E2;m thanh tốt n&#x
EA;n những c&#x
E2;y đại dương cầm, trống v&#x
E0; bộ khuếch đại guitar đắt tiền thường được đặt ở đ&#x
E2;y. Một loạt micro phong ph&#x
FA; gi&#x
FA;p giải quyết c&#x
E1;c vấn đề kỹ thuật &#x
E2;m thanh một c&#x
E1;ch tinh tế. C&#x
F3; mẫu m&#x
E3; mang lại từng loại nhạc cụ, phong c&#x
E1;ch, t&#x
ED;nh c&#x
E1;ch. Thiết bị vào c&#x
E1;c studio như vậy hoạt động c&#x
F9;ng với hệ thống &#x
E2;m học. Một số studio thậm ch&#x
ED; c&#x
F2;n cung cấp kh&#x
F4;ng gian c&#x
F3; thể chuyển đổi với c&#x
E1;c tấm c&#x
F3; thể di chuyển v&#x
E0; trần nh&#x
E0; c&#x
F3; thể điều chỉnh được. Bởi đ&#x
F3;, bạn kh&#x
F4;ng chỉ c&#x
F3; thể chọn nhạc cụ v&#x
E0; micr&#x
F4; ch&#x
ED;nh x&#x
E1;c nhất c&#x
F3; thể mang lại mục đ&#x
ED;ch của m&#x
EC;nh m&#x
E0; c&#x
F2;n c&#x
F3; thể điều chỉnh &#x
E2;m thanh của hội trường.

Về phần thiết bị sản xuất &#x
E2;m nhạc đặt trong ph&#x
F2;ng điều khiển, n&#x
F3; cũng c&#x
F3; sự kh&#x
E1;c biệt đ&#x
E1;ng kể so với bộ của một kỹ sư &#x
E2;m thanh gia đ&#x
EC;nh. Bộ điều khiển ch&#x
ED;nh vào studio truyền thống kh&#x
F4;ng phải l&#x
E0; m&#x
E1;y t&#x
ED;nh m&#x
E0; l&#x
E0; một bảng điều khiển analog với số lượng k&#x
EA;nh khổng lồ. Mỗi c&#x
E1;i đều c&#x
F3; bộ c&#x
E2;n bằng v&#x
E0; m&#x
E1;y n&#x
E9;n t&#x
ED;ch hợp. V&#x
EC; vậy, kh&#x
F4;ng cần thiết bị n&#x
E0;o kh&#x
E1;c vào studio. Nhưng n&#x
F3; ở đ&#x
F3;.

Ng&#x
E0;y nay, hầu hết mọi người đều chuyển sang sử dụng plugin. Ai mix tại nh&#x
E0; chắc chắn sẽ sử dụng nhạc cụ ảo. Nhưng c&#x
E1;c ph&#x
F2;ng thu chuy&#x
EA;n nghiệp đắt tiền lại cung cấp m&#x
E1;y n&#x
E9;n analog, bộ chỉnh &#x
E2;m v&#x
E0; m&#x
E1;y ghi băng. Đ&#x
E2;y l&#x
E0; thiết bị sản xuất &#x
E2;m nhạc m&#x
E0; bất kỳ nh&#x
E0; sản xuất v&#x
E0; kỹ sư h&#x
F2;a &#x
E2;m đầy tham vọng n&#x
E0;o cũng muốn l&#x
E0;m việc c&#x
F9;ng.

V&#x
E0; một điều xa xỉ kh&#x
E1;c m&#x
E0; một ph&#x
F2;ng điều khiển được thiết kế tốt c&#x
F3; thể c&#x
F3; được l&#x
E0; nhiều quần thể vực gi&#x
E1;m s&#x
E1;t. Định dạng ph&#x
F2;ng thu cổ điển: m&#x
E0;n h&#x
EC;nh trường gần, giǮ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *