NỘI QUY

Website phonghopamway.com.vn là Sảnh nghịch giải trí cho những người yêu thương công nghệ với kỹ năng và kiến thức. Là chỗ mang đến phần đa đọc biết, phần nhiều thông tin tiên tiến nhất về công nghệ điện tử, điện auto, technology báo cáo, viễn thông với thông tin lẫn nhau đa số thành quả nghệ thuật mới nhất. Để rời phần đa hiểu nhầm không mong muốn họ sẽ :

Không bàn vụ việc tương quan đến bao gồm trị.
Không bàn vấn đề tương quan cho tôn giáo.
Không đả kích cá thể giỏi tổ chức triển khai nào.
Không làm nơi hội đàm giao thương mua bán các sản phẩm ko trực thuộc những phạm trù trang web.
Bài viết hoặc tư liệu nhằm viết bài buộc phải gồm nguồn dẫn trường hợp chưa hẳn là chế tạo của công ty..