Nội Quy Phòng Thiết Bị - Nội Quy Phòng Học Tin Học

Để nâng cấp việc bảo vệ và sử dụng thiết bị dạy dỗ học có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của phòng trường. Ni trường thcs Tam hòa hợp quy định một trong những nhiệm vụ về việc bảo vệ và áp dụng thiết bị, thiết bị dung dạy học như sau:

I. Đối với bgh nhà trường:

1. Phân công thành viên chịu trách nhiệm cai quản thiết bị và phương tiện đi lại dạy học, phân công với giao nhiệm vụ cho cán bộ, thầy giáo phụ trách chống thiết bị. Tổ chức nghiệm thu, mừng đón thiết bị - vật dụng dạy học khi được đồ vật mới.

Bạn đang xem: Nội quy phòng thiết bị

2. Lập kế hoạch bảo quản và bàn giao thiết bị - vật dụng dạy học cho các tổ siêng môn. Tổ chức các đợt vệ sinh, thống kê, phân loại những thiết bị - đồ dùng dạy học định kỳ theo tháng, học tập kỳ. Đề xuất với cấp trên các việc cung cấp thêm thiết bị mới hay thanh lý những thiết bị không còn sử dụng được. đồ mưu hoạch bán buôn mới khi có nhu cầu cần thiết.

3. Phê duyệt các kế hoạch thực hành, thí nghiệm, kế hoạch sử dụng thiết bị - đồ dùng dạy học của các tổ trình độ chuyên môn và giáo viên. Theo dõi, đánh giá tình hình áp dụng thiết bị-đồ sử dụng dạy học của những tổ chuyên môn, của các giáo viên. Có giải pháp xử lý kịp lúc khi xẩy ra sự cố liên quan đến thiết bị-đồ dùng dạy học, hoàn toàn có thể xem xét để đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua của cán bộ, thầy giáo trong hằng năm học.

4.Tổng hòa hợp số liệu từ những tổ siêng môn, từ bộ phận thiết bị, lập báo cáo gửi cung cấp trên( nếu bao gồm yêu cầu).

II. Đối với Tổ trưởng trình độ và tổ viên:

1.Đối cùng với tổ trưởng chăm môn:

- thuộc với chỉ huy nhà trường phụ trách về câu hỏi nghiệm thu, chào đón mới, bảo quản, thực hiện thiết bị-đồ dùng dạy học đối với các thứ thuộc nghành chuyên môn của tổ mình.

- thay được con số và unique các vật dụng - đồ dùng dạy học thuộc tổ trình độ của mình. Lập kế hoạch bảo vệ và áp dụng thiết bị, chiến lược vệ sinh, thống kê, phân nhiều loại thiết bị và khuyến cáo phương án giải quyết và xử lý theo chu kỳ từng tháng, từng học tập kỳ làm sao để cho việc khai thác sử dụng thiết bị-đồ cần sử dụng dạy học là về tối ưu và hiệu quả cao nhất. Tham mưu, lời khuyên với ban giám hiệu nhà trường vào việc, sửa chữa, buôn bán mới thiết bị phục vụ cho việc huấn luyện bộ môn.

- hàng tháng kết hợp với cán cỗ thiết bị tổ chức triển khai kiểm tra đánh giá, phân nhiều loại thiết bị gồm lập biên phiên bản và report bằng văn phiên bản cho bgh nhà ngôi trường vào mỗi cuối tháng. Thường xuyên xuyên cập nhật tình hình lắp thêm của tổ mình.

- Phê chăm chú kế hoạch thực hiện thiết bị-đồ dùng dạy học đến từng khối lớp, từng gia sư trong tổ. Quan sát và theo dõi việc triển khai kế hoạch của tổ viên, gợi ý tổ viên quá trình mượn trả thiết bị và áp dụng phòng chức năng. Đánh giá bán việc thực hiện kế hoạch áp dụng thiết bị trong số lần họp tổ siêng môn, lời khuyên với hội đồng thi đua bên trường những trường hợp tốt và chưa tốt về việc áp dụng thiết bị dạy dỗ học trong từng học tập kỳ với cả năm học.

toàn bộ các planer trên xem như là hồ sơ cá nhân của tổ trưởng, phải có trong các đợt thanh tra bình chọn của trường cùng của cấp trên khi tất cả yêu cầu.

2. Đối với tổ viên:

- đồ mưu hoạch thực hiện thiết bị - đồ dùng dạy học cụ thể từng tuần, từng tháng, từng học kỳ nộp đến tổ trưởng phê duyệt.

- lúc mượn sản phẩm công nghệ - vật dụng dạy học tập phải đk mượn theo quy đinh của nhà trường, mượn buộc phải lên trước 1 tuần ở sổ đk mượn, sử dụng thiết bị, phòng thực hành thực tế để cán cỗ thiết bị tổng thích hợp và chuẩn bị đồ dùng. Nếu như không đăng ký kết thì cán bộ thiết bị không sẵn sàng và coi như cô giáo đó không thực hiện thiết bị cho bài bác dạy đó. Nếu thầy giáo đã đăng ký mà cán cỗ thiết bị không sẵn sàng thì báo lại mang lại Ban giám hiệu. Lúc mượn thiết bị dạy học buộc phải ký nhận ký trả và xong các thủ tục quy định của bộ phận thiết bị. Trong quá trình sử dụng sản phẩm công nghệ - vật dụng dạy học trường hợp xãy ra mất mát, hư lỗi thì báo với tổ trưởng, cùng với cán bộ phụ trách sản phẩm lập biên bản trong đó nêu rõ lý do và nhiệm vụ của bạn dạng thân về việc việc đó, mặt khác báo với bgh nhà trường lưu ý giải quyết.

- Khi thực hiện phòng tác dụng ( chống thực hành, phòng bao gồm máy chiếu, chống hội trường, phòng vi tính,...) phải bao gồm trách nhiệm bảo vệ các thứ trong phòng, vâng lệnh nội quy trong phòng đó, ghi chép chi tiết vào sổ theo dõi. Phải tất cả lịch đăng ký trước với những người phụ trách chống đó, không được từ ý mượn chiếc chìa khóa ở bảo đảm để sử dụng.

- Khi có nhu cầu sử dụng phòng tác dụng vào những việc khác như: sinh hoạt chăm môn,Tin học, tình nhân dưỡng học sinh giỏi, nước ngoài khóa,… giáo viên phải report với ban giám hiệu hoặc cán bộ phụ trách và bao gồm trách nhiệm bảo vệ các phòng trong quá trình sử dụng

toàn bộ các kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học được xem như là hồ sơ cá nhân của giáo viên, buộc phải có trong những đợt thanh tra khám nghiệm của trường và của cấp cho trên khi gồm yêu cầu.

III. Đối với nhân viên cấp dưới thiết bị:

- Lập toàn bộ các làm hồ sơ sổ sách quản lý thiết bị: danh mục thiết bị, sổ theo dõi và quan sát mượn- trả thiết bị, theo mẫu bình thường của Sở và hàng tháng phải trình bgh ký duyệt.

- cùng với tổ trưởng chuyên môn thường xuyên đánh giá đánh giá, phân một số loại thiết bị, gồm ý kiến lời khuyên với tổ siêng môn, với ban giám hiệu nhà trường về tình hình bảo quản và sử dụng thiết bị của giáo viên. Sắp xếp thiết bị, vật dụng dạy học một phương pháp khoa học, hợp lý và an toàn, thuận tiện trong việc bảo quản và thực hiện của cán bộ, giáo viên.

- cập nhật thông tin đk mượn thiết bị của giáo viên, sẵn sàng thiết bị-đồ dùng dạy học tập theo yêu mong của thầy giáo qua phiếu mượn theo mẫu. Tuyệt vời không được để mất mát, hư hư tài sản, đồ vật thuộc phạm vi bản thân phụ trách. Thống kê số lượt thực hiện thiết bị của cô giáo từng tuần, từng tháng, số lượt dạy dỗ ƯDCNTT của giáo viên, lập danh sách giáo viên không thực hiện thiết bị theo chiến lược và các giaó viên sử dụng ít hơn so với gia sư khác dạy thuộc khối thuộc môn và report cho bgh vào cuối mỗi tháng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đăng Xuất Google Photo Trên Thiết Bị Khác, Đăng Xuất Tài Khoản Google Trên Thiết Bị Khác

-Tham mưu, khuyến cáo cho Tổ trưởng, ban giám hiệu nhà ngôi trường các chiến thuật bảo quản, vệ sinh phòng chức năng định kỳ, lời khuyên thanh lý thiết bị không thể sử dụng hay buôn bán thiết bị mới. Hay xuyên update thông tin số liệu để report khi phải thiết.

- cô giáo phụ trách chống vi tính, phụ trách bảo trì máy có tác dụng việc trong phòng trường (kể cả những máy của tổ chăm môn) phải bao gồm lịch gia hạn định kỳ. Khi duy trì phải tất cả biên bạn dạng ghi rõ: câu chữ bảo trì, số máy khử virus, số lượng máy bình thường, con số máy bất thường, số lượng máy sẽ xử lý, đề xuất giải pháp sửa chữa (nếu có).

- trợ giúp giáo viên cỗ môn về nghệ thuật hay những vấn đề tương quan thiết bị dạy học khi tất cả yêu cầu.

- Phải phụ trách trước ban giám hiệu về việc làm mất đi mát, hỏng hỏng khiến thiệt hại mang lại nhà trường.

Ghi chú:- Cô Nguyễn Thị Huế phụ trách trang bị phòng thực hành thực tế môn Lý

- Cô Nguyễn Thị Luyến : phụ trách sản phẩm phòng thực hành môn Hóa - Sinh, kho chứa hóa chất.

- Thầy Phạm Huy Tưởng phụ trách bảo trì các loại máy làm cho việc của nhà trường và ở những phòng học.Phụ trách phòng thực hành bộ môn Tin học.

- gia sư môn thể thao và giáo dục đào tạo Quốc phòng chịu trách nhiệm cai quản và bảo vệ thiết bị của cục môn mình lúc sử dụng trong các buổi học.

- Nhân viên bảo đảm an toàn có trọng trách sắp xếp,bảo quản các thiết bị, đồ dùng dạy học với tài sản của phòng trường 24/24 giờ, tránh xẩy ra mất mát lỗi hỏng.

*

Tin tức
ban giám hiệu
Chi bộ
Công Đoàn
Đoàn Đội
Tổ trình độ chuyên môn - phòng ban
Hội CMHS
Thư viện năng lượng điện tử

Lịch công tác làm việc năm
Lịch công tác làm việc tháng
Lịch công tác làm việc tuần
Thời khoá biểu
Thư viện điện tử

giấy tờ thủ tục hành thiết yếu Giới thiệu sách Thư viện năng lượng điện tử Thư viện năng lượng điện tử Hình ảnh
*
*
*
*
Liên kế website
Báo điện tử
Nhập điểm
Sinh hoat chuyen tháng qua có Lời giỏi ý đẹp
không tồn tại gì ngu bằng một người dân có giáo dục, nếu bạn sa thải những điều mà anh ta được giáo dục.
ko học một chiếc gì thì ngoài quên một cái gì cả.
Thà đừng sinh ra đời còn rộng là bị thất học.
Sự giáo dục ban đầu từ lòng mẹ, từng lời thốt ra đến đứa trẻ em nghe dẫn tới câu hỏi tạo thành tính khí của chúng.
fan khôn học được nhiều điều ở người ngu hơn là bạn ngu học được ở người khôn.
không tồn tại bóng tối, chỉ có sự dại dột dốt thôi.
kiến thức càng tăng, không tin càng lắm.
Học để biết, học nhằm làm, học tập để chung sống, học để làm người với để tự khẳng định mình.
*Hãy nhìn ra thế giới xung quanh giúp xem rằng bạn vẫn tồn tại rất niềm hạnh phúc so cùng với những đau khổ mà fan khác đang nên gánh chịu.
tuyến đường học vấn là tuyến đường ngắn nhất nhằm dẫn cho thành công!
chúng ta vẫn hoài say mê nói "hình như"
Nhưng nhiều lúc biết nó là chắc chắn
vì chỉ cụ trong tay phần lớn điều chưa chắc hẳn rằng
fan ta thường giỏi nói "hình như"
“Một ngày ngồi trách móc sao bằng một giờ có tác dụng việc. Một tiếng này làm cho lòng ta nhẹ với túi ta nặng.” – Benjamin Franklin
Thà phải tìm hiểu sự thật cả đêm còn rộng phải nghi ngờ nó suốt đời.” F. Engels (1820–1895)
bao gồm những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa hẹn dù ta tất cả mãi chờ đợi bởi người hứa đã hết nhớ, nhưng mà nhờ bao gồm nó ta biết hy vọng và mong mỏi chờ.
Trí tuệ chưa hẳn là trí tuệ giả dụ chỉ được đúc kết từ sách vở!
Thống kê
lượt truy vấn : 10460200 Đang trực đường : 2356
cai quản học sinh

TRƯỜNG THCS-THPT TRẦN QUỐC TUẤN

NỘI QUY PHÒNG THIẾT BỊ - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

(Ban hành kèm theo quyết định số: /QĐ - TQT ngày tháng 7 năm 2014 của

Hiệu trưởng trường THCS-THPT trần Quốc Tuấn)

Điều 1. Khi mong muốn sử dụng trang bị hoặc vật dụng dạy học, phòng tính năng giáo viên phải đk trước 1 ngày.

Điều 2. Đến trước giờ đồng hồ học, nhận chuyển giao tình trạng kỹ thuật thiết bị, đồ dùng dạy học, kiểm tra, coi xét trước khi đưa các thiết bị ra khỏi phòng sử dụng. Nếu tất cả trục trẹo kỹ thuật cần báo ngay cho những người phụ trách biết. Ký nhận vào sổ theo dõi.

Điều 3. Quản lý học viên sử dụng đồ dùng dạy học an ninh đúng quy trình kỹ thuật, không để hỏng, mất. Ví như hỏng, mất phải thông báo kịp thời mang đến nhân viên cai quản đồ cần sử dụng dạy học và nên đền bù theo quy định.

Điều 4. Sau lúc sử dụng xong phải dọn dẹp và sắp xếp sạch đã (lau chùi, cọ rửa…) và trả ngay đồ dùng về chống thiết bị để kịp thời chuẩn bị cho những tiết học tập sau.

Điều 5. Vào phòng vật dụng không tự ý đảo lộn vị trí những trang thiết bị, lấy ở đoạn nào trả đúng địa chỉ đó.

Điều 6. Đối với chống Đa năng, phòng thực hành Tin học, phòng thực hành Vật lý, phòng thực hành Hoá học, phòng thực hành thực tế Sinh học gia sư trực mừng đón bàn giao đồ gia dụng chất, đồ vật từ nhân viên cấp dưới phòng vật dụng dạy học. Chịu trách nhiệm thống trị vật hóa học trong quá trình giảng dạy, sau khi dứt vệ sinh thật sạch sẽ lớp học tập và chuyển nhượng bàn giao vật hóa học lại cho nhân viên cấp dưới phòng vật dụng dạy học.

Điều 7. Giáo viên trực tiếp mượn và bàn giao chìa khóa phòng áp dụng cho nhân viên phòng vật dụng dạy học.

Điều 8. Luôn có ý thức bảo quản, giữ dọn dẹp và sắp xếp phòng thiết bị, vật dụng dạy học. Không thuốc lá lá, ko mang các chất nổ, hóa học dễ cháy vào phòng./.

HIỆU TRƯỞ
NG


Tin khác
HƯỚNG DẪN thực hiện "Nội quy năm học tập 2014-2015".
NỘI QUY CÁC PHÒNG THỰC HÀNH, PHÒNG ĐA NĂNG
NỘI QUY PHÒNG THỰC HÀNH SINH HỌC
NỘI QUY PHÒNG THỰC HÀNH HÓA HỌC
NỘI QUY PHÒNG VI TÍNH
thông báo mới
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2024 - 2025
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2024 - 2025
THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG KHỐI 7, 8, 9, 11 NĂM HỌC 2024 - 2025
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2024 - 2025
công tác tiếng anh bổ trợ THPT theo chuẩn đầu ra IELTS
công tác tiếng anh bổ trợ theo chuẩn chỉnh đầu ra Cambridge
THÔNG BÁO TUYỂN SINH lịch trình tiếng Anh hỗ trợ với Giáo viên nước ngoài
THỜI GIAN BIỂU CỦA HỌC SINH NỘI TRÚ
chỉ dẫn công dân đăng ký giải quyết thủ tục đưa trường nước ngoài tỉnh qua dịch vụ công trực tuyến đường mức độ 3, cường độ 4
đoạn phim - clip
*
ra mắt tác phẩm "Võ Thị Sáu con tín đồ và huyền thoại" Lớp 11D1 trường è cổ Quốc Tuấn
TQT
*
CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ GẶP MẶT KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT nam giới 20.11. 2021
*
BÀI HÁT: MÁI TRƯỜNG TRỌN NIỀM TIN
*
Chúc Mừng năm mới Nước CHDCND Lào 2021
*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *