Thiết bị dạy học môn khtn 6, thiết bị dạy học số: hệ mặt trời

DANH MỤC SẢN PHẨM

Thiết bị trung học phổ thông chuyên TT38 thiết bị trường thpt sản phẩm trường thcs thiết bị trường tiểu học thiết bị cơ bạn dạng PTN vật dụng thi HSG quốc gia chống STEM và cảm biến cảm ứng cho giáo dục hạng mục hàng có sẵn sản phẩm theo hãng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

________________________


DANH MỤC

Thiết bị dạy học buổi tối thiểu lớp 6 - Môn kỹ thuật tự nhiên

_____________


Số TT

Chủ đề dạy học

Tên thiết bị

Mục đích sử dụng

Mô tả chi tiết thiết bị

Đối tượng

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

GV

HS

I.

Bạn đang xem: Thiết bị dạy học môn khtn 6

TRANH ẢNH

1

Chủ đề 1. Hóa học và sự thay đổi chất

Các thể (trạng thái) của chất

Tranh/ảnh biểu đạt sự đa dạng và phong phú của chất

Giới thiệu sự đa dạng chủng loại của chất

Mô tả các chất có trong những vật thể từ bỏ nhiên, vật chũm nhân tạo, đồ vật vô sinh, đồ gia dụng hữu sinh)

Tranh có kích thước (1020x720)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên chứng từ couché bao gồm định lượng 200g/m2, cán bóng OPP mờ.

x

x

Tờ

1 tờ/GV

Tranh/ảnh về sơ đồ trình diễn sự gửi thể của chất

Giúp học viên mô tả được sự đưa thể của chất theo cung nhiệt

Mô tả sự đưa thể của hóa học theo cung nhiệt

Tranh có form size (1020x720)mm, dung sai 10 mm, in offset 4 màu trên chứng từ couché gồm định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.

x

x

Tờ

1 tờ/GV

2

Chủ đề 2. Vật dụng sống

2.1

Tế bào - đơn vị chức năng cơ sở của sự sống

Tranh/ảnh về cấu tạo tế bào thực vật

Giúp học sinh khám phá cấu tạo tế bào thực vật

Mô tả các thành phần chủ yếu của tế bào thực thiết bị (thành tế bào, màng sinh chất, hóa học tế bào, nhân tế bào, lục lạp);

Tranh có kích thước (1020x720)mm, dung không đúng 10 mm, in offset 4 màu trên giấy tờ couché bao gồm định lượng 200g/m2, cán nhẵn OPP mờ.

x

x

Tờ

1 tờ/GV

Tranh/ảnh về cấu trúc tế bào rượu cồn vật

Giúp học sinh khám phá cấu trúc tế bào đụng vật

Mô tả các thành phần thiết yếu của tế bào động vật (màng tế bào, hóa học tế bào, nhân tế bào);

Tranh có form size (1020x720)mm, dung không nên 10 mm, in offset 4 màu trên chứng từ couché bao gồm định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.

x

x

Tờ

1 tờ/GV

Tranh/ảnh đối chiếu tế bào thực vật, hễ vật

Giúp học viên so sánh tế bào thực vật với tế bào động vật

Vẽ tuy nhiên song 2 hình tế bào thực vật, động vật và đã cho thấy nhũng đặc điểm giống nhau (màng tế bào, hóa học tế bào, nhân tế bào) và không giống nhau (thành tế bào, lục lạp chỉ có ở tế bào thực vật);

Tranh có form size (1020x720)mm, dung không nên 10 mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán trơn OPP mờ.

x

x

Tờ

1 tờ/GV

Tranh/ảnh về cấu tạo tế bào nhân sơ

Giúp học viên khám phá kết cấu tế bào nhân sơ

Vẽ tế bào vi trùng với những thành phần bao gồm (thành tế bào, màng sinh chất, vùng nhân, lông).

Tranh có kích cỡ (1020x720)mm, dung không nên 10 mm, in offset 4 màu trên chứng từ couché có định luợng 200g/m2, cán bóng OPP mờ.

x

x

Tờ

1 tờ/GV

Tranh/ảnh đối chiếu tế bào nhân thực cùng nhân sơ

Giúp học viên so sánh tế bào nhân thực và nhân sơ

Vẽ song song 2 hình tế bào nhân sơ, nhân thực và chỉ còn ra đông đảo điểm như thể (màng sinh chất, tế bào chất) và khác nhau (nhân hoặc vùng nhân).

Tranh có form size (1020x720)mm, dung sai 10 mm, in offset 4 màu trên giấy couché bao gồm định lượng 200g/m2, cán nhẵn OPP mờ.

x

x

Tờ

1 tờ/GV

Tranh/ảnh về một số loại tế bào điển hình

Giúp học sinh khám phá một số trong những loại tế bào

Vẽ hình một số trong những tế bào cồn vật: Tế bào cơ, tế bào thần kinh, tế bào hồng cầu;

Vẽ hình một số trong những tế bào thực vật: tế bào biểu bì, tế bào lông hút, tế bào làm thịt lá;

Tranh có kích cỡ (1020x720)mm, dung không đúng 10 mm, in offset 4 màu trên giấy tờ couché tất cả định lượng 200g/m2, cán bóng OPP mờ.

x

x

Tờ

1 tờ/GV

Sơ đồ diễn đạt từ tế bào - tế bào - ban ngành - hệ phòng ban - khung người ở thực vật

Giúp học sinh khám phá mối quan hệ từ tế bào - tế bào - cơ sở - cơ thê

Sơ đồ mô tả mũi tên từ Tế bào - tế bào - ban ngành - hệ cơ quan - khung hình thực đồ (cây 2 lá mầm);

Tranh có form size (1020x720)mm, dung không nên 10 mm, in offset 4 màu trên giấy couché tất cả định lượng 200g/m2, cán nhẵn OPP mờ.

x

x

Tờ

1 tờ/GV

Sơ đồ miêu tả từ tế bào - mô, cơ quan - hệ ban ngành - khung hình ở rượu cồn vật

Giúp học sinh khám phá quan hệ từ tế bào- mô - cơ quan - cơ thể

Sơ đồ biểu đạt mũi tên từ Tế bào - mô - ban ngành - hệ ban ngành - khung hình động thiết bị (cơ thể bé người);

Tranh có form size (1020x720)mm, dung không nên 10 mm, in offset 4 màu trên giấy couché gồm định lượng 200g/m2, cán nhẵn OPP mờ.

x

x

Tờ

1 tờ/GV

2.2

Đa dạng trái đất sống

2.2.1

Phân loại trái đất sống

Sơ thiết bị 5 giới sinh vật

Giúp học viên khám phá những giới sinh vật

Hình vẽ sơ đồ gia dụng 5 giới cùng ví dụ minh họa cho mỗi giới.

Tranh có kích thước (1020x720)mm, dung sai 10 mm, in offset 4 màu trên chứng từ couché có định lượng 200g/m2, cán bóng OPP mờ

x

x

Tờ

1 tờ/GV

Sơ đồ những nhóm phân các loại sinh vật

Giúp học sinh khám phá các nhóm phân loại

Sơ đồ những nhóm phân loại từ nhỏ tuổi tới lớn theo cá biệt tự: loài, chi, họ, bộ, lớp, ngành, giới. Mỗi nhóm phân loại đều có ví dụ minh họa ngơi nghỉ Thực vật cùng Động vật.

Tranh có size (1020x720)mm, dung không đúng 10 mm, in offset 4 màu trên giấy couché bao gồm định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ

x

x

Tờ

1 tờ/GV

2.2.2

Virus và vi khuẩn

Tranh/ảnh về kết cấu virus

Giúp học sinh khám phá cấu tạo của virus

Một hình cấu tạo đơn giản của virut (gồm vật hóa học di truyền và lớp vỏ protein). 3 hình với những dạng virus gồm hình thái không giống nhau (hình cầu, hình khối nhiều diện, hình que).

Tranh có kích cỡ (1020x720)mm,dung không nên 10 mm, in offset 4 màu trên giấy tờ couché gồm định lượng 200g/m2, cán nhẵn OPP mờ

x

x

Tờ

1 tờ/GV

Tranh/ảnh về nhiều chủng loại vi khuẩn

Giúp học viên khám phá phong phú của vi khuẩn

Hình hình ảnh một số nhiều loại vi khuẩn điển hình nổi bật (chỉ thể hiện đa dạng và phong phú hình thái: hình que, hình cầu, hình vệt phẩy, hình xoắn) Tranh có kích cỡ (1020x720)mm, dung không nên 10 mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200 g/m2, cán nhẵn OPP mờ.

x

x

Tờ

1 tờ/GV

2.2.3

Đa dạng nguyên sinh vật

Tranh/ảnh về một số đối tượng người tiêu dùng nguyên sinh vật

Giúp học viên khám phá đa dạng chủng loại nguyên sinh vật

Hình ảnh một số nguyên sinh vật: tảo lục đơn bào, tảo silic, trùng roi, trùng giày, trùng trở nên hình.

Tranh có form size (1020x720)mm, dung sai 10 mm, in offset 4 màu trên giấy tờ couché có định lượng 200g/m2, cán bóng OPP mờ

x

x

Tờ

1 tờ/GV

2.2.4

Đa dạng nấm

Tranh/ảnh về một số trong những dạng nấm

Giúp học sinh khám phá đa dạng mẫu mã nấm

Hình ảnh một số thay mặt đại diện nấm bộc lộ sự đa dạng mẫu mã nấm: nấm mèo đảm, nấm mèo túi, mộc nhĩ tiếp hợp.

Tranh có kích cỡ (1020x720)mm, dung sai 10 mm, in offset 4 màu trên giấy couché bao gồm định lượng 200g/m2, cán bóng OPP mờ

x

x

Tờ

1 tờ/GV

2.2.5

Đa dạng thực vật

Sơ đồ những nhóm Thực vật

Giúp học viên khám phá các nhóm Thực vật

Sơ đồ diễn đạt sự phân loại những nhóm Thực đồ dùng (lựa lựa chọn Thực vật thông dụng ở Việt Nam)

Tranh có size (1020x720)mm, dung sai 10 mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán bóng OPP mờ

x

x

Tờ

1 tờ/GV

Tranh/ảnh về Thực vật không tồn tại mạch (cây Rêu)

Giúp học viên khám phá sắc thái cây Rêu

Mô tả hình cây Rêu tường, chú giải những điểm lưu ý hình thái cơ bản: rễ giả, thân, lá, túi bào tử.

Tranh, có size (1020x720)mm, dung sai 10 mm, in offset 4 màu trên giấy couché bao gồm định lượng 200g/m2, cán trơn OPP mờ.

x

x

Tờ

1 tờ/GV

Tranh/ảnh về Thực vật tất cả mạch, không tồn tại hạt (cây Dương xỉ)

Giúp học sinh khám phá hình hài cây Dương xỉ

Mô tả hình cây Dương xỉ, ghi chú những điểm sáng hình thái cơ bản: rễ, thân, lá, túi bào tử.

Kích thước (1020x720)mm, dung không đúng 10 mm, in offset 4 màu trên giấy couché gồm định lượng 200g/m2, cán bóng OPP mờ.

x

x

Tờ

1 tờ/GV

Tranh/ảnh về Thực vật có mạch, có hạt (Hạt trần)

Giúp học viên khám phá hình dáng cây hạt trần

Mô tả hình cây hạt tran (cây thông) cùng với những điểm lưu ý hình thái cơ phiên bản (rễ, thân, lá, nón); ở kề bên vẽ một cành con mang nhì lá với cụm nón đực, nón cái, hạt có cánh.

Tranh có size (1020x720)mm, dung sai 10 mm, in offset 4 màu trên giấy couché gồm định lượng 200g/m2, cán nhẵn OPP mờ.

x

x

Tờ

1 tờ/GV

Thực vật có mạch, bao gồm hạt, có hoa (Hạt kín)

Giúp học sinh khám phá hình dáng cây tất cả hoa

Mô tả hình cây Hạt kín đáo với những chủ mê say cơ bản: rễ, thân, lá, cánh hoa.

Cây nhị lá mầm (cây dừa cạn)

Cây một lá mầm (cây phải chăng quạt)

Tranh có form size (1020x720)mm, dung không nên 10 mm, in offset 4 màu trên giấy tờ couché bao gồm định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ

x

x

Tờ

1 tờ/GV

2.2.6

Đa dạng hễ vật

Sơ đồ những nhóm động vật không xương sống và gồm xương sống

Giúp học sinh khám phá các nhóm cồn vật

Sơ đồ gia dụng mô tả các nhóm động vật không xương sống và có xương sống, mỗi ngành tất cả một đại diện.

Tranh có kích cỡ (1020x720)mm, dung không đúng 10 mm, in offset 4 màu trên giấy tờ couché tất cả định lượng 200g/m2, cán trơn OPP mờ.

x

x

Tờ

1 tờ/GV

Tranh/ảnh về phong phú và đa dạng động trang bị không xương sống

Giúp học sinh khám phá đa dạng chủng loại động thứ không xương sống

Hình ảnh mô tả những nhóm động vật không xương sinh sống (Ruột khoang, Giun; Thân mềm, Chân khớp), từng ngành một thay mặt với các chú mê say về điểm lưu ý đặc trưng.

Tranh có kích cỡ (1020x720)mm, dung sai 10 mm, in offset 4 màu trên giấy couché tất cả định lượng 200g/m2, cán bóng OPP mờ

x

x

Tờ

1 tờ/GV

Tranh/ảnh về nhiều chủng loại động vật gồm xương sống

Giúp học viên khám phá phong phú động vật bao gồm xương sống

Hình ảnh mô tả những nhóm động vật hoang dã có xương sinh sống (Cá, Lưỡng cư, bò sát, Chim, Thú), mỗi lớp một thay mặt với các chú đam mê về đặc điểm đặc trưng.

Tranh có kích cỡ (1020x720)mm, dung không nên 10 mm, in offset 4 màu trên chứng từ couché có định lượng 200g/m2, cán trơn OPP mờ.

x

x

Tờ

1 tờ/GV

3

Chủ đề 3. Tích điện và sự trở nên đổi

Lực

Tranh/ảnh bộc lộ sự thúc đẩy của bề mặt hai vật

Giúp học sinh nhận thức được sơ bộ lý do tạo ma sát giữa hai đồ dùng tiếp xúc

Mô tả sự cửa hàng giữa bề mặt của nhì vật tạo ra lực ma liền kề giữa chúng.

Tranh có size (1020 x720)mm, dung sai 10 mm, in offset 4 màu trên chứng từ couché gồm định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.

x

x

Tờ

1 tờ/GV

4

Chủ đề 4. Trái Đất và thai Trời

4.1

Chuyển động thấy được của phương diện Trời

Tranh/ảnh về việc mọc lặn của khía cạnh Trời

Giúp học sinh nhận thức được sự mọc lặn của phương diện Trời từng ngày (do bạn ở mặt phẳng Trái Đất chú ý thấy)

Mô tả được sự mọc lặn của mặt Trời hằng ngày (do fan ở mặt phẳng Trái Đất chú ý thấy).

Tranh có form size (1020x720)mm, dung sai 10 mm, in offset 4 màu trên chứng từ couché có định lượng 200g/m2, cán nhẵn OPP mờ.

x

x

Tờ

1 tờ/GV

4.2

Chuyển động thấy được của phương diện Trăng

Tranh/ảnh về một số hình dạng bắt gặp của phương diện Trăng

Giúp học sinh nhận thức được một vài hình dạng nhìn thấy đa phần của khía cạnh Trăng trong Tuần trăng (8 mẫu mã cơ bản)

Mô tả một vài hình dạng nhìn thấy đa phần của mặt Trăng trong Tuần trăng (8 bề ngoài cơ bản).

Tranh có kích cỡ (1020x720)mm, dung không đúng 10 mm, in offset 4 màu trên giấy tờ couché cỏ định lượng 200g/m2, cán trơn OPP mờ.

x

x

Tờ

1 tờ/GV

4.3

Hệ mặt Trời

Tranh/ảnh về hệ khía cạnh Trời

Giúp học sinh nhận thức được sơ lược cấu trúc của hệ khía cạnh Trời

Mô tả được sơ lược cấu trúc của hệ mặt Trời (hình dạng mô rộp đường chuyển động của 8 hành tinh bao bọc Mặt Trời).

Tranh có form size (1020x720)mm, dung không nên 10 mm, in offset 4 màu trên giấy tờ couché gồm định lượng 200g/m2, cán trơn OPP mờ.

x

x

Tờ

1 tờ/GV

4.4

Ngân Hà

Tranh/ảnh về Ngân Hà

Giúp học viên nhận thức được hệ phương diện Trời là một phần nhỏ của Ngân Hà

Mô tả được hệ phương diện Trời là 1 phần nhỏ của Ngân Hà

Tranh có size (1020x720) mm, dung không nên 10 mm, in offset 4 màu trên giấy tờ couché bao gồm định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.

x

x

Tờ

1 tờ/GV

II.

THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, HÓA CHẤT (Cho một phòng học cỗ môn)

1

Chủ đề 1. Hóa học và sự đổi khác chất

1.1

Các thể (trạng thái) của chất

Nhiệt kế lỏng hoặc cảm ứng nhiệt độ.

Thí nghiệm sự nóng chảy cùng đông đặc

- nhiệt độ kế lỏng: phân tách độ trường đoản cú -10°C mang đến +110°C; độ chia bé dại nhất 1°C, bao gồm vỏ đựng.

- rất có thể thay nỗ lực Nhiệt kế lỏng bằng cảm biến nhiệt độ (thông số chuyên môn được mô tả ở chỗ dưới)

x

x

Cái

7 cái/PHBM

Cốc thuỷ tinh một số loại 250ml

Thí nghiệm sự lạnh chảy cùng đông đặc

(Được miêu tả ở Phan Thiết bị dùng chung)

x

x

Thiết bị dùng chung

Nến (Parafin) rắn

Thí nghiệm sự rét chảy với đông đặc

Mẫu rắn đóng gói hộp 100 gram

x

x

Hộp

7 hộp/PHBM

1.2.

Xem thêm: Dịch vụ thay ghế da/ phục hồi ghế da ô tô tại hải phòng 2022

Oxi (oxygen) cùng không khí

Ống nghiệm

Điều chế oxi (oxygen) để HS quan gần cạnh trạng thái của oxygen

Thuỷ tinh trung tính, chịu đựng nhiệt, ɸ16mm, chiều cao 160mm, bo miệng, bảo vệ độ bền cơ học.

x

x

Cái

20 cái/PHBM

GV dùng làm điều chế

Ống dẫn thuỷ tinh chữ z

Điều chế oxi (oxygen) để học sinh quan tiếp giáp trạng thái của oxygen

Ống dẫn bằng thuỷ tinh trung tính trong suốt, chịu nhiệt, có 2 lần bán kính ngoài 6mm và đường kính trong 3mm, ống hình chữ Z, 1 đầu góc vuông cùng 1 đầu góc nhọn 60°, có form size các đoạn khớp ứng (50 -140- 30) mm

x

x

Cái

7 cái/PHBM

GV dùng để làm điều chế

Lọ thủy tinh trong miệng rộng

Điều chế oxi (oxygen) để học viên quan gần kề trạng thái của oxi (oxygen)

Thuỷ tinh trung tính, chịu đựng nhiệt, bề mặt tối thiểu 100ml. Miệng rộng gồm nút nhám đậy kín phần nút nhám bảo đảm không làm chất khí bay ra.

x

x

Cái

7 cái/PHBM

GV dùng để điều chế

Chậu thủy tinh.

Thuỷ tinh thường, có kích cỡ ɸ200mm, độ dày 2,5mm, độ cao 100mm

x

x

7 cái/PHBM

GV dùng làm điều chế

Cốc loại 1 lít

Thí nghiệm khẳng định thành phần tỷ lệ thể tích của oxi (oxygen) trong ko khí.

Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, hình trụ không gian 1000 ml. Vạch phân tách 100ml

x

x

Cái

7 cái/PHBM

Thuốc tím (Potassium pemangannat e -KMn
O4)

Điều chế oxi (oxygen) để học sinh quan cạnh bên trạng thái của oxi (oxygen)

Để trong lọ thủy tinh (hoặc nhựa) tối màu bao gồm nút kín; 150 gram / lọ

x

x

gram

7 lọ /PHBM

Nến

Thí nghiệm đơn giản để xác minh thành phần phần trăm thể tích của oxi (oxygen) trong ko khí.

Neén cây loại nhỏ dại ɸ 1cm

x

x

Cái

7 cái/PHBM

1.3.

Chất tinh khiết, lếu láo hợp, dung dịch

Ống đong hình tròn trụ 100ml

Thí nghiệm để minh bạch dung dịch, dung môi

Thuỷ tinh trung tính, chịu đựng nhiệt, có để, độ chia nhỏ tuổi nhất 1ml. Dung tích 100 ml. Đảm bảo chất lượng độ bền cơ học

x

x

Cái

7 cái/PHBM

Cốc thủy tinh các loại 250 ml

Thí nghiệm để khác nhau dung dịch, dung môi

(Được tế bào tả ở phần Thiết bị dùng chung)

x

x

Thiết bị sử dụng chung

Thìa café nhỏ

Thí nghiệm để riêng biệt dung dịch, dung môi

Thìa nhựa

x

x

Cái

7 cái/PHBM

Muối ăn

Thí nghiệm để minh bạch dung dịch, dung môi

Muối hạt để trong lọ nhựa; 100gram /1lọ

x

x

Lọ

1 lọ/PHBM

Đường

Thí nghiệm để sáng tỏ dung dịch, dung môi

Đường trắng hoặc con đường đỏ đựng trong lọ nhựa; 100 gram/lọ

x

x

Lọ

1 lọ/PHBM

1.4.

Tách chất thoát khỏi hỗn hợp

Phễu lọc thủy tinh trong cuống ngắn

Thí nghiệm phân tích phương pháp tách chất ra khỏi hỗn phù hợp bằng cách thức lọc; chiết; cô cạn

Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, size ɸ80 mm, dài 90 mm (trong đó đường kính cuống ɸ10, chiều dài trăng tròn mm).

x

x

Cái

7 cái/PHBM

Phễu chiết hình trái lê

Thí nghiệm phân tích phương pháp bóc tách chất thoát khỏi hỗn thích hợp bằng cách thức lọc; chiết; cô cạn

Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, dung tích tối đa 125 ml, chiều dài của phễu 270 mm, 2 lần bán kính lớn của phễu ɸ60 mm, 2 lần bán kính cổ phễu ɸ19 mm dài 20mm (có khoá kín) với ống dẫn có 2 lần bán kính ɸ6 mm lâu năm 120 mm

x

x

Cái

7 cái/PHBM

Cốc thủy tinh các loại 250 ml

Thí nghiệm phân tích phương pháp bóc chất thoát khỏi hỗn thích hợp bằng phương pháp lọc; chiết; cô cạn

(Được tế bào tả ở đoạn Thiết bị sử dụng chung)

x

x

Thiết bị dùng chung

Đũa thủy tinh

Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, hình tròn trụ 06 mm dài 250 mm.

x

x

Cái

7 cái/PHBM

Giấy lọc

Thí nghiệm phân tích phương pháp tách chất ra khỏi hỗn hòa hợp bằng phương thức lọc; chiết; cô cạn

Kích thước ɸ120 milimet độ thấm hơi cao

x

x

Hộp

2 hộp/PHBM

Cát hoặc dầu ăn

Cát đựng vào lọ thủy tinh trong hoặc lọ nhựa; 300 gram/lọ

Dầu nạp năng lượng đựng vào lọ chất liệu thủy tinh (hoặc nhựa) 100ml/lọ

x

x

Lọ

1 lọ/ PHBM

2

Chủ đề 2. đồ gia dụng sống

2.1

Tế bào

Kính hiển vi

Học sinh thực hành thực tế quan liền kề tế bào

Loại thông dụng, bao gồm tiêu chuẩn chỉnh kỹ thuật tối thiểu: độ phóng đại 40-1600 lần; Chỉ số phóng đại vật kính (4x, 10x, 40x, 100x); Chỉ số thổi phồng thị kính (10x, 16x); Khoảng kiểm soát và điều chỉnh thô và điều chỉnh tinh đồng trục; Có khối hệ thống điện và đèn đi kèm. Vùng điều chỉnh bàn di mẫu có độ đúng đắn 0,1 mm.

x

Cái

7 cái/PHBM

Có thể trang bị từ một đến 2 chiếc gồm cổng liên kết với những thiết bị ngoại vi

Tiêu bạn dạng tế bào thực vật

Học sinh thực hành thực tế quan sát tế bào

Tiêu bản tế bào rõ nét, thấy được được các thành phần chính (màng, tế bào chất, nhân)

x

Cái

20 cái/PHBM

Tiêu bản tế bào cồn vật

Học sinh thực hành thực tế quan sát tế bào

Tiêu bản tế bào rõ nét, nhìn thấy được các thành phần chính (thành tế bào, màng, tế bào chất, nhân).

x

Cái

20

cái/PHBM

Kính lúp

Học sinh thực hành quan tiếp giáp sinh trang bị nhỏ

Loại thịnh hành (kính lúp nuốm tay), độ cường điệu 6x

x

Cái

25

cái/PHBM

Lam kính

Học sinh thực hành

Loại thông dụng, bởi thủy tinh

x

Hộp

10 hộp/PHBM

La men

Học sinh thực hành

Loại thông dụng, bằng thủy tinh

x

Hộp

10 hộp/PHBM

Kim mũi mác

Học sinh thực hành

Loại thông dụng, bằng inox

x

Cái

10 cái/PHBM

Panh

Học sinh thực hành

Loại thông dụng, bởi inox

x

Cái

10 cái/PHBM

Dao cắt tiêu bản

Học sinh thực hành

Loại thông dụng

x

Cái

10 cái/PHBM

Pipet

Học sinh thực hành

Loại thông dụng, 10 ml

x

Cái

10 cái/PHBM

Đũa thủy tinh

Học sinh thực hành

(Sử dụng chung với sản phẩm công nghệ mục 1.4 chủ đề 1)

x

Cốc thuỷ tinh 250ml

Học sinh thực hành

(Được tế bào tả ở trong phần Thiết bị cần sử dụng chung)

x

Đĩa kính đồng hồ

Học sinh thực hành

Loại thông dụng, bởi thủy tinh

x

Cái

20 cái/PHBM

Đĩa lồng (Pêtri)

Học sinh thực hành

Loại thông dụng, bằng thủy tinh

x

Cái

20 cái/PHBM

Đèn cồn

Học sinh thực hành

(Được mô tả ở đoạn thiết bị sử dụng chung)

x

Cồn đốt

Học sinh thực hành

Loại thông dụng

x

lít

1000ml/PHBM

Acid acetic 45%

Học sinh thực hành

Loại thông dụng

x

ml

500 ml/PHBM

Dung dịch muối hạt sinh lí (0,9% Na
Cl)

Học sinh thực hành

Loại thông dụng

x

lít

1000ml/PHBM

Carmin acetic 2%

Học sinh thực hành

Loại thông dụng

x

ml

100 ml/PHBM

Giemsa 2%

Học sinh thực hành

Loại thông dụng

x

ml

100 ml/PHBM

Methylen blue

Học sinh thực hành

Loại thông dụng

x

ml

100 ml/PLIBM

Glycerol

Học sinh thực hành

Loại thông dụng

x

ml

500 ml/PHBM

2.2

Tìm hiểu sinh vật bên cạnh thiên nhiên

Chậu lồng (Bôcan)

Học sinh trải đời thực tiễn

Bằng vật liệu nhựa trong suốt, có form size ɸ140mm, cao khoảng tầm 200mm, có để và nắp đậy, độ dày 2,5mm.

x

Cái

10 cái/PHBM

Lọ thuỷ tinh, bao gồm ống bé dại giọt

Học sinh thực hành

Lọ thuỷ tinh trung tính chiều cao 100mm, gồm nút cao su vừa khít miệng gồm gắn ống thuỷ tinh 2 lần bán kính 8mm, lâu năm 120mm, vuốt nhọn đầu.

x

Cái

10 cái/PHBM

Phễu thuỷ tinh các loại to

Học sinh thực hành

Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, size ɸ80mm, nhiều năm 130mm (trong đó đường kính cuống ɸ10, chiều dài 70mm).

x

Cái

10 cái/PHBM

Kéo giảm cành

Học sinh thực hành

Loại thông dụng

x

Cái

10 cái/PHBM

Cặp xay thực vật

Học sinh thực hành

Loại thông dụng

x

Cái

10 cái/PHBM

Vợt bắt sâu bọ

Học sinh thực hành

Loại thông dụng

x

Cái

10 cái/PHBM

Vợt bắt động vật hoang dã thuỷ sinh

Học sinh thực hành

Loại thịnh hành (cán dài 2m)

x

Cái

10 cái/PHBM

Vợt bắt động vật nhỏ dại ở lòng ao, hồ

Học sinh thực hành

Loại thông dụng

x

Cái

10 cái/PHBM

Lọ nhựa

Học sinh thực hành

Loại thông dụng, gồm nút kín

x

Cái

10 cái/PHBM

Hộp nuôi sâu bọ

Học sinh thực hành

Loại thông dụng

x

Cái

10 cái/PHBM

Bể kính

Học sinh thực hành

Loại thông dụng

x

Cái

5 cái/PHBM

Túi đinh ghim

Học sinh thực hành

Loại thông dụng

x

Túi

5 túi/PHBM

Găng tay

Học sinh thực hành

Loại thông dụng chịu đựng được hoá hóa học (một túi 50 cái)

x

Túi

10 túi/PHBM

Ống đong

Học sinh thực hành

Thuỷ tinh trung tính, chịu đựng nhiệt, gồm để thủy tinh, độ phân chia nhò độc nhất 1 ml. Khoảng trống loại 20, 50 với 100ml. Đảm bảo độ bền cơ học. Mỗi kích thước 1 cái

x

Bộ

2 bộ/PHBM

Ống hút bao gồm quả bóp cao su

Học sinh thực hành

Quả bóp cao su đặc được lưu lại hóa tốt, độ đàn hồi cao. Ống thủy tinh trong ɸ8mm, dài 120mm, vuốt nhọn đầu.

x

Cái

10 cái/PHBM

3

Chủ đề 3. Năng lượng và sự đổi thay đổi

3.1

Các phép đo

Bộ lý lẽ đo chiều dài, thời gian, khối lượng, sức nóng độ

Dạy học tập đo chiều dài, đo thời gian, đo khối lượng, đo nhiệt độ

- Thước cuộn: Dây ko dãn, dài buổi tối thiểu 1500 mm;

- Đồng hồ nước bấm giây: một số loại điện tử hiện tại số, độ đúng chuẩn 1/100 giây;

- cân nặng lò xo: Độ phân giải 1g, giới hạn đo 100 g;

- cân đồng hồ: loại 500g; độ chia nhỏ nhất 2g;

- sức nóng kế (lỏng): phân tách độ tự -10°C mang đến +110°C; độ chia nhỏ nhất 1°C, gồm vỏ đựng (hoặc cảm ứng nhiệt độ);

- nhiệt kế y khoa: các loại thông dụng, độ chia nhỏ dại nhất 0,1°C.

x

x

Bộ

7 bộ/PHBM

3.2

Lực

Thanh phái mạnh châm

Dạy học tập về lực ko tiếp xúc

Bằng hòa hợp kim, 2 cực bao gồm màu sơn không giống nhau; kích thước (7x15x120) mm.

x

x

Cái

7 cái/PHBM

Bộ thiết bị chứng tỏ lực cản của nước

Chứng minh được đồ gia dụng chịu chức năng của lực cản khi hoạt động trong nước

- 01 vỏ hộp đựng nước lâu năm 500 mm, rộng 200 mm, cao 150 mm.

- 01 xe pháo đo có cơ cấu để xe vận động ổn định, xe pháo đo có phối hợp với cảm ứng lực với độ phân giải tối thiểu 0,1N hoặc xe đo kết hợp với lực kế có độ sắc nét tối thiểu 0,1N.

x

x

Bộ

2 bộ/PHBM

Bộ thiết bị minh chứng độ giãn lò xo

Chứng minh được độ giãn của lốc xoáy treo thang đứng tỉ lệ thành phần với cân nặng của vật dụng treo

- Lực kế lò xo có thân hình tròn trụ ɸ20 milimet làm bằng nhựa trong tất cả vạch phân chia độ với độ chia nhỏ nhất 0,1 N, nhì đầu bao gồm móc treo bằng kim loại không rỉ, một đầu lò xo nạm định, số lượng giới hạn đo (0 - 5)N;

- những quả nặng có móc treo bằng sắt kẽm kim loại không rỉ, khối lượng: 10g, 20g, 30g, 100g cùng 200g;

- giá treo (thiết bị cần sử dụng chung).

x

x

Bộ

7 bộ/PHBM

III.

THIẾT BỊ DÙNG CHUNG

1

Giá nhằm ống nghiệm

Dùng để ống nghiệm

Bằng nhựa hoặc bằng gỗ hai tầng, chịu đựng được hoá chất, có kích thước (180x110x56) mm, độ dày của vật tư là 2,5 mm bao gồm gân cứng, khoan 5 lỗ, ɸ19mm cùng 5 cọc cắn hình côn tự ɸ7mm xuống ɸ10mm, gồm 4 lỗ ɸ12mm.

x

x

Cái

7 cái/PHBM

Dùng mang đến lớp 6, 7, 8,9

2

Đèn cồn

Dùng để đốt lúc thí nghiệm

Thuỷ tinh ko bọt, nắp thuỷ tinh kín, nút xỏ bấc bằng sứ. Thân (75mm, cao 84mm, cổ 22mm).

x

x

Cái

7 cái/PHBM

Dùng cho lớp 6, 7, 8, 9

3

Cốc thuỷ tinh loại 250ml

Dùng nhằm đựng chất hóa học khi thí nghiệm

Thuỷ tình trung tính, chịu nhiệt, hình trụ ɸ72mm, độ cao 95mm có vạch chia độ

x

x

Cái

10 cái/PHBM

Dùng mang đến lớp 6, 7, 8, 9

4

Lưới thép

Bằng Inox, kích thuớc (100x100)mm gồm hàn ép các góc.

x

x

Cái

7

cái/PHBM

Dùng cho lớp 6, 7, 8,9

5

Găng tay cao su

Cao su chịu bầy hồi cao, chịu đựng hoá chất.

x

x

Đôi

45 đôi/PHBM

Dùng đến lớp 6, 7, 8, 9

6

Áo choàng

Bằng vải vóc trắng.

x

x

Cái

45 cái/PHBM

Dùng cho lớp 6, 7, 8, 9

7

Kính đảm bảo an toàn mắt ko màu

Nhựa trong suốt, không màu, chịu hoá chất.

x

x

Cái

45 cái/PHBM

Dùng đến lớp 6, 7, 8, 9

8

Chổi cọ ống nghiệm

Cán Inox, nhiều năm 30 cm, lông chổi dài rửa được những ống nghiệm đường kính từ 16mm - 24mm.

x

x

Cái

7 cái/PHBM

Dùng mang đến lớp 6, 7, 8,9

9

Khay mang cách thức và hóa chất

- form size (420x330 x80) mm

- vật tư bằng gỗ tự nhiên và thoải mái dày 10mm

- chia làm 5 ngăn, trong đó 4 ngăn bao phủ có kích thước (165x80) mm, ngăn trọng tâm có form size (60x230)mm có khoét lỗ tròn nhằm đựng lọ hoá chất

- tất cả quai xách được làm bằng gỗ cao 160mm

x

x

Cái

7 cái/PHBM

Dùng đến lớp 6, 7, 8,9

10

Bộ giá chỉ đỡ cơ bản

Lắp dụng cụ trong các nội dung thực hành

- Chân đế bởi kim loại, sơn tĩnh năng lượng điện màu tối, cân nặng khoảng 2,5 kg, bền chắc, ổn định định, 2 lần bán kính lỗ 10mm và vít M6 trực tiếp góc cùng với lỗ để lưu lại trục đường kính 10mm, gồm hệ vít chỉnh cân bằng

- Thanh trụ bởi inox, ɸ 10mm bao gồm 3 loại

+ một số loại 1: dài 500mm và 1000mm.

+ các loại 2: lâu năm 360mm, một đầu về tròn, đầu kia tất cả ren M5 lâu năm 15mm, có êcu hãm.

+ các loại 3: dài 200mm, 2 đầu về tròn

- Khớp nối bởi nhôm đúc, (43x20x18) mm, có vít hãm, tay quay bằng thép.

x

x

Bộ

7 Bộ/PHBM

Dùng đến lớp 6, 7, 8,9

11

Bình phân chia độ

Đo thể tích trong các nội dung thực hành

Hình trụ ɸ30 mm; cao 180 mm; tất cả để; giới hạn đo 250 ml; độ chia nhỏ dại nhất 2 ml; bởi thủy tinh trung tính hoặc nhựa an toàn, chịu ánh sáng cao.

x

x

Cái

7 cái/PHBM

Dùng mang lại lớp 6, 7, 8,9

12

Biến cố nguồn

Tạo những điện áp để thực hành.

Điện áp vào luân chuyển chiều 220V- 50Hz; Điện áp đầu ra: Một chiều và Xoay chiều, điện áp điều chỉnh được trường đoản cú 3 mang lại 24 V.

Bộ nguồn điện bắt buộc có những thiết bị bảo vệ, đảm bảo an toàn cho HS trong quá trình làm thí nghiệm.

x

x

Cái

7 cái/PHBM

Dùng đến lớp 6, 7, 8,9

13

Cảm biến chuyển lực

Xác định lực

Thang đo: ±50 N.

Độ phân giải buổi tối thiểu: ±0.1 N

x

x

Cái

7 cái/PHBM

Dùng đến lớp 6, 7, 8, 9

14

Cảm phát triển thành nhiệt độ

Xác định sức nóng độ

Thang đo về tối thiểu tự -20°C mang lại 110°C độ sắc nét tối thiểu 0,1°C

x

x

Cái

7 cái/PHBM

Dùng mang lại lớp 6, 7, 8,9

15

Bộ thu nhận số liệu

Sử dụng cho các cảm biến trong danh mục

Sử dụng để thu thập, hiển thị, giải pháp xử lý và lưu lại trữ kết quả của các cảm biến tương say đắm trong danh mục. Có những cổng kết nối với các cảm biến và những cổng USB, SD để xuất dữ liệu. Được tích hợp màn hình màu, chạm màn hình để thẳng hiển thị hiệu quả từ những cảm biến. Phần mềm tự động nhận dạng cùng hiển thị tên, một số loại cảm biến. Hoàn toàn có thể kết nối với máy tính xách tay lưu trữ, phân tích cùng trình chiếu dữ liệu. Được tích hợp các công cố gắng để đối chiếu dữ liệu.

Thiết bị hoàn toàn có thể sử dụng nguồn tích điện hoặc pin, ở chế độ sử dụng pin, thời lượng đề nghị đủ để thực hiện các bài thí nghiệm.

x

x

Cái

7 cái/PHBM

Dùng đến lớp 6, 7, 8,9

IV. THIẾT BỊ KHÁC

1. Mẫu mã vật

Đa dạng động vật

Mẫu động vật hoang dã ngâm vào lọ

Học sinh thực hành tò mò động vật

Các mẫu động vật hoang dã được up load và dìm trong lọ (giữ được hình thái): bao gồm: sứa, bạch tuộc, ếch (mỗi lọ 1 hễ vật). Ghi rõ tên việt nam và tên công nghệ của hễ vật.

x

Lọ

7 lọ/PHBM

x

Lọ

x

Lọ

x

Lọ

x

Lọ

2. Băng đĩa

Đa dạng nhân loại sống

Đa dạng thực vật

Giúp học viên khám phá đa dạng thực vật

Video gồm hình anh đẹp, chất lượng tốt, thời lượng không quá 3 phút cho từng nội dung. Có phụ đề và thuyết minh bằng tiếng Việt.

x

Bộ

01 bộ/GV

Đa dạng cá

Giúp học viên khám phá đa dạng chủng loại cá

x

Đa dạng lưõng cư

Giúp học sinh khám phá đa dạng chủng loại lưỡng cư

x

Đa dạng bò sát

Giúp học sinh khám phá nhiều mẫu mã bò sát

x

Đa dạng chim

Giúp học viên khám phá phong phú chim

x

Đa dạng thú

Giúp học viên khám phá đa dạng thú

x

Đa dạng sinh học

Giúp học viên khám phá đa dạng sinh học

x

Các nguyên nhân làm suy giảm đa dạng mẫu mã sinh học

Giúp học sinh khám phá vì sao làm suy giảm đa dạng chủng loại sinh học

x

3. Tế bào hình

Từ tế bào đến cơ thể

Cấu tạo khung hình người

Giúp học sinh mô tả kết cấu cơ thể người

Mô hình phân phối thân, từ trên đầu đến mình, bởi nhựa PVC. Mô hình thể hiện nay đầu (có não), vùng ngực (tim, phổi) với khoang bụng (gan, dạ dày, ruột, con đường tụy, thận).

Cấp học: THCS
Môn: Khoa học tập tự nhiên
Lớp: 6,7
Bộ sách: Kết nối học thức với cuộc sống
Lượt xem: 499

*

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN xây dựng và sáng tạo vật dụng dạy học môn KHTN lớp 6 cùng lớp 7 nhằm nâng cấp chất lượng dạy học nghỉ ngơi trường Phổ thông năng khiếu sở trường thể dục thể thao Nghệ An” triển khai các biện pháp như sau: 

4.1.Mô tả giải pháp thiết kế và sáng chế chiếc cân nặng lò xoHoạt hễ 1: Giao trách nhiệm thiết kếHoạt cồn 2: nghiên cứu và phân tích kiến thức nền và sẵn sàng phương án xây cất sản phẩm để báo cáo
Hoạt hễ 3: report phương án thiết kếHoạt cồn 4: Chế tạo, thí nghiệm sản phẩm
Hoạt động 5: ra mắt sản phẩm4.2.Mô tả giải pháp thiết kế và sáng tạo bộ thử nghiệm đo lực cản của nước4.3.Mô tả giải pháp thiết kế và sáng tạo Kính tiềm vọng


Mô tả sản phẩm


PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ1. Nguyên nhân chọn đề tài:Năm học 2021-2022, là năm học xứng đáng nhớ, khắc ghi sự biến đổi lớn trong giáo dục và đào tạo THCS với việc thay sách giáo khoa lớp 6. Đối với tất cả các môn học nói chung và môn khoa học thoải mái và tự nhiên nói riêng, bài toán dạy học tập theo lối truyền dạy một chiều đang buộc học sinh chấp nhận kiến thức một cách kim chỉ nan suông, thụ động, không kết nối được cùng với thực tiễn, học sinh không hình thành tài năng thì những kiến thức này sẽ thật khô hanh và nhàm chán.Trong dạy học môn khoa học tự nhiên lớp 6 cùng lớp 7 giúp học viên không những không ngừng mở rộng vốn tri thức nào đó mà còn làm các em hình thành năng lực tư duy, tài năng phán đoán và xử lý vấn đề. Chính vì vậy, trong các giờ dạy học khoa học tự nhiên 6 nói riêng và môn kỹ thuật thực nghiệm nói chung rất cần được có thiết bị, đồ dùng dạy học để giúp học sinh khơi dậy và nuôi chăm sóc khát vọng tự đưa ra câu vấn đáp cho một vấn đề đã nêu, xúc cảm hài lòng khi đã nỗ lực tò mò để xử lý thành công sự việc nảy sinh để rồi từ đó kích mê say sự phạt triển năng lượng tư duy, lòng say mê tìm hiểu khoa học tập của học tập sinh.Đối với trường Phổ thông năng khiếu sở trường thể dục thể dục Nghệ An, thực tế của câu hỏi đổi mới phương thức dạy học và chũm sách giáo khoa cho các lớp 6 ,7 với bộ môn kỹ thuật tự nhiên thay thế sửa chữa cho môn Lý, Sinh và tất cả thêm kiến thức và kỹ năng bộ môn Hóa trong lịch trình cũ đòi hỏi giáo viên phải thay đổi tư duy khi soạn bài và lên lớp để bám sát đít yêu mong của công tác sách giáo khoa tổng thể và toàn diện 2018.Việc nâng cấp chất lượng học tập ở cỗ môn mà thầy giáo trực tiếp huấn luyện và giảng dạy là việc làm thường xuyên xuyên, cần thiết, là phương châm chính của giáo dục hiện nay. Phương thức truyền đạt loài kiến thức năng lực chủ yếu đẩy mạnh tính tự lực, tích cực của học sinh. Môn thứ lý vào khoa học tự nhiên 6, 7 là môn khoa học thực nghiệm gần như chiếm nhà yếu, nên việc hình thành kiến thức và kỹ năng – kĩ năng cho học viên khi dạy phần lớn là xuất phát điểm từ thực nghiệm. Xem sét chính học sinh tự làm, từ phân tích… rút ra kết luận. Vị đó đồ dùng dạy học đồ vật lý nhập vai trò quan trọng trong quy trình dạy thực nghiệm của giáo viên.Việc kiến tạo và trí tuệ sáng tạo các thiết bị dạy dỗ học, những thí nghiệm thành công làm tăng hứng thú, tạo niềm vui bởi sự thành công trong bài toán dạy – học của giáo viên và học sinh. Đồng thời chế tác niềm tin, kích mê thích tính tích cực, chủ quyền và vạc huy tài năng tư duy trí tuệ sáng tạo và khả năng hoạt động nhóm của học sinh trong học tập tập.Kiến thức được hình thành thông qua các thí điểm thực hành không chỉ có tích rất hoá việc học tập của học sinh mà còn rèn luyện tài năng sử dụng thiết bị, vật dụng trong cuộc sống, rèn luyện thái độ, đức tính kiên trì, kĩ năng làm việc nhóm, tác phong làm việc khoa học trong thời đại công nghệ.Nhiều thiết bị dạy dỗ học chỉ vận dụng để chứng minh các định công cụ trong sách giao khoa nhưng lại không ứng dụng được vào thực tiễn.

Mặt khác, chương trình giáo dục phổ thông tổng thể được xây đắp theo hướng phát triển năng lực, gắn kim chỉ nan với thực hành, học kim chỉ nan bằng thực hành. Nhưng bây giờ thiết bị thí nghiệm cỗ môn khoa học tự nhiên lớp 6, lớp 7 làm việc trường năng khiếu rất tinh giảm và phần lớn không không hề thiếu nên không khiến hứng thú học tập cho các em học sinh.Chính những lý do trên trong quy trình giảng dạy mà chúng tôi gặp mặt phải, nên công ty chúng tôi chọn phân tích đề tài: “Thiết kế và sáng tạo vật dụng dạy học tập môn KHTN lớp 6 và lớp 7 nhằm nâng cấp chất lượng dạy học nghỉ ngơi trường Phổ thông năng khiếu thể dục thể dục Nghệ An”.2. Mục tiêu nghiên cứu.Nghiên cứu giúp đề tài: “Thiết kế và sáng tạo vật dụng dạy học tập môn KHTN lớp 6 với lớp 7 nhằm nâng cấp chất lượng dạy dỗ học làm việc trường Phổ thông năng khiếu sở trường thể dục thể dục thể thao Nghệ An”. Khắc phục được một số nhược điểm của thiết bị dạy dỗ học hiện bao gồm và thiết bị chưa có. Đáp ứng yêu thương cầu:– áp dụng kiến thức kĩ năng đã học vào thực tiễn cuộc sống (mục Em rất có thể trong sách giáo khoa KHTN 6, 7).– thành lập kiến thức, thưởng thức để phát hiện, có mặt vận dụng tri thức mới (Khám phá và chuyển động trong sách KHTN 6, 7).– tạo nên hứng thú cho học viên tham gia học tập môn khoa học thoải mái và tự nhiên tạo đam mê trí tuệ sáng tạo của học sinh. Sự đam mê với hứng thú kia góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn.– giảm sút áp lực cỗ môn cho học sinh.– Rèn luyện khả năng tư duy sáng sủa tạo, chuyển động nhóm cho học sinh.– Rèn luyện kĩ năng nghiên cứu kỹ thuật qua đó năng lực xử lí tình huống, công việc trong cuộc sống dần tiến bộ và hoàn thiện.– Xây dựng khối hệ thống thí nghiệm tự có tác dụng có quality cho những tiết học tập trong chương trình môn khoa học thoải mái và tự nhiên của ngôi trường Phổ thông năng khiếu sở trường TDTT Nghệ An.– tiến hành nhiệm vụ giáo dục hiện thời mỗi thầy giáo, gia sư là tấm gương đạo đức, từ học và sáng tạo.3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu.Nghiên cứu giúp thiết bị dạy học môn KHTN 6, 7 phân môn vật dụng lý hiện gồm trong vận động dạy của giáo viên và chuyển động học của học sinh lớp 6, 7 trường Phổ thông năng khiếu thể dục thể thao Nghệ An.Nghiên cứu, xây đắp và sáng chế 3 thiết bị new (dựa trên sản phẩm công nghệ đã có và chưa có trong chống thí nghiệm trong phòng trường).– Thíết bị trước tiên : cân nặng ‘lò xo.

– trang bị thứ 2: Bộ cơ chế đo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *