Sơ Đồ Phòng Học Ou - Ký Hiệu Các Phòng Học Và Cơ Sở Của Huflit

Giới thiệu
ĐÀO TẠOĐại học1. Khoa KTCN2. Khoa Y - Dược3. Khoa NN-VH-NT Khmer phái mạnh Bộ4. Kinh tế - Luật5. Khoa nông nghiệp - Thủy sản6. Khoa Sư phạm7. Khoa Lý luận chính trị8. Khoa công nghệ Cơ bản9. Ngoại khoa Ngữ10. Khoa QLNN, QTVP & Du lịch11. Khoa chất hóa học Ưng dụng12. Khoa Răng - Hàm - Mặt
Tuyển sinh
*


*


*


*


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Trường Đại học Trà Vinh
Phòng Khảo Thí
Trung trọng tâm học liệu
Viện cải tiến và phát triển nguồn lực
Trung trọng điểm Ngoại ngữ Tin học Victory

Trường khiếp tế, Luật(0294) 3855.246 (265) -0294 389 6789

Trường ngữ điệu - văn hóa truyền thống - nghệ thuật và thẩm mỹ Khmer Nam bộ và Nhân văn(0294) 3855.246 (240)

Khoa Nông Nghiệp-Thủy sản(0294) 3855.246 (130 – 291)Khoa Kỹ thuật với Công nghệ(0294) 3855.246 (203 - 135)Khoa Y Dược(0294) 3855.246 (331)Khoa ngoại ngữ(0294) 3855.246 (108)


PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

Khu công ty Hiệu cỗ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4 phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 - 3855247 ||(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)

> Đăng ký chuyển quý phái chương trình tiên tiến và chương trình rất chất lượng theo cách thức 5

> coi thời khóa biểu với danh sách những lớp bao gồm quy

> xem thời khóa biểu cùng danh sách các lớp lịch trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao


Liên hệ hỗ trợ: 

+ phòng Đào tạo: 0292.3872 728

+ Phòng công tác làm việc Sinh viên: 0292.3872 177

+ Đoàn bạn trẻ trường: 0292. 3830 309 

+ Trung tâm tư vấn, cung ứng & KNSV: 0292.3872284


 

*

 KÝ HIỆU PHÒNG HỌC CỦA TỪNG DÃY NHÀ HỌC

.../A3: những phòng học tập thuộc dãy nhà học tập A3.

Bạn đang xem: Sơ đồ phòng học ou

.../B1: các phòng học tập thuộc hàng nhà học B1.

.../C1: các phòng học thuộc hàng nhà học C1.

.../C2: các phòng học thuộc hàng nhà học tập C2.

.../CN: những phòng học tập thuộc hàng nhà học tập Trường Bách Khoa.

.../DB: những phòng học tập thuộc dãy nhà học tập Khoa Dự bị dân tộc.

.../DI: các phòng học tập thuộc dãy nhà học Trường công nghệ Thông tin cùng Truyền thông.

.../D1, D2: những phòng học tập thuộc hàng nhà học bên Điều hành.

.../HA: các phòng học tập thuộc hàng nhà học Khoa phát triển nông thôn.

.../KH: những phòng học thuộc hàng nhà học Khoa khoa học tự nhiên.

.../KL: những phòng học thuộc hàng nhà học tập Khoa Luật.

.../KT: những phòng học tập thuộc dãy nhà học Trường khiếp tế.

.../K1: những phòng học tập thuộc hàng nhà học tập Khoa ngoại ngữ.

.../MT: các phòng học thuộc dãy nhà học tập Khoa khoa học chủ yếu trị.

Xem thêm: Khách sạn có ghế tình yêu ở hải phòng, khách sạn tình yêu

.../NN: các phòng học thuộc dãy nhà học Trường Nông nghiệp.

.../TS: những phòng học tập thuộc dãy nhà học Trường Thủy sản.

.../XH: những phòng học thuộc hàng nhà học tập Khoa kỹ thuật Xã hội với Nhân văn.

…ATL: Các phòng thuộc dãy nhà học ATL.

…RLC: các phòng thuộc bên học RLC.

...MTN: các phòng học thuộc hàng nhà học tập Khoa môi trường xung quanh & tài nguyên Thiên nhiên.

- HTKHTN: Hội ngôi trường khoa kỹ thuật tự nhiên.

- HTXHNV: Hội trường khoa Khoa kỹ thuật Xã hội và Nhân văn.

- HT/KSP: Hội trường khoa Sư phạm.

- TTGDQP: các phòng học thuộc Trung tâm giáo dục đào tạo Quốc chống và bình an ở khu Hòa An (Hậu Giang).

Ngoài ra, còn các phòng mang hiệu đặc biệt các phòng thực tập, những phòng học trực đường (phòng ảo):

+ H2-KH1, H2-KH2, H3-KH1, H3-KH2, HPTICH, HOAPT1, HOAPT2, HOATN1, PTN/KH: các phòng Thực tập chất hóa học thuộc khoa khoa học tự nhiên.

+ L1-KH1, L1-KH2: các phòng Thực tập đồ vật lý đại cương cứng thuộc khoa kỹ thuật tự nhiên.

+ SH4, SH5, TNSINH, TTSINH: những phòng Thực tập Sinh học tập đại cương cứng thuộc khoa công nghệ tự nhiên.

+ DITHUD, THxx
DI
: các phòng Thực tập Tin học tập đại cương cứng thuộc Trường technology Thông tin với Truyền thông.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *