Máy Công Cụ Tiếng Anh Là Gì ? Phép Dịch Máy Công Cụ Thành Tiếng Anh

abrasive : chất liệu mài abrasive belt : băng cài gắn bột mài abrasive slurry : bùn sệt abrasive slurry : bùn quánh mài abrasive stick, stone : đá mài accummulator battery : acqui adapter : khâu nối adapter plate unit : bộ gắn đầu tiêu chuẩn chỉnh adapter sleeve : ống nối trượt Additional adjustable support : n.Gối tựa điều chỉnh bổ sung cập nhật Adjustable tư vấn : n.Gối tựa kiểm soát và điều chỉnh adjusttable lap : dao mài rà điều chỉnh được  adjusttable wrench : mỏ lết aerodynamic controller : bộ kiểm soát và điều hành khí hễ lực aileron : cánh phụ cân bằng aircraft : máy bay amplifier : bộ khuyếch đại anchor prop : chân thắt chặt và cố định Angle of cutting : n.Góc giảm antenna : anten Apron : n.Tấm chắn apron : tấm chắn arawler tractor : sản phẩm kéo bánh xích arbor tư vấn : ổ đỡ trục arm : yêu cầu xoay armature : cuộn ứng assembly : sự đính ráp Assembly drawing : n.bản vẽ lắp audio oscillator : bộ xê dịch âm thanh automatic cycle control device : thiết bị kiểm soát điều hành chu kì tự động automatic lathe : sản phẩm tiện tự động automatic machine tool,  automatic machine : thiết bị công cụ tự động hóa automaticloading device : thiết bị cung cấp phôi tự động hóa Axial component of cutting force : n.Thành phần lực chẻ dọc trục Axonometric View : n.hình chiếu trục đo Back rake angle : n.góc nâng balance : sự cân bằng  balancing mandrel : trục caân bằng balancing stand : giá câ nbằng balancing weight : đối trọng cân bằng bar- advancemeny mechanism : cơ cấu tổ chức thanh dẫn tiến bar-clamping mechanism : tổ chức cơ cấu thanh kẹp base : giá phân tách base : đế máy base unit : phần thân thứ basis mesh fraction : thành phân phân tử mài cơ bản beam : cần, thanh ngang bearing sleeve : ống lót ổ đỡ Bed shaper : n. đồ vật bào nệm Bed shaper : băng may bench : bàn thợ nguội bench hammer : búa thợ nguội  benchwork : gia công nguội bent tool : dao đầu cong body : thân mũi khoan body toàn thân : thân dụng cụ body : thân xe pháo bogic : thanh đưa hướng  booster : bộ động cơ tăng tốc bore : doa lỗ Boring : sự doa lỗ Boring bar : n.thân dao khoét boring bar : cán dao doa boring head : đầu dao doa  boring machine : ống lót doa lỗ boring tool : chính sách doa bottom bed : thân bên dưới bottom carriage : vỏ hộp gá break : chỗ giảm broach : chuốt broaching machine : sản phẩm chuốt buffing wheel : đĩa chà láng burnisher : chế độ mài bóng burnishing : sự tiến công bóng, mài bong camshaft : trục cam camshaft : trục cam Capstan wheel : n.Tời xoay carburettor : bộ chế hoà khí Carriage : n.Hộp chạy dao carriage : hộp chạy dao carrier : giá chỉ đèo mặt hàng centre height : độ cao tâm centre hole : lỗ định tâm  centreless grinding : mài vô vai trung phong centreless grinding machine : đồ vật mài vô trung tâm change gear train : truyền cồn đổi rãnh change gears : những bánh răng sửa chữa thay thế chassis : sườn xe cộ checking by single-flank rolling : sự kiểm tra bằng con lăn đối chọi mặt sau chip breaker : khe bay phoi chip contraction : n.Sự teo phoi cpu pan : n.Khay cất phoi chisel edge : đinh cắt chuck : mâm cặp chute : máng trượt circular broach : dao chuôt lỗ circular chaser : dao lược ren vòng circular size tool : dao định hình tròn circular sawing machine : thiết bị cưa vòng clamp : bệ cố định và thắt chặt máy clamp hook : móc kẹp clamping : sự kẹp chặt clamping : kẹp chặt clamping divice : dụng cụ, đồ dùng gá kẹp clamping flange : bích kẹp climb milling, down milling : sự phay xuôi Clutch : n.Khớp ly phù hợp clutch : ly hợp CNC machine tool : n.Máy công cụ tinh chỉnh số CNC vertical machine : n.Máy phay đứng CNC coal-cutter : sản phẩm đào than coarse tệp tin : giũa thô collapsable tap : taro xếp mở collet : ống kẹp combination centre drill : mũi khoan tâm  Compound rest : n.Bàn dao tinh vi Compound rest : bàn dao phức hợp compound rest slide : giaá trượt bàn dao concave half- nround milling cutter : dao phay buôn bán cầu lõm contact roll : con lăn tiếp xúc Continuous chip : n.Phoi tiếp tục Continuous feed motion : n.chuyển động nạp năng lượng dao liên tiếp continuous line : nét tức thì control desk : bảng đồng hồ đeo tay đo Conventional machine tool : n.Máy công cụ cổ xưa Conventional vertical Miller : n.Máy phay đứng truyền thống cuội nguồn conver half-round milling cutter : dao phay buôn bán cầu lồi coolant pump : bơm hóa học làm nguội bộ vi xử lý core drill : mũi khoan lõi chip core drilling : sự khoan lõi coredrill : khoan lõi counterbore : mũi khoan, xoáy phương diện đầu counterbore or countersink : khoan, xoắy khía cạnh đầu countersink : mũi lả, xoáy phương diện đầu counterweight : đối trọng cradle : bệ đỡ Cross section : n.mặt cắt theo đường ngang Cross slide : n.Bàn trượt ngang cross slide : bàn trượt ngang cross slide : trượt ngang crossrail : thanh dẫn ngang crossrail : yêu cầu xoay ngang crossrail head : đầu luân chuyển ngang Cross-section area of uncut chip : n.tiết diện ngang của phoi crown block : khối đỉnh cummulative pitch error : không đúng số cách tích luỹ current colector : khung góp năng lượng điện cut : rãnh giũa Cut off : v.tiện giảm đứt cutting chain : xích khai thác Cutting edge orthogonal : n.Mặt phẳng chéo cánh của lưỡi cắt Cutting force : Lực cắt cutting pliers, nipppers : kìm cắt cutting point : phần cắt của mũi khoan cutting section : phaần giảm cutting sharft : trục fe cutting tip : đỉnh giảm Cutting tool : n.công nuốm cắt, dao cắt cylinder block : khối xi lanh cylinder head : đầu xi lanh cylinder wheel : đá mài hình tròn trụ cylindrical grinding : thứ mài tròn xung quanh cylindrical mandrel : trục gá trụ cylindricalgrinding : sự mài tròn ngoại trừ Dead center : n.Mũi trung tâm tĩnh dead-smooth file : giũa tinh Deformation : n.sự biến dạng dense structure : cấu trúc chặt Dẹpth of cut : n.chiều sâu giảm derrick : tháp Detail drawing : n.bản vẽ cụ thể diamond : kim cưng cửng diamond sạc pin : chốt hình thoi dick-type wheel : đá mài dạng đĩa dielectric fluid : chất lỏng cách điện differential indexing : phân độ vi không nên direct indexing : phân độ trực tiếp Discontinuous breaking segment cpu : n.Phoi vòng gãy Discontinuous shearing segment chip : n.Phoi vòng không liên tiếp dish wheel : đá mài đĩa disk-type milling cutter : dao phay đĩa double- head wrench : cờ lê 2 đầu double-angle milling : dao phay góc kép double-angle point : điểm góc kép draw : vẽ kinh nghiệm drawbar, draw- in rod : thanh kéo Drawing : n.bản vẽ drawing : sự vẽ kĩ thuật  drawing : phiên bản vẽ kinh nghiệm drill : khoan lỗ drill : mũi khoan drill chuck : đầu kẹp mũi khoan drill jig : bạc tình dẫn mũi khoan drilling : sự khoan lỗ drilling machine : máy khoan drilling rig : tháp khoan driver plate : mâm quay driver"s cabin : buồng lái drivig pin : chốt chuyển phiên eccentric : lệch tâm eccentric clamp : kẹp lệch trung khu electric binet : hợp công tắc nguồn điện electric- contact gaugehead : đầu đo năng lượng điện tiếp xúc electric drill : khoan điện di động cầm tay electric locomotive : dầu máy điện electrical- discharge machining : gia công bằng phóng điện electric-spark machining : gia công tia lửa năng lượng điện electrolyte : dung dịch điên ly electrophysical machining : sự tối ưu hoá lí elevator : cánh nâng over mill : dao phay mặt đầu end support : giá chỉ đỡ phía sau end View : n.Hình chiếu cạnh engine comparment : buồng hộp động cơ máy engine lathe : thiết bị tiện ren engraving machine : đồ vật phay chép hình expanding mandrel : trục gá bung expansion reamer : dao chuôt nống rộng face conveyer : băng chuyền Face lathe : n.máy luôn tiện cụt face milling cutter : dao phay mặt face milling head : đầu dao phay khía cạnh face plate : mâm giữ lại facing tool : dao tiện phương diện đầu Feed : n.lượng ăn dao, lượng tiến dao feed back sensing head : đầu ghi hồi gửi feed box : hộp xe dao Feed selector : n.Bộ kiểm soát và điều chỉnh lượng nạp năng lượng dao feed shaft : trục chạy dao feeder : máng cung cấp phôi ferm-relieved tooth : răng dạng hớt sườn lưng file : giũa tệp tin : mẫu giũa filing : sự giũa filter : cỗ lọc fin : cánh đứng final rocket stage : taầng tên lửa sau cuối finishing : sự gia công tinh, tiến công bóng finishing turning tool : dao luôn thể tinh Fixed support : n.Gối tựa thắt chặt và cố định Fixture, jig : n.đồ gá Flank : n.mặt sau của dao flap : cánh rà, cánh gấp flaring cup wheel : đá mài hình chậu côn flat chisel : loại đục phẳng flat khung tool : dao định hình phẳng flat point : điểm phẳng flat-nose pliers : kiìm mỏ dẹp float : phao đồn flute : rãnh xoắn, rãnh bay flyhob : dao -hcs hình đối chọi follower rest : tốc lăn theo khung tool : dao đánh giá four-jaw chuck : mâm cặp bốn chấu frame : size xe freight oto : toa chở sản phẩm front column : trụ trước front fender, mudguard : chắn bùn trước front pilot : thân trước front slide : bàn trượt trước frontal plane of projection : khía cạnh phẳng thiết yếu diện fuel pump and injector : bơm và vòi phun xăng fuel tank : bồn nhiên liệu fuselarge : thân máy bay gasket : đệm lót gasoline tank : thùng nguyên liệu gear cutting : sự giảm răng gear grinding : sự mài bánh răng gear grinding machine : máy mài bánh răng gear hobbing machine : máy phay răng phác hình gear rolling : sự cán răng gear rolling : bánh cán răng Gear shaper : m.Máy bào răng gear shaping : tạo dạng răng gear shaving : sự cà răng gear- tooth over mill : dao phay chân răng gearbox : vỏ hộp số gearhead : vỏ hộp bánh răng gear-shaving cutter : dao cà răng gear-shaving cutter : thiết bị cà răng gear-tooth side milling cutter : dao phay biên răng generetion-cut broaching : chuốt theo con đường sinh glass tube : ống thuỷ tinh goose-neck tool : dao cổ ngỗng grain : phân tử mài grain form size index : kií hiệu kích cỡ hạt grain kích cỡ : độ lớn hạt mài grind : mài grinding : sự mài grinding wheel grade : kết cấu đá mài grinding segment : xéc măng mài grinding wheel : bánh, đá mài groove-type cpu breaker : thoát phoi giao diện rãnh hacksaw : cái cưa hacksaw blade : lưỡi cưa half-round tệp tin : giũa lòng mo hand chipping : sự đục bằng tay thủ công hand reamer : dao chuốt cầm tay hand tap : taro tay hand unloading : lấy sản phẩm thủ công bằng tay Hand wheel : n.Tay xoay handlebars : tay đua handloading : cung cấp phôi thủ công bằng tay haulage rope : cáp download haulage unit : cụm tải head column : cột phía trứơc head lamp : đèn pha Headstock : đầu sản phẩm công nghệ headstock : ụ trước Headstock assembly : n.Cụm ụ trước (Cụm đầu máy) Heel : n.Lẹm dao helical tooth cutter : dao phay răng xoắn hob : dap phay phác hình hob swivel head : đầu xoay dao hob slide : bàn trượt dao  holder : cán dao honing : sự mài khôn, mài doa honing machine : máy mài khôn honing tool : phương pháp mài khôn hook spanner : khóa móc, cờ lê móc hopper : phễu cấp phôi horizontal boring machine : đồ vật doa nằm theo chiều ngang horizontal broaching machine : trang bị chuốt ngang horizontal plane of projection : mặt phẳng ngang index change gears : các bánh răng đổi khác tỷ số index crank : thanh phân chia index pin sạc : chốt chí index plate : đĩa chia indexing mechanism : tổ chức cơ cấu chia, cơ cấu phân độ indexing mechanism : chia, phân độ inductance coil : cuộn cảm inductance gauge head : đầu đo cảm phòng inductance-type pick-up : bộ phát hình dáng cảm kháng inserted blade : răng ghép intake pipe : ống nạp interchangeability : tính gắn dẫn internal broach : chuốt lỗ internal broaching : sự chuốt lỗ internal grinding : mài tròn vào internal roll burnisher : sự sử dụng phương pháp cán bóng mặt vào jaw : chấu kẹp jet : ống phản lực jib : băng mua jig base : giá đỡ bạc bẽo dẫn jig bushing : ống lót bội bạc dẫn jig-boring machine : sản phẩm công nghệ doa có dẫn phía key- seat milling cutter : dao phay răng then keyway broach : dao chuốt rãnh then kinematic accuracy : độ đúng đắn động học tập kinematic chain : chuỗi truyền cồn knee : khớp coongxon land : rãnh bay phoi lap : mài rà soát lapping : sự mài rà, mài nghiền lapping compound : chát mài soát lapping machi ne : sản phẩm mài soát lathe : đồ vật tiện lathe accessories : phụ tùng đồ vật tiện lathe centre, centre : trung tâm máy tiện thể lathe dog : chiếc tốc lathe tool : dao tiện lathe work : tối ưu tiện launch rocket : tên lửa đẩy lay out : lấy vệt laying out : sự lấy dâu, rước mực lead compenaor : bộ chính bù phía Lead screw : n.Vít me luôn tiện ren left- hand milling cutter : dao phay chiêù trái  left-hand tool : dao trái Limit Value of wear : n.Giới hạn của độ mòn line : những lọai con đường nét liner bushing : ống lót thẳng loader : bộ nạp than loading station : vị trí nơi cấp phôi Locate : v.định vị Locating : n.Sự định vị Locating element : n.Thành phần định vị locating pin : chốt định vị  lock pin : chốt định vị locomotive : đầu lắp thêm xe lửa long chain : nét chấm gạch men Longitudial và traverse feed control : n.Cần điều chỉnh lượng ăn dao xuyên chổ chính giữa và dọc trục longitudinal table : bàn dọc lorry, truck : xe tải nhẹ machine pulse generator : lắp thêm phát xung Machining : n.Gia công machining centre : tâm gia công machne tap : taro trênmáy magazine : chỗ trữ phôi magnetic chuck : mâm từ bỏ tính magnetic separetor : bộ bóc tách từ tính Mahine tool : n.Máy công cụ, máy cắt main cylinder : xy lanh thiết yếu main tool slide : bàn trượt dao chính manchine reamer : dao chuốt trênmáy mandrel, arbor : trục gá, trục trung khu margin : gờ xoắn master gear : bánh răng chủng loại medium structure : cấu tạo trung bình mill : phay milled tooth : răng phay milling cutter : dao phay milling machine : thiết bị phay

 

 

millling : sự phay, tối ưu phay motor fan : quạt máy bộ động cơ motor vehicle : xe gồm động cơ mounting of grinding wheel : gá đính thêm đá mài muffler : ống khói Multiple-point cutting machine tool : n.máy công cụ thực hiện dao cắt nhiều lưỡi cắt multi-rib grinding wheel : bánh mài các ren  neck : coổ thắt mũi khoan needle tệp tin : giũa kim

Negative rake : n.góc nghiêng âm Nose angle : n.góc đỉnh nose fairing : mũi rẽ cái Nose radius : n.bán kính mũi dao nozzle : đầu xịt nut tap : taro đai ốc offset tool : dao cắt đứng, dao một thể rãnh oil engine : hộp động cơ diesel xuất hiện structure : ko chặt link orientation engine : động cơ chỉnh phía overarm : cần bên trên overcut : rãnh cơ sở pantograph : thước vẽ truyền Partial section : n.mặt giảm riêng phần pedestal : bệ thiết bị petrol engine : hộp động cơ xăng pick : răng đào

pin- face wrench : khoá mở chốt pivot : chốt plain indexing : phân độ dễ dàng và đơn giản plain milling cutter : dao phay solo plane of projection : phương diện phẳng chiếu plane or shape : bào phẳng  planer : máy bào dọc, sản phẩm bào giường planer or shaper : vật dụng bào planer-type milling machine : maý phay giưòng planetary thread milling : sự phay ren thế giới planing or shaping : sự bào phẳng plat drill : mũi khoan phẳng polishing : sự chà, tấn công bóng polishing machine : máy chà tấn công bóng positioning NC system : hệ thống NC vị trí Positive Rake : n.góc nghiên dương power head : phần truyền động power unit : cụm hiệu suất precision boring machine : trang bị doa đúng đắn press fit jig bushing : ống lót thêm ghép bội nghĩa dẫn Primary motion : n.chuyển rượu cồn chính, chuyển động quay của phôi Principle-based structural kiến thiết : thi công kết cấu dạng nguyên lý profile plane of projection : mặt phẳng bên profile-cut broaching : chuốt theo biên dạng program : lịch trình project : chiếu projection : hình chiếu pull broach, broach : chuốt kéo pull broaching, broaching : sự cuốt kéo pull over : đầu kéo pumping jack : con đội bơm punch : bỗng dưng dấu punched tape : phiến đục một lỗ punching : sự bỗng nhiên dấu push broach : chuốt đẩy push broach : dao chuốt đẩy push broaching : sự chuốt đẩy quick-change chuck : đầu kẹp rút quill : mũi chống chổ chính giữa radial chaser : dao lược ren tròn Radial component of cuttinh force : n.Thành phần lực giảm hướng kính radial drilling machine : sản phẩm công nghệ khoan buộc phải radial feed rod : caần tinh chỉnh và điều khiển radiator : cỗ tản sức nóng rail : đuờng ray Ram : n.Trụ trượt ram : khung chạy dao ram-type milling machine : thiết bị phay giao diện trụ trượt rasp : giũa nạo reamer : dao chuốt reaming : sự chuốt lõ reaming : chuốt lỗ rear axle : trục sau rear column : trụ sau rear pilot : cán sau rear slide : bàn trượt sau rear tư vấn : chuôi sau regulating wheel : bánh dẫn relieving cam : cam đở representation : sự biểu diễn rescess : gờ đá mài resinoid bond : liên kết nhựa hoá rest : tốc kẹp right-hand milling cutter : dao phay chiều bắt buộc right-hand tool : dao phaỉo ring lap : dao mài rà giao diện vòng rocker : thanh cân bằng rod : thanh bơm  roll burnshing : sự cán bóng  rollburnisher : bé lăn cán bóng Rotary stops for carriage : n.Dừng bàn xe cộ dao rotary table : bàn luân phiên rotating centre : tâm quay rotating lap : bàn rà cù round tệp tin : giũa tròn rubber bond : liên kết cao su thiên nhiên rudder : cánh lái Saddle : n.bàn trượt saddle : bàn trượt saddle : bệ thiết bị saddle : bệ đỡ sand bunker : khoang chứa cát chống cháy scale : phần trăm scavenging port : nơi xả cặn scientific instruments : dụng cụ phân tích khoa học tập scraper : lưỡi nạo scraper : cạo thẩm tra scraping : sự cạo rà screw clamp : kẹp bằng vít scriber : mũi vạch second rocket stage : tầng tên lửa thứ hai sector arm : trục tỉ lệ thành phần segmental circular saw : dao giảm vòng ghép segmental circular saw : vòng ghép semi-automatic machine : máy hình thức bán auto sepatator : bộ phân chia  serewdriver : cây vặn vẹo vít, tuốc nơ vít shaft-type arbor : trục gá dao Shank : n.thân dao, cán dao shaper : máy bào ngang shell reamer : lưỡi căt shell reamer : dao chuốt thô, chuốt phá shell-type core drill : mũi khoan hình dáng ống lót short dashes : nét gián đoạn Side cutting edge angle (SCEA) : n.Góc lưỡi cắt bên side head : đầu trượt Side rake angle (RA) : n.Góc nghiêng mặt Side relief angle : n.góc thoát mặt Side View : n.Hình chiếu đứng sile toolhead : đầu gá dao ngang singer- thread milling cutter : dao phay ren solo single- angle milling : dao phay góc đối kháng single-flute drill : mũi khoan rãnh xoắn solo Single-point cutting machine tool : n.Máy công cụ sử dụng một lưỡi cắt Single-point locating element : n.Thành phần định viị 1 điều single-point threading : dao tiện thể ren single-pointtool : dao nhân thể một lưỡi giảm single-rib grinding wheel : bánh mài đơn size scatter : độ phân tán form size size, dimension : size slide bar : thanh truượt slider : bé trượt  sliting saw.circular saw : dao phay cắt rãnh slotted washer : vòng đệm bao gồm rãnh slotting : sự tối ưu rãnh slotting machine : sản phẩm bào rãnh slotting tool : dao giảm rãnh smooth tệp tin : giũa mịn socket wrench : khoá ống chìm solar battery : pin phương diện trời Solid drawing : n.bản vẽ 3d solid lap : dao mài rà soát cứng spacing collar : vành chống cách  spark plug : bugi Specific design : n.thiết kế ví dụ Speed : n.tốc độ tảo của trục chủ yếu speed selector lever : đề nghị tốc đọ spherical washer : vòng đệm cầu  spindle : trục thiết yếu Spindle (with chuck) : n.trục chủ yếu (có lắp mâm cặp) spindle box unit : phần vỏ hộp trục spindle nose : nắp trục chủ yếu Spindle speed seletor : n.bộ điều chỉnh vận tốc trục thiết yếu spindlecarrier : giá đỡ trục spindle-nose key : chốt đầu trục bao gồm Split-nut control : n.Cần kiểm soát và điều chỉnh đai ốc 2 nửa spoke : nan hoa spot-face : lả miệng  spotfacer : mũi lả miệng spot-facing : sự lả miệng square file : giũa vuông standard : tiêu chuẩn chỉnh standard deviation : n.độ sai lệch tiêu chuẩn standardization : sự tiêu chuẩn chỉnh hoá starter-generator : sản phẩm phát khởi rượu cồn star-type dresser : đầu sửa đá mài dạng hình sao steady rest : tốc xác định steering gear : vô lăng step drill : mũi khoan bậc step motor : hộp động cơ theo bước step-type cpu breaker : bay phoi đẳng cấp bậc stone holder : buộc phải giữ đá stop bracket : vấu đỡ straight cup wheel : đá mài hình chậu thẳng straight shank : chuôi thẳng straight- shanktool : dao cán trực tiếp straight wheel : bánh mài phẳng strap clamp : kẹp thứ hạng vòng stub arbor : ổ trục bao gồm supercharger : bơm cao thế superfinishing : sự gia công siêu tinh tư vấn roller : con lăn đỡ Supporting pin : n.Chốt đỡ supporting shoe : guốc tựa surface gauge : cữ phẳng surface- grinding machine : thứ mài phẳng surpace broach : chuốt mặt phẳng surpace broaching : sự chuốt mặt phẳng swing axle : trục quay swinging clamp : kẹp rung lắc swivel : khớp xoay swivelling table : bàn xoay swivelling table : bàn xoay tackle block : hệ thống nâng tailplane : cánh đuôi tailstock : ụ động  Tailstock quill : n.Nòng ụ đụng tangent chaser : dao lược ren tiếp đường Tangential component of cutting force : n.Thành phần lực tiếp đường Tangential component of cutting force : đuôi mũi khoan tank : bể cất tank car : toa chở xăng tap : mũi giảm ren taro tape punch : thiết bị đục lỗ taper flat tệp tin : giũa phẳng đầu côn taper mandrel : trục gá côn taper reamer : dao chuôt côn taper shank : chuôi côn template : dưỡng, mẫu mã thermal screen : màn chắn nhiệt thermoregulating system : cửa ngõ chắn khối hệ thống điều nhiệt độ thick line : đường nét đậm thin line : nét mảnh thread cutting : sự cắt ren thread grinding : sự mài ren thread milling : sự phay ren thread- milling cutter : dao phay ren thread rolling : sự cán ren thread-cutting die : khuôn bàn giảm ren thread-cutting head : đầu cắt ren thread-grinding machine : thứ mài ren threading tool : n.dao tiện ren three- side milling cutter : dao phay 3 phía three- square file : giũa tam giác three-jaw chuck : mâm cặp cha chấu Three-point locating element : n.Thành phần định vị 3 điểm Tool angles : n.Các góc giảm của dao Tool clearance : n.Góc sau Tool cutting edge angle : n.góc lưỡi cắt  Tool cutting edge plane : n.mặt phẳng cắt của dao tool electrode : điện cực mức sử dụng Tool life : n.Tuổi bền của luật cắt tool magazine : chỗ trữ luật pháp dao cắt Tool Post : n.Giá kẹp dao, đài gá dao tool post : giá kẹp dao Tool rake : n.Góc trước tool shank : cán dao Tool wear : n.Sự mòn quy định cắt tooth profile error : không nên số biên dạng răng top bed : thân trên đứng đầu view : n.hình chiếu bằng total composite error single flank : tổng không nên số mặt lưng tracing pin, traccer : chốt theo dấu tracing slide : trượt theo vệt track cleanr : thiết bị lau chùi track wheel : bánh lăn xích traction generatior : thiết bị phát nhằm kéo tractor : sản phẩm công nghệ kéo trailer : moóc transfer bar : thanh truyền transfer finger : cữ ngăn transfer line : con đường truyền Transient surface : n.bề mặt chuyến qua traverse grinding : sự mài tịnh tiến dọc trepanning drill : mũi khoan đột tròn trimming tab : dải cân bằng tripping dog : bé cóc hành trình truck trailer : xe kéo moóc truing dressing : sự chỉnh sửa đá mài turning : sự luôn tiện turning : nhân thể turning tool : dao tiện trơn turret : đầu rơvonve Turret lathe : n.máy luôn thể rơ von ve sầu twist drill : mũi khoan xoắn Two-point locating element : n.Thành phần định vi 2 điểm ultrasonic tool : chính sách siêu âm unbalance : không cân đối Undeformed chip width : n.Chiều rộng phoi không biến dạng undercarriage : bánh dẫn phía unification : sự đồng điệu Universal Lathe : n.máy nhân thể vạn năng up milling, conventional milling : sự phay ngược upcut : rãnh bên trên upright,column : cột, tru valve : van, xupap valve tappet : cần van vertical broaching machine : thứ chuốt đứng Vertical Shaper : n.Máy bào đứng (xọc) vertical slide : bàn trượt đưng vertical toolhead : đầu gá dao đứng vice : êto, bàn kẹp view : sự chiếu visible outline : con đường bao phiêu lưu vitrified bond : liên kết kiểu thuỷ tinh hoá water cooling section : phòng nước có tác dụng nguội Ways : n.Băng trượt Wear crater : n.Vùng mòn khuyết Wear land : n. Vùng bị mòn web thinning : bao gồm gờ mỏng manh Wedge angle : n.Góc chêm wet grinding : sự mài ướt wheel : bánh xe wheel pair : cặp bánh xe cộ wheel shape : dạng đá mài wheel tractor : đồ vật kéo bánh hơi wheelhead : hộp đá mài wheelheard : đầu thao tác wing : cánh  work head : đầu làm việc work rest blade : thanh tựa work tư vấn arm : nên chống work surface : n. Bề mặt gia công workholder retainer : mâm kẹp phôi Workpiece : n.chi tiết gia công, phôi wrench opening : đầu mở miệng, đầu khoá : thiết bị đào đất technology Hàn&kỹ thuật nối ghép – Welding technology và joining technique à
Thiết kế quy trình công nghệ hàn(WPS_Welding Procedure Specification) quá trình Hàn – Welding processes Hàn hồ Quang – Arc welding Hàn TIG, MIG, MAG – TIG, MIG/MAG welding Plasma bên dưới lớp dung dịch SAW – Submerged arc welding Điện cực Lõi Bột FCAW – Flux cored arc welding Hàn hồ nước Quang Tay MMA – Manual metal arc welding Hàn Áp Lực – Resistance welding Hàn Điện Xỉ – Electro Slag welding Hàn Khí – Gas welding Hàn Vảy – Brazing, soldering Hàn Đặc Biệt – Advanced welding processes Ma gần cạnh – Friction welding laser – laze welding Tia Điện tử – Electron beam welding Hàn rất Âm – Ultrasonic welding Hàn chất Dẻo – Plastic welding Phê chuẩn chỉnh Quy Trình Hàn – Welding procedure specification approval sản phẩm công nghệ - Equipment Thợ Hàn – Welder, welding operator vật tư Hàn – Welding consumables lắp thêm Hàn – Welding equipment Robot Hàn – Welding robot máy Hàn – Welding machine vật liệu Hàn dung dịch Hàn – Welding flux Que Hàn – Welding stick Dây Hàn – Welding wire à
Công Nghệ Phun tủ – Spraying giải pháp công nghệ Thiết bị xịt – Spraying equipment vật tư Phun – Spraying consumables Chế Độ xịt – Spraying parameter phương pháp Phun – Spraying processes nhiệt độ Khí – Flame spraying Plasma – Plasma spraying à
Blông với Đinh Tán – Bolt & riveting Công Nghệ chế tạo Máy – Machinery technology à
Thiết kế những quy trình technology và các nguyên công – thiết kế the giải pháp công nghệ procedure và manufacturing step à
Dung Sai và lắp Ghép – Tolerance & assembly à
Chọn Phôi với Xác Định Lượng Dư tối ưu – Choice the workpiece & determine the … à
Dụng cố kỉnh Cắt – Cutting tools nhân tiện - Lathe Bào - Plane Doa - Bore Khoét - Bore Chuốt - polish Dao Phay – milling tool Dụng cụ tối ưu răng – gear cutting tool dụng cụ cắt ren – thread cutting tool công cụ mài – grinding tool, grinding wheel chính sách cán ren – Thread rolling tool à
Đồ Gá trên các máy phép tắc – machine tool jig à
Máy cơ chế – machine tool trang bị tiện - lathe lắp thêm Khoan – drilling machine lắp thêm Phay – milling machine sản phẩm công nghệ Mài – Grinding machine chất vấn và tấn công giá chất lượng hàn – testing & evaluate the welding quality à
NDT – Nondestructive testing VT (Mắt) – visual testing MT (từ tính) – Magnetic testing PT(thẩm thẩu) – penetrant testing UT(Siêu Âm) – Ultrasonic testing RT(Chụp Ảnh Phóng Xạ) – Radio graphic testing LT(Rò Rỉ) – Leakage testing à
DT – destructive testing uốn nắn - Bending Kéo – Tensile testing dẻo Va Đập – Impact testing Soi kim tương – Micro & macro examination Độ cứng – hardness testing

Trước sự toàn cầu hóa của ngôn ngữ tiếng Anh, toàn bộ các ngành nghề những đang áp dụng ngôn ngữ này vào vận động sản xuất với giao lưu quốc tế. Trong nghề cơ khí, bài toán có phát âm biết về chuyên ngành là tốt, nhưng lại nếu có kỹ năng rộng về giờ Anh siêng ngành cơ khí thì để giúp sự nghiệp thuận tiện thăng tiến hơn, được trọng dụng hơn khôn xiết nhiều. Nội dung bài viết này sẽ cung ứng nguồn loài kiến thức cần thiết cho những người dân học, fan đi làm mong muốn mở rộng lớn vốn tự vựng về ngành cơ khí.

Bạn đang xem: Máy công cụ tiếng anh là gì


*

Key takeaways

Cơ khí tiếng Anh là ‘mechanics’, tính từ bỏ là “mechanical”. Ngành cơ khí giờ đồng hồ Anh là “mechanical engineering”.

Một số từ vựng tiếng chăm ngành cơ khí: Thread tool, T-slot cutter, Boring lathe, Workpiece, Tool life, Saddle, Tailstock,…

Một số thuật ngữ siêng ngành cơ khí: Cutting theory, Oblique projection, inductance-type pick-up, CNC machine tool, Predictive maintenance, Lifetime Extension (LTE), Rod over Clevis, Directional control valve,…

Một số mối cung cấp tài liệu ngành cơ khí tiếng Anh: Giáo trình English for work: Everyday Technical English, Technical English – Vocabulary & Grammar, Oxford English for Electrical và Mechanical Engineering, How products are made, từ điển kỹ thuật cơ khí Anh,…

Mẫu câu thực hiện từ vựng ngành cơ khí:

Ball-nose end mill for semi-finishing of difficult-to-cut materials, be sure to write that down.

Personally, I use an angle grinder to lớn dress the edges.

Boring fixtures are used khổng lồ hold the workpiece while it is being bored.

Ngành cơ khí giờ Anh là gì?

Theo từ bỏ điển Cambridge, cơ khí trong giờ đồng hồ Anh là “mechanics” - /məˈkæn·ɪks/, chỉ nguyên tắc hoạt động, vận hành của sự vật. Mechanical - /məˈkæn.ɪ.kəl/ là dạng tính trường đoản cú của nó. Ngành cơ khí giờ Anh là “mechanical engineering” - /məˌkæn.ɪ.kəl en.dʒɪˈnɪr.ɪŋ/. Đó là những gì người đọc nên biết về ngành cơ khí trong giờ Anh.

Bộ từ vựng tiếng Anh chăm ngành cơ khí

Từ vựng về các dụng gắng cơ khí:

Tiếng Anh

Phiên âm

Tiếng Việt

Tool

/ tuːl/

dụng cụ, dao

Facing tool

/ˈfeɪsɪŋ tuːl/

dao tiện mặt đầu

Roughing turning tool

/ˈrʌfɪŋ ˈtɜːnɪŋ tuːl/

dao luôn tiện thô

Finishing turning tool

/ ˈfɪnɪʃɪŋ ˈtɜːnɪŋ tuːl/

dao luôn thể tinh

Pointed turning tool

/ˈpɔɪntɪd ˈtɜːnɪŋ tuːl/

dao luôn thể tinh đầu nhọn

Board turning tool

/bɔːd ˈtɜːnɪŋ tuːl/

dao nhân thể tinh rộng lớn bản

Left/right hand cutting tool

/left/raɪt hænd ˈkʌtɪŋ tuːl/

dao tiện trái/phải

Straight turning tool

/streɪt ˈtɜːnɪŋ tuːl/

dao nhân thể đầu thẳng

Cutting –off tool, parting tool

/ˈkʌtɪŋ –ɒf tuːl, ˈpɑːtɪŋ tuːl/

dao tiện cắt đứt

Thread tool

/θred tuːl/

dao luôn thể ren

Chamfer tool

/ˈʧæmfə tuːl/

dao vát mép

Boring tool

/ˈbɔːrɪŋ tuːl/

dao nhân thể (doa) lỗ

Profile turning tool

/ˈprəʊfaɪl ˈtɜːnɪŋ tuːl/

dao nhân tiện định hình

Milling cutter

/ˈmɪlɪŋ ˈkʌtə/

Dao phay

Angle cutter

/ˈæŋgl ˈkʌtə/

Dao phay góc

Cylindrical milling cutter

/sɪˈlɪndrɪkəl ˈmɪlɪŋ ˈkʌtə/

Dao phay phương diện trụ

Disk-type milling cutter

/dɪsk-taɪp ˈmɪlɪŋ ˈkʌtə/

Dao phay đĩa

Dovetail milling cutter

/ˈdʌvteɪl ˈmɪlɪŋ ˈkʌtə/

Dao phay rãnh đuôi én

End mill

/end mɪl/

Dao phay ngón

Face milling cutter

/feɪs ˈmɪlɪŋ ˈkʌtə/

Dao phay khía cạnh đầu

Form relieved cutter

/fɔːm rɪˈliːvd ˈkʌtə/

Dao phay hớt lưng

Gang milling cutter

/gæŋ ˈmɪlɪŋ ˈkʌtə/

Dao phay tổ hợp

Helical tooth cutter

/ ˈhelɪkəl tuːθ ˈkʌtə/

Dao phay răng xoắn

Inserted-blade milling cutter

/ɪnˈsɜːtɪd-bleɪd ˈmɪlɪŋ ˈkʌtə/

Dao phay răng ghép

Key-seat milling cutter

/kiː-siːt ˈmɪlɪŋ ˈkʌtə/

Dao phay rãnh then

Plain milling cutter

/ pleɪn ˈmɪlɪŋ ˈkʌtə/

Dao phay đơn

Right-hand milling cutter

/raɪt-hænd ˈmɪlɪŋ ˈkʌtə/

Dao phay răng xoắn phải

Single-angle milling cutter

/ˈsɪŋgl-ˈæŋgl ˈmɪlɪŋ ˈkʌtə/

Dao phay góc đơn

Slitting saw, circular saw

/ˈslɪtɪŋ sɔː, ˈsɜːkjʊlə sɔː/

Dao phay cắt đứt

Slot milling cutter

/slɒt ˈmɪlɪŋ ˈkʌtə/

Dao phay rãnh

Shank-type cutter

/ʃæŋk-taɪp ˈkʌtə/

Dao phay ngón

Staggered tooth milling cutter

/ˈstægəd tuːθ ˈmɪlɪŋ ˈkʌtə/

Dao phay răng so le

T-slot cutter

/tiː-slɒt ˈkʌtə/

Dao phay rãnh chữ T

Three-side milling cutter

/θriː-saɪd ˈmɪlɪŋ ˈkʌtə/

Dao phay dĩa 3 khía cạnh cắt

Two-lipped end mills

/tuː-lɪpt ɛnd mɪlz/

Dao phay rãnh then

Từ vựng về đồ đạc cơ khí

Tiếng Anh

Phiên âm

Tiếng Việt

Automatic lathe

/ˌɔːtəˈmætɪk leɪð/

Máy nhân tiện tự động

Backing-off lathe

/ˈbækɪŋ-ɒf leɪð/

Máy nhân thể hớt lưng

Bench lathe

/benʧ leɪð/

Máy tiện nhằm bàn

Boring lathe

/ˈbɔːrɪŋ leɪð/

Máy tiện-doa, trang bị tiện đứng

Camshaft lathe

/ˈkæmʃɑːft leɪð/

Máy luôn thể trục cam

Copying lathe

/ˈkɒpiɪŋ leɪð/

Máy tiện chép hình

Cutting –off lathe

/ˈkʌtɪŋ –ɒf leɪð/

Máy tiện giảm đứt

Engine lathe

/ˈenʤɪn leɪð/

Máy nhân thể ren vít vạn năng

Facing lathe

/ˈfeɪsɪŋ leɪð/

Máy tiện phương diện đầu, thiết bị tiện cụt

Machine lathe

/məˈʃiːn leɪð/

Máy tiện vạn năng

Multicut lathe

/ˌmʌltɪˈkʌt leɪð/

Máy tiện nhiều dao

Multiple-spindle lathe

/ˈmʌltɪpl-ˈspɪndl leɪð/

Máy tiện các trục chính

Precision lathe

/prɪˈsɪʒən leɪð/

Máy tiện chủ yếu xác

Profile-turning lathe

/ˈprəʊfaɪl-ˈtɜːnɪŋ leɪð/

Máy luôn tiện chép hình

Relieving lathe

/rɪˈliːvɪŋ leɪð/

Máy luôn tiện hớt lưng

Screw/Thread-cutting lathe

/skruː/θred-ˈkʌtɪŋ leɪð/

Máy tiện ren

Semi Automatic lathe

/ˈsemi ˌɔːtəˈmætɪk leɪð/

Máy tiện buôn bán tự động

Turret lathe

/ˈtʌrɪt leɪð/

Máy nhân tiện rơ-vôn-ve

Wood lathe

/wʊd leɪð/

Máy tiện thể gỗ

Tiếng Anh chuyên ngành hàng hải

Từ vựng về những bộ phận, linh kiện máy móc:

Tiếng Anh

Phiên âm

Tiếng Việt

Workpiece

/ˈwɜːkˌpiːs/

phôi

Chip

/ʧɪp/

Chip năng lượng điện tử

Chief angles

/ ʧiːf ˈæŋglz/

các góc chính

Rake angle

/reɪk ˈæŋgl/

góc trước

Face

/feɪs/

mặt trước

Flank

/flæŋk/

mặt sau

Nose

/nəʊz/

mũi dao

Auxiliary cutting edge = kết thúc cutting

/ ɔːgˈzɪljəri ˈkʌtɪŋ eʤ = kết thúc ˈkʌtɪŋ/

lưỡi giảm phụ

Clearance angle

/ˈklɪərəns ˈæŋgl/

góc sau

Lip angle

/ lɪp ˈæŋgl/

góc sắc

Cutting angle

/ˈkʌtɪŋ ˈæŋgl/

góc cắt

Auxiliary clearance angle

/ ɔːgˈzɪljəri ˈklɪərəns ˈæŋgl/

góc sau phụ

Plane approach angle

/pleɪn əˈprəʊʧ ˈæŋgl/

góc nghiêng chính

Auxiliary plane angle

/ɔːgˈzɪljəri pleɪn ˈæŋgl/

góc nghiêng phụ

Plane point angle

/ pleɪn pɔɪnt ˈæŋgl/

góc mũi dao

Nose radius

/nəʊz ˈreɪdiəs/

bán kính mũi dao

Built up edge (BUE)

/ bɪlt ʌp eʤ/

lẹo dao

Tool life

/tuːl laɪf/

tuổi lâu của dao

Feed rate

/fiːd reɪt/

lượng chạy dao

Cutting forces

/ˈkʌtɪŋ ˈfɔːsɪz/

lực cắt

Cutting fluid = coolant

/ˈkʌtɪŋ ˈflu(ː)ɪd/

dung dịch trơn nguội

Cutting speed

/ˈkʌtɪŋ spiːd/

tốc độ cắt

Depth of cut

/depθ ɒv kʌt/

chiều sâu cắt

Machined surface

/məˈʃiːnd ˈsɜːfɪs/

bề mặt đang gia công

Cross feed

/krɒs fiːd/

chạy dao ngang

Longitudinal feed

/ˌlɒnʤɪˈtjuːdɪnl fiːd/

chạy dao dọc

Lathe bed

/leɪð bed/

Băng máy

Carriage

/ˈkærɪʤ/

Bàn xe pháo dao

Cross slide

/krɒs slaɪd/

Bàn trượt ngang

Compound slide

/ˈkɒmpaʊnd slaɪd/

Bàn trượt láo hợp

Tool holder

/tuːl ˈhəʊldə/

Đài dao

Saddle

/ˈsædl/

Bàn trượt

Tailstock

/teɪl stɒk/

Ụ sau

Headstock

/hed stɒk/

Ụ trước

Speed box

/spiːd bɒks/

Hộp tốc độ

Feed (gear) box

/fiːd (gɪə) bɒks/

Hộp chạy dao

Lead screw

/liːd skru/

Trục vít me

Feed shaft

/fiːd ʃɑːft/

Trục chạy dao

Main spindle

/meɪn ˈspɪndl/

Trục chính

Chuck

/ʧʌk/

Mâm cặp

Three-jaw chuck

/θriː-ʤɔː ʧʌk/

Mâm cặp 3 chấu

Four-jaw chuck

/fɔː-ʤɔː ʧʌk/

Mâm cặp 4 chấu

Jaw

/ʤɔː/

Chấu kẹp

Rest

/rest/

Luy nét

Steady rest

/ˈstedi rest/

Luy nét nắm định

Follower rest

/ˈfɒləʊə rest/

Luy nét di động

Hand wheel

/hænd wiːl/

Tay quay

Lathe center

/leɪð ˈsentə/

Mũi tâm

Dead center

/dɛd ˈsentə/

Mũi tâm chết (cố định)

Rotating center

/rəʊˈteɪtɪŋ ˈsentə/

Mũi trọng tâm quay

Dog plate

/dɒg pleɪt/

Mâm cặp tốc

Lathe dog

/leɪð dɒg/

Tốc sản phẩm công nghệ tiện

Bent-tail dog

/bent-teɪl dɒg/

Tốc chuôi cong

Face plate

/feɪs pleɪt/

Mâm cặp hoa mai

Turret

/ˈtʌrɪt/

Đầu rơ-vôn-ve

Form-relieved tooth

/fɔːm-rɪˈliːvd tuːθ/

Răng dạng hớt lưng

Inserted blade

/ɪnˈsɜːtɪd bleɪd/

Răng ghép

Thuật ngữ trong giờ đồng hồ Anh chuyên ngành cơ khí

Thuật ngữ về các nguyên lý:

Tiếng Anh

Phiên âm

Tiếng Việt

Cutting theory

/ˈkʌtɪŋ ˈθɪəri/

Nguyên lý cắt

Design Automation

/dɪˈzaɪn ˌɔːtəˈmeɪʃ(ə)n/

Tự đụng hóa thiết kế

Electrical installations

/ɪˈlektrɪkəl ˌɪnstəˈleɪʃənz/

Trang lắp thêm điện

Front view

/frʌnt vjuː/

Hình chiếu đứng

Labor safety

/ˈleɪbə ˈseɪfti/

An toàn lao động

Manufacturing automation

/ˌmænjʊˈfækʧərɪŋ ˌɔːtəˈmeɪʃ(ə)n/

Tự đụng hóa sản xuất

Oblique projection

/əˈbliːk prəˈʤekʃən/

Phép chiếu xiên

Parallel projection

/ˈpærəlel prəˈʤekʃən/

Phép chiếu song song

Perspective projection

/pəˈspɛktɪv prəˈʤekʃən/

Phép chiếu phối cảnh

Projection plane

/prəˈʤekʃən pleɪn/

Mặt phẳng chiếu

Side view

/saɪd vjuː/

Hình chiếu cạnh

Top view

/tɒp vjuː/

Hình chiếu bằng

Thuật ngữ về đính thêm ráp:

Tiếng Anh

Phiên âm

Tiếng Việt

adapter plate unit

/əˈdæptə pleɪt ˈjuːnɪt/

bộ gắn thêm đầu tiêu chuẩn

abrasive belt

/əˈbreɪsɪv belt/

băng tải gắn bột mài

amplifier

/ˈæmplɪfaɪə/

bộ khuếch đại

feed selector

/fiːd sɪˈlɛktə/

bộ kiểm soát và điều chỉnh lượng nạp năng lượng dao

aerodynamic controller

/ˌeərəʊdaɪˈnæmɪk kənˈtrəʊlə/

bộ kiểm soát khí rượu cồn lực

inductance-type pick-up

/ɪnˈdʌktəns-taɪp pɪk-ʌp/

bộ phát phong cách cảm kháng

audio oscillator

/ˈɔːdɪˌəʊ ˈɒsɪleɪtə/

bộ giao động âm thanh

adjustable support

/əˈʤʌstəbl səˈpɔːt/

gối tựa điều chỉnh

apron

/ˈeɪprən/

tấm chắn

aileron

/ˈeɪlərɒn/

cánh phụ cân nặng bằng

bed shaper

/bed ˈʃeɪpə/

băng may

arbor support

/ˈɑːbə səˈpɔːt/

ổ đỡ trục

drill chuck

/drɪl ʧʌk/

đầu kẹp mũi khoan

camshaft

/ˈkæmʃɑːft/

trục cam

electric- contact gauge head

/ɪˈlɛktrɪk- ˈkɒntækt geɪʤ hɛd/

đầu đo năng lượng điện tiếp xúc

driving pin

/ ˈdraɪvɪŋ pɪn/

chốt xoay

end mill

/end mɪl/

dao phay khía cạnh đầu

elevator

/ˈelɪveɪtə/

cánh nâng

expansion reamer

/ɪksˈpænʃən ˈriːmə/

dao chuốt nong rộng

end support

/end səˈpɔːt/

giá đỡ phía sau

feed shaft

/fiːd ʃɑːft/

trục chạy dao

facing tool

/ˈfeɪsɪŋ tuːl/

dao tiện mặt đầu

fixed support

/fɪkst səˈpɔːt/

gối tựa thế định

form tool

/fɔːm tuːl/

dao định hình

front fender, mudguard

/frʌnt ˈfendə, ˈmʌdgɑːd/

chắn bùn trước

index crank

/ˈɪndeks kræŋk/

thanh chia

jet

/ʤet/

ống bội nghịch lực

hob slide

/hɒb slaɪd/

bàn trượt dao

jib

/ʤɪb/

băng tải

key- seat milling cutter

/kiː- siːt ˈmɪlɪŋ ˈkʌtə/

dao phay răng then

frontal plane of projection

/ˈfrʌntl pleɪn ɒv prəˈʤekʃən/

mặt phẳng thiết yếu diện

left- hand milling cutter

/l3ft- hænd ˈmɪlɪŋ ˈkʌtə/

dao phay chiều trái

magazine

/ˌmægəˈziːn/

nơi trữ phôi

change gear train

/ʧeɪnʤ gɪə treɪn/

truyền cồn đổi rãnh

motor fan

/ˈməʊtə fæn/

quạt máy đụng cơ

adjustable wrench

/əˈʤʌstəbl renʧ/

mỏ lết

contact roll

/ˈkɒntækt rəʊl/

con lăn tiếp xúc

lathe

/leɪð/

máy tiện

engine lathe

/ˈenʤɪn leɪð/

máy nhân tiện ren

circular sawing machine

/ˈsɜːkjʊlə ˈsɔːɪŋ məˈʃiːn/

máy cưa vòng

CNC vertical machine

/siː-en-siː ˈvɜːtɪkəl məˈʃiːn/

máy phay đứng CNC

CNC machine tool

/siː-en-siː məˈʃiːn tuːl/

máy công cụ tinh chỉnh số

abrasive slurry

/əˈbreɪsɪv ˈslɜːri/

bùn quánh mài

abrasive belt

/əˈbreɪsɪv belt/

băng cài đặt gắn bột mài

burnisher

/ˈbɜːnɪʃə/

dụng ráng mài bóng

grinding machine

/ˈgraɪndɪŋ məˈʃiːn/

máy mài

multi-rib grinding wheel

/ˈmʌltɪ-rɪb ˈgraɪndɪŋ wiːl/

bánh mài nhiều ren

mounting of grinding wheel

/ˈmaʊntɪŋ ɒv ˈgraɪndɪŋ wiːl/

gá đính thêm đá mài

Thuật ngữ về bảo trì:

Tiếng Anh

Phiên âm

Tiếng Việt

Preventive maintenance

/prɪˈvɛntɪv ˈmeɪntənəns/

bảo trì chống ngừa

Breakdown maintenance/ Operation to lớn Break Down (OTBD)

/ˈbreɪkˌdaʊn ˈmeɪntənəns/ ˌɒpəˈreɪʃən tuː breɪk daʊn/

bảo trì khi bao gồm hư hỏng

Predictive maintenance

/prɪˈdɪktɪv ˈmeɪntənəns/

bảo trì dự đoán

Periodic maintenance /Time based maintenance (TBM) / Fixed Time Maintenance ( FTM)

/ˌpɜːraɪˈɒdɪk ˈmeɪntənəns /taɪm beɪst ˈmeɪntənəns / fɪkst taɪm ˈmeɪntənəns/

bảo trì định kỳ

Lean Maintenance

/liːn ˈmeɪntənəns/

Bảo trì tinh gọn

Corrective maintenance

/kəˈrektɪv ˈmeɪntənəns/

bảo trì tự khắc phục/ hiệu chỉnh

Condition Based Maintenance (CBM)

/kənˈdɪʃən beɪst ˈmeɪntənəns/

bảo trì dựa vào tình trạng thiết bị

Design Out Maintenance (DOM)

/dɪˈzaɪn aʊt ˈmeɪntənəns/

bảo trì thi công lại

Proactive Maintenance

/prəʊˈæktɪv ˈmeɪntənəns/

bảo trì tiên phong

Lifetime Extension (LTE)

/ˈlaɪftaɪm ɪksˈtenʃən/

bảo trì kéo dãn tuổi thọ

Reliability Center Maintenance (RCM)

/rɪˌlaɪəˈbɪlɪti ˈsentə ˈmeɪntənəns/

bảo trì triệu tập vào độ tin cậy

Total Productive Maintenance (TPM)

/ˈtəʊtl prəˈdʌktɪv ˈmeɪntənəns/

Bảo trì năng suất toàn cục hay toàn vẹn hay tổng thể

Risk Based Maintenance (RBM)

/rɪsk beɪst ˈmeɪntənəns/

Bảo trì dựa vào rủi ro

Plant Shutdown và Turnaround Planning

/plɑːnt ˈʃʌtdaʊn và ˈtɜːnəˌraʊnd ˈplænɪŋ/

lập kế hoạch chấm dứt máy cho gia hạn toàn công ty máy

Operator Maintenance

/ˈɒpəreɪtə ˈmeɪntənəns/

bảo trì có sự tham gia nhân viên cấp dưới vận hành

Thuật ngữ về cơ khí thủy lực:

Tiếng Anh

Phiên âm

Tiếng Việt

Bore size

/bɔː saɪz/

Đường kính trong xi lanh

Ordering code

/ˈɔːdərɪŋ kəʊd/

Mã đặt hàng

Mounting code

/ˈmaʊntɪŋ kəʊd/

Mã gắn ghép

Cylinder seal kit

/ˈsɪlɪndə siːl kɪt/

Gioăng, phớt xi lanh

Rod kết thúc Clevis

/rɒd over ˈklevɪs/

Kiểu đính thêm đầu xilanh hình chữ U

Rod over Tang

/rɒd end tæŋ/

Kiểu thêm đầu xilanh khớp trụ

Stroke up to any practical length

/strəʊk ʌp tuː ˈeni ˈpræktɪkəl leŋθ/

Hành trình làm việc theo yêu thương cầu

Cap end Tang

/ˈkæp kết thúc tæŋ/

Kiểu gắn thêm đuôi xylanh khớp trụ

Double acting/Single acting

/ˈdʌbl ˈæktɪŋ/ˈsɪŋgl ˈæktɪŋ/

Xi lanh đề nghị đôi/ xi lanh bắt buộc đơn

Rod end Flange

/rɒd end flænʤ/

Kiểu gắn thêm đầu xilanh bích hình vuông

Rod kết thúc Spherical Bearing

/rɒd end ˈsferɪkəl ˈbeərɪŋ/

Kiểu đính đầu xilanh khớp cầu

Cross Tube

/krɒs tjuːb/

Kiểu lắp dạng ống trụ tròn

Directional control valve

/dɪˈrekʃənl kənˈtrəʊl vælv/

Van phân phối

Counterbalance valve

/ˈkaʊntəˌbæləns vælv/

Van đối trọng

Logic valve

/ˈlɒʤɪk vælv/

Van logic

Mounting Style

/ˈmaʊntɪŋ staɪl/

Mã gắn thêm ghép đuôi xi lanh

Những nguồn học từ vựng tiếng Anh chăm ngành cơ khí

Để nâng cấp và mở rộng vốn tự hay kiến thức tiếng Anh chuyên ngành cơ khí, phonghopamway.com.vn Academy sẽ tổng hợp vị trí cao nhất 11 những nguồn tài liệu uy tín, phổ cập nhất cho những người học:

*

Mẫu câu tiếp xúc tiếng Anh sử dụng từ vựng chuyên ngành cơ khí

Ball-nose end mill for semi-finishing of difficult-to-cut materials, be sure khổng lồ write that down - Dao phay mũi mong để cung cấp tinh các vật liệu khó cắt, hãy nhớ ghi điều đó xuống.

Personally, I use an angle grinder khổng lồ dress the edges - Cá nhân tôi thực hiện máy mài góc nhằm mài những cạnh.

Boring fixtures are used lớn hold the workpiece while it is being bored - Đồ đạc doa được áp dụng để giữ phôi trong những lúc nó đang được doa.

Xem thêm: Giá đệm ghế phòng khách giá tốt t03/2024, đệm ghế cao cấp

If the tool service time is long, you should use a lower cutting speed - Nếu thời hạn bảo dưỡng nguyên lý dài, chúng ta nên sử dụng vận tốc cắt rẻ hơn.

We often use the cutting theory in our daily work, so much that everybody learned it by heart - Chúng tôi thường sử dụng triết lý cắt trong các bước hàng ngày, không ít đến mức mọi tín đồ đều ở trong lòng.

Bài tập

Dựa vào bản dịch tiếng Việt, chọn đáp án tiếng Anh tương xứng với những mẫu câu sau:

1. ________ can be used as directional controls, pressure controls, check valves and flow controls in hydraulic systems - Van logic hoàn toàn có thể được áp dụng làm điều khiển hướng, tinh chỉnh áp suất, van khám nghiệm và tinh chỉnh và điều khiển dòng chảy trong hệ thống thủy lực.

2. We need monthly ________ in order to lớn ensure the effectiveness of the products - Chúng tôi cần gia hạn phòng ngừa hàng tháng để bảo đảm tính kết quả của sản phẩm.

3. Lee has developed a ________ for the purpose, and I"m in the process of trying to lớn locate one now - Lee đã cải tiến và phát triển một máy đánh bóng cho mục tiêu này cùng tôi vẫn trong vượt trình cố gắng xác xác định trí của nó.

4. A manually ________ known as a dark slide allows the film to be covered when changing lenses or film backs - Một lưỡi dao được chèn bằng tay thủ công được gọi là rãnh tối cho phép che phim khi vắt ống kính hoặc mặt sau phim.

5. ________ are widely used in manufacturing plants because they are cheap và powerful - Quạt động cơ được sử dụng rộng thoải mái trong các nhà đồ vật sản xuất vì chưng chúng rẻ và mạnh khỏe mẽ.

Đáp án:

Logic valves

preventive maintenance

burnisher

inserted blade

Motor fans

Tổng kết

Bài viết vừa rồi đã cung ứng bảng từ bỏ vựng, thuật ngữ tiếng Anh siêng ngành cơ khí không thiếu và đưa ra tiết, cũng tương tự một số các nguồn tài liệu an toàn cho bạn đọc tham khảo. Vốn từ bỏ vựng trong nội dung bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo, người đọc có thể tìm đến các tài liệu khác để không ngừng mở rộng kiến thức chăm ngành.

Nguồn tham khảo:

Cambridge Dictionary | English Dictionary, Translations & Thesaurus, dictionary.cambridge.org/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *