Văn Phòng Trung Ương Đảng Là Gì, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam

(Chinhphu.vn) - Sáng 20/10, Văn phòng trung ương Đảng tổ chức triển khai Hội nghị công bố quyết định của bộ Chính trị về điều động, phân công cán bộ.


*
Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng trao quyết định của Bộ thiết yếu trị mang đến đồng chí Lê Minh Hưng. Ảnh: Báo Lao động

Dự Hội nghị tất cả Uỷ viên Bộ thiết yếu trị, Thường trực Ban túng thư Trần Quốc Vượng; túng thiếu thư Trung ương Đảng, túng thiếu thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh.

Bạn đang xem: Văn phòng trung ương đảng là gì

Tại Hội nghị, đồng chí Hà Ban - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ chính trị về việc điều động, cắt cử đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt nam giới giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tiếp đó, Uỷ viên Bộ chủ yếu trị, Thường trực Ban túng thiếu thư Trần Quốc Vượng đã trao quyết định với chúc mừng đồng chí Lê Minh Hưng đã được Bộ thiết yếu trị phân công giữ chức vụ mới.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đến biết, thực hiện chủ trương sắp xếp đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Trung ương và những địa phương, từ yêu cầu thực tiễn tổ chức cán bộ, Bộ chủ yếu trị đã điều động, cắt cử đồng chí Lê Minh Hưng giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương.

Trên cương vị mới, Bộ chủ yếu trị tin tưởng và muốn muốn đồng chí Lê Minh Hưng tiếp tục phát huy năng lực và trọng tâm huyết, xong xuôi tốt nhiệm vụ được giao.

*
Tóm tắt quy trình công tác của đồng chí Lê Minh Hưng

Anh bắt đầu nghe về Văn phòng tw Đảng trên thời sự. Mang lại anh hỏi Văn phòng tw Đảng là ban ngành gì? cơ cấu tổ chức của Văn phòng trung ương Đảng như thế nào? - câu hỏi của anh Nhật Trung đến từ Gia Lai
*
Nội dung chính

Văn phòng tw Đảng là ban ngành gì?

Căn cứ vào Điều 1 ra quyết định 171-QĐ/TW năm 2019 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức cỗ máy của Văn phòng trung ương Đảng vì chưng Ban chấp hành Trung ương ban hành như sau:

Chức năngVăn phòng tw Đảng là phòng ban tham mưu, giúp bài toán Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ chính trị, Ban bí thư trong tổ chức, điều hành các bước lãnh đạo của Đảng, phối hợp, điều hòa hoạt động vui chơi của các ban ngành tham mưu của tw Đảng; tư vấn về chế độ và chế độ làm chủ tài chính, gia sản của Đảng; trực tiếp quản lý tài chính, tài sản của những cơ quan liêu đảng trung ương và bảo đảm hậu buộc phải phục vụ hoạt động của Trung ương Đảng; đồng thời là trung tâm thông tin tổng hợp giao hàng lãnh đạo.

+ Văn phòng tw Đảng là ban ngành tham mưu, giúp vấn đề Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ chủ yếu trị, Ban túng bấn thư vào tổ chức, điều hành quá trình lãnh đạo của Đảng, phối hợp, điều hòa buổi giao lưu của các cơ sở tham mưu của trung ương Đảng;

+ tư vấn về hiệ tượng và chế độ thống trị tài chính, gia tài của Đảng;

+ Trực tiếp làm chủ tài chính, tài sản của những cơ quan đảng tw và bảo vệ hậu đề xuất phục vụ hoạt động của Trung ương Đảng; mặt khác là trung tâm tin tức tổng hợp phục vụ lãnh đạo.

Về trọng trách và quyền hạn cụ thể của Văn phòng tw Đảng thì anh hoàn toàn có thể tham khảo tại Điều 2 đưa ra quyết định 171-QĐ/TW năm 2019.

*

Văn phòng tw Đảng là cơ quan gì? (Hình từ bỏ Internet)

Cơ cấu tổ chức của Văn phòng tw Đảng như vậy nào?

Căn cứ vào Điều 3 đưa ra quyết định 171-QĐ/TW năm 2019 quy định về tổ chức máy bộ của Văn phòng tw Đảng như sau:

Tổ chức bộ máy1. Lãnh đạo Văn phòng tw Đảng gồm Chánh văn phòng công sở và các Phó Chánh Văn phòng.2. Cơ cấu tổ chức của Văn phòng trung ương Đảng gồm:a) các đơn vị cấp vụ, cục và tương đương- Vụ Tổng hợp.- Vụ Thư ký.- Vụ Địa phương I (tại Hà Nội).- Vụ Địa phương II (tại tp Hồ Chí Minh).- Vụ Văn thư.- Vụ Thư từ bỏ - Tiếp dân.- Vụ tổ chức triển khai - Cán bộ.- viên Tài thiết yếu và thống trị đầu tư.- viên Quản trị A (tại Hà Nội).- viên Quản trị T.78 (tại thành phố Hồ Chí Minh).- cục Quản trị T.26 (tại Đà Nẵng).- cục Lưu trữ.- Trung tâm technology thông tin - Cơ yếu.b) những doanh nghiệp- Công ty trách nhiệm hữu hạn mtv An Phú.- Công ty nhiệm vụ hữu hạn một thành viên Hồ Tây.- Công ty trọng trách hữu hạn mtv In Tiến Bộ.

Xem thêm: Độ xe ô tô tại hải phòng, đồ chơi ô tô hải phòng, nội thất ô tô

c) Đơn vị sự nghiệp công lậpBan làm chủ dự án những công trình thành lập của Đảng sống Trung ương.3. Biên chế Văn phòng trung ương Đảng được khẳng định trên cửa hàng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức máy bộ và đề án vị trí bài toán làm; thực hiện nghiêm nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ chủ yếu trị về tinh giảm biên chế, cơ cấu tổ chức lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Ngoại trừ số biên chế theo quy định, Văn phòng trung ương Đảng được sử dụng cơ chế chuyên gia, cán bộ biệt phái, chính sách cộng tác viên ship hàng cho công tác.

Như vậy, cơ cấu tổ chức của Văn phòng tw Đảng gồm:

a) những đơn vị cấp cho vụ, cục và tương đương

- Vụ Tổng hợp.

- Vụ Thư ký.

- Vụ Địa phương I (tại Hà Nội).

- Vụ Địa phương II (tại tp Hồ Chí Minh).

- Vụ Văn thư.

- Vụ Thư từ bỏ - Tiếp dân.

- Vụ tổ chức triển khai - Cán bộ.

- cục Tài bao gồm và làm chủ đầu tư.

- cục Quản trị A (tại Hà Nội).

- cục Quản trị T.78 (tại tp Hồ Chí Minh).

- cục Quản trị T.26 (tại Đà Nẵng).

- viên Lưu trữ.

- Trung tâm công nghệ thông tin - Cơ yếu.

b) các doanh nghiệp

- Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên An Phú.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Hồ Tây.

- Công ty trọng trách hữu hạn mtv In Tiến Bộ.

c) Đơn vị sự nghiệp công lập

Ban cai quản dự án các công trình xuất bản của Đảng sinh hoạt Trung ương.

Chánh Văn phòng trung ương Đảng được cam kết thừa lệnh Bộ thiết yếu trị, Ban bí thư trong các văn bản nào?

Căn cứ vào Điều 4 ra quyết định 171-QĐ/TW năm 2019 công cụ như sau:

Chế độ làm việc1. Văn phòng tw Đảng thao tác theo chế độ thủ trưởng. Chánh Văn phòng trung ương Đảng chịu trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo, điều hành quá trình chung của Văn phòng. Giúp việc Chánh Văn phòng tw Đảng có các Phó Chánh Văn phòng.2. Chánh Văn phòng tw Đảng được ký thừa lệnh Bộ bao gồm trị, Ban túng thư một vài văn bản như: Thông báo, năng lượng điện mật, công văn... Chỉ huy công tác với chương trình thao tác của Bộ bao gồm trị, Ban túng bấn thư; được yêu cầu những ban, ngành, cung cấp ủy đảng cung cấp các thông tin quan trọng cho việc theo dõi rứa tình hình chuẩn bị các đề án, chỉ huy và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.3. Chánh Văn phòng tw Đảng được cử chuyên viên nghiên cứu vãn thuộc những vụ công dụng tham dự các cuộc họp triển khai triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, chủ trương công tác của các tỉnh ủy, thành ủy, những ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy, những cơ quan, tổ chức triển khai trực thuộc trung ương thuộc phạm vi được phân công theo dõi.4. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức triển khai bộ máy, Văn phòng trung ương Đảng xây dựng quy chế làm việc, các quy trình công tác để dứt tốt trách nhiệm được giao.

Như vậy, Chánh Văn phòng tw Đảng được cam kết thừa lệnh Bộ chính trị, Ban túng thiếu thư một số văn phiên bản như:

Thông báo, điện mật, công văn... Lãnh đạo công tác với chương trình thao tác làm việc của Bộ bao gồm trị, Ban bí thư; được yêu thương cầu các ban, ngành, cấp cho ủy đảng hỗ trợ các thông tin cần thiết cho việc theo dõi cầm cố tình hình sẵn sàng các đề án, lãnh đạo và tổ chức triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *