Một Phòng Chiếu Phim Có 21 Hàng Ghế, Mỗi Hàng Ghế Có 18 Ghế

Câu 641836: Một rạp hát có đôi mươi hàng ghế xếp theo hình quạt. Hàng trước tiên có 17 ghế, hàng trang bị hai có 20 ghế, sản phẩm thứ cha có 23 ghế, ... Cứ gắng tiếp tục cho đến hàng cuối cùng.

Bạn đang xem: Một phòng chiếu phim có 21 hàng ghế

*

a) Tính số ghế bao gồm ở sản phẩm cuối cùng.

b) Tính toàn bô ghế gồm trong rạp.


a) tra cứu (u_1,,,d), tính (u_20 = u_1 + 19d).

b) Tính (S_20 = dfracleft( u_1 + u_20 ight).202).


Giải đưa ra tiết:

Gọi (u_1 = 17) là số ghế hàng sản phẩm nhất.

(u_2 = 20) là số ghế hàng đồ vật hai.

(u_3 = 23) là số ghế hàng lắp thêm ba.

( Rightarrow left( u_n ight)) là cấp số cộng với (u_1 = 17,,,d = 3.)

a) Số ghế ở sản phẩm cuối là: (u_20 = u_1 + 19d = 17 + 19.3 = 74) (ghế).

Xem thêm: +100 kệ tủ để đồ phòng khách ấn tượng, bắt mắt, tổng hợp những mẫu tủ đựng đồ

b) tổng thể ghế vào rạp là: (S_20 = dfracleft( u_1 + u_20 ight).202 = dfracleft( 17 + 74 ight).202 = 910) (ghế).


2K7 gia nhập ngay group để nhận tin tức thi cử, tài liệu miễn phí, điều đình học tập nhé!

*


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


*

Câu 15: Một phòng chiếu phim có 21 mặt hàng ghế, mỗi hàng tất cả 21 ghế. Giá bán mỗi vé coi phim là 50.000đ.

a. Buổi tối thứ 7, tất cả các vé đều buôn bán hêt. Hỏi số tiền cung cấp vé nhận được là bao nhiêu?

b. Buổi tối thứ 6,số tiền chào bán vé chiếm được là 16.400.000 đồng. Hỏi còn từng nào vé không cung cấp được?

c. Công ty nhật còn 43 vé không buôn bán được. Hỏi số tiền phân phối vé thu được là bao nhiêu?


*

số ghế của địa điểm giải trí rạp chiếu phim phim là :

21 x 21= 441(ghế)

a. Số tiền phân phối vé là:

441 x 50000=22050000(đồng)

b. Số tiền tài số vé không bán tốt là:

22050000-16400000=5650000( đồng )

Số vé không bán tốt là

5650000: 50000=113(vé)

c. Số tiền bán tốt 43 vé là:

43 x 50000=2150000(đồng)

đáp số: a. 22050000 đồng

b.113 vé

c. 2150000 đồng


*

Bài 6: trong một phòng chiếu phim có 21 sản phẩm ghế , từng hàng có 21 ghế . Giá bán mỗi vé coi phim là 50.000đa) buổi tối thứ 7 , toàn bộ vé đều buôn bán hết .Hỏi số tiền phân phối vé thu hồi được là bao nhiêu?b) về tối thứ 6 , số tiền phân phối vé thu hồi được là 16.400.000đ.Hỏi còn từng nào vé ko phân phối đcc) chủ nhật còn 43 vé đèu cung cấp hết .Hỏi số tiền cung cấp vé thu hồi đc bao nhiêu?


bài: 1 chống chiếu phim tất cả 18 hàng ghế, mỗi hàng có 18 ghế. Giá bán 1 vé xem phim là 50 000 đ.

a) buổi tối thứ 6 số tiền buôn bán vé nhận được là 10 550 000 đ. Hỏi bao gồm bao nhiêu vé không chào bán được?

b) tới sản phẩm công nghệ 7 toàn bộ các vé phần đa được chào bán hết. Số tiền cung cấp vé nhận được là bao nhiêu?

c) công ty nhật còn 41 vé không bán được. Hỏi số tiền cung cấp vé chiếm được là bao nhiều?

 


Một địa điểm giải trí rạp chiếu phim phim có 18 hàng ghế, từng hàng tất cả 18 ghế.Giá một vé coi phim là 50 000 đồng.

a)Tối sản phẩm công nghệ sáu ,số tiền chào bán vé nhận được là 10 550 000 đồng.Hỏi gồm bao nhiêu vé không bán được.

b)Tối đồ vật 7,tất cả những vé đều bán hết.Số tiền phân phối vé chiếm được là bao nhiêu.

c)Chủ nhật còn 41 vé không buôn bán được.Hỏi số chi phí vé thu được là bao nhiêu.


Bài 1.59:Một phòng chiếu phim tất cả 18 sản phẩm ghế,mỗi hàng tất cả 18 ghế.Gía một vé xem phim là 50 000 đồng.a) về tối thứ sáu, số tiền chào bán vé thu được là 10 550 000 đồng.Hỏi bao gồm bao nhiêu vé không buôn bán được?b)Tối thiết bị bảy, tất cả các vé hầu như được cung cấp hết.Số tiền phân phối vé chiếm được là bao nhiêu?c)Chủ nhật còn 41 vé không bán được.Hỏi số tiền chào bán vé thu được là bao nhiêu?
Mình buộc phải gấp !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bài 1.59:Một phòng chiếu phim có 18 mặt hàng ghế,mỗi hàng có 18 ghế.Gía một vé xem phim là 50 000 đồng.

a) tối thứ sáu, số tiền buôn bán vé nhận được là 10 550 000 đồng.Hỏi tất cả bao nhiêu vé không cung cấp được?

b)Tối thứ bảy, tất cả các vé phần đa được buôn bán hết.Số tiền buôn bán vé nhận được là bao nhiêu?

c)Chủ nhật còn 41 vé không bán được.Hỏi số tiền cung cấp vé chiếm được là bao nhiêu?

Mình buộc phải gấp !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


một xe hơi khách gồm hai tầng từng tầng bao gồm 18 vị trí giá một vé là 250000₫ a ngày đồ vật bảy số tiền chào bán vé nhận được 7500000 nghìn đồng hỏi còn từng nào vé không bán được B ngày công ty nhật những vế đều chào bán hết hỏi số tiền cung cấp vé thu được từng nào C ngày sản phẩm hai Còn 15 vé không bán được hỏi số tieèn bán được bao nhiêu/

 


một chiều tối tại rạp chiếu phim phim quốc gia bán đi với 500 vé gồm hai loại 2000đ và 3000đ. Số tiền nhận được là 1120000đ. Hỏi số vé cung cấp mỗi một số loại là bao nhiêu 


Rạp hát hòa bình trong 1 buổi ca nhạc bán tốt 500 vé có 2 một số loại : 2000đ cùng 3000đ . Số tiền nhận được 1120000đ. Hỏi số vé bán tốt là bao nhiêu?


giá vé vào cửa xem nơi buôn bán là 10000 đồng một vé. Sau khi ưu đãi giảm giá vé thi số fan vào download vé tăng thêm 205 phải số tiền cung cấp vé đã tăng lên 8%. Hỏi giá chỉ vé sau khoản thời gian giảm là bao nhiêu?


có 1 người cung cấp vé số. Ngày 1 bán được 1/3 số vé. Ngày 2 bán tốt 2/7 tổng số vé. Ngày 3 buôn bán nốt 24 vé. Hỏi thuở đầu người đó tất cả bao nhiêu tờ vé số?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *