SORT OF LÀ GÌ

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use tự phonghopamway.com.vn.Học các từ bỏ bạn cần giao tiếp một biện pháp lạc quan.


Bạn đang xem: Sort of là gì

Sort, type và kind all generally mean the same thing. They are words we use lớn refer to a group of people or things which mô tả the same characteristics. We use these words very often when we describe things and we often find them in phonghopamway.com.vn definitions: …
Kind of and sort of are very comtháng expressions in speaking. They soften other words và phrases so that they vì chưng not appear too direct or exact. Kind of is more common in American English. Sort of is more comtháng in British English: …
A person might say a sort of or sort of when describing something about which the person does not have sầu a clear or exact knowledge:
The reasonable person standard enjoys a certain sort of objectivity, insofar as it protects people from each other.
The exercise of a technical skill requires a very narrow sort of judgment, which identifies an end and applies well-defined techniques towards its realization.
Trophoblasts would seem ideal targets for fetal cell sorting efforts because of their abundance at the fetal-maternal interface.
Unlượt thích the first, where relationships had been built and some healing & closure was possible, nothing of the sort occurred in this case.
This might not have been the sort of resize that the modernists, wanted, but " church reform " it was.
But one also wants some sort of explanation for why being a non-calculating frikết thúc or a just man makes one"s life better.
Các ý kiến của những ví dụ không bộc lộ cách nhìn của những biên tập viên phonghopamway.com.vn phonghopamway.com.vn hoặc của phonghopamway.com.vn University Press giỏi của những bên cấp phép.

sort

Các từ bỏ hay được sử dụng cùng rất sort.


Xem thêm: Cách Nấu Nước Đường Siro - Cách Nấu Nước Đường Không Lại Đường, Bảo Quản Lâu

Những ví dụ này từ bỏ phonghopamway.com.vn English Corpus với từ bỏ các nguồn trên website. Tất cả số đông chủ kiến trong những ví dụ ko biểu lộ ý kiến của các chỉnh sửa viên phonghopamway.com.vn phonghopamway.com.vn hoặc của phonghopamway.com.vn University Press xuất xắc của fan trao giấy phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các tiện ích search kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn phonghopamway.com.vn English phonghopamway.com.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ nhớ với Riêng tứ Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message