SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÒA BÌNH

(HBĐT) - Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tỉnh ủy đề ra phương châm phát triển kinh tế tỉnh Hòa Bình nhanh, bền vững; xanh - xanh hơn và xanh hơn nữa. Phát triển trên 4 trụ cột, trong đó nông nghiệp được xác định là nền tảng nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh với các loại cây, con bản địa để cung cấp lương thực, thực phẩm cho thị trường các tỉnh, thành phố, nhất là vùng Thủ đô và vươn tới xuất khẩu. Muốn vậy phải có chất lượng sản phẩm đảm bảo sạch, an toàn, giá cả hợp lý, gắn sản xuất với thị trường.

Bạn đang xem: Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hòa bình


*

Sản xuất nông nghiệp của tỉnh dần phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ. (Ảnh chụp tại xã Phú Thành - Lạc Thủy).
Về tiêu thụ nông sản, phấn đấu tỷ lệ hàng hóa qua sơ chế, chế biến đạt trên 30%. Sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt ít nhất 20% tổng sản lượng của nhóm nông sản chủ lực. Có ít nhất từ 3 nhóm sản phẩm trồng trọt đáp ứng được yêu cầu quy mô cung ứng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. Trên 50% diện tích sản xuất và sản lượng của 9 nhóm sản phẩm chủ lực được kiểm soát, giám sát chất lượng theo chuỗi, từ khâu tổ chức sản xuất đến sơ chế, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm. Ít nhất 50% sản lượng của các sản phẩm chủ lực và sản phẩm OCOP được tiêu thụ tại các siêu thị, hệ thống bán lẻ, chợ đầu mối của vùng Thủ đô và một số tỉnh, thành phố có sức tiêu thụ lớn.
Thực tế phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh những năm gần đây đã có sự chuyển động tích cực, khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế. Nhiều nông sản chủ lực đã vươn xa, được người tiêu dùng trong, ngoài nước biết đến. Song, thẳng thắn nhìn nhận, tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu phát triển. Sản xuất nông nghiệp cơ bản vẫn nhỏ lẻ, phân tán, năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm thấp, giá thành còn cao; sản xuất hàng hoá chậm phát triển, chưa hình thành các vùng sản xuất hàng hoá tập trung quy mô lớn; giá cả - thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản bấp bênh và không ổn định... Từ thực tế này cho thấy, những mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn đặt ra trong giai đoạn 2021 - 2025 mang tính đột phá, chiến lược, nếu không có sự vào cuộc, đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, HTX và người dân thì không thể thực hiện thành công.

Xem thêm: Các Công Việc Làm Thủ Tục Đặt In Hóa Đơn Lần 2, Thủ Tục Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Lần 2


Theo đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh, thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số, công nghệ sinh học, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, làm động lực thúc đẩy phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn. Thực hiện có chiều sâu, thực chất hơn Chương trình OCOP gắn với phát triển du lịch sinh thái. Tập trung, phát triển cấp mã số vùng trồng, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn để tạo việc làm, tăng thu nhập ổn định cho người dân nông thôn.
Đồng thời, cải thiện, nâng cao số lượng, chất lượng nhóm nông sản chủ lực từ sản xuất, sơ chế, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Phát triển đa dạng hình thức quảng bá và tiêu thụ sản phẩm chủ lực đến thị trường chính là vùng Thủ đô, quan tâm phát triển các thị trường lớn trong nước và xuất khẩu. Đẩy mạnh đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, xây dựng thương hiệu cho các nông sản chủ lực... Triển khai mạnh mẽ, đồng bộ Chương trình MTQG xây dựng NTM, gắn với thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030...
Để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đã có hàng loạt giải pháp về thể chế, cơ chế, chính sách; tổ chức quản lý; về KHCN, bảo hộ sở hữu trí tuệ, bảo vệ môi trường; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; tài chính - đầu tư; quảng bá, xúc tiến thương mại và giải pháp về xây dựng NTM văn minh, hiện đại gắn với đô thị hóa; phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn; cải thiện nhanh điều kiện sinh sống của người dân ở các vùng nông thôn... đã và đang được triển khai thực hiện. Với sự đồng bộ và quyết tâm cao, kỳ vọng Hòa Bình sẽ xây dựng được nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn giá trị gia tăng cao, trên cơ sở thực hiện cơ cấu lại ngành gắn với xây dựng NTM nhằm nâng cao giá trị, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực; cải thiện nhanh hơn đời sống của nông dân và bộ mặt nông thôn, từ đó góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh.