Không hiện ảnh đại diện trong bài viết wordpress

Trong bài trước mình có hướng dẫn cách sử dụng featured images hay post thumbnail trong WordPress, tính năng được sủ dụng khá phổ biến trong WordPress. Tuy nhiên gần đây một số khách hàng có liên hệ với phonghopamway.com.vn và nói với chúng tối những lỗi họ gặp phải với thumbnail khi quản trị WordPress.

Bạn đang xem: Không hiện ảnh đại diện trong bài viết wordpress

Bạn đang xem: Không hiện ảnh đại diện trong bài viết wordpress

Vấn đề khi thêm ảnh đại diện cho bài đăng /sản phẩm trong quản trị WordPress bị mất box Thumbnail. Đột nhiên họ không thấy box ảnh đại diện ở cột bên phải khi thêm/sửa bài đăng. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn kích hoạt box ảnh đại diện cho bài viết hay custom post type trong wordpress.

Xem thêm: Saturn Là Gì - Saturn Của La Mã Có Gì Khác Với Bản Hy

Box này có thể bị ẩn trong khi bạn sử dụng wordpress, vô tính tắt tính năng này trong Screen Option. Để kiểm tra nhanh xem giao diện WordPress của bạn có hỗ trợ không? vui lòng truy cập Menu ‘Screen Options’ ở phía góc phải trên cùng.

*

Làm gì khi bạn không thấy tùy chọn này?

Trong trường hợp nếu bạn không thấy option này, trên menu Screem Options. Có nghĩa theme wordpress của bạn không hỗ trợ tính năng “Post Thumbnail” hoặc kiểu dữ liệu (post type) bạn đang sử dụng không được hỗ trợ.

function hw_custom_post_type_args( $args, $post_type ) { if ( $post_type == "post" ) { $args="thumbnail"; } return $args;}add_filter( "register_post_type_args", "hw_custom_post_type_args", 200, 2 );function hw_modify_timeline_menu_icon( $post_type, $args ) { // Make sure we"re only editing the post type we want if ( "post" != $post_type ) return;global $wp_post_types; // Set menu icon $args->supports = array("thumbnail"); $wp_post_types = $args; }add_action( "registered_post_type", "hw_modify_timeline_menu_icon", 10, 2 );Bạn cũng khai báo với theme để hỗ trợ ‘post-thumbnails’, sử dụng hook ‘after_setup_theme’.

function twentyseventeen_setup() { //global $_wp_post_type_features; add_theme_support( "post-thumbnails" ); //$_wp_post_type_features=1; }add_action( "after_setup_theme", "twentyseventeen_setup" );Nếu đoạn code trên không hoạt động? bạn vẫn chưa thấy hộp ảnh đại diện , rất có thể thứ tự các hooks hoạt động như ý muốn. Để chắc chắn tính năng thumbnail được hỗ trợ cho mọi kiểu dữ liệu trong WordPress. Bạn cần khai báo hỗ trợ thumbnail trước khi wordpress sử lý dữ liệu:

add_action("init", "my_init");function my_init(){ global $_wp_theme_features; $_wp_theme_features= true;}Nếu lỗi mất ảnh đại diện cho bài viết của bạn vẫn chưa được khắc phục, vui lòng để lại bình luận đưới bài viết này để được sự trợ giúp nhé. Chúc bạn thành công!

Để nhận được bài viết mới vui lòng đăng ký kênh kiến thức WordPress từ A-Z ở Form bên dưới. Bạn cũng có thể nhận được sự trợ giúp trên Twitter và Facebook