KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018 2019 CỦA BỘ GIÁO DỤC

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc ---------------

Số: 1575/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 13 mon 07 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNHKHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2018-2019 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤCPHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ đọng Luật Tổ chức cơ quan ban ngành địaphương thơm ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dụccùng Đào tạo ra tại Tờ trình số 1092/TTr-SGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Kế hoạch năm học 2018 2019 của bộ giáo dục

Ban hành Khung chiến lược thời gian năm học tập 2018-2019 so với dạy dỗ mầm non,dạy dỗ phổ quát và dạy dỗ liên tục trên địa bàn tỉnh Kiên Giang nhưsau:

1. Ngày tựu trường, ngày thực họcvới ngày knhì giảng

Ngành học, cấp cho học

Ngày tựu trường

Ngày thực học

Mầm non

Tiểu học

Trung học cơ sở

Trung học tập phổ thông

Giáo dục thường xuyên

2. Thời gian học tập kỳ I

3. Thời gian học tập kỳ II

4. Thời gian ngủ đầu năm Nguim đán,đầu năm mới Chol Chnăm Thmây và các Dịp lễ khác

- Tất cả những ngành học tập, cấp học nghỉđầu năm mới Nguyên ổn đán 02 tuần. Cnạp năng lượng cứ đọng thông tin của Ủy ban dân chúng thức giấc Kiên Giang vềngủ tết Ngulặng đán Kỷ Hợi năm 2019, Ssinh hoạt giáo dục và đào tạo cùng Đào sinh sản sẽ có được thông tin cụthể sau.

- Cán cỗ, giáo viên, học viên là ngườidân tộc bản địa Khmer được ngủ đầu năm Chol Chnăm Thmây 01 ngày.

- Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiệntheo chính sách của Luật Lao động cùng các luật trên những văn uống phiên bản dưới Luật. Nếungày nghỉ ngơi dịp lễ, đầu năm mới trùng vào trong ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù theo pháp luật.

- Học sinc được nghỉ ngơi học vào trườngđúng theo thời tiết khắc nghiệt, thiên tai bất thần thì chỉ đạo các đơn vị chức năng, ngôi trường họcreport cùng với tổ chức chính quyền địa phương thơm và chỉ đạo Ssinh hoạt giáo dục và đào tạo cùng Đào tạo; ngôi trường hợpthiên tai xảy ra đặc biệt quan trọng nghiêm trọng, rất có thể tác động mang lại tính mạng của cánbộ, giáo viên cùng học viên thì chỉ đạo những đơn vị chức năng, ngôi trường học mang lại học sinh nghỉhọc trước, sau đó report cùng với tổ chức chính quyền địa phương với chỉ đạo Snghỉ ngơi Giáo dục đào tạo vàĐào tạo ra.

5. Những giải pháp khác

- Thi trung học tập ít nhiều quốc gianăm 2019, thi học sinh giỏi giang sơn lớp 12 trung học tập phổ biến (theo văn uống bảnlí giải riêng rẽ của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo).

- Thời gian ngủ htrần cầm cho nghỉphxay năm của thầy giáo là 02 tháng, hoàn toàn có thể được sắp xếp đan xen vào thời giankhông giống trong thời hạn để cân xứng cùng với điểm sáng cụ thể và planer thời gian năm học củađịa phương, đơn vị chức năng.

- Các đơn vị, ngôi trường học thực hiện tuầnlễ dự phòng sinh sống từng học tập kỳ nhằm triển khai những vận động dạy dỗ khác; không được tổchức mang lại học viên học bù trước hoặc sau thời điểm nghỉ ngơi dịp lễ, đầu năm mới.

Xem thêm: Bật Mí Cách Chọn Màu Son Phù Hợp Với Bạn (Kèm Ảnh), Cách Chọn Màu Son Phù Hợp Với Tone Da

Điều 2.Giao Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo với Đào tạo:

Păn năn phù hợp với Ủy ban nhân dân các thị xã,thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện thực hiện Quyết định này; thời hạn báo cáo Ủyban dân chúng tỉnh theo quy định. Hướng dẫn trách nhiệm ví dụ đến từng cung cấp họctrong những năm học tập 2018-2019 phù hợp cùng với thực tiễn địa phương thơm. Tổ chức tulặng truyền,thông tin Quyết định này đến phụ huynh học viên biết nhằm sẵn sàng đến con em trong thời gian học mới.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thực thi hiện hành thực hiện Tính từ lúc ngày ký phát hành đến khi xong những chuyển động giáo dục theo Khung kế hoạch thời gian năm học2018-2019.

Điều 4.Chánh Văn uống chống Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Ssống Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc (Thủ trưởng) những ssinh hoạt, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủyban quần chúng những thị trấn, thị buôn bản, đô thị Chịu đựng trách rưới nhiệm thực hiện Quyết địnhnày./.

Nơi nhận: - Như Điều 4; - Sở Giáo dục với Đào tạo; - CT với những PCT UBND tỉnh; - Ban Tulặng giáo Tỉnh ủy; - Vnạp năng lượng chống Tỉnh ủy, Vnạp năng lượng phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn uống chống HĐND tỉnh; - Các ssống, ban, ngành, đoàn thể cung cấp tỉnh; - UBND các huyện, thị làng mạc, thành phố; - Đăng công báo; - Báo Kiên Giang, Đài PTTH Kiên Giang; - LĐVPhường, P. VHXH, TT. THCB; - Lưu: VT, vttkieu.