ĐỀ THI TOÁN HỌC KÌ 1 LỚP 8

Đề thi học kì 1 Toán 8 là tài liệu vô cùng hữu ích mà phonghopamway.com.vn muốn giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn học sinh lớp 8 tham khảo.

Bạn đang xem: Đề thi toán học kì 1 lớp 8

Tài liệu bao gồm 148 trang tuyển chọn 60 đề thi học kì 1 Toán 8 sẽ giúp các bạn thêm phần tự tin, củng cố kiến thức cũ đã học để đạt được điểm cao nhé. Đồng thời đây cũng là tài liệu hữu ích giúp quý thầy cô có thể tham khảo để ra đề thi học kì, đề ôn tập nhằm đánh giá chất lượng học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tại đây.

Bộ đề ôn thi học kì I môn Toán lớp 8

Đề thi học kì 1 Toán 8 - Đề 1Đề thi học kì 1 Toán 8 - Đề 2Đề thi học kì 1 Toán 8 - Đề 3

Đề thi học kì 1 Toán 8 - Đề 1

A. TRẮC NGHIỆM: (2,5 điểm) Học sinh chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau rồi ghi vào giấy làm bài.
Câu 1 . Biểu thức còn thiếu của hằng đẳng thức:
*
 là:A. 4 xyB. - 4xyC. 2 xyD. -2 x yCâu 2. Kết quả của phép nhân:
*
bằng:A.
*
B.
*
C.
*
D.
*
Câu 3. Kết quả của rút gọn biểu thức :
*
A. x2 + 4x - 2B. x2 - 4x + 4C. x2 + 4x + 4D. x2 - 4x - 4Câu 4 . Phân thức nghịch đảo của phân thức
*
 là phân thức nào sau đây :A.
*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 5 . Phân thức đối của phân thức
*
là :A.
*
B.
*
C.
*
D. Cả A, B, C đều đúngCâu 6 . Hình nào sau đây có 4 trục đối xứng ?A. Hình thang cânB. Hình bình hànhC. Hình chữ nhậtD. Hình vuôngCâu 7 . Cho hình thang ABCD có AB/ / CD, thì hai cạnh đáy của nó là :A. AB ; CDB. AC ;BDC. AD; BCD. Cả A, B, C đúngCâu 8 . Cho hình bình hành ABCD có số đo góc
*
, vậy số đo góc D bằng:A. 700B. 750C. 8000.850Câu 9. Một miếng đất hình chữ nhật có độ dài 2 cạnh lần lượt là 4m và 6m ; người ta làm bồn hoa hình vuông cạnh 2m, phần đất còn lại để trồng cỏ, hỏi diện tích trồng cỏ là bao nhiêu m2?A. 24B. 16C. 20D. 4Câu 10. Số đo một góc trong của ngũ giác đều là bao nhiêu độ ?A. 1200B. 1080C. 720D. 900B. TỰ LUẬN (7,5 điểm) Bài 1 (1,25 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tửa)
*
b)
*
Bài 2 (1,25 điểm) Cho 2 đa thức :
*
và B=2 x+1
a) Tìm đa thức thương và dư trong phép chia A cho Bb) Tìm m để A chia hết cho BBài 3. (1,5 điểm) Thực hiện rút gọn các biểu thức:a)
*
b)
*
Bài 4. (3,5 điểm) Cho tam giác ABC, gọi D, E, F lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC, BC; và M, N, P, Q theo thứ tự là trung điểm các đoạn thẳng DA, AE, EF, FD.a) Chứng minh: EF là đường trung bình của tam giác ABCb) Chứng minh: Các tứ giác DAEF; MNPQ là hình bình hànhc) Khi tam giác ABC vuông tại A thì các tứ giác DAEF; MNPQ là hình gì ? Chứng minh?d)Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác MNPQ là hình vuông?

Đề thi học kì 1 Toán 8 - Đề 2

A. TRẮC NGHIỆM (2,5 điểm) Học sinh chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau rồi ghi vào giấy làm bài:Câu 1.

Xem thêm: Cách Làm Tóc Ngắn Đi Dự Tiệc

Vế phải của hằng đẳng thức:
*
. . là:A.
*
B.
*
C.
*
D.
*
Câu 2 Kết quả của phép chia
*
bằng :A.
*
B. 3 xyC. -3 xyD.
*
Câu 3: Rút gọn biểu thức
*
 được kết quả nào sau đây?A.
*
B.
*
C.
*
D.
*
Câu 4 . Phân thức đối của phân thức
*
 là phân thức :
A.
*
B.
*
C.
*
D.
*
Câu 5 . Điều kiện xác định của phân thức
*
làA.
*
B.
*
C.
*
D.
*
Câu 6. Hình nào sau đây không có trục đối xứng ?A. Hình thang cânB. Hình bình hànhC. Hình chữ nhậtD. Hình vuôngCâu 7. Cho hình thang ABCD có AB // CD, thì độ dài đường trung bình của hình thang được tính theo công thức nào sau đây ?A.
*
B.
*
C.
*
D.
*
Câu 8 . Tứ giác ABCD có số đo góc A =750 ; góc B =1150 ; góc C =1000. Vậy số đo góc D bằngA. 700B. 750C. 800D. 850Câu 9. Một hình vuông có diện tích bằng diện tích một hình chữ nhật có chiều rộng 2 m và chiều dài 8 m, độ dài cạnh hình vuông là:A. 2 mB. 4 mC. 6 mD. 8 mCâu 10. Hình đa giác lồi 6 cạnh có bao nhiêu đường chéoA. 6B. 7C. 8D. 9B. TỰ LUẬN (7,5 điểm)Bài 1: (1.5 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:a)
*
b)
*
Bài 2: (2,0 điểm)
*
*
Bài 3: (3,5 điểm ) Cho
*
trung tuyến AD, gọi E là trung điểm của AB,
*
là điểm đối xứng của điểm D qua E.1. Chứng minh: Tứ giác ANBD là hình bình hành2. Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác ANBD là :a) Hình chữ nhậtb) Hình thoic) Hình vuông3. Gọi M là giao điểm của NC với AD, chứng minh
*

Bài 4 (0,5 điểm) Cho x, y , z là ba số khác 0 và
*
. Tính giá trị của biểu thức :
*

Đề thi học kì 1 Toán 8 - Đề 3

A. TRẮC NGHIỆM. Học sinh khoanh tròn vào đáp án có câu trả lời đúngCâu 1 . Vế còn lại của hằng đẳng thức :
*
 là
*
Câu 2. Phân tích đa thức :
*
 thành nhân tử ta được kết quả là:
*
*
*
*
Câu 3. Kết quả của phép tính:
*
 bằng :
*
*
*
*
Câu 4. Điều kiện xác định của phân thức
*
 là :
*
*
*
D. Cả B và CCâu 5. Phân thức nghịch đảo của phân thức
*
là :
*
*
*
*
Câu 6. Hình nào sau đây có 2 trục đối xứng:A. Hình thang cânB. Hình bình hànhC. Hình chữ nhậtD. Hình vuôngCâu 7. Hình bình hành ABCD cần có thêm điều kiện gì để trở thành hình thoiA. Hai đường chéo vuông gócB. Hai cạnh liên tiếp bằng nhauC. Có một góc vuôngD. Cả A và B đều đúngCâu 8. Hình thang MNPQ có 2 đáy MQ = 12 cm, NP = 8 cm thì độ dài đường trung bìnhcủa hình thang đó bằng:A. 8 cmB. 10 cmC. 12 cmD. 20 cmCâu 9. Diện tích hình vuông tăng lên gấp 4 lần, hỏi độ dài mỗi cạnh hình vuông đã tănglên gấp mấy lần so với lúc ban đầu ?A.2B. 4C. 8D. 16Câu 10. Một hình thoi có độ dài hai đường chéo lân lượt bằng 8 cm và 6 cm, hỏi độ dàicạnh hình thoi bằng bao nhiêu cmA. 5cmB. 10 cmC. 12 cmD. 20 cmB. TỰ LUẬN : (7,5 điểm)Bài 1 : (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử
*
*
Bài 2:(1,0 điểm) Đặt phép chia để tính
*
Bài 3:(1,5 điểm) Rút gọn biểu thức
*
Bài 4 : (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, AB