CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU DA GIÀY VIỆT NAM

BẢN TIN XUẤT - NHẬPhường KHẨU NGÀNH DA GIẦY THÁNG 3/2021

1. SỐ LIỆU XUẤT NHẬPhường KHẨU SẢN PHẨM DA GIẦY

1.1. SẢN XUẤT DA GIẦY THÁNG 3/2021

Từ vào cuối tháng Một cho vào đầu tháng Ba, dịch Covid-19 tình tiết tinh vi tại một trong những địa phương, tác động xấu đi cho tới tình trạng kinh tế – làng hội toàn nước.

Bạn đang xem: Công ty xuất nhập khẩu da giày việt nam

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2021 dự tính tăng 4,48% đối với cùng kỳ thời gian trước, cao hơn nữa tốc độ tăng 3,68% của quý I/2020. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,16%, góp sức 8,34% vào tầm khoảng tăng trưởng chung; khoanh vùng công nghiệp cùng phát hành tăng 6,3%, góp phần 55,96%; khu vực dịch vụ tăng 3,34%, đóng góp 35,70%.

Về sử dụng GDP.. quý I/2021: tiêu dùng ở đầu cuối tăng 4,59%; tích lũy tài sản tăng 4,08%; xuất khẩu hàng hóa với hình thức dịch vụ tăng 17,01%; nhập vào sản phẩm & hàng hóa cùng các dịch vụ tăng 16,38% so với cùng thời điểm năm 2020.

Chỉ số SXCN của ngành Chế vươn lên là với chế tạo vào thời điểm tháng 3/2021 tăng 22,5% đối với tháng 2/2020; tăng 5,5% đối với mon 3/20đôi mươi. tính bình thường tăng 8% vào cả Quý I/2021 đối với cùng kỳ thời gian trước.

Chỉ số SXcông nhân ngành domain authority giầy trong thời điểm tháng 3/2021 tăng 28,7% đối với tháng 2/2021; tăng 8% đối với mon 3/2020. Tính chung tăng 4,3% vào cả Quý I/2021 đối với cùng kỳ năm ngoái.

BẢNG 1: CÁC CHỈ SỐ KINH TẾ VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆPhường

Chỉ số

2016

2017

2018

2019

2020

QI/2021

GDP, % so cùng kỳ năm trước

6.2

6.8

7.1

7.02

2,91

4,48

CPI. %

2.66

3.53

3.54

2.79

3,23

1.16

Chỉ số chế tạo CN CBCT,%

11.3

14.7

12.2

10.4

4.9

8.0

Chỉ số SXcông nhân domain authority giầy. %

3.5

7.1

10.4

9.9

-2.4

4.3

1.2. XUẤT KHẨU GIẦY DÉPhường, TÚI XÁCH NĂM 2021

1.2.1. Kim ngạch men xuất khẩu domain authority giầy

a. Ước tính xuất khẩu domain authority giầy tháng 3/2021 cùng Quý I/2021

Năm 20trăng tròn, cả nước xuất khẩu giầy dép đạt 16,75 tỷ USD sút 8,6% với xuất khẩu túi xách tay đạt 3,11 tỷ USD giảm 17,1% đối với năm 2019. Tổng kyên ổn ngạch men xuất khẩu toàn ngành đạt 19.86 tỷ USD, sút 10% so với năm 2019.

Trong các mon cuối của năm 20trăng tròn và các tháng đầu xuân năm mới 2021 số ít đơn hàng xuất khẩu đã tăng lên:

- Xuất khẩu túi xách: Trong tháng 3/2021 xuất khẩu túi xách ước đạt 285 triệu USD, sút 5,6% đối với tháng 3/20trăng tròn. Tính bình thường Quý I/2021 ước chừng 766 triệu USD, giảm 9,9% đối với Quý I/20đôi mươi.

- Xuất khẩu giầy dép: Trong mon 3/2021 xuất khẩu giầy dép ước chừng 1660 triệu USD, tăng 19,8% đối với tháng 3/2020; tính chung Quý I/2021 ước đạt 4738 triệu USD, tăng 13,5% đối với Quý I/20đôi mươi.

- Tổng klặng ngạch men xuất khẩu toàn ngành domain authority giầy: Trong tháng 3/2021 ước đạt 1945 triệu USD, tăng 14,6% so với mon 3/20đôi mươi. Tính tầm thường cả Quý I/2021 ước chừng 5504 triệu USD, tăng 10% đối với Quý I/20đôi mươi.

Xem thêm: Xem Phim Hoạt Hình Nhât Bản, 54 Phim Anime Nhật Bản Đáng Xem Nhất Mọi Thời Đại

b. Chi tiết xuất khẩu domain authority giầy theo Thị Trường trong 2 mon đầu năm 2021

BẢNG 2. KIM NGẠCH XUẤT KHẨU DA GIẦY CÁC NĂM 2010 - 2021

(Đơn vị: Tỷ USD)

Sản phẩm

2016

2017

2018

2019

2020

2 tháng 2021

Trị giá

Tăng so 2019

Trị giá

Tăng so 2T-2020

Giầy dép

13.00

14.70

16.24

18.33

16.75

-8.6%

3.08

10.4%

Túi xách

3.20

3.26

3.39

3.75

3.11

-17.1%

0.48

-12.3%

Tổng

16.20

17.96

19.63

22.08

19.86

-10.0%

3.56

7.9%

*

Hình 1. Kyên ngạch ốp xuất khẩu domain authority giầy 2010 - 2020

BẢNG 3. XUẤT NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY CÁC THÁNG, NĂM 2021

Đơn vị: triệu USD

*

*

Hình 2. Diễn biến hóa xuất khẩu 12 mon (3/20đôi mươi – 2/2021) - (Triệu USD)

BẢNG 4. XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆPhường FDI năm nhâm thìn – 2/2021

Năm

Tổng

Giầy dép

Túi-cặp

Tỷ USD

Tỷ trọng

Tỷ USD

Tỷ trọng

Tỷ USD

Tỷ trọng

2016

13.04

80.5%

10.49

80.7%

2.55

79.7%

2017

14.45

80.3%

11.82

80.4%

2.65

80.3%

2018

15.39

78.4%

12.81

78.9%

2.58

76.1%

2019

16.66

75.5%

13.95

76.1%

2.71

72.3%

2020

15.37

77.4%

13.25

79.1%

2.12

68.2%

2/2021

2.87

80.6%

2.52

81.8%

0.35

72.9%

1.2.2. thị trường xuất khẩu 2 mon đầu xuân năm mới 2021

Tổng klặng ngạch men xuất khẩu da giầy của VN năm 20đôi mươi giảm 10% so với năm 2019. Mức sút mạnh mẽ nhất tại Mỹ La tinh (-25,4%), EU (-15.4%) cùng Bắc Mỹ (-8.4%), châu Á (-5,8%), phản ánh tác động tiêu cực không giống nhau của dịch bệnh Covid-19 tại những châu lục.

Trong 2 tháng đầu xuân năm mới 2021, xuất khẩu giầy dxay lịch sự Bắc Mỹ tăng mạnh (19,9%), trong lúc xuất khẩu túi xách bớt 9,4%. Á Lục xuất khẩu giầy dép tăng dịu (1,1%), còn túi xách giảm tốc mạnh (-21%).

BẢNG 5. XUẤT KHẨU DA GIẦY CỦA VIỆT NAM SANG CÁC CHÂU LỤC.

Đơn vị triệu USD)

TT

THỊ TRƯỜNG

2020

Tháng 2/2021

Tổng

Giầy dép

Túi xách

Tổng

Giày dép

Túi xách

USD

USD

USD

USD

Tăng%

USD

Tăng %

USD

Tăng %

I

BẮC MỸ

7982,5

6649,5

1333,0

1457.7

14.6

1248.1

19.9

209.6

-9.4

II

EU

5054,6

4256,2

798,4

908.9

9.0

789.5

12.7

119.4

-10.5

III

CHÂU Á

5033,5

4290,6

742,9

874.8

-2.5

763.0

1.1

111.8

-21.7

IV

MỸ LATINH

682,0

649,0

33,0

125.6

10.7

122.4

-9.7

3.2

-36.0

V

KHÁC

1110,9

908,8

202,1

191.0

241.7

154.5

371.0

36.6

56.1

Tổng cộng

19863.5

16754.1

3109.4

3558.0

7.7

3077.4

11.5

480.6

-11.4

Trong nhì tháng đầu năm 2021, Thị phần Mỹ nhập khẩu da giầy từ bỏ đất nước hình chữ S đạt 1391 triệu USD, tăng 15,1% đối với mon 2/20đôi mươi, chiếm phần tỷ trọng 38,7% về giầy dnghiền với 41,4% về túi xách tay. EU đạt 909 triệu USD, tăng 9%, chiếm phần tỷ trọng 25,7% về giầy dxay cùng 24,8% về túi đeo. China đạt 365 triệu USD, tăng 12,5%, chiếm 11% Thị phần về giây dnghiền cùng 5,2% về túi đeo. Japan đạt gần 222 triệu USD, bớt 15,1%, chiếm 5,6% về giầy dxay với 10.3% về túi đeo. Nước Hàn đạt 125 triêu USD, giảm 1,3%, chỉ chiếm 3,4% về giày dxay cùng 4,1% về túi đeo. Cả 5 Thị Trường trên chiếm 84.4% về giầy dxay và 85,8% về túi xách tay.

BẢNG 6. TOPhường. 05 THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU DA GIẦY CỦA VIỆT NAM

TT

Thị trường

2020

Tháng 2/2020

Tổng

Triệu USD

Giầy dép

Túi cặp

Tổng

Triệu USD

Giầy dép

Túi cặp

Triệu USD

% Tỷ trọng

Triệu USD

% Tỷ trọng

Triệu USD

%Tỷ trọng

Triệu USD

%Tỷ trọng

1

USA

7567,0

6298,3

37.6

1268,7

40.8

1390.6

1191.7

38.7

198.9

41.4

2

EU(*)

5054,6

4256,2

25.4

798,4

25.7

908.9

789.5

25.7

119.4

24.8

3

China

2212,2

2073,1

12.4

139,1

4.5

364.5

339.6

11.0

24.9

5.2

4

Japan

1186,6

845,2

5.0

341,5

11.0

221.7

172.4

5.6

49.3

10.3

5

Korea

670,3

548,6

3.3

121,7

3.9

125.0

105.6

3.4

19.5

4.1

N. Khác

-

-

16.3

-

14.1

-

-

15.6

-

14.2

Tổng

19863.5

16754.1

100

3109.4

100

3558.0

3077.4

100

480.6

100

(*Số liệu bao gồm cả nước Anh – Thực tế nước Anh sẽ thoát khỏi EU từ thời điểm tháng 3/2020)