Cách tính trọng số

Trọng số là gì là một trong những từ khóa được search nhiều nhất google về chủ đề Trọng số là gì.

Bạn đang xem: Cách tính trọng số

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề “Trong số là gì? Các tính trung bình cộng trọng số”


Trong số là gì? Các tính trung bình cộng trọng số

Trung bình TRỌNG SỐ LÀ GÌ?

trung bình trọng số là một loại trung bình số học, trong số đó một vài phần tử của tập số liệu mang tầm cỡ có ảnh hưởng hơn những yếu tố khác. có thể nói rằng, mỗi đáng giá được tính bình thường được gáan một tỉ trọng nhất định.

Điểm của sinh viên thường được tính với cách tận dụng trung trung trọng số, như hình sau. trung trung cộng thông thường được tính toán đơn giản và dễ dàng bằng hàm Excel AVERAGE. mặc dù thế, ta cần công thức tính trung trung cho những làm việc chiếm tỉ trọng khác nhau liệt kê tại cột C.

tại toán học và bảng liệt kê, bạn tính toán bình thường trọng số với cách nhân mỗi giá trị với tỉ trọng của nó, sau đó cộng các thành quả rồi thu thập tổng đó chia cho tổng tỉ trọng.

tại ví dụ này, để tính trung bình trọng số (của tổng thể), bạn nhân mỗi loại với tỷ lệ % tương ứng (được chuyển thành số thập phân), cộng 5. thành quả lại, rồi chia cho tổng số phần trăm:

((91*0.1)+(65*0.15)+(80*0.2)+(73*0.25)+(68*0.3)) / (0.1+0.15+0.2+0.25+0.3)=73.5

Như bạn thấy, mức trung trung cộng (75,4) , trung trung trọng số (73,5) là các giá trị khác nhau.

TÍNH TOÁN bình thường TRỌNG SỐ trong EXCEL

trong Microsoft Excel, trung bình trọng số được tính bằng phương pháp tương tự nhưng ít phức tạp hơn bởi các hàm Excel sẽ thực hiện hầu như công việc cho người dùng.

Xem thêm: Ielts Cue Card Sample 26 - Describe An Important Decision You Have Made

VD 1 TÍNH trung trung TRỌNG SỐ với cách tận dụng HÀM SUM

nếu như bạn có kiến ​​thức căn bản về hàm SUM trong Excel, có thể đơn giản hiểu công thức dưới đây:

= SUM (B2 * C2, B3 * C3, B4 * C4, B5 * C5, B6 * C6,) / SUM (C2: C6)

Về bản chất, nó thực hiện tính toán giống như là mô tả ở trên, ngoại trừ việc bạn cung cấp các tham chiếu ô thay vì số.

Như bạn thấy tại hình, công thức trả về kết quả chuẩn xác như kết quả tính ta đã thực hiện trước đó. cần chú ý sự đặc biệt giữa trung trung cộng từ hàm AVERAGE (C8) và trung bình trọng số (C9).

*

Mặc dù hàm SUM rất dễ dàng và dễ hiểu tuy nhiên nó không phải là một lựa chọn khả thi nếu như tính bình thường nhiều số. tại trường hợp này, bạn nên dùng hàm SUMPRODUCT thể hiện tại VD kế tiếp.

VD 2 TÌM bình thường TRỌNG SỐ VỚI HÀM SUMPRODUCT

Hàm SUMPRODUCT của Excel thực sự phù hợp hoàn hảo cho Việc này vì nó được thiết kế theo phong cách để tổng sốsản phẩm, đó chuẩn xác là những gì ta cần. vì lẽ đó, thay vì nhân mỗi giá trị theo trọng số riêng lẻ, bạn cung cấp hai mảng trong công thức SUMPRODUCT (trong bài này, mảng là một dãy các ô liên tiếp) , sau đó chia cho tổng trọng số:

=SUMPRODUCT(values_range, weights_range) / SUM(weights_range)

Giả sử những giá trị trung bình nằm trong những ô B2: B6 và trọng số trong những ô C2: C6, hàm SUMPRODUCT có dạng sau:

= SUMPRODUCT (B2: B6, C2: C6) / SUM (C2: C6)

Để coi những giá trị trong mảng, hãy chọn mảng chứa các đáng giá đấy trong thanh công thức và nhấn phím F9. thành quả sẽ giống như là sau:

*

Vậy những cái gì hàm SUMPRODUCT làm là nhân giá trị trước tiên trong mảng 1. với đáng giá đầu tiên tại mảng2 (91 * 0,1 trong ví dụ này), sau đấy nhân giá trị thứ hai tại mảng 1. bởi giá trị thứ 2 trong mảng 2 (65 * 0,15 trong ví dụ này) và cứ như vậy. Khi tổng quan những phép nhân được thực hiện, hàm sẽ cộng lại , trả về kết quả đấy.

*

Để chắc rằng rằng hàm SUMPRODUCT mang lại thành quả chính xác, hãy so sánh nó với hàm SUM từ ví dụ trước , bạn sẽ thấy rằng các chỉ số giống nhau.

Khi tận dụng hàm SUM hoặc SUMPRODUCT để tìm trọng lượng trung trung trong Excel, tỉ trọng không nhất thiết là 100% hoặc thể biểu hiện dưới dạng %. Ví dụ: bạn có thể tạo ra mức độ ưu tiên / tầm quan trọng , chỉ định một vài nhất định cho mỗi mục, như hình sau:

*

Để có thể phần mềm tốt Excel vào tại ngành, chúng ta không chỉ nắm vững được các hàm mà còn phải dùng tốt cả các tool của Excel. các hàm nâng cao giúp áp dụng tốt vào ngành nghề như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH… các Công Cụ thường dùng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table…