CÁCH SỬ DỤNG IF ONLY

Có các phương pháp để họ diễn đạt câu điều kiện trong giờ đồng hồ Anh dễ dàng và đơn giản với tiếp tục được sử dụng, trong số ấy bao gồm if only.

Bạn đang xem: Cách sử dụng if only

“If only” tức là giá cơ mà, bắt buộc chi có ý nghĩa sâu sắc tiếc nuối, tất cả nhan sắc thái dạn dĩ rộng “I wish”. Trong bài viết hôm nay, phonghopamway.com.vn đang đào sâu phương pháp cùng luyện bài tập phần cấu trúc về if only.

Xem nội dung bài viết được coi như các tuyệt nhất trên đây:Cách dùng In spite of cùng Because of trong giờ Anh – Bài tậpCách rút ít gọn gàng mệnh đề quan hệ nam nữ – Phương thơm pháp mỗi dạng bài tậpCông thức Câu tiêu cực (passive Voice) giải pháp cần sử dụng & bài xích tập có đáp ánCách cần sử dụng Can, Could với Be able to trong giờ Anh

1. Cách sử dụng if only

Đôi khi, fan ta sử dụng “if only” để phân bua sự mong muốn, nhớ tiếc nuối về một điều nào đấy đã xẩy ra.

Nhắc đến “if only”, bạn ta vẫn tức thì chớp nhoáng suy nghĩ cho cấu trúc “I wish” với chân thành và ý nghĩa tựa như. Tuy nhiên, trên thực tiễn, kết cấu if only diễn tả sự tiếc nuối nuối trẻ khỏe, mãnh liệt với day xong xuôi rộng so với “I wish” nhiều lần.

Ví dụ:

If only he knew the truth. (he doesn’t know the truth, but he wishes he did) (Ước gì anh ta biết được sự thật (Anh ta đo đắn thực sự, tín đồ nói đang ước rằng anh ta biết)).

Xem thêm: Hoa Hồng Đen Có Ý Nghĩa Hình Xăm Hoa Hồng Đen, Ý Nghĩa Hình Xăm Hoa Hồng Đen Ẩn Chứa Điều Gì

Chúng ta phải cần sử dụng were nỗ lực đến was trong trường phù hợp nên sự long trọng cho câu nói:

If only she weren’t so tired. (If only she wasn’t so tired.) (Ước gì cô ấy vẫn không quá mệt.)

2. Cấu trúc if only


*
*
*
*
Cấu trúc if only

Only if được dùng vào câu ĐK đặc biệt với mục tiêu nhấn mạnh vấn đề.

Đôi khi, đặt only trước cồn tự trong mệnh đề chủ yếu.

Cụm if and only if còn có ý nhấn mạnh hơn đến sự việc chỉ tồn tại một năng lực độc nhất.

Ví dụ:

You are allowed to enter this room only if I have given permission. (quý khách được phnghiền vào phòng này chỉ lúc tôi chất nhận được.)He’ll come only if he’s ordered khổng lồ. (Chỉ Khi được Điện thoại tư vấn, anh ta sẽ đến.)My children will only eat a breakfast cereal if they’ve seen it on TV first. (Con tôi sẽ chỉ ăn uống bữa ngũ ly mang lại ăn sáng nếu bọn chúng bắt gặp TV trước tiên.)You can enter this house if and only if my father agrees. (Quý khách hàng có thể vào được căn nhà này Lúc và chỉ còn lúc tía tôi chấp nhận.)

Ta rất có thể dùng if only trong câu điều kiện không có thiệt nhằm biểu đạt sự hụt hẫng giỏi mong ước, mơ ước một điều gì đấy.

Ví dụ:

If only I had an extra money, I’d buy more gifts for the poor children. (Giá nlỗi tôi gồm thêm một khoản tiền, tôi vẫn tải thêm đá quý mang lại bè đảng tphải chăng.)If only she had been wearing a seat belt, she could have sầu survived the crash. (Giá như cô ấy thắt dây bình yên, cô ấy đã hoàn toàn có thể sống.)

4. Bài tập

Exercise 1: Choose the best answer

1. If only my boyfriend_____ in time to pichồng me up.A. comes B. come C. came D. has come2. I was here for only a week. If only I _____ more time there but I had to lớn move to Paris.A. had B. would have C. had had D. has3. If only my parents_____ khổng lồ me.A. listens B. listen C. have sầu listened D. listened4. If only she (finish) _____ her homework last night.A. will finish B. finished C. have sầu finished D. had finished5. If only my dad _____smoke.A. bởi B. did C. doesn’t D. didn’t6. My dog is making too much noise. If only it _____ quiet.A. kept B. would keep C. had kept D. keep7. I miss my grandmother. If only she_____ here right now.A. were B. could be C. had been D. were8. If only tomorrow _____ fine.A. will be B. were C. would be D. had been9. If only my grandparents (visit) _____ me last week.A. will visit B. would visit C. had visited D. visit10. I speak English badly. If only I _____ English well.A. will visit B. could visit C. had visited D. visited

Exercise 2: Rewrite the second sentences in each pair using “If only”

1. I don’t know the answer lớn your question.……………………………………….…………………………………………2. I am not good at Chinese.……………………………………….…………………………………………3. You didn’t tell me about that earlier.……………………………………….…………………………………………4. I didn’t finish my work last night.……………………………………….…………………………………………5. I don’t have sầu enough money to lớn buy this villa.……………………………………….…………………………………………6. Today isn’t Sunday.……………………………………….…………………………………………7. I think my dad should stop smoking.……………………………………….…………………………………………8. I’ve lost my passport.……………………………………….…………………………………………9. I don’t live sầu near the đô thị center.……………………………………….…………………………………………10. It’s a pity that you can’t underst& how I feel about you.……………………………………….…………………………………………

Đáp ánExercise 1: Choose the best answer:C. cameC. had hadD. listenedD. had finishedD. didn’tA. keptA. wereC. would beC. had visitedD. visitedExercise 2: Rewrite the second sentences in each pair using “If only”:If only I knew the answer to lớn your question.If only I were good at Chinese.If only you had told me about that earlier.If only I had finished my work last night.If only I had enough money to lớn buy this villa.If only today were Sunday.If only my dad would stop smoking.If only I hadn’t lost my passport.If only I lived near the thành phố center.If only you could understand how I feel about you.
Mất gốc giờ đồng hồ Anh đề nghị ban đầu trường đoản cú đâu? Để lại đọc tin sẽ được hỗ trợ tư vấn miễn phí tổn lộ trình học với dìm thêm ưu đãi 30% chi phí khóa học khóa đào tạo và huấn luyện.