CÁCH SỬ DỤNG HOPE

Hope trong tiếng Anh có nghĩa là hy vọng. Những bạn có dám chắc mình đã sử dụng thành thạo cấu trúc hope trong tiếng Anh. Nếu vẫn còn mơ hồ với phần ngữ pháp này thì còn chần chờ gì nữa mà không theo dõi ngay bài học của phonghopamway.com.vn ngay sau đây.

Bạn đang xem: Cách sử dụng hope


*
Cấu trúc I hope that, I hope to V, I hope sb to st

1. Cấu trúc hope trong tiếng Anh

Đầu tiên, chúng ta sẽ khám phá định nghĩa và công thức thường gặp của cấu trúc hope. Hãy note lại những điểm bạn thấy hữu ích nhé.

Định nghĩa cấu trúc hope

Chúng ta sử dụng cấu trúc với động từ hope để nói về những mong đợi trong hiện tại hoặc tương lai mà chúng ta nghĩ có khả năng sẽ xảy ra. Trong tiếng Anh, “hope” là một động từ chính.

Cách sử dụng cấu trúc hope

Công thức chung:

S + hope (that) + S + V

hoặc

S + hope + to V

Trong cấu trúc hope cộng với mệnh đề, “that” thường xuyên được lược bỏ. Điều này không ảnh hưởng đến nghĩa của cả câu.

Ví dụ:

She hopes that he picks her up from work.

(Cô ấy hy vọng anh đón cô từ chỗ làm).

Susie and Annie hope their mother cooked chicken for dinner.

(Susie và Annie hy vọng mẹ của họ đã nấu gà cho bữa tối.)

I hope to pass the entrance exam and get into A university.

(Tôi hy vọng sẽ đậu bài kiểm tra đầu vào và được nhận vào đại học A.)

We hope you will contact us soon for more information.

(Chúng tôi hy vọng bạn sẽ liên lạc với chúng tôi sớm để biết thêm thông tin.

Chúng ta có thể sử dụng hai câu trả lời ngắn gọn:

I hope so.

(Tôi (cũng) hy vọng như vậy.)

I hope not.

(Tôi hy vọng là không.)

Hy vọng cho hiện tại

Chúng ta có thể sử dụng thì hiện tại đơn (với động từ nguyên thể) hoặc thì hiện tại tiếp diễn trong cấu trúc hope nói về hy vọng cho hiện tại.

Công thức chung:

S + hope (that) + S + V(s/es)

hoặc

S + hope (that) + S + be + V-ing

Ví dụ:

I hope that the weather where you live is nice.

(Tôi hy vọng chỗ bạn thời tiết đẹp.)

I hope that she is having the best time of her life.

(Tôi hy vọng cô ấy đang tận hưởng cuộc sống của mình.)

Hy vọng cho tương lai

Khi nói về hy vọng cho tương lai, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc hope với thì hiện tại đơn (phổ biến hơn) hoặc thì tương lai đơn (ít phổ biến hơn). Việc chọn thì không thường không làm thay đổi ý nghĩa của cả câu.

Công thức chung:

S + hope (that) + S + V(s/es)

hoặc

S + hope (that) + S + will + V

Ví dụ:

I hope that Susie comes to tomorrow’s party.

(Tôi hy vọng rằng Susie đến bữa tiệc vào ngày mai.)

I hope Susie will come to tomorrow’s party.

(Tôi hy vọng rằng Susie sẽ đến bữa tiệc vào ngày mai.)

Chúng ta cũng có thể sử dụng “can” với cấu trúc hope nói về mong muốn cho tương lai.

Xem thêm: Một Số Vấn Đề Lý Luận Về Mô Hình Tổ Chức Thành Phố Trực Thuộc Trung Ương Là Gì ?

Công thức chung:

S + hope (that) + S + can + V

Trong công thức này, động từ sau “can” phải ở dạng nguyên thể vì “can” là một động từ khiếm khuyết.

Ví dụ:

I hope that Susie can come to tomorrow’s party.

(Tôi hy vọng rằng Susie có thể đến bữa tiệc vào ngày mai.)

Ngoài ra, chúng ta có thể sử dụng “to + infinitive”. Lưu ý rằng khi chúng ta sử dụng ‘to + infinitive’, chủ ngữ phải giống với chủ ngữ của “hope”.

Công thức chung:

S + hope + to V

Ví dụ:

I hope to come to tomorrow’s party.

= I hope that I can come to tomorrow’s party.

(Tôi hy vọng đến được bữa tiệc ngày mai

= Tôi hy vọng tôi có thể đến được bữa tiệc vào ngày mai.)

Hy vọng cho quá khứ

Chúng ta cũng có thể sử dụng cấu trúc hope để nói về quá khứ khi chúng ta nghĩ rằng điều đó có thể thực sự đã xảy ra. Chúng ta cũng có thể sử dụng “hope” cho quá khứ khi một điều gì đó đã xảy ra và kết thúc, nhưng chúng ta không biết kết quả là gì. Chúng ta có thể dùng thì quá khứ đơn, hoặc hiện tại hoàn thành nếu điều đó có ảnh hưởng đến hiện tại.

Công thức chung:

S + hope (that) + S + V-ed

hoặc

S + hope (that) + S + have VPP

Ví dụ:

I hope I passed the exam I took on Monday.

(Tôi hy vọng tôi đã đỗ bài kiểm tra hôm thứ hai.)

Trong ví dụ trên, chủ ngữ đã tham gia một kỳ thi, nhưng không biết có đậu hay không. Chúng ta vẫn sử dụng “hope” ở thì hiện tại, bởi vì đó là điều mà chủ ngữ hy vọng bây giờ, những điều đang được nghĩ đến là trong quá khứ.

Susie hopes her husband has survived the war.

(Susie hy vọng chồng cô đã sống sót sau trận chiến.)

We hope that Annie didn’t get lost.

(Chúng mình hy vọng Annie không bị lạc.)

I hope that Bailey has found her purse.

(Tôi hy vọng Bailey đã tìm thấy ví của cô ấy.)

Chúng ta có thể sử dụng cấu trúc hope cho quá khứ khi chúng ta biết kết quả của sự việc. Trong trường hợp này, chúng ta sử dụng “hope” ở thì quá khứ (hoped), do chúng ta không còn hy vọng vào điều này nữa; bởi vì nó đã không xảy ra. Cấu trúc này để nói với ai đó về cảm giác của mình trong quá khứ.

Công thức chung:

S + hoped + S + V-ed

hoặc

S + hoped + S + would + V

Ví dụ:

Her parents hoped he passed the test.

(Cha mẹ anh ấy đã hy vọng anh ấy vượt qua kỳ thi. (Nhưng anh ấy đã không đậu))

I hoped I’d met Susie at the beach.

(Tôi hy vọng sẽ gặp Susie tại bờ biển. (Nhưng tôi không nhìn thấy Susie.))

2. Lưu ý khi sử dụng cấu trúc Hope

Đến đây chắc bạn cũng đã nắm được cấu trúc và cách dùng Hope rồi phải không? Dưới đây là một số điều bạn cần lưu ý khi sử dụng cấu trúc Hope trong tiếng Anh:

Hope có thể sử dụng kết hợp với nhiều thì, mỗi thì lại biểu đạt ý nghĩa khác nhau. Vì vậy hãy lưu ý về mặt ngữ nghĩa muốn biểu đạt để chọn các thì cho phù hợp;Động từ Hope được chia tùy theo chủ ngữ và thì của câu.

Ví dụ:

I hope everything gets better.

(Tôi hy vọng mọi thứ sẽ tốt hơn.)

Lisa hopes that she has driven slowly more.

(Lisa hy vọng rằng cô ấy đã lái xe chậm hơn.)

3. Phân biệt cấu trúc hope và wish

Cấu trúc hopecấu trúc wish có ý nghĩa rất giống nhau. Chúng ta sử dụng chúng để bày tỏ mong muốn của mình về một cái gì đó khác với hiện tại. Tuy nhiên, có một số điểm khác biệt nhỏ để phân biệt hope và wish.