function openWinreview(url) { popupWin = window, open(url,"new_page","width=460,height=300")}function openWindow2(url) { popupWin = window" /> function openWinreview(url) { popupWin = window, open(url,"new_page","width=460,height=300")}function openWindow2(url) { popupWin = window" />

Ban Tuyên Giáo Đà Nẵng

IPT language="JavaScript">function openWinreview(url) popupWin = window.open(url,"new_page","width=460,height=300")function openWindow2(url) popupWin = window.open(url,"new_page","width=400,height=150")function insertStr(strValue,anh)window.opener.document.form1.value=strValue;Tra cứu vãn thông tin
Untitled Document
*

function openWinreview(url) popupWin = window.open(url,"new_page","width=460,height=300")function openWindow2(url) popupWin = window.open(url,"new_page","width=400,height=150")function insertStr(strValue,anh)window.opener.document.form1.value=strValue; Danh mục Giới thiệu Nhiệm vụ KH&CN new Kết quả thực hiện Nhiệm vụ KH&công nhân Duyệt xem theo Tên trách nhiệm Phân các loại (LVNC) Chủ nhiệm trách nhiệm Cán cỗ phối hợp Cơ quan lại nhà trì Tỉnh/Thành phố Cơ quan liêu cốt yếu Tìm đơn giản và dễ dàng Tìm nâng cấp Nhiệm vụ KH&CN sẽ triển khai Duyệt xem theo Tên nhiệm vụ Phân loại (LVNC) Chủ nhiệm trách nhiệm Cán cỗ phối hợp Cơ quan lại công ty trì Tỉnh/Thành phố Cơ quan liêu căn bản Tìm dễ dàng và đơn giản Tìm cải thiện Ứng dụng công dụng tiến hành Nhiệm vụ Duyệt coi theo Tên trách nhiệm Phân các loại (LVNC) Chủ nhiệm nhiệm vụ Cơ quan nhà trì Tỉnh/Thành phố Cơ quan chủ yếu Tìm dễ dàng Tìm nâng cấp // ASP.NET Menu global variables ------------------------------------------------------------------var aspnm_expandedObjects = new Array(); // array of expanded groups var aspnm_expandCount = 0; // expanded group count var aspnm_expandTimerID = 0; // timer for the current expanding group var aspnm_collapseTimerID = 0; // timer for the current collapsing group var aspnm_collapseAllTimerID = 0; // timer for collapseAllvar aspnm_expandingGroup = ""; // current expanding group name var aspnm_collapsingGroup = ""; // current collapsing group name var aspnm_restoredGroup = ""; // group that got focus after collapseAll has been calledvar aspnm_collapsingAll = false; // whether the collapseAll command is pending var aspnm_curItem = ""; // current menu tòa tháp var aspnm_hideSelectElems = true; // whether khổng lồ hide HTML select elementsvar aspnm_overlayWindowed = false; // whether khổng lồ overlay windowed controlsvar aspnm_shadows = new Array(); // used to hold shadow rectanglesvar aspnm_shadowEnabled = false; // whether shadow is enabledvar aspnm_shadowColor = "#777777"; // shadow colorvar aspnm_shadowOffest = 4; // shadow offsetvar aspnm_contextUp = false; // whether a context menu is up var aspnm_mac = false;// whether the client is a Mac IEvar aspnm_marginX = false;// Left page margin in pixels (only matters on Macs)var aspnm_marginY = false;// Top page margin in pixels (only matters on Macs)
*

Tìm thấy 5 đề tài/dự án

BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY ĐÀ NẴNG

1.

Bạn đang xem: Ban tuyên giáo đà nẵng

Lịch sử công tác làm việc Tuyên ổn giáo Đảng cỗ thị thành Thành Phố Đà Nẵng (1930-2010) / KS. Võ Công Trí (nhà nhiệm đề tài); Nguyễn Minh Khâm, Bùi Xuân, Lưu Anh Rô.Ban Tuyên ổn Giáo Thành ủy Đà Nẵng

Nơi lưu lại trữ: VN-SKHCNDNG Xem bắt tắt

2. Một số chiến thuật nâng cấp công dụng chuyển download những quyết nghị của Đảng cho cán cỗ đảng viên với dân chúng thành thị Thành Phố Đà Nẵng. / Bùi Công Minh (công ty nhiệm đề tài); Trần Huy Đức, Phạm Ngọc Sang.Ban Tuyên ổn giáo Thành ủy Đà Nẵng

Nơi lưu giữ trữ: VN-SKHCNDNG Xem tóm tắt

3.

Xem thêm: Mách Bạn Cách Xem Ai Hay Vào Xem Facebook Của Mình Nhiều Nhất

Một số giải pháp nâng cao năng lượng chỉ huy của đảng cỗ làng mạc, phường về công tác khoa giáo trên địa phận tỉnh thành Đà Nẵng. / Bùi Công Minch (nhà nhiệm đề tài); Nguyễn Minc Khâm, Trần Văn uống Bằng, Nguyễn Nho Khiêm, Phạm Ngọc Sang, Nguyễn Văn Sơn, Trương Minch Hải.Ban Tuim giáo Thành ủy Đà Nẵng

Nơi lưu trữ: VN-SKHCNDNG Xem cầm tắt

4. Nghiên cứu vớt biên soạn lịch sử dân tộc ngành Tulặng giáo thành thị Thành Phố Đà Nẵng từ năm 1930 tới thời điểm này. / công nhân. Bùi Xuân (nhà nhiệm đề tài)Ban Tulặng giáo Thành ủy Đà Nẵng

Nơi lưu giữ trữ: VN-SKHCNDNG Xem bắt tắt

5. Thực trạng cùng chiến thuật nâng cao kết quả công tác tư tưởng nghỉ ngơi thôn, phường trên địa bàn thị trấn Thành Phố Đà Nẵng Ban Tuyên giáo thành ủy Đà Nẵng