Weighted Average Là Gì

Số bình quân gia quyền (giờ Anh: weighted average) được tính toán thù trên đại lý những yếu tố tsay mê gia trung bình hoá bao gồm phương châm về qui tế bào góp phần không giống nhau.

Bạn đang xem: Weighted average là gì


*

Số bình quân gia quyền (weighted average)

Định nghĩa

Số trung bình gia quyền trong tiếng Anh là weighted average hayweighted mean.

Số trung bình là tiêu chuẩn biểu thị mức độ điển hình của một tổng thể gồm nhiều đơn vị cùng loại được xác minh theo một tiêu thức nào đó.

Số trung bình gia quyền là 1 dạng số bình quân giỏi trung bình số học tập mà lại trong số đó các thành phần sử dụng trong quy trình tính tân oán được gia quyền để phản chiếu thực tiễn là không hẳn tất cả những phần tử đều sở hữu khoảng đặc biệt quan trọng tương đồng.

Bản chất

- Số trung bình gia quyền được tính toán trên cơ sở các yếu tố tham mê gia trung bình hoá gồm phương châm về qui tế bào đóng góp khác nhau.

Xem thêm: Chữ Dán Chúc Mừng Năm Mới An Khang Thịnh Vượng !, Chúc Mừng Năm Mới

- Không y như số trung bình gia quyền, số bình quân giản đối chọi được tính toán thù bên trên cơ sở những yếu tắc tmê say gia bình quân hoá gồm mục đích về qui tế bào (tần số) góp phần giống hệt.

Công thức khẳng định cùng phương châm của số bình quân gia quyền

Công thức xác định

Với mỗi lượng biến hóa xicó trọng số/tần số khớp ứng wi. Số bình quân gia quyền được xác minh bằng công thức:

Số trung bình gia quyền= Σ(xi.wi) / Σwi

Trong đó

xilà quý giá lượng trở nên quan sát

wi là trọng số xuất xắc tần con số trở thành quan liêu sát

- Số trung bình gia quyền thường được áp dụng trong chỉ số giá để phản ánh tỉ trọng phần trăm ngân sách của chúng ta bỏ ra cho các sản phẩm không giống nhau nhằm mục tiêu xác minh nấc tăng trung bình của giá thành.

Ví dụ

Giả sử mức sống của doanh nghiệp được thay mặt bời bố hàng hóa nổi bật A, B với C nhưng mà anh ta mua. Trong thời kì nghiên cứu và phân tích, giá của bố hàng hóa tăng lần lượt bằng 35%, 10% với 45%.

Nếu quý khách hàng thực hiện toàn thể các khoản thu nhập của bản thân mình để mua ba sản phẩm & hàng hóa theo tỉ lệ theo thứ tự là 20%, 1/2 và 30%, tuy vậy bọn họ bỏ qua mất thực tiễn này cùng tính số trung bình bằng cách cộng nấc tăng giá lại cùng nhau, tiếp đến phân tách cho 3 (tức ko gia quyền):

(35% + 10% + 45%)/3 = 30%

Kết trái cho thấy nút tăng giá trung bình là 30%. Nhưng công dụng sẽ khác đi giả dụ chúng ta tính số trung bình gia quyền:

35 x 20% + 10 x một nửa + 45 x 30% = 25,5%

Số bình quân gia quyền là số bình quân thay mặt rộng đến nút đội giá, cũng chính vì không hẳn chỉ gồm mức đội giá của từng các loại sản phẩm & hàng hóa nhưng cả tỉ trọng, giỏi quyền số, của Ngân sách cũng rất được tính mang lại.