Tính chất hóa học của este

Este là hóa học lỏng hoặc rắn ngơi nghỉ ĐK bình thường và khôn xiết không nhiều tan nội địa. Có ánh sáng sôi với độ rã trong nước thấp hơn hẳn so với các axit có cùng khối lượng mol phân tử hoặc phân tử gồm thuộc số nguyên tử cacbon.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của este


Nội dung bài viết này chúng ta cùng tò mò về Este, tính chất hóa học cùng đặc thù đồ vật lí của este; có mang, danh pháp của este; phương pháp điều chế este như thế nào với este bao gồm vận dụng gì vào thực tế.

A. Lý ttiết về Este

I. Cấu chế tạo ra, danh pháp Este

1. Cấu tạo ra của Este

- Este là thành phầm được chế tạo ra thành khi cố kỉnh đội -OH sống team cacboxyl của axit cacboxylic bằng team -OR (thì được este).

Công thức thông thường của este đối chọi chức: RCOOR" (chế tạo từ axit RCOOH với ancol R"OH)

- Este đối chọi chức: CxHyO2 (y ≤ 2x)

- Este no đối kháng chức: CnH2nO2 (n ≥ 2)

2. Danh pháp

• Tên Este = Tên cội hidrocacbon R" + Tên góc axit (đổi "ic" thành "at")

 *Ví dụ: CH3COOC2H5 : Etyl axetat; CH2=CH-COO-CH3 : Metyl acrylatII. Tính chất vật lí của Este

- Các este là chất lỏng hoặc hóa học rắn làm việc ĐK thường và chúng rất ít tung nội địa.

- Các este thường có mùi hương thơm đặc trưng: isoamyl axetat giữ mùi nặng chuối chín, etyl butirat với etyl propionat giữ mùi nặng dứa, geranyl axetat có mùi huê hồng,...

III. Tính hóa chất của Este

1. Phản ứng tdiệt phân

• Môi ngôi trường axit:

 

*

• Môi ngôi trường bazơ (Phản ứng xà phòng hóa):

 

*

- Ngoài ra, este còn có làm phản ứng ở gốc hidrocacbon không no (như phản ứng cộng; bội nghịch ứng trùng hợp).

2. Phản ứng tdiệt phân của một số trong những este sệt biệt

- Este đa chức:

 (CH3COO)3C3H5 + 3NaOH → 3CH3COONa + C3H5(OH)3- Nếu Este thủy phân mang đến andehit vậy este có dạng sau: RCOO-CH=CH-R’

- Nếu Este tbỏ phân đến xeton vậy este tất cả dạng sau: RCOO-C(CH3)=CH-R"- Nếu Este tdiệt phân mang đến 2 muối và H2O vậy este có dạng sau: RCOOC6H5

IV. Điều chế Este

- Các este dược điều chế bằng phương pháp đun sôi các thành phần hỗn hợp gồm ancol cùng axit cacboxylic, bao gồm axit sunfuric H2SO4 đặc làm xúc tác (bội phản ứng este hóa).

 

*

- Một số este không giống bắt buộc dùng phương thức điều chế riêng rẽ nlỗi Vinyl axetat (CH3COOCH=CH2).

 CH3COOH + CH≡CH 

*
 CH3COOCH=CH2

V. Ứng dụng của Este

* Este được vận dụng nhiều trong đời sống:

*

- Là dung môi nhằm tách bóc, chiết hóa học hữu cơ (etyl axetat), pha sơn (butyl axetat), à phòng, hóa học tẩy cọ.

- Dùng nhằm tiếp tế hóa học dẻo; kính ô tô; keo dán giấy dán.

- Chế sản xuất mĩ phẩm, nước hoa, chất chế tạo ra hương thơm trong công nghiệp thực phẩm.

B. Những bài tập về ESTE

* Bài 1 trang 7 SGK Hóa 12: Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) trong mỗi ô trống sát bên những câu sau:

a) Este là sản phẩm của phản nghịch ứng thân axit với ancol.

b) Este là phù hợp hóa học hữu cơ vào phân tử bao gồm team COO-.

c) Este no, đối kháng chức, mạch hsống có bí quyết phân tử CnH2nO2, với n≥2.

d) Hợp chất CH3COOC2H5 nằm trong nhiều loại este.

e) Sản phđộ ẩm của phản bội ứng thân axit với ancol là este.

Xem lời giải

• Đề bài: Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) trong mỗi ô trống ở kề bên các câu sau:

a) Este là sản phẩm của làm phản ứng giữa axit cùng ancol.

b) Este là vừa lòng hóa học hữu cơ vào phân tử gồm team COO-.

c) Este no, đối chọi chức, mạch hsinh hoạt bao gồm bí quyết phân tử CnH2nO2, với n≥2.

d) Hợp chất CH3COOC2H5 thuộc các loại este.

e) Sản phẩm của phản nghịch ứng giữa axit cùng ancol là este. 

• Lời giải:

a) S vì chưng gồm một trong những este được pha chế bởi phương thức pha chế riêng, ví dụ: vinyl axetat.

b) S vì chưng phân tử este không có đội COO- (chỉ gồm RCOO-)

c) Đ

d) Đ

e) S bởi vì axit hoàn toàn có thể là axit vô sinh. Câu đúng cần là: "Sản phđộ ẩm của phản bội ứng thân axit cacboxylic với ancol là este."


* Bài 2 trang 7 sgk hoá 12: Ứng cùng với công thức C4H8O2 bao gồm bao nhiêu este là đồng phân của nhau?

A.2 B.3 C.4 D.5

Xem lời giải

• Đề bài: Ứng cùng với bí quyết C4H8O2 gồm bao nhiêu este là đồng phân của nhau?

A.2 B.3 C.4 D.5

• Lời giải:

- Đáp án: C

+ Các bí quyết este là đồng phân C4H8O2:

HCOOCH2-CH2-CH3: n-propyl fomiat

HCOOCH(CH3)(CH3): isopropyl fomiat

CH3COOCH2-CH3: Etyl axetat

CH3-CH2COOCH3: Metyl propionat


* Bài 3 trang 7 sgk hóa 12: Chất X có CTPT C4H8O2. lúc X chức năng với hỗn hợp NaOH có mặt hóa học Y gồm công thức C2H3O2 Na. Công thức kết cấu của X là:

A. HCOOC3H7 B. C2H5COOCH3

C. CH3COOC2H5 D. HCOOC3H5

Xem lời giải

• Đề bài: Chất X gồm CTPT C4H8O2. Lúc X tính năng với dung dịch NaOH ra đời hóa học Y gồm cách làm C2H3O2 Na. Công thức cấu tạo của X là:

A. HCOOC3H7 B. C2H5COOCH3

C. CH3COOC2H5 D. HCOOC3H5

• Lời giải:

- Đáp án: C

+ Theo bài ra Y bao gồm CTPT C2H3O2Na ⇒ CTCT của Y là CH3COONa

 Bởi vậy X là : CH3COOC2H5 (Etyl axetat)


* Bài 4 trang 7 sgk hóa 12: Khi tbỏ phân este X có bí quyết phân tử C4H8O2 vào hỗn hợp NaOh thu được các thành phần hỗn hợp 2 hóa học cơ học Y, Z trong các số đó Z tất cả tỉ kân hận hơi so với H2 bởi 23. Tên của X là:

A. Etyl axetat B. Metyl axetat.

C. Metyl propionat D. Propyl fomat.

Xem lời giải

• Đề bài: Lúc tdiệt phân este X gồm bí quyết phân tử C4H8O2 vào dung dịch NaOh nhận được các thành phần hỗn hợp 2 chất cơ học Y, Z trong các số đó Z gồm tỉ khối hận tương đối so với H2 bằng 23. Tên của X là:

A. Etyl axetat B. Metyl axetat.

C. Metyl propionat D. Propyl fomat.

Xem thêm:

• Lời giải:

- Đáp án: A

- Vì Z có tỉ kân hận hơi so với H2 bắt buộc suy ra Z hoàn toàn có thể ngơi nghỉ dạng hơi. Do kia, Z là rượu.

- Theo bài ra CTPT của este X gồm dạng CnH2nO2 phải X là este no đối chọi chức mạch hở. Do kia, Z là rượu no đối kháng chức. Ta gọi CTPT của Z là CmH2m + 2O

 Theo bài ra, ta có: 

*

⇒ MZ = 14m + 18 = 46 ⇒ m = 2 ⇒ Z là C2H5OH (rượu etylic)

⇒ X là: CH3COOC2H5 (etyl axetat)


* Bài 6 trang 7 sgk hóa 12: Đốt cháy trọn vẹn 7,4 gam este X đối kháng chức nhận được 6,72 lkhông nhiều CO2 (đktc) cùng 5,4 gam nước.

a) Xác định phương pháp phân tử của X.

b) Đun 7,4 gam X vào dung dịch NaOH toàn vẹn cho đến lúc bội phản ứng trọn vẹn thu được 3,2 gam ancol Y cùng một lượng muối bột Z. Viết công thức cấu trúc của X và tính khối lượng của Z.

Xem lời giải

• Đề bài: Đốt cháy trọn vẹn 7,4 gam este X đối chọi chức thu được 6,72 lít CO2 (đktc) cùng 5,4 gam nước.

a) Xác định cách làm phân tử của X.

b) Đun 7,4 gam X vào dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản nghịch ứng trọn vẹn nhận được 3,2 gam ancol Y cùng một lượng muối Z. Viết bí quyết cấu tạo của X và tính khối lượng của Z.

• Lời giải:

a) Ta có:

- Số mol CO2: nCO2= 6,72/22,4 = 0,3 (mol)

- Số mol nước là: nH2O = 5,4/18 = 0,3 (mol)

- Vì nCO2 = nH2O ⇒ X là este no 1-1 chức mạch hlàm việc. Gọi CTPT của este X là CnH2nO2

 CnH2nO2 + <(3n-2)/2>O2

*
 nCO2 + nH2O

1 mol n mol

? mol 0,3 mol

- Theo PTPƯ: neste =0,3/n ⇒ Meste = 7,4/(0,3/n) = (74n)/3

⇔ 3(14n + 32) = 74n ⇒ n = 3

⇒ Công thức phân tử của este X là C3H6O2

b) Ta có: nx = m/M = 7,4/74 = 0,1 (mol).

- Ta điện thoại tư vấn CTPT của X là RCOOR", PTPƯ:

RCOOR" + NaOH → RCOONa + R"OH

⇒ nR"OH = nX = 0,1.

Y là rượu R"OH, Z là muối hạt RCOONa

Vì este X là no đối chọi chức yêu cầu Y cũng chính là rượu no solo chức. call CTPT của Y là CmH2m+2O

My = 3,2/0,1 = 32 ⇔ 14m + 18 = 32 ⇒ m = 1

⇒ Y là: CH3OH

Do kia este X là: CH3COOCH3 và muối bột Z là: CH3COONa.

nZ = 0,1 (mol) ⇒ mZ = 0,1.82 = 8,2 (g)

Công thức kết cấu của X: CH3-C(=O)-O-CH3


* Bài 4 trang 18 sgk hóa 12: Làm cất cánh hơi 7,4 gam một este A no, đối kháng chức chiếm được tiện thể tích hơi bằng thể tích của 3,2 gam khí oxi ngơi nghỉ thuộc ĐK ánh nắng mặt trời cùng áp suất.

a) Tìm cách làm phân tử của A.

b) Thực hiện phản nghịch ứng xà chống hóa 7,4 gam A cùng với dung dịch NaOH nhằm phản ứng hoàn toàn nhận được thành phầm bao gồm 6,8 gam muối. Tìm cách làm cấu trúc, hotline thương hiệu A.

Xem lời giải

• Đề bài: Làm bay tương đối 7,4 gam một este A no, 1-1 chức nhận được một thể tích hơi bằng thể tích của 3,2 gam khí oxi sinh sống cùng ĐK ánh nắng mặt trời với áp suất.

a) Tìm công thức phân tử của A.

b) Thực hiện bội phản ứng xà chống hóa 7,4 gam A cùng với hỗn hợp NaOH để bội nghịch ứng trọn vẹn thu được sản phẩm gồm 6,8 gam muối hạt. Tìm công thức cấu tạo, điện thoại tư vấn tên A.

• Lời giải:

a) Theo bài xích ra, số mol O2: nO2 = m/M = 3,2/32 = 0,1 (mol)

Vì A với O2 gồm thuộc thể tích cùng sinh hoạt thuộc điều kiện ánh sáng với áp suất đề nghị nA = nO2 = 0,1 (mol)

⇒ MA = 7,4/0,1 = 74 g/mol.

Vì A là este no đối chọi chức cần gồm CTPT là CnH2nO2 (n ≥ 2)

Ta có: MCnH2nO2 = 12n + 2n + 32 = 74 ⇒ n = 3

⇒ CTPT của A là: C3H6O2

b) Hotline CTPT của A là RCOOR" ta tất cả PTPƯ xà chống hoá

RCOOR" + NaOH  RCOONa + R"OH

Theo PTPƯ: nRCOONa = nA = 0,1 mol

⇒ M(RCOONa) = 6,8/0,1 = 68 g/mol

M(RCOONa ) = MR + 12+32+23 = MR + 67 = 68 → R = 1

⇒ R là H (tuyệt muối là HCOONa)

⇒ CTCT của A là: HCOOC2H5 (etyl fomat).


* Bài 5 trang 7 SGK Hóa 12: Phản ứng tbỏ phân của este vào môi trường axit và môi trường thiên nhiên bazơ khác nhau sinh sống điểm nào?

Xem lời giải

• Đề bài: Phản ứng thủy phân của este trong môi trường xung quanh axit và môi trường xung quanh bazơ khác biệt sinh hoạt điểm nào?

• Lời giải:

- Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản bội ứng thuận nghịch, este vẫn tồn tại cùng nổi lên trên mặt phẳng dung dịch.

 CH3COOC2H5 + H2O 

*
 CH3COOH + C2H5OH (có xúc tác t0, H2SO4)

- Phản ứng tbỏ phân este trong môi trường kiềm là phản bội ứng một chiều, este làm phản ứng hết. Phản ứng này có cách gọi khác là phản bội ứng xà phòng hóa.

 CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COOH + C2H5OH (tất cả xúc tác t0)


* Bài 6 trang 18 sgk hóa 12: khi tdiệt phân hoàn toàn 8,8 gam một este 1-1 chức mạch hsống X cùng với 100 ml hỗn hợp KOH 1M (vừa đủ) chiếm được 4,6 gam một ancol Y. Tên hotline của X là:

A. etyl fomiat. B. etyl propionat. C. etyl axetat. D. propyl axetat.

Xem lời giải

• Đề bài: lúc tdiệt phân trọn vẹn 8,8 gam một este đối kháng chức mạch hnghỉ ngơi X cùng với 100 ml dung dịch KOH 1M (vừa đủ) nhận được 4,6 gam một ancol Y. Tên điện thoại tư vấn của X là:

A. etyl fomiat. B. etyl propionat. C. etyl axetat. D. propyl axetat.

• Lời giải:

- Đáp án: C

- call CTPT của este là RCOOR"

- Theo bài ra, số mol KOH: nKOH = V.CM = 0,1.1 = 0,1 (mol)

 RCOOR" + KOH  RCOOK + R"OH

- Theo PTPƯ: nRCOOR1 = nKOH = 0,1 mol.

 M(RCOOR") = 8,8/0,1 = 88 g/mol

⇒ R + 44 + R" = 88 (1)

M(R"OH) = 4,6/0,1 = 46 g/mol

⇒ R" + 17 = 46 (2) 

Từ (2) ⇒ R" = 29 (C2H5-)

Thế vào (1) ⇒ R = 15 (CH3-)

⇒ Công thức cấu trúc là: CH3COOC2H5 (Etyl axetat)


Tóm lại, cùng với câu chữ bài viết về Este các em yêu cầu nhớ được một số trong những văn bản chính là đặc thù chất hóa học của este với bội phản ứng tbỏ phân, đặc thù vật lý bí quyết điều chế của este với những vận dụng của este.