Thiết Bị Dạy Học Tối Thiểu Lớp 2, Thông Tư 43/2020/Tt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 37/2021/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2021

THÔNGTƯ

BANHÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU CẤP TIỂU HỌC

Căn cứ Luật
Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày25 mon 5 năm 2017 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo;

Theo đề xuất của viên trưởng viên Cơ sởvật hóa học và Vụ trưởng Vụ giáo dục đào tạo Tiểu học;

Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào sinh sản banhành Thông tư phát hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cung cấp Tiểu học.

Bạn đang xem: Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2

Điều 1. ban hành kèm theo Thông tư này hạng mục thiết bị dạy dỗ học tốithiểu cấp cho Tiểu học, gồm những: Môn giờ đồng hồ Việt, môn Toán, môn ngoại ngữ, môn Đạo đức,môn tự nhiên và xã hội, môn lịch sử vẻ vang và Địa lí, môn Khoa học, môn Tin học, môn
Công nghệ, môn giáo dục đào tạo thể chất, môn thẩm mỹ và nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật), Hoạt độngtrải nghiệm cùng Thiết bị sử dụng chung.

Điều 2. căn cứ vào danh mục thiết bị dạy học buổi tối thiểu cung cấp Tiểu họcban hành tất nhiên Thông tư này, những Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành có trách nhiệm chỉ đạoviệc thiết lập sắm, bảo vệ và áp dụng thiết bị ship hàng dạy học tập tại những trường Tiểuhọc.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 mon 02 năm2022.

1. Thông bốn này sửa chữa thay thế Thông tứ số05/2019/TT-BGDĐT ngày thứ 5 tháng 04 năm 2019 của bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạovề việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học buổi tối thiểu lớp 1 với Thông tư số43/2020/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 11 năm 2020 của cục trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạovề việc phát hành Danh mục thiết bị dạy dỗ học tối thiểu lớp 2.

2. Thông bốn này thay thế sửa chữa Thông tứ số15/2009/TT-BGDĐT ngày 16 mon 7 năm 2009 của bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạovề việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học buổi tối thiểu cấp cho Tiểu học theo lộ trìnhnhư sau:

a) thay thế Danh mục đồ vật lớp 3 từnăm học tập 2022-2023;

b) sửa chữa thay thế Danh mục thiết bị lớp 4 từnăm học 2023-2024;

c) sửa chữa thay thế Danh mục trang bị lớp 5 từnăm học 2024-2025.

3. Những quy định trước đây, trái vớiquy định tại Thông tư này đều bị bến bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng, cục trưởng Cục cửa hàng vật chất, Vụ trưởng Vụ
Giáo dục đái học cùng Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ giáo dục và
Đào tạo; quản trị Ủy ban quần chúng. # tỉnh, tp trực ở trong Trung ương; Giám đốccác Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo, giám đốc Sở Giáo dục, khoa học và công nghệ Bạc
Liêu; những tổ chức, cá thể có liên quan phụ trách thi hành Thông tưnày./.

địa điểm nhận: - Thủ tướng chủ yếu phủ; - những Phó Thủ tướng thiết yếu phủ; - văn phòng và công sở Tổng túng bấn thư; - Văn phòng quản trị nước; - văn phòng và công sở Quốc hội; - Ủy ban VHGD của Quốc hội; - Văn phòng chủ yếu phủ; - kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban TW chiến trường Tổ quốc Việt Nam; - phòng ban Trung ương những đoàn thể; - Cục chất vấn VBQPPL (Bộ tứ pháp); - Ủy ban nước nhà đổi mới giáo dục và đào tạo; - Hội đồng tổ quốc Giáo dục và cải cách và phát triển nhân lực; - Ban Tuyên giáo Trung ương; - UBND những tỉnh, TP trực thuộc TW; - những Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc thiết yếu phủ; - bộ trưởng; - Như Điều 4 (để thực hiện); - Công báo; - Cổng TTĐT của chủ yếu phủ; - Cổng TTĐT của cục GDĐT; - Lưu: VT, viên CSVC, Vụ GDTH, Vụ PC (10b).

KT. BỘ TRƯỞ
NG THỨ TRƯỞ
NG Phạm Ngọc Thưởng


DANHMỤC

TT

Chủ đề dạy dỗ học

Tên thiết bị

Mục đích sử dụng

Mô tả cụ thể thiết bị dạy dỗ học

Đối tượng sử dụng

Đơn vị

Slượng

Ghi chú

GV

HS

A

Tranh ảnh

I

Chủ đề 1: Tập viết

1

Bộ chủng loại chữ viết

Giúp học sinh thực hành quan tiền sát, ghi nhớ mẫu chữ viết nhằm viết cho đúng, đẹp.

a) bộ mẫu chữ viết điều khoản trong trường tiểu học tập được phóng to, in 2 màu. Tất cả 8 tờ, kích cỡ (540x790)mm, dung không nên 10mm, in trên chứng từ couche, định lượng 200g/m2, cán trơn OPP mờ, trong đó:

- 4 tờ in bảng chữ cái viết thường, lốt thanh và chữ số;

- 4 tờ in bằng chữ cái viết hoa.

b) Mẫu vần âm viết thường và chữ cái viết hoa những được biểu thị ở 4 dạng: Chữ viết đứng, nét đều; chữ viết đứng, đường nét thanh, đường nét đậm; chữ viết nghiêng (15°), đường nét đều; chữ viết nghiêng, nét thanh, nét đậm.

x

x

Bộ

01/lớp

Dùng mang lại lớp 1, 2

2

Bộ chữ dạy dỗ tập viết

Giúp học sinh thực hành quan liền kề mẫu chữ nhằm hình thành biểu tượng về chữ cái, nhận biết các nét cơ bạn dạng và tiến trình viết một chữ cái trước lúc thực hành luyện tập bằng nhiều hiệ tượng khác nhau.

Bộ mẫu mã chữ viết dụng cụ trong trường tiểu học được phóng to, in 2 màu. Tất cả 39 tờ, form size (210x290)mm, dung sai 10mm, in từng chữ cái, chữ số trên giấy couche, định lượng 200g/m2, cán trơn OPP mờ. Trong đó:

- 29 tờ in những chữ cái tiếng Việt (một khía cạnh in vần âm viết thường, một mặt in vần âm viết hoa giao diện 1);

- 5 tờ in chữ số kiểu 1 (gồm 10 chữ số từ bỏ 0 đến 9, in ở hai mặt);

- 5 tờ một mặt in chữ cái viết hoa đẳng cấp 2, một phương diện in chữ số giao diện 2.

x

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 1, 2

II

Chủ đề 2: học tập vần

1

Bộ thẻ chữ học vần thực hành

Giúp học sinh thực hành ghép vần, ghép tiếng, trường đoản cú khóa, từ bỏ ngữ ứng dụng và thực hành vận dụng sáng tạo (ghép tiếng, từ mở rộng).

Bộ chủng loại chữ viết cơ chế trong ngôi trường tiểu học được phóng to, in 2 màu. Bao gồm:

- 80 thẻ chữ, form size (20x60)mm, in 29 vần âm tiếng Việt (Font chữ Vnavant, khuôn khổ 72, hình dạng chữ đậm), in color trên nhựa, gỗ (hoặc vật tư có độ cứng tương đương), không cong vênh, chịu được nước, có màu tươi sáng, bình yên trong sử dụng; vào đó: d, đ, k, p, q, r, s, v, x, y (mỗi vần âm có 2 thẻ); a, ă, â, b, c, e, ê, g, i, l, n, o, ô, ơ, u, ư (mỗi vần âm có 3 thẻ); h, m, t (mỗi vần âm có 4 thẻ);

- 12 thẻ vệt ghi thanh, in màu sắc trên miếng nhựa trong, dùng làm cài lên thẻ chữ; trong đó: hỏi, ngã, nặng (mỗi dấu gồm 2 mảnh), huyền, sắc (mỗi dấu gồm 3 mảnh).

(Ghi chú: các thẻ chữ hoàn toàn có thể sử dụng với thanh sở hữu hoặc bảng cá nhân có tự tính. Bảng cá thể học sinh gồm 2 mặt, một mặt hoàn toàn có thể viết phấn, một mặt có từ tính cùng viết được cây viết dạ.)

x

Bộ

01/HS

Dùng mang đến lớp 1

2

Bộ chữ học tập vần biểu diễn

Hướng dẫn quy trình học tập âm vần mới bởi trực quan liêu sinh động, hấp dẫn.

Bộ mẫu mã chữ viết luật pháp trong trường tè học. Bao gồm:

- 97 thẻ chữ, size (60x90)mm, in 29 chữ cái tiếng Việt (Pont chữ Vnavant, khuôn khổ 150), in đậm trên giấy couche, định lượng 200g/m2, cán nhẵn OPP mờ: b, d, đ, e, l, ơ, r, s, v, x (mỗi vần âm có 2 thẻ); ă, â, q (mỗi vần âm có 3 thẻ); a, c, ê, g, i, k, m, o, ô, p, u, ư, y (mỗi chữ cái có 4 thẻ); n, t (mỗi vần âm có 5 thẻ); h (6 thẻ);

- lốt ghi thanh (huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng); lốt câu (dấu chấm, vệt phẩy, vết chấm hỏi); in trên mảnh vật liệu bằng nhựa trong để sở hữu lên thẻ chữ; mỗi dấu tất cả 2 mảnh;

- các thẻ được in ấn 2 mặt (chữ màu đỏ), một phương diện in vần âm thường, khía cạnh sau in chữ cái hoa tương ứng;

- Bảng phụ bao gồm 6 thanh nẹp để gắn chữ (6 dòng), form size (1.000x900)mm (hoặc bảng bao gồm từ tính để gắn thẻ chữ bao gồm nam châm).

x

Bộ

01/GV

Dùng mang đến lớp 1

III

Chủ đề 3: thiết yếu tả

1

Tên chữ cái tiếng Việt

Bảng tên chữ cái tiếng Việt

Giúp học sinh thuộc tên chữ cái tiếng Việt.

Bảng ghi tên vần âm tiếng Việt in 2 màu, 1 tờ kích cỡ (540x790)mm, dung sai 10mm, in trên giấy couche, định lượng 200g/m2, cán nhẵn OPP mờ. Thiết kế 3 cột như sau:

TT

Chữ cái

Tên chữ cái

1

a

a

2

ă

á

3

â

4

b

5

c

6

d

7

đ

đê

8

e

e

9

ê

ê

10

g

giê

11

h

hát

12

i

i

13

k

ca

14

l

e-lờ

15

m

em-mờ

16

n

en-nờ

17

o

o

18

ô

ô

19

ơ

ơ

20

p

21

q

quy

22

r

e-rờ

23

s

ét-sì

24

t

25

u

u

26

ư

ư

27

v

28

x

ích-xì

29

y

i dài

x

x

Bộ

02/lớp

Dùng mang lại lớp 2, 3

B

VIDEO/ CLIP

I

Chủ đề 1. Tập viết

1

Video dạy viết những chữ viết hay cỡ nhỏ theo bảng chữ cái tiếng Việt (2 kiểu: chữ đứng, chữ nghiêng)

Giúp học sinh thực hành quan tiền sát, ghi lưu giữ mẫu các nét chữ viết nhằm viết mang đến đúng, đẹp, kích đam mê hứng thú luyện viết chữ đẹp của học sinh.

Video gồm nội dung dạy dỗ viết các chữ viết hay cỡ nhỏ dại theo bảng chữ cái tiếng Việt kèm âm thanh hướng dẫn cách xác định độ cao, độ rộng bí quyết chấm những điểm tọa độ từng chữ (điểm để bút, các điểm gửi bút, trạm dừng bút).

Lưu ý: kích cỡ dòng kẻ với chữ viết theo cách thức chung của cục mẫu chữ cái viết thường.

x

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 1, 2, 3

2

Video dạy viết các chữ viết hoa cỡ bé dại theo bảng vần âm tiếng Việt (2 kiểu: chữ đứng, chữ nghiêng)

Giúp học viên thực hành quan sát, ghi nhớ mẫu những nét chữ viết nhằm viết cho đúng, đẹp, kích ưng ý hứng thú luyện viết chữ đẹp của học tập sinh.

Video gồm nội dung dạy viết những chữ viết hoa cỡ nhỏ dại theo bảng chữ cái tiếng Việt kèm âm nhạc hướng dẫn cách khẳng định độ cao, độ rộng bí quyết chấm những điểm tọa độ từng chữ (điểm để bút, những điểm chuyển bút, trạm dừng bút).

Lưu ý: kích thước dòng kẻ với chữ theo công cụ chung của cục mẫu vần âm viết hoa.

x

Bộ

01/GV

Dùng đến lớp 1, 2, 3

II

Chủ đề 2: Viết đoạn văn, bài văn

1

Video giới thiệu, tả đồ gia dụng vật

Minh họa, giúp HS quan lại sát, mày mò các điểm sáng của trang bị vật ship hàng cho hoạt động nói, viết đoạn văn giới thiệu, diễn đạt đồ vật.

Video/clip bao gồm nội dung về hình dáng, màu sắc, chất liệu, hoạt động của một số thứ vật thân quen trong đời sống, tương xứng với HS đái học.

x

Bộ

01/GV

Dùng mang lại lớp 2, 3

2

Video tả bé vật, cây cối

Minh họa, giúp HS quan lại sát, tò mò các điểm lưu ý của bé vật, cây cối để nói, viết đoạn văn/ bài văn miêu tả.

- Video/clip có nội dung về hình dáng, hoạt động vui chơi của một số loài vật nuôi, loài vật hoang dã (sống trong rừng, sống sống sông/ biển);

- Video/clip bao gồm nội dung về đặc điểm của một số trong những loài cây có trong tự nhiên (cây có hoa, cây nhẵn mát, cây ăn uống quả).

x

Bộ

01/GV

Dùng đến lớp 4

3

Video tả người, tả cảnh

Minh họa, góp HS quan sát, khám phá các đặc điểm của người, của cảnh sắc để viết bài văn miêu tả.

- Video/clip có nội dung về hình dáng, buổi giao lưu của con fan ở những độ tuổi, nghề nghiệp và công việc và các bước khác nhau;

- Video/clip gồm nội dung về một trong những cảnh đẹp tiêu biểu vượt trội ở các vùng, miền (biển, rừng núi, đồng bằng, miền Bắc, miền Trung, miền Nam),

x

Bộ

01/GV

Dùng mang lại lớp 5

Ghi chú:

- Giáo viên có thể khai thác những thiếtbị, tranh ảnh, tư liệu khác phục vụ cho môn học;

- các tranh/ảnh dùng cho gia sư cóthể sửa chữa bằng tranh/ảnh năng lượng điện tử hoặc ứng dụng mô rộp ở những nơi gồm điềukiện;

- Đối cùng với tranh có kích thước nhỏ dại hơnhoặc bằng A4 (210x290)mm, rất có thể in trên cấu tạo từ chất nhựa PP (Polypropylen);

- Đối với các thiết bị được xem chođơn vị “trường”, “lớp”, căn cứ thực tiễn của các trường về: số điểm trường, số lớp,số HS/lớp để giám sát và đo lường số lượng trang bị cho phù hợp, bảo đảm đủ máy chocác điểm trường;

- những video/clip trong hạng mục có thờilượng không quá 03 phút, độ sắc nét HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và âmthanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bởi tiếng Việt;

- Ngoài hạng mục thiết bị như trên,giáo viên có thể sử dụng thiết bị dạy dỗ học của môn học tập khác với thiết bị dạy họctự làm;

- các từ viết tắt vào danh mục:

+ HS: học tập sinh;

+ GV: Giáo viên.

DANHMỤC

TT

Chủ đề dạy dỗ học

Tên thiết bị

Mục đích sử dụng

Mô tả chi tiết thiết bị dạy học

Đối tượng sử dụng

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

GV

HS

A

THIẾT BỊ DÙNG CHUNG

I

HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

1

Hình học

Thiết bị vẽ bảng trong dạy dỗ học toán

GV sử dụng khi vẽ bảng trong dạy học Toán.

01 loại thước thẳng dài buổi tối thiểu 500mm, độ chia bé dại nhất là 1mm, được gia công bằng nhựa/gỗ hoặc vật tư khác có độ cứng tương đương, ko cong vênh, màu sắc tươi sáng, bình an với fan sử dụng. Gạch kẻ trên thước thẳng, color chữ với kẻ vạch trên thước tương bội phản với màu sắc thước để dễ nhìn đọc số.

x

x

Cái

01/GV

B

THIẾT BỊ THEO CÁC CHỦ ĐỀ

I

DỤNG CỤ

1

SỐ VÀ PHÉP TÍNH

1.1

Số từ bỏ nhiên

Bộ thiết bị dạy chữ số và so sánh số

Giúp HS thực hành nhận ra số, đọc, viết, so sánh những số tự nhiên và thoải mái trong phạm vi tự 0 mang lại 100 (đối cùng với lớp 1); từ bỏ 0 mang đến 1.000 (đối với lớp 2); từ bỏ 0 cho 100.000 (đối cùng với lớp 3).

Bộ thiết bị dạy chữ số và đối chiếu số gồm:

a) những thẻ chữ số tự 0 mang đến 9. Mỗi chữ số gồm 4 thẻ chữ, in chữ màu cùng gắn được lên bảng; kích cỡ mỗi thẻ (30x50)mm;

x

Bộ

01/HS

Dùng mang đến lớp 1, 2, 3

b) đôi mươi que tính lâu năm 100mm, máu diện ngang 3mm;

x

Bộ

01/HS

Dùng đến lớp 1

c) 10 thẻ in hình bó chục que tính bao gồm 10 que tính gắn sát nhau, từng que tính có kích cỡ (100x3)mm;

x

Bộ

01/HS

Dùng mang đến lớp 1

d) Thẻ dấu so sánh (lớn hơn, bé bỏng hơn, bằng); mỗi vệt 02 thẻ, in chữ màu và gắn được lên bảng; kích cỡ mỗi thẻ (30x50)mm;

x

Bộ

01/HS

Dùng mang lại lớp 1, 2, 3

đ) 10 thanh chục khối lập phương (thanh chục khối lập phương là một trong tấm vật liệu bằng nhựa hình chữ nhật form size (15x150)mm, vẽ mô hình 3D của 10 khối lập phương được xếp thành một cột);

x

Bộ

01/HS

Dùng đến lớp 2

e) 10 bảng trăm (bảng trăm là một tấm nhựa hình vuông vắn kích thước (150x150)mm, vẽ mô hình 3D của 100 khối lập phương được xếp thành 10 hàng, từng hàng tất cả 10 hình lập phương);

x

Bộ

01/HS

Dùng mang đến lớp 2

g) 10 thẻ khối 1.000 (thẻ khối 1.000 là một trong những tấm nhựa hình vuông vắn vẽ quy mô 3D của 1000 khối lập phương, từng khối lập phương có size (15x15x15)mm), chế tạo ra thành một quy mô 3D của khối lập phương có size (150x150x150)mm;

x

Bộ

01/HS

Dùng mang đến lớp 2

h) 10 thanh 10.000 (thanh 10.000 là một trong tấm vật liệu bằng nhựa hình chữ nhật kích thước (15x150)mm vẽ mô hình 3D của 10 thẻ 1.000 ông xã khít lên nhau);

x

Bộ

01/HS

Dùng đến lớp 3, 4

i) 01 thẻ ghi số 100.000 hình chữ nhật có form size (60x90)mm.

x

Bộ

01/HS

Dùng mang đến lớp 3, 4

Vật liệu: tất cả các lắp thêm trên được làm bằng vật liệu bằng nhựa (hoặc vật tư có độ cứng tương đương), không cong vênh, chịu được nước, bao gồm màu tươi sáng, an ninh trong sử dụng.

1.2

Phép tính

Bộ thiết bị dạy phép tính

HS thực hành thực tế cộng, trừ vào phạm vi 10, cùng trừ (không nhớ) vào phạm vi 100 đối với lớp 1;

Giúp HS thực hành thực tế cộng, trừ (có nhớ) vào phạm vi 20, cộng, trừ (không nhớ, bao gồm nhớ) trong phạm vi 1.000;

Phép nhân, phép phân tách (bảng nhân 2,5; bảng phân tách 2,5)

Giúp HS thực hành cộng, trừ (không và có nhớ) vào phạm vi 10.000/100.000, phép nhân, phép phân tách trong phạm vi 10.000/100.000.

Bộ thiết bị dạy dỗ phép tính gồm:

x

Bộ

01/HS

Dùng mang lại lớp 1, 2, 3

a) Thẻ vết phép tính (cộng, trừ, nhân, chia); mỗi lốt 02 thẻ, in chữ màu cùng gắn được lên bảng; kích thước mỗi thẻ (30x50)mm;

b) 20 que tính nhiều năm 100mm, ngày tiết diện ngang 3mm (như đã miêu tả trong 1.1.b);

x

Bộ

Dùng mang đến lớp 1, 2, 3

c) 10 thẻ in hình bó chục que tính - bao gồm 10 que tính gắn sát nhau, mỗi que tính có size (100x3)mm (như đã trình bày trong 1.1.c);

x

Bộ

Dùng mang đến lớp 1

d) 10 bảng trăm (bảng trăm là 1 trong những tấm nhựa hình vuông vắn kích thước (150x150)mm, vẽ tế bào bình 3d của 100 khối lập phương được xếp thành 10 hàng, mỗi hàng có 10 hình lập phương (như đã diễn đạt trong 1.1.e);

x

Bộ

Dùng mang đến lớp 1

e) 10 thẻ từng thẻ 2 chấm tròn, 10 thẻ từng thẻ 5 chấm tròn, 2 lần bán kính mỗi chấm tròn trong thẻ 15mm.

x

Bộ

01/HS

Dùng mang lại lớp 2, 3

Vật liệu: tất cả các thiết bị được làm bằng nhựa (hoặc vật liệu có độ cứng tương đương), không cong vênh, chịu đựng được nước, có màu tươi sáng, bình an trong sử dụng.

2

HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

2.1

Hình học

Bộ lắp thêm vẽ bảng trong dạy học hình học

GV thực hiện khi vẽ bảng trong dạy dỗ học hình học.

Bộ thứ vẽ bảng gồm:

- 01 ê ke có kích thước các cạnh (300x400x500)mm;

- 01 cái compa lâu năm 400mm với đầu được thiết kế với thuận lợi lúc vẽ trên bảng bởi phấn, bút dạ, một đầu dễ ợt cho việc cố định và thắt chặt trên khía cạnh bảng;

- 01 thước đo góc đường kính 300mm, có hai tuyến đường chia độ, khuyết làm việc giữa.

Vật liệu: toàn bộ các thiết bị được thiết kế bằng nhựa/gỗ hoặc vật tư có độ cứng tương đương, ko cong vênh, màu sắc tươi sáng, bình yên với tín đồ sử dụng.

x

x

Bộ

01/GV

Dùng đến lớp 3, 4, 5

2.2

Khối lượng

Bộ thiết bị dạy khối lượng

Giúp HS thực hành thực tế cân.

Bộ thứ dạy cân nặng gồm:

- 01 cân nặng đĩa nhiều loại 5kg;

- 01 vỏ hộp quả cân loại: 10g, 20g, 50g, 100g, 200g, 500g, 1kg; 2kg (mỗi loại 2 quả).

x

x

Bộ

04/lớp

Dùng mang lại lớp 2, 3

2.3

Dung tích

Bộ thiết bị dạy dỗ dung tích

Giúp HS thực hành đo dung tích.

Bộ vật dụng dạy không gian gồm:

- 01 chai 1 lít, gồm 10 vạch chia ghi những số 100; 200; 300;...; 1.000;

- 01 ca 1 lít, có 10 vạch phân chia ghi những số 100; 200; 300; ...; 1.000.

x

x

Bộ

04/lớp

Dùng đến lớp 2, 3

2.4

Diện tích

Thiết bị dạy diện tích

Giúp HS thực hành thực tế đo diện tích.

Thiết bị dạy diện tích là tấm phẳng vào suốt, kẻ ô vuông một chiều 10 ô, một chiều 20 ô. Ô vuông có form size (10x10)mm.

x

x

Tấm

06/lớp

Dùng cho lớp 3

3

THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

3.1

Xác suất

Bộ thiết bị dạy dỗ học nhân tố xác suất

Giúp HS đi khám phá, hình thành, thực hành, rèn luyện về năng lực xảy ra của một sự kiện (hay hiện tại tượng).

Xem thêm: Chia Sẻ Cách Tải App Khi Thiết Bị Không Tương Thích Trên Android

Bộ thiết bị dạy dỗ học yếu đuối tố tỷ lệ gồm:

- 01 quân xúc xắc tất cả độ dài cạnh là 20mm; có 6 mặt, số chấm lộ diện ở từng mặt là một trong những trong các số 1; 2; 3; 4; 5; 6 (mặt 1 chấm; phương diện 2 chấm;...; phương diện 6 chấm);

- 01 hộp nhựa trong để tung quân xúc xắc (Kích thước cân xứng với quân xúc xắc);

- 02 đồng xu có một đồng xu lớn có đường kính 25mm và một đồng xu nhỏ dại có đường kính 20mm; độ dày 1mm; làm bằng kim loại tổng hợp (nhôm, đồng). Trên từng đồng xu, một mặt tương khắc nổi chữ N, phương diện kia không giống nổi chữ S;

- 01 hộp bóng gồm 3 quả, vào đó có một quả trơn xanh, 1 quả bóng đỏ và 1 quả bóng vàng, những quả trơn có size và trọng lượng hệt nhau với đường kính 35mm (giống quả bóng bàn).

x

x

Bộ

06/lớp

Dùng mang đến lớp 3, 4, 5

II

MÔ HÌNH

1

SỐ VÀ PHÉP TÍNH

1.1

Phân số

Bộ máy hình học dạy phân số

GV áp dụng khi dạy dỗ học về phân số.

Bộ sản phẩm công nghệ hình học dạy dỗ phân số gồm:

- 09 hình tròn đường kính 160mm, độ dày của vật tư tối thiểu là 1,5mm sáng màu (trong đó bao gồm 5 hình được tạo thành 4 phần phần nhiều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng lớn 1mm; sơn màu đỏ 1/4 hình; 1 hình được phân thành 4 phần đông đảo nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1mm, mặt đường viền theo chu vi và con đường kẻ chia (không xúc tiếp với phần sơn) là nét kẻ đứt rộng 1mm, đánh đỏ 1/4; 1 hình được tạo thành 4 phần đông đảo nhau qua tâm bởi nét kẻ rộng 1mm toàn thể hình tròn sơn màu đỏ; 1 hình được chia thành 2 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1mm; tô đỏ 50% hình; 1 hình được chia thành 6 phần hầu như nhau qua tâm bởi nét kẻ rộng 1mm, sơn đỏ 5/6 hình tròn);

- 02 hình tròn đường kính 160mm, độ dày của vật tư tối thiểu là 1,5mm, hoạt động quay tương đối với nhau thông qua trục nối tâm tất cả vòng đệm sống giữa; một hình trong suốt, một hình màu về tối (mỗi hình: được chia thành 8 phần hầu hết nhau qua tâm bằng nét kẻ, sơn màu đỏ 1/2 hình tròn. Các đường bao, đường nối tâm, có chiều rộng 1mm);

- 04 hình vuông có form size (160x160)mm, màu trắng (trong đó gồm 3 hình tạo thành 4 hình vuông nhỏ dại đều nhau qua tâm, bởi nét kẻ rộng lớn 1mm, 1/4 hình có blue color cô ban với 1 hình phân thành 4 hình vuông nhỏ dại đều nhau qua tâm, bằng nét kẻ rộng 1mm, riêng rẽ phần không màu là đường nét kẻ đứt, 3/4 hình có blue color cô ban), độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,5 mm.

(Ghi chú: những hình rất có thể sử dụng tự tính để cô giáo đính lên bảng từ)

x

Bộ

01/GV

Dùng mang lại lớp 4, 5

1.2

Phân số

Bộ sản phẩm hình học thực hành thực tế phân số

Giúp HS thăm khám phá, hình thành, thực hành, rèn luyện về phân số.

Bộ vật dụng hình học dạy dỗ học phân số gồm:

- 09 hình trụ đường kính Φ40mm, độ dày của vật tư tối thiểu là 1,2mm màu tươi sáng (trong đó gồm 5 hình được chia thành 4 phần đầy đủ nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng lớn 1mm; sơn red color 1/4 hình; 1 hình được phân thành 4 phần số đông nhau qua tâm bởi nét kẻ rộng lớn 1mm, đường viền theo chu vi và đường kẻ phân chia (không tiếp xúc với phần sơn) là nét kẻ đứt rộng lớn 1mm, đánh đỏ 1/4; 1 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1mm toàn thể hình tròn sơn color đỏ; 1 hình được chia thành 2 phần rất nhiều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1mm; đánh đỏ 1/2 hình; 1 hình được phân thành 6 phần gần như nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng lớn 1mm, đánh đỏ 5/6 hình tròn;

- 04 hình vuông vắn có kích thước (40x40)mm, màu trắng (trong đó tất cả 3 hình chia thành 4 hình vuông nhỏ tuổi đều nhau qua tâm, bằng nét kẻ rộng 1mm, 1/4 hình có màu xanh da trời cô ban và 1 bình chia thành 4 hình vuông nhỏ tuổi đều nhau qua tâm, bởi nét kẻ rộng lớn 1mm, riêng phần ko màu là đường nét kẻ đứt, 3 phần tư hình có blue color cô ban), độ dày của vật tư tối thiểu là 1,2mm.

x

Bộ

01/HS

Dùng cho lớp 4, 5

2

HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

2.1

Hình phẳng cùng hình khối

Bộ thiết bị dạy hình phẳng với hình khối

- góp GV dạy dỗ hình phẳng cùng hình khối.

- góp HS thực hành nhận mẫu mã phẳng cùng hình khối, đính ghép xếp hình.

Bộ thiết bị dạy dỗ hình phẳng với hình khối gồm:

a) những hình phẳng gồm: 6 hình tam giác hầu hết cạnh 40mm; 4 hình tam giác vuông cân gồm cạnh góc vuông 50mm; 2 hình tam giác vuông bao gồm 2 cạnh góc vuông 40mm và 60mm; 10 hình vuông vắn kích thước (40x40)mm; 8 hình tròn đường kính 40mm, 2 hình chữ nhật size (40x80)mm. Các hình có độ dày của vật liệu tối thiểu là 2mm;

x

Bộ

01/HS

Dùng mang lại lớp 1, 2, 3

b) 4 hình tứ giác khác nhau (cạnh ngắn duy nhất 30mm, cạnh lâu năm nhất 70mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 2mm);

x

Bộ

01/HS

Dùng cho lớp 2, 3

c1) - 02 hình thang bởi nhau, kích thước đầy lớn 280mm, đầy bé dại 200mm, độ cao 150mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 2mm, color đỏ, con đường cao màu trắng (trong đó có một hình duy trì nguyên; 1 hình giảm ra 2 phần ghép lại được hình tam giác);

- 02 hình tam giác bởi nhau, kích thước cạnh đáy 250mm, cạnh xiên 220mm, cao 150mm, độ dày của vật tư tối thiểu là 2 mm, màu xanh côban (trong đó có một hình tam giác giữ lại nguyên, gồm đường cao màu đen; 1 hình thái thành 2 tam giác theo con đường cao để ghép cùng với hình trên được hình chữ nhật);

x

Bộ

01/GV

Dùng đến lớp 5

c2) - 02 hình thang bằng nhau, kích cỡ 2 lòng 80mm với 50mm, chiều cao 40mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,2 mm, màu đỏ, kẻ mặt đường cao (trong đó có 1 hình thang nguyên; 1 hình thang giảm ra 2 phần ghép lại được hình tam giác);

- 02 hình tam giác bằng nhau, kích cỡ đáy 80mm, cao 40mm, 1 góc 60°, độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,2mm, màu xanh da trời côban (trong đó có một hình tam giác nguyên, có kẻ mặt đường cao; 1 hình tam giác cắt theo đường cao thành 2 tam giác nhằm ghép cùng với hình bên trên được hình chữ nhật (80x40)mm);

x

Bộ

01/HS

Dùng mang đến lớp 5

d1) 01 hình bình hành blue color cô ban có size cạnh nhiều năm 240mm, đường cao 160mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,5mm, góc nhọn 60°;

x

Bộ

01/GV

Dùng mang đến lớp 4

d2) 01 hình bình hành có cạnh lâu năm 80mm, cao 50mm, góc nhọn 60°, độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,2mm;

x

Bộ

01/HS

Dùng mang lại lớp 4

e1) 02 hình thoi red color có kích thước 2 đường chéo cánh là 300mm với 160mm, độ dày của vật tư tối thiểu là 1,5mm (1 hình duy trì nguyên, 1 hình giảm làm 3 hình tam giác theo đường chéo dài với nửa đường chéo cánh ngắn);

x

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 4

e2) 02 hình thoi có hai đường chéo cánh 80mm với 60mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,2mm (trong đó 1 hình giữ nguyên và 1 hình cắt làm 3 hình tam giác theo đường chéo cánh dài với nửa đường chéo cánh ngắn);

x

Bộ

01/HS

Dùng mang đến lớp 4

g1) 04 khối vỏ hộp chữ nhật size (40x40x60)mm;

x

Bộ

01/HS

Dùng mang đến lớp 1, 2, 3

g2) 04 khối lập phương form size (40x40x40)mm; 04 khối trụ 2 lần bán kính 40mm (trong đó, 2 chiếc cao 40mm, 2 dòng cao 60mm); 4 khối cầu 2 lần bán kính 40mm; 4 khối cầu đường kính 60mm;

x

Bộ

01/HS

Dùng cho lớp 1, 2, 3

g3) - 01 hình hộp chữ nhật kích thước (200x160x100)mm, 4 mặt bao bọc màu trắng, 2 đáy màu đỏ, độ dày của vật tư tối thiểu là 2mm, những mặt liên kết với nhau bằng màng PET 0,05mm, có thể mở ra thành hình khai triển của hình hộp chữ nhật (gắn được trên bảng từ);

- 01 hình vỏ hộp chữ nhật biểu diễn phương pháp tính thể tích, kích cỡ trong vỏ hộp (200x160x100)mm, vào suốt, độ dày của vật tư tối thiểu là 2mm. Bên phía trong chứa 1 tấm đáy (200x160x10)mm với 1 cột (10x10x90)mm, đánh ô vuông (10x10)mm bằng hai màu sắc trắng, đỏ;

- 01 hình lập phương cạnh 200mm, 4 mặt bao phủ màu trắng, 2 dưới đáy màu đỏ, độ dày của vật liệu tối thiểu là 2mm, những mặt links với nhau bằng màng PET 0,05mm, hoàn toàn có thể mở ra thành hình triển khai của hình lập phương (gắn được nằm trong bảng từ);

- 01 hình lập phương cạnh 100mm màn trình diễn thể tích 1dm3, vào suốt, bên phía trong chứa một tấm đáy có size bằng (100x100x10)mm và 1 cột (10x10x90)mm, ô vuông (10x10)mm có hai color xanh, trắng;

- 01 hình trụ làm bằng vật tư trong suốt, độ dày về tối thiểu là 2mm, lòng có đường kính 100mm, chiều cao 150mm;

- 01 hình cầu làm bởi vật liệu màu đỏ trong suốt, độ dày về tối thiểu là 3mm, đường kính 200mm; giá đỡ có 2 lần bán kính 90mm, chiều cao 20mm, độ dày về tối thiểu là 2mm.

Vật liệu: tất cả các thiết bị được thiết kế bằng nhựa, mộc (hoặc vật liệu có độ cứng tương đương), có màu sắc tươi sáng, bình yên trong sử dụng.

x

Bộ

01/GV

Dùng mang đến lớp 5

2.2

Mét vuông

Bộ thiết bị dạy học dạy đơn vị chức năng đo diện tích mét vuông

GV áp dụng khi dạy về diện tích.

01 bảng kích cỡ (1.250x1.030)mm, được kẻ thành các ô có form size (100x100)mm.

x

Bảng

01/GV

Dùng cho lớp 4

2.3

Thời gian

Thiết bị trong dạy học về thời gian

Giúp HS thực hành xem đồng hồ.

Mô hình đồng hồ thời trang đường kính 300mm gồm kim giờ, kim phút và hoàn toàn có thể quay đồng hóa với nhau, bên trên mặt đồng hồ đeo tay có 60 vạch nhằm chỉ 60 phút.

x

Chiếc

01/lớp

Dùng mang lại lớp 1, 2, 3

III

PHẦN MỀM

1

Hình học cùng đo lường

Phần mềm toán học

Phần mượt toán học cung ứng GV giúp HS thực hành, luyện tập các yếu tố hình học.

Phần mượt toán học bảo vệ hỗ trợ GV vẽ hình trong dạy học những yếu tố hình học;

Phải sử dụng ứng dụng không vi phạm phiên bản quyền.

x

Bộ

01/GV

2

Thống kê với xác suất

Phần mượt toán học

Phần mượt toán học hỗ trợ GV góp HS thực hành, luyện tập những yếu tố Thống kê và xác suất.

Phần mượt toán học bảo đảm an toàn hỗ trợ GV vẽ bảng, biểu đồ; biểu thị thí nghiệm tình cờ trong dạy dỗ học các yếu tố Thống kê với xác suất; buộc phải sử dụng ứng dụng không vi phạm bạn dạng quyền.

x

Bộ

01/GV

Ghi chú:

- Giáo viên có thể khai thác những thiếtbị, tranh ảnh, tư liệu khác ship hàng cho môn học;

- số lượng được tính cho một lớp cùng với số
HS là 35. Số lượng bộ thiết bị/GV trực tiếp huấn luyện và giảng dạy có thể chuyển đổi để phù hợpvới số HS/nhóm/lớp theo định mức tối thiểu 6HS/1 bộ;

- Đối với những thiết bị được tính cho đơnvị “trường”, “lớp”, căn cứ thực tiễn của những trường về: số điểm trường, số lớp, số
HS/lớp để giám sát và đo lường số lượng trang bị mang đến phù hợp, đảm bảo đủ thiết bị cho các điểmtrường;

- Những ứng dụng trong danh mục chỉ trangbị cho các trường có điều kiện;

- Ngoài hạng mục thiết bị như trên,giáo viên có thể sử dụng thiết bị dạy dỗ học của môn học khác và thiết bị dạy họctự làm;

- những từ viết tắt vào danh mục:

+ HS: học tập sinh;

+ GV: Giáo viên.

DANHMC

I. Thiết bị dạy học nước ngoài ng thông dụng(lựa lựa chọn 1)

Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từngtrường, có thể lựa chọn một hoặc một số thiết bị tiếp sau đây để trang bị mang đến giáoviên dạy dỗ môn nước ngoài ngữ hoặc lắp đặt trong phòng học cỗ môn ngoại ngữ:

TT

Tên thiết bị

Mục đích sử dụng

Mô tả cụ thể thiết bị dạy dỗ học

Đối tượng sử dụng

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

GV

HS

1

Đài đĩa CD

Phát các học liệu âm thanh.

- Phát những loại đĩa CD có những định dạng phổ thông;

- bao gồm cổng USB và/hoặc thẻ nhớ;

- Có công dụng nhớ, tua tiến, tua lùi, tạm thời dừng;

- Đài AM, FM;

- nguồn điện: AC 110-220V/50 Hz, thực hiện được pin.

x

Chiếc

01

Có thể thực hiện thiết bị cần sử dụng chung

2

Đầu đĩa

Phát học tập liệu hình hình ảnh và music cho các hoạt động nghe và nói.

- nhiều loại thông dụng;

- Đọc đĩa DVD, VCD/CD, CD - RW và các chuẩn chỉnh thông dụng khác;

- bao gồm cổng liên kết USB, thẻ nhớ;

- tín hiệu ra bên dưới dạng AV, HDMI;

- chức năng tua tiến, tua lùi, tạm bợ dừng;

- Điều khiển tự xa;

- nguồn điện: 90V - 240V/50 Hz.

x

Chiếc

01

Có thể thực hiện thiết bị sử dụng chung

3

Máy chiếu (hoặc screen hiển thị)

Kết nối với máy tính xách tay và các thiết bị khác nhằm phát âm thanh, hình ảnh.

Máy chiếu:

Loại thông dụng.

- có đủ cổng kết nối phù hợp;

- Cường độ sáng tối thiểu 3.500 Ansilumens;

- Độ phân giải tối thiểu XGA;

- size khi chiếu lên màn hình tối thiểu 100 inch;

- Điều khiển từ xa;

- kèm theo màn chiếu cùng thiết bị điều khiển và tinh chỉnh (nếu có).

Màn hình hiển thị:

Loại thông dụng, màn hình hiển thị tối thiểu 50 inch, Full HD

- bao gồm đủ cổng liên kết phù hợp;

- Có ngôn từ hiển thị giờ Việt;

- Điều khiển trường đoản cú xa;

- nguồn điện: AC 90-220V/50Hz.

x

Chiếc

01

4

Bộ sản phẩm vi tính nhằm bàn/hoặc laptop xách tay

Kết nối với những thiết bị nước ngoài vi nhằm trình chiếu bài xích giảng.

- loại thông dụng có cấu hình tối thiểu cài đặt được các hệ điếu hành với các ứng dụng dạy học tập ngoại ngữ;

- screen tối thiểu: 17 inch (máy tính nhằm bàn), 14 inch (máy tính xách tay);

- Có các cổng kết nối tối thiểu: VGA, HDMI, USB, LAN, Wifi với Bluetooth.

x

Chiếc

01

5

Thiết bị âm thanh đa zi năng di động

Phát những học liệu âm thanh và trợ âm mang lại giáo viên.

- Tích hợp được không ít tính năng âm ly, loa, micro, đọc những định dạng DVD, CD, SD, USB trên thiết bị;

- kết nối Line-in, audio in, bluetooth không dây với mối cung cấp phát âm thanh;

- Công suất tương xứng với lớp học;

- hẳn nhiên micro;

- mối cung cấp điện: AC 220V/50Hz; DC, gồm ắc quy/pin sạc.

x

Bộ

01

6

Bộ học tập liệu bằng tranh

Bộ tranh có nội dung theo các chủ điểm/chủ đề trong chương trình môn ngoại ngữ cấp cho Tiểu học tập theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, form size (148x210)mm, in offset 4 màu trên giấy tờ couche định lượng 200g/m2, cán nhẵn OPP mờ (hoặc in color trên nhựa).

x

Bộ

04 mang đến 06/GV

7

Bộ học tập liệu năng lượng điện tử

Hỗ trợ giáo viên thi công kế hoạch dạy dỗ học, kế hoạch bài xích dạy (điện tử), bài giảng (điện tử), học tập liệu (điện tử), bài tập, bài xích kiểm tra tiến công giá.

Bộ học tập liệu năng lượng điện tử được thiết kế theo lịch trình môn ngoại ngữ cấp Tiểu học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, ko vi phạm các quy định về bạn dạng quyền, pháp luật, nhà quyền, văn hóa, dân tộc, giới, các đối tượng người dùng dễ tổn thương, có hệ thống học liệu năng lượng điện tử (bài nghe, video, hình ảnh, bài xích giảng điện tử để dạy luyện nghe/nói mang lại học sinh, khối hệ thống câu hỏi, đề kiểm tra) đi kèm và được tổ chức, cai quản thành khối hệ thống thư viện năng lượng điện tử, thuận lợi cho tra cứu cùng sử dụng. Bộ học liệu áp dụng được trên máy vi tính trong môi trường không tồn tại kết nối internet. Đảm bảo những chức năng:

- chức năng hỗ trợ biên soạn kế hoạch bài dạy điện tử;

- Chức năng sẵn sàng bài giảng năng lượng điện tử;

- chức năng chèn các học liệu điện tử (hình ảnh, video, âm thanh) vào giáo án năng lượng điện tử;

- công dụng tạo câu hỏi, bài bác tập;

- tác dụng kiểm tra tiến công giá.

Bộ học liệu năng lượng điện tử gồm các bài nghe, video, hình ảnh, bài giảng điện tử để dạy cho học sinh. Những nội dung phải tương xứng với chương trình.

x

Bộ

01/GV

II. Khối hệ thống thiết bị dạy dỗ học nước ngoài ngữchuyên dụng (lựa lựa chọn 2 - được vật dụng và lắp ráp cho 01 phòng học Bộmôn nước ngoài ngữ)

<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TT

Tên thiết bị

Mục đích sử dụng

Mô tả cụ thể thiết bị dạy học

Đối tượng sử dụng

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

GV

HS

1

Máy chiếu đa zi năng hoặc màn hình hiển thị

Kết nối với laptop và những thiết bị khác để phát âm thanh hình ảnh.

Máy chiếu:

Loại thông dụng.

- gồm đủ cổng liên kết phù hợp;

- Cường độ sáng tối thiểu 3.500 Ansilumens;

- Độ phân giải buổi tối thiểu XGA;

- kích thước khi chiếu lên screen tối thiểu 100 inch;

- Điều khiển từ bỏ xa;

- cố nhiên màn chiếu cùng thiết bị tinh chỉnh và điều khiển (nếu có).

Màn hình hiển thị:

Loại thông dụng, màn hình hiển thị tối thiểu 50 inch, Full HD

- bao gồm đủ cổng liên kết phù hợp;

- Có ngôn ngữ hiển thị giờ đồng hồ Việt;

- Điều khiển từ xa;

- nguồn điện: AC 90-220V/50Hz.

x

Chiếc

01

2

Thiết bị âm thanh đa zi năng di động

Phát những học liệu âm nhạc và trợ âm đến giáo viên.

- Tích hợp được không ít tính năng âm ly, loa, micro, đọc những định dạng DVD, CD, SD, USB trên thiết bị;

- liên kết Line-in, audio in, bluetooth với mối cung cấp phát âm thanh;

- Công suất phù hợp với lớp học;

- dĩ nhiên micro;

- mối cung cấp điện: AC 220V/50Hz; DC, gồm ắc quy/pin sạc.

x

Bộ

01

3

Bộ học liệu bởi tranh

Bộ học liệu (học liệu in) bao gồm: Bộ tranh có nội dung theo những chủ điểm/chủ đề trong công tác môn nước ngoài ngữ cấp cho Tiểu học theo Chương trình giáo dục đào tạo phổ thông 2018, form size (148x210) mm, in offset 4 màu trên giấy tờ couche định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (hoặc in màu trên nhựa).

x

Bộ

04 đến 06/GV

4

Bộ học liệu năng lượng điện tử

Hỗ trợ giáo viên thành lập kế hoạch dạy dỗ học, kế hoạch bài bác dạy (điện tử), bài bác giảng (điện tử), học liệu (điện tử), bài xích tập, bài bác kiểm tra tiến công giá.

Bộ học liệu điện tử được xây cất theo công tác môn ngoại ngữ cấp Tiểu học theo Chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông 2018, không vi phạm các quy định về phiên bản quyền, pháp luật, công ty quyền, văn hóa, dân tộc, giới, các đối tượng người sử dụng dễ tổn thương, có hệ thống học liệu điện tử (bài nghe, video, hình ảnh, bài bác giảng điện tử để dạy luyện nghe/nói mang đến học sinh, hệ thống câu hỏi, đề kiểm tra) đi kèm và được tổ chức, cai quản thành hệ thống thư viện năng lượng điện tử, thuận lợi cho tra cứu với sử dụng. Cỗ học liệu áp dụng được trên laptop trong môi trường không có kết nối internet. Đảm bảo những chức năng:

- tính năng hỗ trợ soạn kế hoạch bài dạy năng lượng điện tử;

- Chức năng sẵn sàng bài giảng năng lượng điện tử;

- tính năng chèn những học liệu điện tử (hình ảnh, video, âm thanh) vào giáo án điện tử;

- chức năng tạo câu hỏi, bài tập;

- chức năng kiểm tra tấn công giá.

Bộ học tập liệu điện tử gồm các bài nghe, video, hình ảnh, bài xích giảng điện tử để dạy đến học sinh. Những nội dung phải tương xứng với chương trình.

x

Bộ

1

5

Thiết bị cho học sinh

Hỗ trợ học sinh học ngoại ngữ.

Bao gồm:

- Khối máy điều khiển: về tối thiểu có các phím bấm nhằm trả lời thắc mắc trắc nghiệm, điều chỉnh âm lượng, tuyển lựa kênh âm thanh nghe, call giáo viên;

- Tai nghe bao gồm micro;

- Kết nối, tiếp nhận được các tinh chỉnh từ thiết bị của giáo viên.

x

Bộ

01/HS

6

Thiết bị dạy đến giáo viên

Hỗ trợ giáo viên thực hiện dạy học tập ngoại ngữ.

6.1

Bộ vật dụng vi tính nhằm bàn/hoặc laptop xách tay

Kết nối với những thiết bị nước ngoài vi nhằm trình chiếu bài bác giảng.

- loại thông dụng có thông số kỹ thuật tối thiểu setup được các hệ quản lý điều hành và các ứng dụng dạy học ngoại ngữ, tại thời điểm trang bị máy vi tính không được tiếp tế quá 2 năm;

- màn hình tối thiểu: 17 inch (máy tính để bàn), 14 inch (máy tính xách tay);

- Có các cổng kết nối tối thiểu: VGA, HDMI, USB, LAN, Wifi và Bluetooth.

x

Bộ

01

6.2

Khối thiết bị điều khiển và tinh chỉnh của giáo viên

Kết nối sản phẩm công nghệ của cô giáo và học tập sinh. Điều khiển, tổ chức dạy học.

Bao gồm các khối chức năng:

- khuếch tán và cách xử trí tín hiệu;

- Tai nghe tất cả micro;

- cỗ đọc với ghi bài giảng của giáo viên: buổi tối thiểu tất cả cổng cắm USB, dắt cắm thẻ nhớ;

- phần mềm điều khiển;

- tối thiểu phải đảm bảo các chức năng:

+ bao gồm giao diện thể hiện các vị trí của học sinh trong lớp;

+ có thể kết nối cho tới khối thiết bị tinh chỉnh của học sinh để truyền âm thanh từ giáo viên tới một học tập sinh, một tổ học sinh bất kỳ hoặc cả lớp;

+ hoàn toàn có thể kết nối cho tới khối thiết bị tinh chỉnh của học sinh để truyền âm thanh xuất phát điểm từ 1 học sinh ngẫu nhiên trong lớp học tới một hoặc một nhóm học sinh khác;

+ hoàn toàn có thể chia lớp học tập thành các nhóm để thực hành tiếp xúc đồng thời;

+ hoàn toàn có thể tạo tối thiểu hai kênh âm thanh tự do để học sinh lựa lựa chọn và luyện nghe;

+ góp giáo viên triển khai các bài xích kiểm tra trắc nghiệm.

x

Bộ

01

6.3

Phụ kiện

Dùng để hỗ trợ điện cho những thiết bị và liên kết tín hiệu giữa những thiết bị

Hệ thống cáp điện và cáp tín hiệu đồng nhất (hoặc hệ thống thiết bị kết nối không dây), đủ cho cả hệ thống.

x

x

Bộ