Danh Mục Thiết Bị Dạy Học Toán 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - kết nối tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - kết nối tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - liên kết tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

cô giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


Bạn đang xem: Thiết bị dạy học toán 10 kết nối tri thức

Sản Phẩm
Máy Vi Tính
Phân phối sản phẩm Mythware
Phân phối thiết bị thí nghiệm Addest
Phân phối phòng học ngoại ngữ
Thiết bị POSThiết bị họp hành từ xa
Giải Pháp
Giải Pháp thiết bị Mythware
Giải Pháp Phòng thể nghiệm Addest
Giải Pháp Phòng dạy Học ngoại Ngữ
Giải Pháp Phòng cỗ Môn
Mầm non
Tiểu học
Trung học tập cơ sở
Trung học phổ thông
Giải Pháp Phòng xúc tiến Thông Minh
Giải Pháp Camera tính toán An Ninh
Giải Pháp Âm Thanh - Ánh Sáng
Giải Pháp Mạng
Giải Pháp lắp thêm Trường Hoc
Thiết Bị ngôi trường Học cung cấp Mầm Non
Thiết Bị ngôi trường Học cung cấp Tiểu Học
Thiết Bị trường Học cung cấp THCSThiết Bị trường Học cấp THPTTin Tức và Sự khiếu nại
*

Sản Phẩm

Xem thêm: Ghế Xoay Phòng Khám - Ghế Xoay Inox 3 Chân Cao Cấp Cho Phòng Khám D26S

Máy Vi Tính
Phân phối thành phầm Mythware
Phân phối thứ thí nghiệm Addest
Phân phối phòng học tập ngoại ngữ
Thiết bị POSThiết bị hội họp từ xa
Giải Pháp
Giải Pháp sản phẩm công nghệ Mythware
Giải Pháp Phòng thể nghiệm Addest
Giải Pháp Phòng dạy Học ngoại Ngữ
Giải Pháp Phòng bộ Môn
Mầm non
Tiểu học
Trung học tập cơ sở
Trung học tập phổ thông
Giải Pháp Phòng tác động Thông Minh
Giải Pháp Camera tính toán An Ninh
Giải Pháp Âm Thanh - Ánh Sáng
Giải Pháp Mạng
Giải Pháp trang bị Trường Hoc
Thiết Bị trường Học cấp cho Mầm Non
Thiết Bị ngôi trường Học cấp cho Tiểu Học
Thiết Bị trường Học cấp cho THCSThiết Bị ngôi trường Học cấp THPTTin Tức & Sự khiếu nại
*

chiến thuật Phòng học tập Vi Tính


*

giải pháp Thiết Bị Mythware


*

chiến thuật Phòng phân tích Addest


*

chiến thuật Phòng dạy Học nước ngoài Ngữ


Trụ sở chính: 62A, Nguyễn Trọng Tuyển, Q. Phú Nhuận - TT Phân Phối: 88 A, mặt đường số 3, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP.HCM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *