Sở tài nguyên môi trường hòa bình

Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?
Rất đầy đủ
Đầy đủ
Cần bổ sung thêm
Mã xác nhận
*

Bạn đang xem: Sở tài nguyên môi trường hòa bình

FE_View_Detail
*

Xem thêm: Mua Đồ Ăn Quân Đội Mỹ - Mre: Lương Khô Của Quân Đội Mỹ


Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại buổi làm việc


Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 91 Giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực. Trong năm, Sở đã phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện rà soát, đôn đốc các đơn vị hoạt động khoáng sản nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định được 45 tỷ đồng vượt kế hoạch được giao là 15 tỷ (150%). Năm 2020, Sở đã tiến hành xử lý vi phạm về lĩnh vực khoáng sản đối với 04 tổ chức cá nhân vi phạm với tổng số tiền trên 250 triệu đồng; ban hành 02 quyết định thu hồi, chấm dứt hiệu lực, trả lại giấy phép khai thác khoáng sản…

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành đã thảo luận, đánh giá những khó khăn, hạn chế còn tồn tại trong công tác quản lý nhà nước, hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản như: vẫn còn tình trạng lấn chiếm, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, khai thác khoáng sản trái quy định; một số quy hoạch khoáng sản chưa được điều chỉnh, bổ sung kịp thời cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; các văn bản pháp luật về tài nguyên môi trường còn bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn… Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị với các cấp có thẩm quyền bổ sung biên chế; bố trí kinh phí đảm bảo và kịp thời để thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án của Sở; đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp tăng cường trách nhiệm phối hợp, thực hiện nhiệm vụ phân cấp quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định vai trò, trách nhiệm của ngành Tài nguyên và môi trường vô cùng quan trọng trong xây dựng tỉnh Hòa Bình “xanh, xanh hơn và xanh hơn nữa”, gắn với thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra. Do đó, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra trong năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 để hoàn thành mục tiêu kép. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Rà soát các dự án sử dụng đất chậm triển khai để có giải pháp quyết liệt thu hồi; ban hành quy chế giải phóng mặt bằng, quy chế lựa chọn nhà đầu tư. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác quản lý đất đai, cần chú trọng đến công tác quy hoạch sử dụng đất; giải phóng mặt bằng; giải quyết các khiếu kiện liên quan đến lĩnh vực đất đai. Bên cạnh đó, cần tăng cường quản lý tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường; thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ và kiên quyết xử lý đối với các hành vi vi phạm về tài nguyên môi trường; sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên để tỉnh có bước phát triển nhanh, bền vững. Ngoài ra, cần quan tâm đến công tác cải cách thủ tục hành chính, tập trung hoàn thiện sớm cơ sở dữ liệu về đất đai; chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, nâng cao ý thức, trách nhiệm công vụ nhằm phụ vụ tốt hơn cho người dân…