Prose Là Gì

prose /prose/* danh từ- vnạp năng lượng xuôi- bài nói ngán ngắt- tính tầm thường, tính dung tục- (tôn giáo) bài tụng ca- (định ngữ) (thuộc) vnạp năng lượng xuôi=prose works+ phần nhiều tác phẩm văn uống xuôi=prose writer+ công ty phonghopamway.com.vnết văn uống xuôi
Dưới đấy là phần lớn mẫu câu có chứa từ "prose", vào cỗ tự điển Từ điển Anh - phonghopamway.com.vnệt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm phần đa mẫu câu này để tại vị câu trong tình huống cần đặt câu cùng với trường đoản cú prose, hoặc tham khảo ngữ chình họa sử dụng tự prose vào bộ từ bỏ điển Từ điển Anh - phonghopamway.com.vnệt

1. Your antics inspired the poetry of prose.

Bạn đang xem: Prose là gì

Mấy trò hề của cô truyền cảm giác mang đến thơ văn uống xuôi đấy.

2. Who wants prose when you can have poetry?

Ai còn đề nghị mang lại lời vnạp năng lượng chán ngắt Lúc đang có những vần thơ?

3. During 1965, Dylan composed prose, poems, and songs by typing incessantly.

Suốt năm 1965, Dylan chế tạo văn xuôi, thơ với những bài hát thường xuyên sử dụng máy tấn công chữ.

4. Trumbo started working in mophonghopamway.com.vnes in 1937 but continued writing prose.

Trumbo bước đầu làm phyên trong thời điểm 1937 dẫu vậy vẫn liên tiếp các bước phonghopamway.com.vnết vnạp năng lượng.

5. The sources for these stanzas are not prophonghopamway.com.vnded in the Prose Edda or elsewhere.

Nguồn gốc của các khổ thơ kia ko được xác nhận trong văn uống xuôi Eddomain authority tốt bất cứ đâu.

6. Novella – a written, fictional, prose narrative normally longer than a short story but shorter than a novel.

Tiểu tmáu nthêm (giờ đồng hồ Anh: novella ) là một dạng văn uống bạn dạng hư cấu, văn xuôi từ sự, thông thường dài ra hơn truyện nđính nhưng lại lại ngắn lại tiểu tngày tiết.

7. The summations of these discussions were consolidated into lớn incredibly succinct phrases, following a stringent pattern of poetic Hebrew prose.

Những phần đúc rút của các cuộc bàn bạc được cô lưu lại thành hầu như câu vô cùng nlắp ngọn, rập theo khuôn mẫu mã chặt chẽ của văn thơ tiếng Hê-bơ-rơ.

8. He was a master prose stycác mục who brought a distinctly non-English tragic sensibility inkhổng lồ English literature.

Ông là một bậc thầy vào bài toán tạo ra toàn diện vnạp năng lượng xuôi, bạn đưa về phần nhiều cảm hứng bi kịch xuất phát điểm từ 1 nền văn học chưa hẳn tiếng Anh vào vnạp năng lượng học Anh.

Xem thêm: Cách Tạo Mật Khẩu Cấp 2 Fifa Online 3, Khôi Phục Mật Khẩu Cấp 2

9. He was also influential in introducing French romanticism in the Arab world, especially through his use of poetic prose and prose poetry, of which his writings were the first examples in modern Arabic literature, according to lớn Salma Khadra Jayyumê say and Shmuel Moreh.

Ông cũng chính là người có ảnh hưởng trong phonghopamway.com.vnệc giới thiệu chủ nghĩa lãng mạn Pháp vào trái đất Ả Rập, nhất là trải qua áp dụng văn thơ và thơ vnạp năng lượng xuôi, trong những số đó bao gồm tác phẩm của ông là số đông ví dụ trước tiên trong văn học tập giờ đồng hồ Ả Rập văn minh, theo Salma Khadra Jayyumê say với Shmuel Moreh.

10. His romantic style was at the heart of a renaissance in modern Arabic literature, especially prose poetry, breaking away from the classical school.

Phong phương pháp lãng mạn của ông là chổ chính giữa điểm của sự phonghopamway.com.vnệc phục hưng vào văn học tập tiếng Ả Rập tân tiến, nhất là thơ văn uống xuôi, tách bóc ra từ phe cánh truyền thống.

11. List of eponymous laws Parelớn distribution Pareto principle Rockism Not even wrong Rudyard, K. The Writings in Prose & Verse of Rudyard Kipling.

Danh sách những dụng cụ thuộc thương hiệu người sáng tác Phân păn năn Pareto Nguim tắc Pareto Rockism ^ Rudyard, K. The Writings in Prose and Verse of Rudyard Kipling.

12. Cambodian noblemen King Ang Duong (1841–1860) is known in Khmer literature for being not only a king but a famous classical writer in prose.

Vua Ang Duong (1841-1860) hết sức nổi tiếng trong văn học tập Khơ me vị Người không chỉ là vua cơ mà còn là một cây cây phonghopamway.com.vnết văn xuôi cổ xưa nổi tiếng.

13. They will be judged on a scale of one (poor) to five (excellent) based on the excerpt"s overall strength, prose, style, plot, hook & the originality of the excerpt.

Huyện Hoài Ân gồm tất cả những xã Ân Hảo, Ân Tín, Ân Thành, Ân Phong, Ân Đức, Ân Tường, Ân Nghĩa, Ân Hữu, Ân Sơn, ĐakMang, Bok Tới.

14. The first surphonghopamway.com.vnphonghopamway.com.vnng major text in Early Scots is the 14th-century poet John Barbour"s epic Brus, focusing on the life of Robert I, và was soon followed by a series of vernacular romances & prose works.

Vnạp năng lượng bạn dạng Khủng trước tiên còn mãi sau phonghopamway.com.vnết bởi giờ Scots sớm là sử thi Brus của John Barbour vào thay kỷ XIV, tập trung vào cuộc sống của Robert I, cùng tức thì tiếp nối là một trong những loạt tác phẩm thơ mộng với vnạp năng lượng xuôi bởi phiên bản ngữ.

15. The Itinerarium peregrinorum et gesta regis Ricardi, a Latin prose narrative sầu of the Third Crusade, states that: "He was tall, of elegant build; the colour of his hair was between red and gold; his limbs were supple & straight.

Cuốn nắn ‘’Itinerarium peregrinorum et gesta regis Ricardi’’ vì chưng Richard de Templo xác định rằng "Ông khá cao, dáng người tkhô giòn lịch; màu tóc ông là sự phonghopamway.com.vnệc trộn lẫn thân đỏ và vàng; tuỳ thuộc ông thẳng cùng dẻo dẻo.