PROFESSIONAL DEVELOPMENT LÀ GÌ

quý khách hoàn toàn có thể biết rằng một cuộc phỏng vấn xin vấn đề đã đạt hiệu quả hơn, khiến ấn tượng với đơn vị tuyển chọn dụng với đem đến cho bạn thời cơ nếu bạn có những câu hỏi, nhưng sinh sống đó nhà tuyển chọn dụng tấn công tương đối thấy được chúng ta là 1 trong những ứng viêm tiềm năng. Sau phía trên tôi Shop chúng tôi xin liệt kê một vài câu hỏi nhưng mà chúng ta nên cân nhắc để hỏi bên tuyển chọn dụng. Do thời gian với chuyên môn hạn chế cần bài xích dịch có thể gồm sai xót, nhưng lại hi vọng nó vẫn hữu ích cho mình lúc tsi gia một trong những buổi phỏng vấn xin vấn đề.

Bạn đang xem: Professional development là gì

Quý Khách đang xem: Professional development là gì


*

2. What are the most immediate projects that need to be addressed?Tạm dịch: cái gì cần được gửi đi ngay lập tức lập tức trong số đông kế hoạch?3. Can you show me examples of projects I’d be working on?Tạm dịch: Anh/chị có thể mang lại tôi ví dụ về dự án tôi rất có thể thao tác làm việc trong đó?4. What are the skills và experiences you’re looking for in an igiảm giá candidate?Tạm dịch: Kỹ năng và kinh nghiệm tay nghề bạn đang hy vọng chờ ở 1 ứng cử viên lý tưowng ?+ideal:lý tưởng5. What attributes does someone need to lớn have sầu in order to lớn be really successful in this position?Tạm dịch: Những ở trong tính cần cho một tín đồ làm sao đó ở đây nhằm thành công ở đoạn này?6. What types of skills is the team missing that you’re looking to lớn fill with a new hire?Tạm dịch: Những một số loại tài năng cơ mà nhóm còn thiếu nhưng ngài mong chờ hoàn thiện nhóm với người tìm việc.7. What are the biggest challenges that someone in this position would face?Tạm dịch: Điều gì là thử thách lớn nhất buộc phải đối mặt ở chỗ tuyển dụng này8. What sort of budget would I be working with?Tạm dịch: Những loại ngân sách tôi rất có thể vẫn được gia công việc với10. Do you expect the main responsibilities for this position lớn change in the next six months to lớn a year?Think of each new job not just as a job, but as the next step on your path khổng lồ career success. Will this position help you get there?( Nghĩ về các bước mới lưu không như một quá trình, mà lại như là 1 phần nhằm thành công xuất sắc trong công việc và nghề nghiệp.Vị trí các bước để giúp đỡ bạn gồm gì sinh hoạt đó).12. What training programs are available lớn your employees?Tạm dịch: Chương trình đào tạo và giảng dạy nào có hiệu lực mang lại nhân viên cấp dưới của anh?13. Are there opportunities for advancement orprofessional development?Tạm dịch: Đây là cơ hội cho sự văn minh hoặc cải tiến và phát triển siêng môn?14. Would I be able khổng lồ represent the company at industry conferences?Tạm dịch: Tôi rất có thể diễn giả cửa hàng tại 1 hội nghị công nghiệp ?15. Where is the last person who held this job moving on to?Tạm dịch: Người như thế nào là bạn cuối cùng giúp cho công việc này được đưa tới16. Where have successful employees previously in this position progressed to?Tạm dịch: Nhân viên trước kia thành công xuất sắc vào địa chỉ này ?17. What are the most important things you’d like khổng lồ see someone accomplish in the first 30, 60, and 90 days on the job?Tạm dịch: Những điều đặc biệt quan trọng tuyệt nhất mà bạn muốn thấy nghỉ ngơi tôi vào 30, 60 và 90 ngày thứ nhất trong các bước.18. What are the performance expectations of this position over the first 12 months?Tạm dịch: Qua 12 tháng thì ông mong mỏi đợi ứng viên diễn tả gì ?19. What is theperformance Review processlượt thích here? How often would I be formally reviewed?Tạm dịch: Quá trình đánh giá như thế nào. Toi đang liên tiếp được Reviews chủ yếu thức?trăng tròn. What metrics or goals will my performance be evaluated against?+metric: số liệu+evaluate: tiến công giáTạm dịch: Số liệu hoặc mục tiêu làm sao sẽ tiến hành đánh giá ngược với việc trình bày của tôi?Asking questions of the interviewer shows that you’re interested in him or her as a person—& that’s a great way khổng lồ build rapport.

Xem thêm:

( Đặt câu hỏi cho người chất vấn biểu lộ chúng ta quan tâm tới anh ta hoặc cô ta đó là 1 trong cách tuyệt vời nhất để sản xuất mối quan lại hệ)+rapport:/ræ´pɔ:
/: mối quan hệ, tiếp xúc,22. Has your role changed since you’ve sầu been here?Tạm dịch: Nhiệm vụ của người sử dụng sẽ biến đổi kể từ lúc sinh sống đây?Because you’re not just working for one boss or one department, you’re working for the company as a whole.(Bởi bởi các bạn không chỉ có làm việc cho một ông nhà hoặc một chống, các bạn làm việc mang lại toàn công ty)26. I’ve sầu read about the company’s founding, but can you tell me more about ___?Tạm dịch: Tôi sẽ gọi về chủ thể, nhưng bạn có thể nói đến tôi nhiều hơn thế nữa về-?27. Where vị you see this company in the next few years?Tạm dịch: Nơi như thế nào các bạn sẽ gặp mặt công ty trong một vài ba năm tơi?28. What can you tell me about your new products or plans for growth?Tạm dịch: quý khách hàng có thể nói cho tôi về một sự án cung ứng hoặc kế hoạch bắt đầu cho sự cải cách và phát triển công ty?29. What are the current goals that the company is focused on,& how does this team work to tư vấn hitting those goals?Tạm dịch: Mục đích bây chừ cửa hàng triệu tập nhắm đến là gì, và làm nạm như thế nào nhằm nhms này cung cấp kết thúc mục tiêu ấy?30. What gets you most excited about the company’s future?Tạm dịch: Điều gì khiến cho chúng ta phấn khích tốt nhất về tương lai của công ty?The people you work with day in and day out can really make or break your work life. Ask some questions to lớn uncover whether it’s the right team for you.(Đặt đa số câu hỏi về team mà lại chúng ta cũng có thể vẫn thao tác làm việc trong ngày hôm qua ngày)31. Can you tell me about the team I’ll be working with?Tạm dịch:Có thể nói đến tôi về team nhưng mà toi có thể đã thao tác với?34. Can you tell me about my direct reports? What are their strengths và the team’s biggest challenges?Tạm dịch: cũng có thể nói mang lại tôi biết về báo cáo trực tiếp? Cái gì là ưu điểm cùng cơ hội lớn nhất của nhóm35. Do you expect to hire more people in this department in the nextsixmonths?Tạm dịch: quý khách hàng có thể lý giải để thuê không ít người hơn trong vnạp năng lượng phòng trong khoảng thời gian nửa năm tới36. Which other departments work most closely with this one?Tạm dịch: Phòng làm sao không giống thao tác làm việc tương quan nhất tới phòng tôi?37. What are the comtháng career paths in this department?Tạm dịch: Con đường khởi nghiệp thông dụng vào đội này?Is the office buttoned-up conservative sầu or a fly-by-the-seat-of-your-pants kind of place? Learn the subtle, but oh-so-important, aspects of company culture.(Tìm hiểu mọi tinh tướng văn hóa của công ty)39. How would you describe the work environmenthere—is the work typicallycollaborativeormore independent?Tạm dịch: Làm sao đê biểu lộ môi trường thiên nhiên thao tác sinh hoạt đây- thao tác là hợp tác và ký kết xuất xắc tự do các hơn+collaborative: vừa lòng tác40. Can you tell me about the last team event you did together?Tạm dịch: quý khách hàng có thể nói rằng cho tôi biết về sư kiện sau cuối chúng ta sẽ làm với nhau?41. Is there a formal mission statement or company values? (Note: Make sure this isn’t Google-able!)Tạm dịch: Có tuyên ổn bố về trách nhiệm xác nhận hoặc có mức giá trị trong chủ thể ( Nội quy công ty)44. Does anyone on the team hang out outside the office?Tạm dịch: Có bất kỳ ai vào đội liên hệ xung quanh phạm vi vnạp năng lượng phòng?45. Do you ever vày joint events with other companies or departments?Tạm dịch:Anh/chị sẽ lúc nào than gia sự kiện với chủ thể không giống hoặc vnạp năng lượng phòng khác?46. What’s different about working here than anywhere else you’ve worked?Tạm dịch: Sự khác biệt khi nói tới các bước tại đây vơi rất nhiều địa điểm không giống chúng ta sẽ có tác dụng việc?47. How has the company changed since you joined?Tạm dịch: Bằng bí quyết nào cửa hàng đang đổi khác Tính từ lúc ngày các bạn vào đâyBefore you leave, make sure the interviewer has all of the information he or she needs and that you’re clear on the next steps by asking these questions.(Trước lúc rời đi, chắc chắn rằng người tuyển chọn dụng có tất cả công bố mà lại anh hoặc cô ấy nên nhằm sẵn sàng cho bước tiếp sau, chúng ta có thể hỏi cùng với phần nhiều thắc mắc đây)48. Is there anything that concerns you about my background being a fit for this role?Tạm dịch: Còn bất kỳ điều gì tương quan cho tới làm hồ sơ của tớ ban đầu mang đến nhiệm vụ này?49. What are the next steps in the interview process?Tạm dịch: Bước tiếp theo sau là gì trong quy trình tuyển chọn dụng?50. Is there anything else I can provide you with that would be helpful?Tạm dịch: Có bất kể thứ gì khác bổ ích tôi có thể cung ứng cho chính mình ?51. Can I answer any final questions for you?Tạm dịch: Tôi hoàn toàn có thể có bất kể câu hỏi cuối cho bạn?Nhóm phonghopamway.com.vn chúc chúng ta gặp gỡ những như ý, bài xích dịch vội vì thế chúng ta nên xem lại và phát âm theo ý chúng ta. Các thắc mắc Tiếng Anh là thắc mắc cội đã có tuyển lựa chọn vì thế nó sẽ bổ ích mang lại các bạn. Thân ái !