Pass With Merit Là Gì

Cambridge English Scale là một khung thang điểm dùng để báo cáo kết quả các kỳ thi Tiếng Anh của ĐH Cambridge. Bài viết mô tả chi tiết cách tính điểm bài thi A2 KET phiên bản năm 2020 theo khung thang điểm này.Bạn đang xem: Pass with merit là gì

Phần 1: Cách quyđổiđiểm từng bài thi A2 KET sang thangđiểm Cambridge và CEFR

1. Bài thiĐọcA2 KET

Phần thiĐọc của A2 KET gồm các phần 1-5 thuộc bài thi Đọc + Viết. Mỗiđápánúngđược tính 1điểm.Điểm tốiđa của phần thi này là 30điểm.

Bạn đang xem: Pass with merit là gì

Điểm bài thiĐọcKhung thangđiểm CambridgeTrình độ CEFR
28140B1
20120A2
13100A1
782 (điểm số tối thiểu cho bài thi A2 KET)


*

2. Bài thi ViếtA2 KET

Phần thi Viết gồm 2 phần 6-7 trong bài thiĐọc + Viết. Câu trả lời của thí sinhđược chođiểm dựa trên thangđiểmđánh giá liên quan tới CEFR -Khung đánh giá trình độ ngôn ngữ của Cộng đồng chung Châu Âu. Giám khảo chấmđiểm từ 0đến 5 sau khiđánh giá các tiêu chí sau cho bài viết:

Nội dung;Bố cục;Ngôn ngữ.

Phần 6 có sốđiểm tốiđa là 15 và 15 với phần 7. Như vậy, tổng điểm tối đa cho bài thi viết A2 KET là 30 điểm. Lưu ý: Chỉ chođiểm chẵn, không chođiểm dạng 7,5; 8,5...

Xem thêm: TổNg HợP 7 LỗI Máy Tính Không Vào Được Mạng Và Cách KhắC PhụC

Điểm bài thiViếtKhung thangđiểm CambridgeTrình độ CEFR
26140B1
18120A2
12100A1
882 (điểm số tối thiểu cho bài thi A2 KET)


*

3. Bài thi NgheA2 KET

Mỗi đápánđúngđược 1điểm.Điểm tốiđa của bài thi Nghe là 25điểm.

Điểm bài thiNgheKhung thangđiểm CambridgeTrình độ CEFR
23140B1
17120A2
11100A1
682 (điểm số tối thiểu cho bài thi A2 KET)


*

4. Bài thi NóiA2 KET

Thí sinh thi nói theo cặp nhưngđượcđánh giá riêng từng người, theo thangđiểm liên quan tới CEFR.Điểm số 0-5được cho dựa trên các tiêu chí:

Điểm cho mỗi tiêu chíđược nhânđôi. Giám khảo sẽ chođiểm Global Achievement theo thang 0-5.Điểm này sauđóđược nhân 3. Người chấm có thể chođiểm rưỡi (lẻ 0.5).Điểm sau khi chấm mọi tiêu chíđược cộng lại với nhau. Như vậy, tổngđiểm của bài thi Nói là 45điểm.

Điểm bài thiNóiKhung thangđiểm CambridgeTrình độ CEFR
41140B2
27120B1
18100A2
1082 (điểm số tối thiểu cho bài thi A2 KET)


*

Phần 2:Ý nghĩađiểm thi A2 KET năm 2020

Điểm số riêng của các kỹ năng (Practical Score) sẽ được quy đổi sang thang điểm Cambridge English. Bài thi Đọc + Viết kiểm tra 2 kỹ năng nên điểm bài thi này bằng điểm 2 kỹ năng cộng lại. Như vậy, kết quả cuối cùng (Overall Score) của bài thi A2 KET là điểm trung bình của 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết.