Pagoda Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của bạn với English Vocabulary in Use tự phonghopamway.com.vn.Học những từ bạn cần giao tiếp một giải pháp tự tín.


Bạn đang xem: Pagoda nghĩa là gì trong tiếng việt?

a tall building that is used for religious worship in Asia, each floor of which has its own curved and decorated roof
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép

Xem thêm: VäƒN Hã³A Gia Đình Truyền Thống Là Gì, Gia Đình Trong Truyền ThốNg Văn Hoá ViệT Nam

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn phonghopamway.com.vn English phonghopamway.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Sở nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey Giúp Shop chúng tôi cải thiện đòi hỏi về Từ Điển phonghopamway.com.vn của bạn. Đóng Làm bài xích điều tra /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語