Những Thiết Bị Trong Trạm Biến Áp, Các Thiết Bị Chính Trong Trạm Biến Áp 110Kv Là Gì

Có bao giờ bạn tự hỏi: lý do trong bạn dạng vẽ khối hệ thống điện đặt tên Máy cắt 131, có chỗ lại để là 171,…Bài viết này KNP chia sẻ cho các bạn hiểu rõ hơn về kiểu cách đọc tên, khí cụ đánh số thiết bị điện trong khối hệ thống điện. Mặc dù không bắt đầu nhưng hi vọng sẽ giúp đỡ được cho hầu như ai chưa núm được vụ việc này hiểu rõ hơn cùng đọc bạn dạng vẽ sẽ tốt hơn cũng giống như vận hành đồ vật đúng quy trình….

Bạn đang xem: Những thiết bị trong trạm biến áp


Quy định đặt số thiết bị điện

Về quy đinh khắc số thiết bị, cỗ Công yêu đương ra thông tứ số 44 năm năm trước về Quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia. Trên mục 2, chương IV quy định rất rõ ràng về chế độ đánh số đồ vật trong khối hệ thống điện.

Tải về: 44_2014_TT-BCT_259613

Nội dung dụng cụ đánh số thứ điện

Đánh số cấp cho điện áp

Điện áp 500 k
V: đem chữ số 5.Điện áp 220 k
V: mang chữ số 2.Điện áp 110 k
V: mang chữ số 1.Điện áp 66 k
V: lấy chữ số 7.Điện áp 35 k
V: đem chữ số 3.Điện áp 22 k
V: lấy chữ số 4.Điện áp 15 k
V: rước chữ số 8.Điện áp 10 k
V: rước chữ số 9.Điện áp 6 k
V: rước chữ số 6.Trường hợp điện áp đầu cực máy phát điện, máy bù đồng nhất được luật pháp như sau:a) Nếu điện áp đầu cực lớn hơn hoặc bởi 10 k
V đem chữ số 9;b) Nếu năng lượng điện áp đầu cực bé hơn 10 k
V đem chữ số 6.Các cấp cho điện áp khác vị cấp điều độ bao gồm quyền tinh chỉnh và điều khiển quy định

Đặt tên thanh cái

Ký tự đầu tiên lấy chữ C.Ký tự đồ vật hai chỉ cấp cho điện áp.Ký từ bỏ thứ ba rọi số sản phẩm công nghệ tự thanh cái, riêng biệt số 9 ký hiệu thanh chiếc vòng.

Ví dụ biện pháp đánh số thiết bị năng lượng điện thanh cái

– C12: biểu hiện thanh cái số 2 năng lượng điện áp 110 k
V.

– C21: thể hiện thanh cái số 1 điện áp 220 k
V.

– C29: thể hiện thanh mẫu vòng năng lượng điện áp 220 k
V.

Đặt tên sản phẩm phát, thiết bị bù đồng bộ

Ký tự đầu được chế độ như sau:a) Đối với nhiệt năng lượng điện hơi nước: ký hiệu là chữ S;b) Đối với thủy điện: ký kết hiệu là chữ H;c) Đối với tuabin khí: ký hiệu là chữ GT;d) Đối với đuôi khá của tuabin khí: ký kết hiệu là chữ ST;

đ) Đối với điesel: cam kết hiệu là chữ D;

e) Đối cùng với phong điện: ký hiệu là chữ WT;g) Đối cùng với thủy năng lượng điện năng: cam kết hiệu là chữ PH;h) Đối với điện thủy triều: ký kết hiệu là chữ TH;i) Đối với năng lượng điện nguyên tử: ký kết hiệu là chữ N;k) Đối với điện mặt trời: ký hiệu là chữ SS;l) Đối với năng lượng điện địa nhiệt: ký kết hiệu là chữ GS;m) Đối với sản phẩm công nghệ bù đồng bộ: ký hiệu là chữ B.Ký tự tiếp theo là số vật dụng tự của dòng sản phẩm phát.

Ví dụ: mức sử dụng đánh số thiết bị điện Máy phát

– S1: bộc lộ tổ trang bị phát nhiệt năng lượng điện hơi nước số 1.

– GT2: bộc lộ tổ đồ vật tuabin khí số 2.

Đặt thương hiệu máy trở nên áp

Ký trường đoản cú đầu được luật pháp như sau:a) Đối cùng với máy thay đổi áp 2 hoặc 3 dây quấn: cam kết hiệu là chữ T;b) Đối cùng với máy biến chuyển áp từ ngẫu: ký kết hiệu là chữ AT;c) Đối cùng với máy thay đổi áp từ bỏ dùng: ký kết hiệu là chữ TD;d) Đối với máy đổi thay áp kích từ đồ vật phát: ký kết hiệu là chữ TE;

đ) Đối với máy vươn lên là áp chế tác trung tính: cam kết hiệu là chữ TT.

Ký tự tiếp sau là số vật dụng tự của máy biến áp. Đối với máy vươn lên là áp từ bỏ dùng cam kết tự tiếp sau là cấp điện áp với số thứ tự ở cấp điện áp đó.

Ví dụ biện pháp đánh số máy điện: Máy đổi thay áp

– T1: thể hiện máy biến áp số 1.

– T2: thể hiện máy vươn lên là áp số 2.

– TD31: thể hiện máy biến áp từ bỏ dùng số 1 cấp điện áp 35 k
V.

– AT1: bộc lộ máy đổi thay áp từ ngẫu số 1.

 Đặt tên năng lượng điện trở trung tính, chống trung tính của sản phẩm biến áp

Hai ký kết tự đầu là chữ RT bộc lộ điện trở trung tính, KT biểu hiện kháng trung tính.Ký tự sản phẩm công nghệ 3 rước theo cấp điện áp cuộn dây máy trở thành áp nhiều cuộn dây.Ký tự tiếp theo là tên của máy biến áp cơ mà RT hoặc KT được đấu vào.

Ví dụ:

– RT3T1: thể hiện điện trở trung tính cuộn dây 35 k
V của dòng sản phẩm biến áp T1.

– KT5AT2: biểu thị kháng trung tính của máy biến áp 500 k
V AT2.

 Đặt tên kháng bù ngang

Hai ký kết tự đầu là chữ KH.Ký tự thứ 3 đặc trưng cho cung cấp điện áp.Ký tự thiết bị 4 là số 0 (hoặc số 9 ví như sơ đồ gia dụng phức tạp).Ký tự máy 5 là số thứ tự của mạch mắc chống bù ngang.

Ví dụ: KH504 biểu lộ kháng bù ngang 500 k
V mắc sống mạch số 4.

 Đặt tên phòng trung tính, điện trở trung tính của chống bù ngang

Hai ký kết tự đầu là chữ KT bộc lộ cho kháng trung tính, RT biểu lộ cho năng lượng điện trở trung tính của kháng bù ngang.Các ký tự tiếp sau lấy theo 3 ký kết tự cuối của chống điện.

Ví dụ:

– KT504: bộc lộ kháng trung tính của phòng điện KH504.

– RT504: bộc lộ điện trở trung tính của chống điện KH504.

 Đặt tên kháng sút dòng ngắn mạch

Hai ký kết tự đầu là chữ KI.Ký tự vật dụng 3 đặc trưng cho cấp cho điện áp.Các ký tự tiếp sau đặt theo số máy tự của con đường cáp hoặc thanh cái.

Ví dụ:

– KI212: thể hiện kháng giảm dòng ngắn mạch cấp cho điện áp 220 k
V nối thanh cái tiên phong hàng đầu với thanh mẫu số 2.

– KI171: biểu thị kháng sút dòng ngắn mạch đường cáp 171.

 Đặt thương hiệu cuộn cản

Ký từ đầu là chữ L.Ký tự tiếp theo sau là thương hiệu của ngăn đường dây.

Ví dụ: L171 thể hiện cuộn cản của mặt đường dây 110 k
V 171.

 Đặt tên tụ bù

Ba ký kết tự đầu: Đối cùng với tụ bù dọc mang là các chữ TBD, đối với tụ bù ngang mang là các chữ TBN.Ký tự máy 4 đặc thù cho cấp cho điện áp.Ký tự trang bị 5 là số 0 (hoặc số 9 giả dụ sơ đồ vật phức tạp).Ký tự đồ vật 6 là số đồ vật tự của mạch mắc tụ điện so với tụ bù dọc, so với tụ bù ngang mang theo số thứ tự của cục tụ.

Ví dụ:

– TBD501: thể hiện tụ bù dọc năng lượng điện áp 500 k
V mắc ở mạch số 1.

– TBN302: biểu lộ tụ bù ngang điện áp 35 k
V bộ tụ số 2.

 Đặt tên sản phẩm công nghệ bù tĩnh

Các ký tự đầu được mang theo thương hiệu viết tắt của giờ Anh.Các ký tự tiếp theo sau là cấp cho điện áp với số sản phẩm tự tương tự như như tụ bù pháp luật tại Điều 51 Thông tứ này.

Ví dụ:

– SVC302: biểu hiện SVC (Static Var Compensator) điện áp 35 k
V cỗ SVC số 2.

– TSSC501: biểu lộ TSSC (Thyristor Switched Series Capacitor) năng lượng điện áp 500 k
V mắc ngơi nghỉ mạch số 1.

 Đặt thương hiệu tụ chống quá áp

Ký trường đoản cú đầu lấy chữ C.Ký tự tiếp theo sau lấy thương hiệu của máy được bảo đảm chống vượt áp. Đối với các thiết bị cơ mà tên của đồ vật không thể hiện rõ cấp cho điện áp thì sau ký kết tự đầu đang là cam kết tự đặc thù cho cấp điện áp, tiếp sau là tên thiết bị.

Ví dụ: C9H1 thể hiện tụ phòng quá áp mắc vào phía năng lượng điện áp thứ phát H1.

 Đặt thương hiệu máy biến chuyển điện áp

Ký từ đầu là TU.Các ký tự tiếp theo sau lấy thương hiệu thiết bị nhưng mà máy biến chuyển điện áp đấu vào. Đối với những thiết bị cơ mà tên của đồ vật không bộc lộ rõ cung cấp điện áp thì sau hai ký kết tự đầu đã là cam kết tự đặc thù cho cấp cho điện áp, tiếp theo là tên thiết bị.

Ví dụ đánh số thiết bị điện: TI

– TU171: bộc lộ máy biến điện áp ở ngoài đường dây 110 k
V 171.

– TUC22: biểu lộ máy biến chuyển điện áp của thanh loại số 2 năng lượng điện áp 220 k
V.

– TU5T2: biểu lộ máy đổi mới điện áp của sản phẩm biến áp T2 phía 500 k
V.

 Đặt tên máy biến dòng điện

Hai ký tự đầu là TI.Các ký tự tiếp theo sau lấy tên thiết bị cơ mà máy phát triển thành dòng điện đấu vào. Đối với những thiết bị nhưng tên của trang bị không biểu thị rõ cấp cho điện áp thì sau hai ký tự đầu sẽ là ký tự đặc trưng cho cấp cho điện áp, tiếp theo là tên thiết bị.

Xem thêm: Trong phòng học có một số ghế dài, giải bài 42 trang 14 sbt toán 9 tập 2

Ví dụ:

– TI171: biểu thị máy trở nên dòng điện cấp điện áp 110 k
V của đường dây 171.

– TI5AT2: bộc lộ máy thay đổi dòng điện cấp cho điện áp 500 k
V vào sứ xuyên của máy biến áp AT2.

 Đặt tên chống sét

Hai ký kết tự đầu lấy chữ CS.Ký tự tiếp theo lấy tên của thứ được bảo vệ. Đối với những thiết bị nhưng mà tên của trang bị không diễn đạt rõ cung cấp điện áp thì sau hai cam kết tự đầu đã là ký tự đặc thù cho cấp cho điện áp, tiếp theo là tên thiết bị. Đối với kháng sét van nối vào trung tính máy trở thành áp mang số 0.

Ví dụ:

– CS1T1: biểu hiện chống sét của máy biến áp T1 phía điện áp 110 k
V.

– CS0T1: biểu lộ chống sét mắc vào trung tính máy trở thành áp T1.

– CS271: biểu lộ chống sét của con đường dây 271.

 Đặt tên cầu chì

Các ký kết tự đầu: Đối với ước chì thường lấy chữ CC, đối với cầu chì trường đoản cú rơi đem chữ FCO.Ký tự tiếp theo là dấu phân cách (-) và tên của sản phẩm được bảo vệ.

Ví dụ: CC-TUC31 biểu lộ cầu chì của dòng sản phẩm biến điện áp thanh dòng C31.

 Đánh số máy cắt điện

Ký tự thứ nhất đặc trưng cho cấp điện áp. Riêng so với máy giảm của tụ cam kết tự đầu tiên là chữ T, kháng điện ký tự đầu tiên là chữ K; còn cam kết tự máy hai đặc trưng cho cấp điện áp.Ký tự lắp thêm hai (thứ ba đối với máy giảm kháng cùng tụ) đặc trưng cho vị trí của dòng sản phẩm cắt, được khí cụ như sau:a) Máy cắt máy biến chuyển áp: mang số 3;b) Máy giảm của mặt đường dây: đem số 7 cùng số 8 (hoặc từ số 5 mang đến 8 giả dụ sơ đồ phức tạp);c) máy cắt của máy biến áp từ dùng: đem số 4;d) Máy giảm đầu cực của sản phẩm phát điện: lấy số 0;

đ) thứ cắt của máy bù quay: rước số 0;

e) Máy cắt của tụ bù ngang: mang số 0;g) Máy giảm của tụ bù dọc: lấy số 0 (hoặc 9 giả dụ sơ vật dụng phức tạp);h) Máy cắt của chống điện : đem số 0 (hoặc 9 ví như sơ đồ vật phức tạp).Ký từ thứ tía (thứ tư so với máy giảm kháng với tụ) được thể hiện bằng văn bản số trường đoản cú 0 mang lại 9.Đối cùng với máy giảm của thanh cái đường vòng, hai ký kết tự tiếp theo sau ký tự đầu tiên là: 00.Đối với máy giảm liên lạc thân hai thanh cái, hai cam kết tự tiếp theo sau ký tự trước tiên là số của nhì thanh cái.Đối cùng với sơ trang bị một thanh cái gồm phân đoạn, tiến công số những máy giảm ở thanh chiếc chẵn thì khắc số thứ từ chẵn, những máy cắt ở thanh chiếc lẻ thì đánh số thứ từ lẻ.Đối với sơ đồ nhiều giác tấn công số các máy giảm theo máy cắt đường dây.Đối cùng với sơ thứ 3/2 (một rưỡi), sơ thứ 4/3: tuỳ theo sơ đồ có thể đánh số theo một trong các cách sau:a) Đánh số các máy giảm theo máy cắt đường dây;b) Đánh số ký kết tự vật dụng hai máy cắt ở thân (không nối cùng với thanh cái) số 5 hoặc số 6; Đánh số ký kết tự thứ tía theo máy tự chống lộ.

Ví dụ:

– 131: biểu hiện máy cắt của máy biến áp tiên phong hàng đầu cấp năng lượng điện áp 110 k
V.

– 903: biểu hiện máy cắt của máy phát điện số 3 cấp cho điện áp/10 k
V.

– K504: thể hiện máy cắt của kháng điện số 4 cấp điện áp 500 k
V.

– 100: biểu hiện máy giảm vòng năng lượng điện áp 110 k
V.

– 212: biểu lộ máy giảm liên lạc thanh loại cấp năng lượng điện áp 220 k
V.

 Đánh số dao biện pháp ly

Các cam kết tự đầu là tên của máy cắt hoặc thiết bị nối trực tiếp với dao cách ly (đối cùng với dao biện pháp ly của TU: các ký tự đầu tiên là thương hiệu của TU, tiếp theo sau là tên máy nối trực tiếp với dao bí quyết ly), tiếp sau là dấu chia cách (-).Ký tự tiếp theo được cơ chế như sau:a) Dao phương pháp ly thanh chiếc lấy số đồ vật tự của thanh loại nối với dao bí quyết ly;b) Dao giải pháp ly đường dây (dao cách ly phía con đường dây) đem số 7;c) Dao phương pháp ly nối với máy đổi thay áp lấy số 3;d) Dao biện pháp ly nối với thanh dòng vòng rước số 9;

đ) Dao cách ly nối tắt một thiết bị mang số 0 hoặc số 9;

e) Dao phương pháp ly nối cho tới phân đoạn như thế nào (phía phân đoạn nào) thì mang số sản phẩm tự của phân đoạn thanh dòng (hoặc thanh cái) đó;g) Dao phương pháp ly nối với điện trở trung tính hoặc phòng trung tính đem số 0;h) Dao cách ly nối với đồ vật phát lấy số 0 hoặc 9.

Ví dụ mức sử dụng đánh số thứ điện: Dao bí quyết ly

– 131-3: thể hiện dao giải pháp ly của dòng sản phẩm biến áp T1 điện áp 110 k
V.

– KH501-1: thể hiện dao cách ly của kháng hàng đầu cấp năng lượng điện áp 500 k
V nối với thanh chiếc số 1.

– TUC22-2: biểu hiện dao bí quyết ly máy đổi thay điện áp của thanh dòng số 2 điện áp 220 k
V nối với thanh cái số 2.

– 171-7: thể hiện dao phương pháp ly đi ngoài đường dây 110 k
V của máy cắt 171.

– 272-9: biểu thị dao phương pháp ly của sản phẩm cắt 272 nối cùng với thanh chiếc đường vòng.

– 275-0: biểu lộ dao phương pháp ly nối tắt máy giảm 275.

– KT101-0: biểu thị dao trung tính cuộn 110 k
V của dòng sản phẩm biến áp T1 nối với chống trung tính KT101.

 Quy định đánh số thiết bị điện: dao tiếp địa

Các ký tự đầu là tên gọi dao biện pháp ly hoặc đồ vật có tương quan trực tiếp.Ký tự tiếp theo đặc trưng đến dao tiếp địa, được điều khoản như sau:a) Dao tiếp địa của mặt đường dây cùng tụ điện rước số 6;b) Dao tiếp địa của máy biến áp, phòng điện và máy biến chuyển điện áp lấy số 8;c) Dao tiếp địa của sản phẩm cắt mang số 5;d) Dao tiếp địa của thanh cái lấy số 4;

đ) Dao tiếp địa trung tính máy đổi thay áp hoặc kháng điện lấy số 08;

e) Dao tiếp địa của sản phẩm phát đem số 5.

Ví dụ:

– 271-76: biểu lộ dao tiếp địa ngoài đường dây 271.

– 171-15: biểu hiện dao tiếp địa máy giảm 171 phía dao cách ly 171-1.

– 131-08: thể hiện dao tiếp địa trung tính cuộn dây 110 k
V của máy biến áp số 1.

 Đánh số những thiết bị đóng cắt ở các nhánh rẽ, các phân phần đường dây

Đối với máy cắt phân phần đường dây tấn công số như máy cắt con đường dây, máy giảm rẽ nhánh xuống máy biến hóa áp tiến công số auto cắt máy trở thành áp.Đối với dao cách ly phân đoạn đường dây hoặc dao bí quyết ly nhánh rẽ các ký từ bỏ đầu viết số theo luật pháp tại Điều 59 Thông tứ này (đánh số dao biện pháp ly được tiến hành giả thiết như tất cả máy cắt).Các cam kết tự sau cuối là dấu phân làn (/) với vị trí cột phân đoạn hoặc rẽ nhánh.

Ví dụ:

– 371/XX: bộc lộ máy giảm 371 phân phần đường dây sinh sống cột số XX cấp điện áp 35 k
V.

Trạm biến hóa áp 110kv là trạm trở thành áp có công suất lắp để 2 x 25MVA, lắp đặt ngoài trời. Trạm có tính năng cung cấp điện cho những địa phận cần tiêu tốn trong phạm vi tương đối rộng phệ và cũng có khả năng cấp năng lượng điện cho toàn bộ những hộ sử dụng điện của một huyện.

Trạm đổi thay áp 110 k
V thường được lắp đặt, kiến tạo chủ yếu ớt ở kế bên trời, nghỉ ngơi những mặt phẳng rộng với ít khói bụi, và hiếm khi được lắp đặt trong nhà nhằm sử dụng.

2. Kết cấu của trạm phát triển thành áp 110k
V

Trạm biến hóa áp 110k
V bao hàm nhiều thành phần, từng thành phần phụ trách chức năng lẻ tẻ không thể cố gắng thế:

2.1. Máy thay đổi áp


*

Máy biến hóa áp


Máy biến hóa áp vào vai trò như trái tim của một trạm biến hóa áp, đặc biệt quan trọng quan trọng trong hệ thống điện. Máy phát triển thành áp, như cái tên gọi của nó, là thiết bị được áp dụng để biến đổi điện áp giữa hai mạch điện, nhằm mục đích giảm thiểu tổn thất trong quá trình truyền cài điện.

Cấu trúc của sản phẩm biến áp bao hàm lõi với 2 cuộn dây quấn xung quanh lõi kim loại:

Lõi thép của dòng sản phẩm biến áp được sản xuất từ những lá sắt mỏng tanh ghép giải pháp điện cùng với nhau cùng thường được chế tạo bằng các vật liệu dẫn tự tốt. Có tác dụng dẫn từ thông đồng thời làm khung để tại vị dây cuốn.Cuộn sơ cung cấp có trọng trách dây liên kết với điện áp nguồn để nhấn năng lượng.Cuộn sản phẩm công nghệ cấp đảm nhiệm việc liên kết với cài tiêu thụ để truyền điện.

2.2. Máy biến dòng


*

Máy biến chuyển dòng


Thiết bị này chính là 1 máy vươn lên là điện áp, sử dụng để sút dòng năng lượng điện xoay chiều AC, tạo ra 1 mẫu điện vào cuộn sản phẩm cấp làm sao cho tỷ lệ với cái điện trải qua nó. Tự đó, nó cung cấp 1 năng lượng điện áp bình an cho mạch đo lường, mạch tinh chỉnh và điều khiển cho trang bị và bé người.

2.3. Máy biến hóa điện áp kiểu tụ 110k
V


*

Biến điện áp thứ hạng tụ


Máy thay đổi điện áp là 1 trong những phận rất đặc biệt quan trọng trong khối hệ thống điện, là sản phẩm công nghệ trung gian để sút điện áp xuống mức an toàn cho phép. Để quản lý và vận hành hệ thống năng lượng điện 110 k
V được bình yên ta yêu cầu phải tính toán và bảo vệ để biết được các thông số của hệ thống rồi tự đó bao gồm phuong pháp điều chỉnh hợp lý, cũng giống như tránh được thiệt hại khi bao gồm sự vắt xảy ra.

2.4. Chống sét van


*

Chống sét van


Chống sét van là một thiết bị kháng sét hoàn hảo nhất nhất cần sử dụng để đảm bảo cho trạm biến áp, trạm trưng bày và các máy điện khác.

Cấu tạo thành của chống sét van có hai phần:

Bên ngoài là một trong ống sứ hay chất dẻo bí quyết điện có dạng hình và form size tùy bộ hạ điện áp định mức sử dụng
Bên trong ống cất hai phần tử chính là khe nứt phóng điện và điện trở phi tuyến

2.5. Dao giải pháp ly


*

Dao giải pháp ly


Dao phương pháp ly là mức sử dụng điện dùng làm đóng giảm mạch điện cao áp không có dòng năng lượng điện hoặc chiếc điện bé dại hơn chiếc định mức nhiều lần và làm cho khoảng biện pháp an toàn.

2.6. Máy cắt điện 110k
V


Máy cắt điện có nhiệm vụ loại trừ dòng năng lượng điện sự nắm khỏi khối hệ thống càng cấp tốc càng tốt để bảo vệ an toàn lưới điện và các thiết bị năng lượng điện trong hệ thống.

Sự kết hợp hiệu quả giữa máy cắt điện và những thiết bị đảm bảo an toàn khác như dao giải pháp ly, máy trở nên dòng điện, máy trở thành điện áp sẽ tinh giảm tối nhiều thiệt hại, giúp hệ thống điện vận động ổn định và cung ứng nguồn điện chất lượng đáng tin cậy.

3. Đơn vị lắp ráp trạm vươn lên là áp 110k
V uy tín:

Trạm đổi mới áp 110kv là một trong những phần quan trọng trong khối hệ thống điện lực và cấu trúc của nó rất phức tạp. CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ MÁY BIẾN THẾ phonghopamway.com.vn với đội ngũ công nhân, nghệ thuật viên lành nghề, dày dặn kinh nghiệm cam đoan luôn sát cánh đồng hành cùng bạn trong quá trình lắp để trạm biến áp, cửa hàng chúng tôi luôn quan sát, khám nghiệm và thẩm định quality cũng như đảm bảo an ninh trong quá trình lắp đặt.

Hy vọng rằng nội dung bài viết trên sẽ mang lại cho mình những thông tin, kỹ năng và kiến thức hữu ích lúc muốn am hiểu hơn về trạm thay đổi áp 110 k
V
.


CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ MÁY BIẾN THẾ phonghopamway.com.vn

Nhà máy: Khu Công Nghiệp Khai Sơn, huyện Thuận Thành, tỉnh giấc Bắc Ninh

phonghopamway.com.vn


Tin tức


Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ MÁY BIẾN THẾ phonghopamway.com.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *