Nhảy lò cò tiếng anh là gì

Single-legged hopping robotics research similar results, when the spring-mass type vertical hopper was controlled with a controller, called periodic forcing controller.

Bạn đang xem: Nhảy lò cò tiếng anh là gì

The first hop the robot reaches exactly the desired value, because the initial conditions were set manually to start the simulation.
This strategy regulated the hopper at different hopping heights and was efficient even when hopping over obstacles.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên phonghopamway.com.vn phonghopamway.com.vn hoặc của phonghopamway.com.vn University Press hay của các nhà cấp phép.
*

*

*

Xem thêm: Nhức Mắt Với Hình Ảnh Người Mẫu Không Mặc Quần Áo, Người Mẫu Không Mặc Đồ Lót

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập phonghopamway.com.vn English phonghopamway.com.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}
*

Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
{{#verifyErrors}}

{{message}}