NHẢY LÒ CÒ TIẾNG ANH LÀ GÌ

Single-legged hopping robotics research similar results, when the spring-mass type vertical hopper was controlled with a controller, called periodic forcing controller.

Bạn đang xem: Nhảy lò cò tiếng anh là gì

The first hop the robot reaches exactly the desired value, because the initial conditions were mix manually to start the simulation.
This strategy regulated the hopper at different hopping heights and was efficient even when hopping over obstacles.
Các cách nhìn của các ví dụ ko diễn tả ý kiến của các biên tập viên phonghopamway.com.vn phonghopamway.com.vn hoặc của phonghopamway.com.vn University Press xuất xắc của những bên cấp phép.
*

*

*

Xem thêm:

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập phonghopamway.com.vn English phonghopamway.com.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
#verifyErrors

message