Manufacturing Là Gì

Sản xuất (giờ Anh: Manufacturing) có thể hiểu dễ dàng là quy trình biến đổi đầu vào xuất xắc có cách gọi khác là các nhân tố cấp dưỡng thành các đầu ra output (xuất xắc là sản phẩm).
*

Sản xuất

Khái niệm

Sản xuất tuyệt sản xuất của cải vật chất trong giờ đồng hồ Anh được Hotline là manufacturing.

Bạn đang xem: Manufacturing là gì

Sản xuất là hoạt động chủ yếu trong các hoạt động khiếp tế của bé người.

Sản xuất là các bước sản xuất sản phẩm để sử dụng giỏi để trao đổi vào thương mại.

Quyết định sản xuất dựa vào những vấn đề chính sau:

- Sản xuất cái gì?

- Sản xuất như thế nào?

- Sản xuất mang đến ai?

- Giá thành mang tới và làm thế nào để tối ưu hóa việc sử dụng và knhị thác các nguồn lực cần thiết tạo thành sản phẩm?

Sản xuất có thể hiểu đơn giản là quy trình biến đầu vào xuất xắc còn phát âm là các yếu tố đem đến thành các đầu ra (giỏi là sản phẩm).

Ví dụ: Để đem lại quần áo, các doanh nghiệp phải sử dụng đầu vào như lao động, vải, klặng, chỉ, máy may, cúc, kéo để làm ra ra những bộ quần áo mùa hè, mùa đông, quần áo bảo hộ,...

Phân các loại đầu vào

Chúng ta có thể phân tách đầu vào theo những tiêu thức bình thường nhất thành lao động, nguyên vật liệu và vốn.

Trong đó, mỗi loại có thể được phân tách nhỏ hơn như:

- Lao động bao gồm lao động lành nghề (thợ mộc, kĩ sư), lao động giản đơn (lao động nông nghiệp) và những nguồn lực kinh doanh của những nhà quản lí.

- Nguyên liệu bao quát thép, chất dẻo, điện, nước, bất kì hàng hóa nào hãng cài và chuyển chúng thành Sản phẩm cuối cùng.

- Vốn bao gồm nhà xưởng, thiết bị và hàng tồn kho.

Hàm sản xuất

Các yếu tố đầu vào không phải là độc lập mà có quan tiền hệ với nhau. Mối quan hệ đó được mô tả bằng hàm mang tới.

Hàm sản xuất là một mô hình toán học mang lại biết lượng đầu ra tối đa có thể thu được từ các tập hợp sự so sánh của các yếu tố đầu vào tương ứng với một qui trình công nghệ nhất định.

Chúng ta cần chú ý ở đây hàm mang đến thể hiện các phương án hiệu quả về mặt kĩ thuật, nên lượng đầu ra được phản ánh là đầu ra tối đa. Ứng với mỗi trình độ công nghệ nhất định, sự phối hợp các yếu tố đầu vào sự khác biệt nên sẽ tương ứng vớI một hàm làm nên sự khác biệt.

Xem thêm:

Ví dụ, công nghệ hiện đại sẽ sử dụng ít lao động hơn; công nghệ giản đơn chưa có sự áp dụng máy móc, khoa học, kĩ thuật sẽ làm cho việc sử dụng lao động nhiều hơn.

Nđính hạn và dài hạn vào sản xuất

Một điều hết sức quan trọng mà trong làm nên phải phân biệt là khái niệm ngắn hạn và dài hạn. Trong ngắn hạn và trong dài hạn có sự sự khác biệt về trình độ công nghệ mang tới nên mức sản lượng sẽ khác nhau.

Vậy ngắn hạn và dài hạn vào làm nên được phân biệt theo tiêu thức nào?

- Ngắn hạn là giao động thời gian mà trong đó ít nhất có một yếu tố đầu vào của mang tới không thể thay đổI được. Yếu tố này được đọc là yếu tố cố định.

Ví dụ, trong 2 năm đầu mang tới, công ty may Tiến An đã đầu tư xây dựng nhà máy, sở hữu nguyên vật liệu, thuê lao động để mang tới quần áo xuất khẩu.

Trong thờI gian này, công ty đã phải thuê thêm lao động vào những lúc có đơn hàng lớn và nguyên liệu phải sở hữu liên tục mới đảm bảo đem đến đầy đủ số lượng quần áo theo đơn đặt hàng.

Tuy nhiên, cơ sở tạo thành, dây chuyền máy móc của Công ty vẫn chưa ráng đổi. Như vậy, công ty may Tiến An sẽ sản xuất trong ngắn hạn.

- Dài hạn là gần đúng thời gian cần để mang đến cục bộ các đầu vào đều có thể ráng đổi.

Ví dụ, với công ty may Tiến An, lúc hoạt động trên thị trường đã có nhiều uy tín và nhận được nhiều đơn đặt hàng hơn. Với qui mô nhà xưởng thiết bị như hai năm trước là không đủ, công ty đã quyết định đầu tư thêm nhà máy tạo thành nữa.

Như vậy, với khái niệm về dài hạn có thể khẳng định Lúc công ty gắng đổi qui mô tạo ra, công ty vẫn đem tới trong dài hạn.

Chú ý, phân biệt ngắn hạn và dài hạn không dựa vào giao động thời gian cụ thể mà căn cứ vào sự vậy đổi của các yếu tố đầu vào.

Vì vậy, với mỗi ngành nghề tạo thành, sale sự so sánh, thời gian được coi là ngắn hạn, dài hạn là sự khác biệt. Nó không đồng nhất với toàn bộ các hãng, doanh nghiệp.

(Tài liệu tđê mê khảo: Lí thuyết về hành vi của doanh nghiệp, Tổ đúng theo Công nghệ giáo dục và đào tạo Topica)