Kế hoạch ủy ban kiểm tra công đoàn

Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Bạn đang xem: Kế hoạch ủy ban kiểm tra công đoàn

*

Kế hoạch kiểm tra, Giám sát của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023

Kế hoạch kiểm tra, Giám sát của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023


Kế hoạch Triển khai phong trào thi đua đặc biệt "Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021 - 2025
Kế hoạch Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh năm 2021
Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới"
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới
V/v hướng dẫn Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Xem thêm: Em Là Bông Hồng Nhỏ : Bài Hát Dành Tặng Em Ngày 1, Em Là Hoa Hồng Nhỏ

Kế hoạch Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06b/NQ-TLĐ, ngày 03/8/2015 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra Công đoàn
Về việc triển khai, thực hiện quy định Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thông báo chương trình làm việc của Thường trực, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tháng 01 năm 2022
Quyết định về việc tặng cờ, Bàng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tịch xuất sắc trong phong trào CCVCLĐ và xây dựng tổ chức Công đoàn năm 2021

3749/QĐ-TLĐ

Quyết định v/v chi hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

lượt xem: 32 | lượt tải:24

20/CT-LĐLĐ

Chương trình làm việc của Thường trực, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh năm 2022

lượt xem: 37 | lượt tải:28

331/TB-LĐLĐ

Thông báo chương trình làm việc của Thường trực, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tháng 01 năm 2022

lượt xem: 13 | lượt tải:12

685/QĐ-LĐLĐ

Quyết định v/v khen thưởng chuyên đề "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2021

lượt xem: 13 | lượt tải:8

836/LĐLĐ

V/v đảm bảo trật tự, ATGT gắn với phòng, chống Covid - 19 trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Nhâm dần và Lễ hội Xuận 2022

lượt xem: 39 | lượt tải:23