Horizon Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Horizon là gì

*
*
*

horizon
*

horizon /hə"raizn/ danh từ chân trời (nghĩa bóng) tầm quan sát, khoảng dìm thức, phạm vi gọi biết (địa lý,ddịa chất) tầngon the horizon (nghĩa bóng) sắp tới xẩy ra mang lại vị trí (vụ việc...)
dòng mócchân trờiapparent horizon: con đường chân trời biểu kiếnartificial horizon: chân ttránh giảcelestial horizon: chân trời thựccelestial horizon: chân ttránh thiên văndatum horizon: con đường chân ttránh chuẩndepressed horizon: đường chân ttránh thấpdip of the horizon: độ hạ của bàn chân trờidip of the horizon: độ nghiêng của đôi bàn chân trờifalse horizon: chân ttránh giảgeometrical horizon: đường chân ttách thựcgeometrical horizon: chân ttách thựcgreat circle horizon direction: hướng chân ttránh (vòng tròn lớn)gyro horizon: mặt đường chân trời nhân tạogyro horizon: con đường chân ttách hồi chuyểnhorizon elevation angle: góc nâng chân trờihorizon line: con đường chân trờihorizon scanner: đồ vật quét chân trờihorizon sensor: cỗ phạt hiện nay chân trờipath beyond the horizon: mặt đường bên phía ngoài chân trờiradar horizon: mặt đường chân ttránh rađaradio horizon: mặt đường chân ttránh (tầm) vô tuyếnradio horizon: chân ttách vô con đường điệnradio horizon of transmitting antenna: chân ttránh vô tuyến điện của ăng ten phátsea horizon: mặt đường chân ttách ven biểnterrestrial horizon: mặt đường chân trờitrue horizon: chân trời thựcvisible horizon: chân ttránh biểu kiếnvisible horizon: con đường chân trời biểu kiếnmặt đường chân trờiapparent horizon: con đường chân ttránh biểu kiếndatum horizon: đường chân trời chuẩndepressed horizon: con đường chân trời thấpgeometrical horizon: đường chân ttránh thựcgyro horizon: đường chân ttách nhân tạogyro horizon: con đường chân ttránh hồi chuyểnradar horizon: mặt đường chân ttránh rađaradio horizon: đường chân ttránh (tầm) vô tuyếnsea horizon: mặt đường chân ttách ven biểnvisible horizon: con đường chân trời biểu kiếnđường nằm ngangkhúc uốn nắn (sông)nằm ngangmũi đấtcelestial horizonchân tời thựcdatum horizonđường chuẩndatum horizontầng trờidisrupted horizontầng nghịch chuyểneluvial horizontầng sườn tíchgas horizontầng khígeological horizontầng địa chấthaulage horizontầng đẩyhorizon distanceđường truyền nganghorizon of instrumentbề cao của máyhorizon of surveying instrumentcữ khí cụ đo đạchorizon of surveying instrumenttrung bình vẻ ngoài (đo đạc)horizon output transformerphát triển thành áp ra hàng ngang danh từ o tầng - Lớp đá xuất hiện do trầm tích theo chiều ngang. - Lớp đá đặc trưng bởi một tập hợp hoá thạch. - Đới rỗng và thấm nước trong đá vỉa chứa bể dầu mỏ. - Một tuyến gồm nhiều đường sử dụng để chỉ phương nằm ngang vào quy trình đo đạc. o đường chân trời; tầng § apparent horizon : đường chân trời biểu kiến § datum horizon : đường chân trời chuẩn, tầng chuẩn § eluvial horizon : tầng eluvi § geological horizon : tầng địa chất § gas horizon : tầng khí § illuvial horizon : tầng iluvi, tầng bồi tích § key horizon : tầng chuẩn § marker horizon : tầng đánh dấu § oil horizon : tầng chứa dầu § ore horizon : tầng chứa quặng § phantom horizon : tầng ma § producing horizon : tầng khai thác § productive horizon : tầng khai thác § reflecting horizon : tầng phản chiếu § shallow horizon : tầng thấp § water horizon : tầng nước § horizon bản đồ : bản đồ tầng phản xạ
*

Xem thêm: Cách Sử Dụng Điều Khiển Điều Hoà Mitsubishi Đúng Cách, Hướng Dẫn Sử Dụng Điều Khiển Điều Hòa Mitsubishi

*

*

horizon

Từ điển Collocation

horizon noun

1 line where earth and sky meet

ADJ. northern, southern, etc. | distant, far The sea stretched away to the distant horizon.

VERB + HORIZON scan The captain scanned the horizon for any sign of other vessels.

PREP.. above sầu the ~ I watched the pale sun climb over the horizon. | below the ~ The sun was sinking rapidly below the western horizon. | beyond the ~ L& was still out of sight beyond the horizon. | on the ~ A cloud of dust on the horizon announced the arrival of the cavalry. | over the ~ The moon was rising over the horizon.

2 horizons: limits khổng lồ knowledge/experience

ADJ. limited, narrow | new | cultural, intellectual, musical My first trip khổng lồ the theatre broadened my cultural horizons.

VERB + HORIZON broaden, exp&, open up, widen It is hoped that the course will open up new horizons for students. | limit, narrow, restrict Their horizons were limited to events within the village community.

HORIZON + VERB stretch His horizons didn"t stretch beyond his next night out.

PREPhường. beyond your ~ They had become aware of possibilities beyond their own limited horizons.

Từ điển WordNet


English Synonym & Antonym Dictionary

horizonssyn.: apparent horizon celestial horizon purview sensible horizon skyline view visible horizon