Hòa Tan Hoàn Toàn Hỗn Hợp X Gồm Fe Và Mg Bằng Một Lượng Vừa Đủ Dung Dịch Hcl 20

*

Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp x gồm fe và mg bằng một lượng vừa đủ dung dịch hcl 20


Hoà chảy trọn vẹn tất cả hổn hợp X có Fe và Mg bởi một lượng đủ dung dịch HCl 20%, chiếm được dung dịch Y. Nồng độ của FeCl2 vào dung dịch Y là 15,76%. Nồng độ Phần Trăm của MgCl2 vào dung dịch Y là


*
Nhóm học hành facebook miễn chi phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

*
Hỏi bài xích tập, thầy cô VietJaông chồng vấn đáp miễn phí!

*
Thi online trên tiện ích VietJaông xã. Tải ngay!


Đáp án B

Fe+2HCl → FeCl2+ H2

a 2a a a

Mg + 2HCl → MgCl2+H2

b 2b b b

mhóa học rắn X= 56a + 24b ;

mddHCl= 36,5.2.(a+b)20% = 365(a + b) gam

*

⇒ mddsau pư= 56a + 24b + 365(a + b) – 2(a + b) = 419a + 387b

*

Giải PT ⇒ a = b

⇒C%MgCl2=95b419b+387b.100%=11,79%


Cho 10,8 gam sắt kẽm kim loại M công dụng trọn vẹn cùng với khí Cl2 dư thu được 53,4 gam muối hạt clorua. Kim các loại M là


lúc mang đến 100ml hỗn hợp KOH 1M vào 100ml dung dịch HCl thu được hỗn hợp gồm đựng 6,525 gam hóa học tan. Nồng độ mol của HCl trong dung dịch sẽ dùng là


Để hoà chảy hết hỗn hợp Zn và ZnO buộc phải cần sử dụng 100,8 ml hỗn hợp HCl 36,5% ( D = 1,19 g/ml ) nhận được 0,4 mol khí.Thành phần % về trọng lượng các thành phần hỗn hợp Zn và ZnO ban sơ lần lượt là :


Trong phản ứng:

K2Cr2O7 + HCl→ CrCl3 + Cl2 + KCl + H2O

Số phân tử HCl nhập vai trò chất khử bởi k lần tổng cộng phân tử HCl tmê say gia làm phản ứng. Giá trị của k là


Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội 2020 Chính Xác

Cho 4,8 gam một kim loại hóa trị II phản bội ứng hết với hỗn hợp HCl dư, chiếm được 4,48 lkhông nhiều H2 (đktc). Kim một số loại sẽ là ?Hòa tung hoàn toàn 10,8 gam Al bắt buộc sử dụng m gam HCl. Giá trị của m làCho 5,4gam Al tác dụng cùng với dung dịch loãng bao gồm đựng 44,1 gam H2SO4. Thể tích khí H2 chiếm được làHòa tan trọn vẹn 16,8 gam Fe yêu cầu dùng m gam HCl. Giá trị của m là