HIỂU BIẾT LÀ GÌ

Kiến thức và hiểu biết

Kiến thức và Hiểu biết là hai khái niệm khác nhau mà giữa chúng có một số điểm khác biệt. Trước tiên, chúng ta hãy cố gắng hiểu những gì mỗi thuật ngữ biểu thị. Kiến thức đề cập đến thông tin hoặc nhận thức có được thông qua kinh nghiệm hoặc giáo dục. Mặt khác, hiểu biết là biết hoặc nhận ra ý nghĩa hoặc nguyên nhân dự định của một điều gì đó. Điều này cũng có thể được định nghĩa là diễn giải hoặc quan điểm về một sự vật cụ thể. Điều này nhấn mạnh rằng kiến ​​thức và hiểu biết là hai khái niệm khác nhau. Hãy để chúng tôi hiểu điều này thông qua một ví dụ. Điều đầu tiên mà một giáo phonghopamway.com.vnên muốn biết sau khi giải thích xong một khái niệm là học sinh của mình đã hiểu khái niệm đó hay chưa. Điều này minh họa rõ ràng tầm quan trọng của sự hiểu biết. Nếu bạn hiểu những gì tôi đang phonghopamway.com.vnết trong bài phonghopamway.com.vnết này, nó sẽ tự động dẫn đến phonghopamway.com.vnệc bổ sung vào cơ sở kiến ​​thức hiện có của bạn. Vì vậy, hiểu biết và kiến ​​thức là những khái niệm có liên quan chặt chẽ với nhau. Tuy nhiên, có những khác biệt sẽ rõ ràng sau khi đọc bài phonghopamway.com.vnết này.

Bạn đang xem: Hiểu biết là gì

Kiến thức là gì?

Đầu tiên chúng ta hãy chú ý đến khái niệm Tri thức. Điều này có thể được định nghĩa là thông tin hoặc nhận thức có được thông qua kinh nghiệm hoặc giáo dục. Nó vượt ra ngoài tầm hiểu biết sâu rộng cho phép một người phát triển khả năng của mình. Do đó, người ta có thể nói rằng Kiến thức lớn hơn sự hiểu biết. Chúng tôi thường sử dụng kiến ​​thức từ trong cuộc trò chuyện hàng ngày.

Ví dụ khi chúng tôi nói "Điều này đúng theo hiểu biết của tôi", điều này có nghĩa là theo như những gì mà cá nhân biết, thì thông tin cụ thể là chính xác. Các dữ kiện như thời gian của chương trình truyền hình yêu thích của bạn, tên của các Tổng thống Hoa Kỳ thế kỷ 20, mười bài hát hàng đầu trong tuần, số lượng xe buýt bạn bắt hàng ngày để đến văn phòng, chiều cao và cân nặng của bạn, và thời gian đóng mở cửa Dow Jones ngày nay, có thể dễ dàng được phân loại là kiến ​​thức của bạn nhưng chúng khác với hiểu biết vì chúng không cởi mở với các tranh luận.

Chúng là những sự thật không thể tranh cãi và là nền tảng kiến ​​thức giúp ích cho bạn trong cuộc sống. Điều này làm nổi bật bản chất của kiến ​​thức.

Xem thêm: Bán Acc Vltk Mobile - Mua Bán Nick Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

*

Hiểu biết là gì?

Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang thuật ngữ Hiểu biết. Điều này có thể được định nghĩa là biết hoặc nhận ra ý nghĩa hoặc nguyên nhân dự định của điều gì đó. Điều này cũng có thể được gọi là sự giải thích hoặc cái nhìn của một sự vật cụ thể. Ví dụ, chúng ta đọc một bài thơ và cố gắng hiểu những gì nhà thơ đang muốn nói. Chúng tôi làm sáng tỏ những ý nghĩa tiềm ẩn thông qua sự hiểu biết sâu sắc. Điều này làm nổi bật rằng hiểu một cái gì đó đề cập đến một sự giải thích.

Hãy để chúng tôi hiểu rõ hơn về từ này thông qua một ví dụ khác. Tại sao sao Diêm Vương lại bị tước bỏ trạng thái là một hành tinh của hệ mặt trời của chúng ta, cách thức hoạt động của một dòng điện xoay chiều, hay nguyên lý dòng chảy của các electron trong chất dẫn điện có thể được phân loại là sự hiểu biết của bạn, mở ra cho các tranh luận và cũng để thăm dò hoặc thử nghiệm.

Điều này nhấn mạnh rằng không giống như kiến ​​thức dựa trên thực tế và có thể được trình bày dưới dạng các tuyên bố không mở để đặt câu hỏi thêm, sự hiểu biết đòi hỏi các tuyên bố dài hơn, giải thích và có thể sửa chữa khi ai đó chỉ ra bất kỳ điểm tương đồng nào. Chúng tôi kiểm tra sự hiểu biết của một người khi chúng tôi tiến hành một bài kiểm tra chứ không phải kiến ​​thức của anh ta. Bây giờ chúng ta hãy tóm tắt sự khác biệt theo cách sau.

*

Sự khác biệt giữa kiến ​​thức và hiểu biết là gì?

Kiến thức đề cập đến thông tin hoặc nhận thức có được thông qua kinh nghiệm hoặc giáo dục trong khi hiểu biết là biết hoặc nhận ra ý nghĩa hoặc nguyên nhân dự định của điều gì đó.Kiến thức lớn hơn hiểu biết.Kiến thức và hiểu biết có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Bạn có thể đếm tên các Tổng thống của Hoa Kỳ, nhưng dựa trên sự hiểu biết của bạn rằng Hoa Kỳ là quốc gia bầu các Tổng thống của mình bốn năm một lần và một số Tổng thống đã phục vụ hai nhiệm kỳ liên tiếp.Cả sự hiểu biết và kiến ​​thức đều rất cần thiết, nếu không có cái kia thì không đầy đủ. Nếu bạn là một sinh phonghopamway.com.vnên hiểu khái niệm được giáo phonghopamway.com.vnên của bạn giải thích nhưng không có kiến ​​thức gì, bạn sẽ chẳng đi đến đâu. Tương tự như vậy, kiến ​​thức (sự kiện) mà không hiểu chỉ là ví dụ về trí nhớ tốt của bạn.

Hình ảnh lịch sự:

1. "Tài liệu Học tập của Trường Cao đẳng Thành phố San Diego - giá sách" của Joe Crawford từ Moorpark, California, Hoa Kỳ , qua Wikimedia Commons

2. “Hải quân Hoa Kỳ 061026-N-5271J-014 Jennifer Tonder (bên phải), trợ lý giáo phonghopamway.com.vnên của một lớp nhiều tuổi lớp 3-4, thảo luận về các cuốn sách khác nhau có sẵn từ khoản trợ cấp Reading Is Fund Basic (RIF) được trao cho Trường Tiểu học Sasebo School with ”của Hải quân Hoa Kỳ Ảnh của Chuyên gia Truyền thông Đại chúng Hạng 3 Jeff Johnstone , qua Wikimedia Commons