Hậu bổng, tỉnh hòa bình, vietnam

Type:phonghopamway.com.vn Region:Region:Latitude:Longitude:Lat/Long (dec):Köppen climate type:
Populated place - a thành phố, town, village, or other agglomeration of buildings where people live & work
Hòa Bình Province, Vietnam
Tỉnh Hòa Bình, Vietnam
20° 26" 59" N
105° 40" 59" E
trăng tròn.45,105.68333
Cwa : Monsoon-influenced humid subtropical climate

Bạn đang xem: Hậu bổng, tỉnh hòa bình, vietnam

LocalityLatitudeLongitudeDistanceBearing
Quang Trung, Thái Nguim Province, Vietnam20° 41" 59" N105° 22" 0" E43.1km (26.8 miles)
Minh Quang mine, Hanoi, Vietnam21° 3" 29" N105° 20" 35" E76.3km (47.4 miles)
Co Dinch Mine, Nong Cong District, Tkhô hanh Hóa Province, Vietnam19° 44" 8" N105° 36" 29" E79.8km (49.6 miles)
Lang Hit, Đà Bắc District, Hòa Bình Province, Vietnam20° 55" 0" N105° 5" 59" E79.8km (49.6 miles)
Xuan Le, Thường Xuân District, Thanh khô Hóa Province, Vietnam19° 48" 14" N105° 11" 3" E88.7km (55.1 miles)
Mỏ Ngọt, Thạch Khân oán, Tkhô hanh Son District, Prúc Tbọn họ Province, Vietnam21° 8" 39" N105° 14" 47" E89.6km (55.7 miles)
Thạch Khân oán, Tkhô giòn Son District, Phú Thọ Province, Vietnam21° 10" 59" N105° 15" 0" E93.1km (57.9 miles)
Giap Lai Mine, Thanh khô Son District, Phụ Tbọn họ Province, Vietnam21° 11" 59" N105° 13" 59" E95.6km (59.4 miles)
Dị Nâu, Thạch Khoán, Tkhô hanh Son District, Prúc Tchúng ta Province, Vietnam21° 14" 32" N105° 15" 38" E98.5km (61.2 miles)
Trai Cau Mine, Trai Cau, Dong Hy District, Thái Ngulặng Province, Vietnam21° 35" 35" N105° 56" 52" E130.1km (80.8 miles)
Trai Cau, Dong Hy District, Thái Nguyên Province, Vietnam21° 35" 35" N105° 56" 52" E130.1km (80.8 miles)
Nui Phao, Thái Nguim Province, Vietnam21° 38" 59" N105° 40" 59" E133.4km (82.9 miles)
Tam Dao Sn deposit, Son Duong District, Tuim Quang Province, Vietnam21° 40" 0" N105° 25" 59" E137.8km (85.6 miles)
Bo Cu Au deposit, Dong Hy District, Thái Nguim Province, Vietnam21° 40" 0" N105° 57" 29" E138.3km (85.9 miles)
Cay Cđam mê Fe-Ti-V deposit, Phu Luong District, Thái Nguyên ổn Province, Vietnam21° 43" 59" N105° 39" 0" E142.7km (88.7 miles)
Tien Bo, Thái Nguim Province, Vietnam21° 45" 32" N105° 39" 18" E145.6km (90.5 miles)
Phu Do deposit, Thái Ngulặng Province, Vietnam21° 46" 0" N105° 46" 59" E146.8km (91.2 miles)
Cuc Duong deposit, Thái Nguim Province, Vietnam21° 46" 0" N105° 57" 0" E149.0km (92.6 miles)
Ban Phuc, Bắc Yên District, Sơn La Province, Vietnam21° 11" 26" N104° 18" 23" E165.1km (102.6 miles)
Tạ Khoa, Bắc Yên District, Sơn La Province, Vietnam21° 13" 0" N104° 17" 59" E167.1km (103.9 miles)
Ban Phuc Cu-Ni deposit, Ban Phuc, Bắc Yên District, Sơn La Province, Vietnam21° 12" 29" N104° 16" 59" E168.2km (104.5 miles)
Tan Huong, Yên Bình District, Yên Bái Province, Vietnam21° 49" 45" N104° 52" 50" E174.5km (108.4 miles)
Na Pai Au deposit, Binch Gia District, Lạng Sơn Province, Vietnam21° 58" 0" N106° 19" 59" E181.6km (112.8 miles)
Deo An deposit, Bắc Kạn, Bac Kan Province, Vietnam22° 6" 15" N105° 55" 9" E185.6km (115.3 miles)
Cho Don-Ngoi Biec Occurrence, Chợ Đồn District, Bac Kan Province, Vietnam22° 10" 0" N105° 37" 59" E191.0km (118.7 miles)
Ma Meo Bauxite deposit, Cao Loc District, Tỉnh Lạng Sơn Province, Vietnam21° 55" 59" N106° 37" 0" E191.2km (118.8 miles)
An Phu (Anfu), Lục Yên District, Yên Bái Province, Vietnam21° 59" 48" N104° 50" 0" E193.2km (1đôi mươi.1 miles)
Na Duong coal mine, Loc Binh District, TP Lạng Sơn Province, Vietnam21° 42" 16" N106° 58" 50" E193.9km (1đôi mươi.5 miles)
Khoun Puc, Lang Vai mining district, Tuyên ổn Quang Province, Vietnam22° 10" 59" N105° 16" 59" E197.1km (122.5 miles)
Minch Tien Mine, Lục Yên District, Yên Bái Province, Vietnam22° 2" 35" N104° 50" 2" E197.8km (122.9 miles)

Nearby features from geonames.org

Search moreFeatureTypeLatitudeLongitudeDistanceBearing
Làng BổngPopulated place20° 26" 59" N105° 40" 59" E0.0km (0.0 miles)
Cư ĐéPopulated place20° 28" 36" N105° 41" 9" E3.0km (1.9 miles)
Làng Bai CảPopulated place20° 26" 59" N105° 39" 0" E3.5km (2.2 miles)
Hiệu LũngPopulated place20° 25" 59" N105° 39" 0" E3.9km (2.4 miles)
Xóm BáiPopulated place20° 27" 42" N105° 43" 16" E4.2km (2.6 miles)
Đầm RừngPopulated place20° 24" 24" N105° 41" 27" E4.9km (3.0 miles)
Sông LéoPopulated place20° 28" 59" N105° 39" 0" E5.1km (3.2 miles)
Trương MônPopulated place20° 28" 59" N105° 43" 0" E5.1km (3.2 miles)
Làng VòPopulated place20° 28" 0" N105° 43" 59" E5.5km (3.4 miles)
Thượng LũngPopulated place20° 25" 59" N105° 37" 59" E5.5km (3.4 miles)

Regions in phonghopamway.com.vn that contain this locality

RegionType
AsiaContinent
Eurasian PlateTectonic Plate
VietnamCountry
Hòa Bình Province, VietnamProvince

Xem thêm: Chotayninh - Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm Tại Tây Ninh

Regions in GADM Database

RegionGADM number
Vietphái nam, Hòa Bình250.27.0.0.0.0
Vietnam giới, Hòa Bình, Lạc Thuá»·250.27.290.0.0.0
Vietnam giới, Hòa Bình, Lạc Thuá»·, An Lạc250.27.290.4186.0.0

*
*
*
*