GIỎ ĐỰNG ĐỒ BẰNG MÂY

*
*
Nest Sofa mây 2 chỗ1 x 12,500,000₫
*
Ghế Mây Curvel Villa1 x 5,200,000₫
*
Thùng Đựng Đồ Cú Mèo1 x 7trăng tròn,000₫
TỔNG TIỀN:11,600,000₫
Xem giỏ hàngTkhô hanh toán

Bạn đang xem: Giỏ đựng đồ bằng mây

Những chủng loại ghế mây, bàn và ghế mây, ghế papasan, ghế làm việc mây, bàn mây, tủ mây, giường mây kinh điển

*


*

Xem thêm: " Accused Of Nghĩa Là Gì - Hiểu Ngay Cấu Trúc Accuse

Thùng Đựng Đồ Voi Mây – NHỮNG CHÚ VOI GỌI NIỀM CẢM XÚC Thùng Đựng Đồ Voi Mây đựng áo xống đợi giặt, vật nghịch trẻ nhỏ tuổi. Sản phẩm từ nội thất may tre được dùng những, thậm chí là lộ diện trong những mặt hàng mang đến trẻ em. Thùng Đựng Đồ Voi Mây hoặc không <…>


650,000₫"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgsku"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgvariation_description"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgvariation_id"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:1292,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgvariation_is_active"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:true,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgvariation_is_visible"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:true,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgweight"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgweight_html"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgN/A"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg},"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgattributes"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgattribute_kich-thuoc"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgTrung 45*h60"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgavailability_html"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgbackorders_allowed"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:false,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgdimensions"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpglength"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgwidth"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg45"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgheight"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg60"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgdimensions_html"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg45 × 60 cm"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgdisplay_price"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:780000,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgdisplay_regular_price"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:780000,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgimage"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgtitle"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg1_master"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgcaption"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgurl"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpghttps://mayxinc.com/wp-content/uploads/2019/10/1_master.jpg"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgalt"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgthu00f9ng u0111u1ef1ng u0111u1ed3 mu00e2y"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgsrc"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpghttps://mayxinch.com/wp-content/uploads/2019/10/1_master-600x600.jpg"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgsrcset"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpghttps://mayxinc.com/wp-content/uploads/2019/10/1_master.jpg 600w, https://phonghopamway.com.vn/wp-content/uploads/2019/10/1_master-500x500.jpg 500w, https://mayxinch.com/wp-content/uploads/2019/10/1_master-300x300.jpg 300w, https://phonghopamway.com.vn/wp-content/uploads/2019/10/1_master-100x100.jpg 100w"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgsizes"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg(max-width: 600px) 100vw, 600px"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgfull_src"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpghttps://mayxinch.com/wp-content/uploads/2019/10/1_master.jpg"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgfull_src_w"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:600,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgfull_src_h"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:600,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpggallery_thumbnail_src"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpghttps://mayxinc.com/wp-content/uploads/2019/10/1_master-100x100.jpg"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpggallery_thumbnail_src_w"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:100,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpggallery_thumbnail_src_h"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:100,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgthumb_src"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpghttps://phonghopamway.com.vn/wp-content/uploads/2019/10/1_master-300x300.jpg"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgthumb_src_w"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:300,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgthumb_src_h"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:300,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgsrc_w"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:600,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgsrc_h"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:600,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgimage_id"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:127,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgis_downloadable"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:false,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgis_in_stock"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:true,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgis_purchasable"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:true,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgis_sold_individually"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgno"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgis_virtual"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:false,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgmax_qty"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgmin_qty"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:1,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgprice_html"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg780,000₫"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgsku"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgvariation_description"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgvariation_id"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:1293,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgvariation_is_active"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:true,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgvariation_is_visible"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:true,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgweight"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgweight_html"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgN/A"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgattributes"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgattribute_kich-thuoc"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgu0110u1ea1i 64*h74"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgavailability_html"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgbackorders_allowed"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:false,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgdimensions"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpglength"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgwidth"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg64"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgheight"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg74"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgdimensions_html"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg64 × 74 cm"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgdisplay_price"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:870000,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgdisplay_regular_price"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:870000,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgimage"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgtitle"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg1_master"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgcaption"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgurl"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpghttps://mayxinch.com/wp-content/uploads/2019/10/1_master.jpg"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgalt"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgthu00f9ng u0111u1ef1ng u0111u1ed3 mu00e2y"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgsrc"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpghttps://mayxinch.com/wp-content/uploads/2019/10/1_master-600x600.jpg"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgsrcset"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpghttps://phonghopamway.com.vn/wp-content/uploads/2019/10/1_master.jpg 600w, https://phonghopamway.com.vn/wp-content/uploads/2019/10/1_master-500x500.jpg 500w, https://mayxinc.com/wp-content/uploads/2019/10/1_master-300x300.jpg 300w, https://phonghopamway.com.vn/wp-content/uploads/2019/10/1_master-100x100.jpg 100w"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgsizes"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg(max-width: 600px) 100vw, 600px"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgfull_src"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpghttps://mayxinc.com/wp-content/uploads/2019/10/1_master.jpg"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgfull_src_w"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:600,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgfull_src_h"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:600,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpggallery_thumbnail_src"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpghttps://mayxinch.com/wp-content/uploads/2019/10/1_master-100x100.jpg"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpggallery_thumbnail_src_w"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:100,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpggallery_thumbnail_src_h"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:100,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgthumb_src"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpghttps://mayxinc.com/wp-content/uploads/2019/10/1_master-300x300.jpg"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgthumb_src_w"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:300,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgthumb_src_h"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:300,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgsrc_w"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:600,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgsrc_h"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:600,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgimage_id"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:127,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgis_downloadable"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:false,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgis_in_stock"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:true,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgis_purchasable"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:true,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgis_sold_individually"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgno"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgis_virtual"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:false,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgmax_qty"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgmin_qty"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:1,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgprice_html"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg870,000₫"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgsku"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgvariation_description"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgvariation_id"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:1294,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgvariation_is_active"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:true,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgvariation_is_visible"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:true,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgweight"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg,"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgweight_html"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg:"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpgN/A"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg>"https://phonghopamway.com.vn/gio-dung-do-bang-may/imager_1_177523_700.jpg>
Kích thướcChọn một tùy chọnNhỏ 38*h45Trung 45*h60Đại 64*h74Xóa