Giáo án sinh hoạt chủ nhiệm lớp 11

BÁO CÁO THU HOẠCH CÁ NHÂN (Dành cho sinh viên thực tập sư phạm năm thứ 4 – Hệ Đại học) TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HÒA 1
BÁO CÁO THU HOẠCH CÁ NHÂN (Dành cho sinh viên thực tập sư phạm năm thứ 4 – Hệ Đại học) TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HÒA 1 46 572 0
ĐÂY MẪU GIÁO ÁN CHỦ NHIỆM LỚP DÙNG CHO CÁC BẠN SINH VIÊN ĐI THỰC TẬP TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THAM KHẢO ĐỂ ĐẠT KẾT QUẢ CAO TRONG ĐỢT THỰC TẬP.ĐÂY LÀ MỘT MẪU HOÀN CHỈNH VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NGÃI TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN ~ ~ Họ tên GV hướng dẫn: Họ tên SV thực tập: SV của trường đại học Năm học: Ngày soạn: Ngày thực hiện: Tiết thực hiện: Lớp chủ nhiệm: GIÁO ÁN THỰC TẬP CHỦ NHIỆM HOẠT ĐỘNG : CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN THỨ 26 I.

Bạn đang xem: Giáo án sinh hoạt chủ nhiệm lớp 11

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: - Về tư tưởng, tình cảm: Uốn nắn, sửa chửa từng khuyết điểm tạo cho học sinh thành người có ích cho xã hôi. Giáo dục học sinh về nếp sống, tác phong. Giúp học sinh có quan niệm đúng đắn về hoạt động chung của lớp, những mặt tốt và những mặt chưa tốt để khắc phục và có ý thức nghiêm túc trong các tiết học. - Về tổ chức, kỷ luật: Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt nội quy của nhà trường. - Về rèn luyện kỹ năng: Rèn luyện cho học sinh về nếp sống tập thể, có tinh thần trách nhiệm đối với bản thân và tập thể, tinh thần đoàn kết tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong tập thể và trong cuộc sống. II. PHƯƠNG PHÁP: - Phương pháp tổ chức hoạt động tập thể, điều khiển tập thể. - Phương pháp thuyết trình, vấn đáp. - Phương pháp giao nhiệm vụ, giải quyết tình huống. III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG: - Tổ chức hoạt động sinh hoạt động tập thể. - Tổng kết và đánh giá hoạt động của lớp trong tuần qua. - Tuyên dương học sinh tích cực, gương mẫu và có nhiều tiến bộ trong học tâp cũng như tham gia các hoạt động của lớp. - Phê bình và rút kinh nghiệm những mặt hạn chế. - Phổ biến và triển khai công tác tuần đến. - Dặn dò học sinh thực hiện nội quy và công tác tuần đến. IV. CHUẨN BỊ: 1. Chuẩn bị của giáo viên - Ghi chép,tìm hiểu,tiếp cận với lớp trong các hoạt động. - Tổng kết những vi phạm trong sổ đầu bài. - Liên hệ với giáo viên bộ môn để nắm tình hình học tập của học sinh trong lớp, từ đó có những biện pháp hiệu quả giúp học sinh tiến bộ trong học tập. - Kết hợp với cán sự lớp theo dõi nề nếp tác phong cũng như tình hình lớp trong tuần qua,đồng thời phát huy những ưu điểm,khắc phục những nhược điểm của lớp. - Xem xét kết quả thi đua trong tuần. - Phổ biến công tác hoạt động trong tuần tới. - Đề ra phương hướng hoạt động trong tuần tới cho lớp. 2. Chuẩn bị của học sinh - Lớp trưởng chuẩn bị nhận xét chung về tình hình hoạt động của lớp trong thời gian qua. - Các lớp phó nhận xét đánh giá về tình hình của lớp trong tuần qua. - Tổ trưởng tổng kết, xếp loại các thành viên trong tổ. V. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: 1. Ổn định tình hình lớp:( 2ph) - Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp - Giáo viên kiểm tra đồng phục, sĩ số lớp. 2. Tiến trình hoạt động: Thời gian 10phút Hoạt động của GV I. Hoạt động 1: Tổng kết, đánh giá chung về tình hình của lớp trong tuần qua: 1. Ban cán sự lớp báo cáo về hoạt động tuần qua: - Tổ trưởng báo cáo: - Lớp trưởng lên nhận xét về tình hình hoạt động của lớp trong thời gian vừa qua, - Lớp phó học tập nhận xét tình hình học tập của lớp trong tuần qua. - Lớp phó lao động nhận xét về lao động, vệ sinh của lớp. - Lớp phó văn thể nhận xét về việc sinh hoạt đầu giờ của lớp. 2. Giáo viên nhận xét chung: Hoạt động của HS I. Hoạt động 1: - GV: Yêu cầu tổ trưởng thông qua kết quả theo dõi của mình lên bảng và cho điểm các thành viên trong tổ. - GV nhắc nhở các em học sinh thực hiện tốt nội quy nhà trường. - GV đánh giá về thái độ và kết quả làm việc của ban cán sự lớp. Nội dung Các tổ trưởng báo cáo kết quả theo dõi của tổ mình trước lớp. -Lớp trưởng báo cáo kết quả theo dõi chung tình hình hoạt động của lớp trong thời gian qua trước lớp. - Lớp phó học tập nhận xét những bạn đạt điểm cao trong tuần qua, những bạn bị điểm kém, tiết học tốt. - Lớp phó lao động nhận xét về vệ sinh, trực nhật của lớp trong tuần qua. - Lớp phó văn thể nhận xét về sinh hoạt các bài hát của Đoàn trong thời tuần qua. - Nhận xét đánh giá về các báo cáo của ban cán sự lớp. - Giáo viên đánh giá trên từng lĩnh vực cụ thể * Vệ sinh lớp học * Tác phong: * Chuyên cần: * Sinh hoạt 10phút: * Học tập: - GV nhận xét về báo cáo của ban cán sự lớp. - Nhận xét về tinh thần và kết quả làm việc của ban cán sự lớp. GV nhận xét: - Tổ trực hoàn thành tốt nhiệm vụ trực nhật của mình. - Các tổ trưởng cần lưu ý vấn đề bàn giao trực nhật, tránh làm mất dụng cụ trực nhật. Gv nhận xét: - Hầu hết các em học sinh chấp hành tốt nội quy của nhà trường, thực hiện tốt việc mặc áo dài vào các ngày quy định, đeo bảng tên và huy hiệu đoàn đầy đủ.

Xem thêm: Mẹ Ăn Gì Để Nhiều Sữa Và Chất Lượng Sữa Tốt Cho Con, Sau Khi Sinh, Các Mẹ Ăn Gì Để Sữa Mát Và Nhiều

GV nhận xét: - Tình trạng nói chuyện riêng trong giờ học giảm. - Đa số học sinh đi học đúng giờ. - 1 số ít học sinh đi trễ. - Gv nhắc nhở các em đi học đúng giờ. GV nhận xét: - Các em có ý thức sinh hoạt đầu giờ. - Tập các bài hát truyền thống của Đoàn. GV nhận xét: - Ý thức học tập của Học sinh chăm chú lắng nghe nhận xét của giáo viên về hoạt động của lớp trong một tuần qua. * Hoạt động khác 3. Tổng kết - Tuyên dương học sinh gương mẫu tích cực trò các hoạt động của lớp. - Phê bình học sinh vi phạm. - Đề ra các biện pháp khắc phục. các em đã phát huy tích cực. - Chuẩn bị bài và làm bài tập trước khi đến lớp rất tốt. - Tuyên dương các em học sinh đạt điểm cao trong học tập. - Tuyên dương các em học sinh cố gắng vươn lên trong học tập. - Các em phát biểu xây dựng bài sôi nổi. - Ban cán sự bộ môn cần giúp đỡ các bạn có kết quả kiểm tra chưa cao học tập tiến bộ hơn. - Nhắc nhở học sinh chú trọng việc học tập, nhất là việc tự học, chuẩn bị bài và làm bài tập trước khi đến lớp. Gv nhận xét: - Để xe đúng nơi quy định. - Không đi xe máy đến trường. - Chấp hành tốt luật an toàn giao thông khi tham gia giao thông. - Giáo viên căn cứ vào báo cáo của ban cán sự lớp, kết quả thi đua của lớp trong 10phút Hoạt động 2: Triển khai công tác tuần tới - Chấp hành tốt luật an toàn giao thông khi tham gia giao thông. Tuyệt đối không được đi xe máy đến trường. Đi xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm. - Vệ sinh - Tác phong - Học tập tuần, nhận xét của các giáo viên bộ môn, gv chủ nhiệm tuyên dương và khen thưởng hay nhắc nhở học sinh, đưa ra các biện pháp cụ thể để khắc phục khuyết điểm và tiếp tục phát huy ưu điểm. - Đối với những học sinh vi phạm cho các em nêu ý kiến và phương hướng khắc phục. - Theo dõi, nhắc nhở học sinh thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra. Hoạt động 2: Triển khai công tác tuần tới. Gv phổ biến công tác tuần đến. -Thực hiện sinh hoạt 10phút đầu giờ: cán sự bộ môn sửa bài tập, hát các bài hát về Đoàn vào sáng thứ bảy hàng tuần. - Thực hiện tốt nội quy nhà trường. - Có ý thức bảo vệ của công. - Tập và hát được các bài hát truyền thống của Đoàn , hội, hành khúc Trần Quốc Tuấn. - Tiếp tục đăng kí tiết học tốt. - Học bài và làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp. Phát biểu trong các tiết học. - Tiếp tục học tập và 20phút - Sinh hoạt 15 phút - Chuyên cần III. Hoạt động 3: Giao lưu văn nghệ chào mừng ngày 8- 3 làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. - Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 26-3, tháng thanh niên. Hoạt động 3: Sinh hoạt văn nghệ chào mừng ngày 8-3 Gv tổ chức cho học sinh sinh hoạt các bài hát chào mừng ngày 8-3 - Học sinh tham gia sinh hoạt văn nghệ. 3. Kết luận, dặn dò học sinh:(3phút) - Tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm. - Tham gia và hoàn thành tốt các phong trào do Đoàn trường và nhà trường phát động. VI. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: VII. NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Ngày tháng năm Ngày tháng năm Duyệt giáo án của giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực tập . học Năm học: Ngày soạn: Ngày thực hiện: Tiết thực hiện: Lớp chủ nhiệm: GIÁO ÁN THỰC TẬP CHỦ NHIỆM HOẠT ĐỘNG : CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN THỨ 26 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: - Về tư tưởng, tình cảm:. nhật của lớp trong tuần qua. - Lớp phó văn thể nhận xét về sinh hoạt các bài hát của Đoàn trong thời tuần qua. - Nhận xét đánh giá về các báo cáo của ban cán sự lớp. - Giáo viên đánh giá. tình hình lớp: ( 2ph) - Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp - Giáo viên kiểm tra đồng phục, sĩ số lớp. 2. Tiến trình hoạt động: Thời gian 10phút Hoạt động của GV I. Hoạt động 1: Tổng kết, đánh giá chung