Draught Là Gì

draught nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm draught giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của draught.

Bạn đang xem: Draught là gì


Từ điển Anh Việt

draught

/drɑ:ft/

* danh từ

sự kéo

beast of draught: súc vật kéo

sự kéo lưới (bắt cá); mẻ lưới

sự uống một hơi; hơi, hớp, ngụm

to drink a draught: uống một hơi

in long draughts: uống từng hơi dài

(từ lóng) cơn (đau...), chầu (vui...)

sự lấy (rượu...) ở thùng ra; lượng (rượu...) lấy ở thùng ra

beer on draught: bia thùng

liều thuốc nước

black draught: liều thuốc tẩy

(hàng hải) lượng nước rẽ, lượng xả nước; tầm nước (của thuyền tàu...)

gió lò; gió lùa

to stand in the draught: đứng ở chỗ gió lùa

sự thông gió (ở lò, lò sưởi)

(số nhiều) cờ đam

(quân sự) phân đội biệt phái, phân đội tăng cường ((thường) draft)

bản phác hoạ, bản phác thảo, bản dự thảo ((thường) draft)

hối phiếu (bây giờ thg chỉ dùng draft)

to feel the draught

gặp vận bỉ, gặp vận rủi, lâm vào cảnh túng quẫn

* ngoại động từ, (từ hiếm,nghĩa hiếm) ((cũng) draft)

phác thảo, phác hoạ; dự thảo (đạo luật...)

(quân sự) lấy ra, rút ra (một phân đội... để làm công tác biệt phái...)

draught

(lý thuyết trò chơi) trò chơi cờ đam


Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

draught

* kinh tế

mớn nước

sức kéo

* kỹ thuật

bản sơ họa

bản thiết kế

bản vẽ

dòng

dòng khí

hút

kéo

lực kéo

luồng

luồng gió

sự căng

sự hút gió

sự kéo

sự thông gió

sức kéo

điện lạnh:

luồng gió hút

luồng gió lùa

giao thông & vận tải:

mớn nước (tàu)

xây dựng:

tầm nước


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học từ vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.

Xem thêm: Chuyển Đổi Múi Giờ Của Singapore So Với Việt Nam Sang Singapore Là Bao Lâu?


*

Từ liên quan
Hướng dẫn cách tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tìm kiếm và để thoát khỏi.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Khi con trỏ đang nằm trong ô tìm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để di chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó nhấn (một lần nữa) để xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Nhấp chuột vào từ muốn xem.
Lưu ý
Nếu nhập từ khóa quá ngắn bạn sẽ không nhìn thấy từ bạn muốn tìm trong danh sách gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo để hiện ra từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*