Điểm Chuẩn Đại Học Nông Lâm Huế

Hội đồng tuyển chọn sinh Đại học tập Huế chào làng điểm trúng tuyển tuyển chọn sinh vào đại học hệ thiết yếu quy năm 2021 của Đại học Huế theo thủ tục xét điểm thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021 rõ ràng nhỏng sau:


Điểm chuẩn chỉnh Đại học Nông Lâm - Đại học tập Huế hệ Đại học tập chính quy đã xác nhận được Ban giám hiệu bên trường công bố. Mời thí sinc quan sát và theo dõi.

*

Điểm chuẩn chỉnh ngôi trường Đại học tập Nông lâm - Đại học tập Huế 2021 Chính Thức

Điểm Chuẩn Đại Học Nông Lâm - Đại Học Huế 2021

Ngành Chăn uống nuôi(Song ngành Chăn nuôi – Thú y)

Mã ngành: 7620105

Điểm chuẩn: 18.5

Ngành Thú y

Mã ngành: 7640101

Điểm chuẩn: 20.5

Ngành Công nghệ thực phẩm

Mã ngành: 7540101

Điểm chuẩn: 19.5

Ngành Đảm bảo chất lượng với bình an thực phẩm

Mã ngành: 7540106

Điểm chuẩn: 15

Ngành Công nghệ sau thu hoạch

Mã ngành: 7540104

Điểm chuẩn: 15

Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Mã ngành: 7580210

Điểm chuẩn: 16

Ngành Kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành: 7520114

Điểm chuẩn: 16

Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Mã ngành: 7510201

Điểm chuẩn: 16

Ngành Lâm học (Lâm nghiệp)

Mã ngành: 7620201

Điểm chuẩn: 15

Ngành Quản lý tài ngulặng rừng (Kiểm lâm)

Mã ngành: 7620211

Điểm chuẩn: 15

Ngành Nuôi trồng tdiệt sản

Mã ngành: 7620301

Điểm chuẩn: 17

Ngành Quản lý tdiệt sản

Mã ngành: 7620305

Điểm chuẩn: 16

Ngành Bệnh học tập tbỏ sản

Mã ngành: 7620302

Điểm chuẩn: 16

Ngành Quản lý khu đất đai

Mã ngành: 7850103

Điểm chuẩn: 16

Ngành Bất rượu cồn sản

Mã ngành: 7340116

Điểm chuẩn: 16

Ngành Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông – Phát triển nông thôn)

Mã ngành: 7620102

Điểm chuẩn: 15

Ngành Phát triển nông thôn

Mã ngành: 7620116

Điểm chuẩn: 15

Ngành Khoa học cây trồng

Mã ngành: 7620110

Điểm chuẩn: 15

Ngành Bảo vệ thực vật

Mã ngành: 7620112

Điểm chuẩn: 15

Ngành Nông học

Mã ngành: 7620109

Điểm chuẩn: 15

Ngành Nông nghiệp công nghệ cao

Mã ngành: 7620118

Điểm chuẩn: 15

Ngành Sinh học tập ứng dụng

Mã ngành: 7420203

Điểm chuẩn: 15

Ngành Kinc doanh và khởi nghiệp nông thôn

Mã ngành: 7620119

Điểm chuẩn: 15


Kết luận:

Với thông tinđiểm chuẩnngôi trường Đại học tập Nông Lâm - Đại Học Huế trên trên đây chúng ta thí sinc hoàn toàn có thể cập nhật ngay trên phía trên. Năm 2021, mức điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn vào ngôi trường dao động từ bỏ 15 mang lại đôi mươi.5 điểm. Ngành gồm nút điểm chuẩn cao nhất là ngành Thụ Y.