Đăng Kí Tín Chỉ Học Viện Tài Chính

*

Bạn đang xem: Đăng kí tín chỉ học viện tài chính

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

TB: v/v Tập huấn và tổ chức triển khai đăng ký tín chỉ Học kỳ I năm học 2021 - 2022 đối với sinch viên hệ ĐH chủ yếu quy, Liên thông ĐH và ĐH văn bởi 2
TB: v/v rút sút học phần/môn học lần 2 Học kỳ II năm học tập 20đôi mươi - 2021 đối với sinch viên trực thuộc diện chú ý hiệu quả học tập tập

Xem thêm: Phim Eimi Fukada Lần Đầu Làm "Chuyện Ấy", Lan Dau Lam Chuyen Ay

TB: v/v Tổ chức đăng ký học phần/môn học tập Giáo dục thể hóa học theo HTTC học kỳ II năm học tập 2020 - 2021 đối với sinh viên hệ đại học chủ yếu quy
TB: v/v Tập huấn cùng tổ chức triển khai ĐK học theo HTTC học kỳ II năm học 20đôi mươi - 2021 đối với sinch viên hệ đại học thiết yếu quy, liên thông ĐH và ĐH văn uống bởi 2
TB: v/v Tổ chức đăng ký học tập phần/môn học tập Giáo dục thể hóa học theo HTTC học kỳ I năm học 20trăng tròn - 2021 so với sinch viên hệ ĐH bao gồm quy