Chi Tiết Cách Tạo Lịch Họp Trong Outlook Cho Windows, Tạo Hoặc Lên Lịch Một Cuộc Hẹn

Outlook cho phonghopamway.com.vn 365 Outlook 2021 Outlook 2019 Outlook 2016 Outlook tr&#x
EA;n web Outlook.com Outlook mới cho Windows Xem th&#x
EA;m...Ẩn bớt

Bạn có thể gửi yêu cầu họp đến một hoặc nhiều người. Outlook dành thời gian trên lịch của bạn cho cuộc họp và theo dõi ai chấp nhận lời mời.

Bạn đang xem: Cách tạo lịch họp trong outlook

Khi tạo yêu cầu họp, bạn có thể thêm phần đính kèm, đặt vị trí, yêu cầu tham dự trực tiếp, đặt lặp lại và sử dụng Trợ lý Lập lịch biểu để chọn thời gian phù hợp nhất cho cuộc họp của bạn.

Chọn tùy chọn tab bên dưới cho phiên bản Outlook bạn đang sử dụng. Tôi có phiên bản Outlook nào?


Lưu ý: Nếu các bước bên dưới tab Outlook Mới này không khớp với màn hình của bạn, có thể bạn chưa sử dụng Outlook for Windows mới. Chọn Outlook Cổ điển và làm theo các bước đó thay vào đó.


Lên lịch cuộc họp hoặc sự kiện

Từ lịch , chọn Sự kiện Mới.

Thêm tiêu đề cho cuộc họp hoặc sự kiện của bạn.

Chọn mời người dự, sau đó nhập tên của các cá nhân để mời tham dự cuộc họp hoặc sự kiện.

Chọn một khoảng thời gian đề xuất hoặc nhập thời gian ngày, giờ bắt đầu và kết thúc theo cách thủ công.

Nhập địa điểm họp và trượt sang trái hoặc phải cuộc họp Skype hoặc Teams cho phù hợp.

Chọn Gửi để chuyển phát thư mời.

Lên lịch cuộc họp hoặc sự kiện định kỳ

Từ lịch , chọn Sự kiện Mới, rồi thêm tiêu đề cho cuộc họp hoặc sự kiện của bạn.

Nếu bạn cần mời người khác tham dự sự kiện hoặc cuộc họp này, hãy chọn Mời người dự, sau đó nhập tên của cá nhân để mời vào cuộc họp.

Chọn một khoảng thời gian đề xuất cho cuộc họp hoặc nhập thời gian ngày và giờ bắt đầu và kết thúc theo cách thủ công.

Chọn danh sách thả xuống Không lặp lại, sau đó chọn khoảng thời gian lặp lại mà bạn muốn cho sự kiện.

Nhập địa điểm họp và trượt sang trái hoặc phải cuộc họp Skype hoặc Teams cho phù hợp.

Chọn Gửi để chuyển phát thư mời.


Lên lịch họp

Create yêu cầu họp theo một trong các cách sau đây:

Từ Hộp thư đến, chọn Mục Mới >Họp hoặc sử dụng phím tắt Ctrl + Shift + Q.

Từ lịch, chọn Cuộc họp Mới hoặc sử dụng phím tắt Ctrl + Shift + Q.

Từ thư email trong Hộp thư đến, chọn nút Trả lời với Cuộc họp.

*
Thêm người dự theo một trong hai cách:

Thêm người dự của bạn vào dòng Tới của yêu cầu họp và chuyển sang bước 4.

Nếu bạn đang sử dụng tài
phonghopamway.com.vn 365 hoặc tài khoản Exchange, hãy sử dụng Trợ lý Lập lịch biểu để xem lịch biểu của người dự.

Trong Trợ Lập lịch biểu, bấm vào hộp bên dưới tên bạn và nhập tên hoặc địa chỉ email của người dự hoặc bấm nút Thêm Người dự để hiển thị sổ địa chỉ của bạn.

Chọn biểu tượng bên cạnh tên của người dự trong Trợ lý Lập lịch biểu để đánh dấu một người dự cụ thể là Người dự Bắt buộc, Người dự Tùy chọn hoặc Tài nguyên. Khi bạn bắt đầu nhập tên người dự, Outlook sẽ cung cấp đề xuất cho bạn dựa trên những người bạn đã gặp hoặc gửi email gần đây. Chọn tên từ danh sách để thêm người dự.

Để đính kèm tệp vào yêu cầu họp, trên menu Chèn , chọn Đính kèm Tệp, rồi chọn tệp bạn muốn thêm.

Đặt một cuộc họp là cuộc họp lặp lại

Chọn Cuộc > lặp lại.


Lưu ý: Sử dụng phím tắt Ctrl+G để lên lịch cuộc họp là cuộc họp lặp lại thường xuyên.


Chọn các tùy chọn cho kiểu lặp lại bạn muốn, rồi chọn OK.


Lưu ý: Khi bạn thêm kiểu lặp lại cho một yêu cầu họp, tab Cuộc họp sẽ đổi thành Chuỗi Cuộc họp.


Để gửi yêu cầu họp, chọn Gửi.

Thêm người vào cuộc họp hiện có

Bạn có thể thêm người dự khác vào cuộc họp hiện có.

Nếu bạn là chủ sở hữu cuộc họp:

Bấm đúp để mở cuộc họp, rồi sử dụng dòng Bắt buộc hoặc Tùy chọn hoặc Trợ lý Lập lịch biểu để thêm một hoặc nhiều người vào cuộc họp.

Chọn Gửi Cập nhật và một trong các tùy chọn sau:

Chỉ gửi cập nhật cho người dự đã thêm hoặc đã xóa.

Gửi cập nhật cho tất cả người dự.

Nếu bạn không phải là chủ sở hữu cuộc họp:

Mở yêu cầu cuộc họp. Trong nhóm Phản hồi trên dải băng, chọn Phản hồi, rồi chọn Chuyển tiếp. Thêm một hoặc nhiều người nhận vào yêu cầu họp.

Kết thúc cuộc họp sớm

Nếu bạn đang sử dụng Outlook for phonghopamway.com.vn 365, bạn có thể để Outlook kết thúc cuộc họp sớm vài phút. Điều này có thể giúp bạn xây dựng thời gian di chuyển giữa các cuộc họp. Bạn có thể chọn một khoảng thời gian khác cho các cuộc họp dưới một giờ và các cuộc họp trong một giờ.

Chọn Tùy > chọn Tệp > chọn >lịch

Chọn hộp kiểm Rút ngắn cuộc hẹn và cuộc họp, sau đó chọn Kết thúc sớm hoặc Bắt đầu muộn.

Xem thêm: Chủ Tịch Quốc Hội Họp Cải Cách Tiền Lương, Cải Cách Tiền Lương

Sử dụng danh sách thả xuống để chọn số phút cho các cuộc họp dưới một giờ và một giờ hoặc lâu hơn, sau đó chọn OK.


Lưu ý: Outlook trên web là phiên bản web của Outlook dành cho người dùng doanh nghiệp có tài khoản cơ quan hoặc trường học.


Lên lịch cuộc họp hoặc sự kiện

Từ Lịch, chọn Sự kiện Mới.

Thêm tiêu đề cho cuộc họp hoặc sự kiện của bạn.

Chọn mời người dự, sau đó nhập tên của các cá nhân để mời tham dự cuộc họp hoặc sự kiện.

Chọn một khoảng thời gian đề xuất hoặc nhập thời gian ngày, giờ bắt đầu và kết thúc theo cách thủ công.

Nhập địa điểm họp, rồi trượt nút bật tắt cuộc họp Teams sang trái hoặc phải cho phù hợp:

Chọn Gửi để chuyển phát thư mời.

Lên lịch cuộc họp hoặc sự kiện định kỳ

Từ Lịch, chọn Sự kiện Mới, rồi thêm tiêu đề cho cuộc họp hoặc sự kiện của bạn.

Nếu bạn cần mời người khác tham dự sự kiện hoặc cuộc họp này, hãy chọn Mời người dự, sau đó nhập tên của cá nhân để mời vào cuộc họp.

Chọn một khoảng thời gian đề xuất cho cuộc họp hoặc nhập thời gian ngày và giờ bắt đầu và kết thúc theo cách thủ công.

Chọn danh sách thả xuống Không lặp lại, sau đó chọn khoảng thời gian lặp lại mà bạn muốn cho sự kiện.

Nhập địa điểm họp, rồi trượt nút bật tắt cuộc họp Teams sang trái hoặc phải cho phù hợp:

Chọn Gửi để chuyển phát thư mời.


Lưu ý:  Outlook.com là phiên bản web của Outlook cho người dùng đăng nhập bằng tài khoản phonghopamway.com.vn cá nhân chẳng hạn như tài Outlook.com hoặc Hotmail.com của bạn.


Lên lịch cuộc họp hoặc sự kiện

Từ lịch Outlook.com, chọn Sự kiện Mới.

Thêm tiêu đề cho cuộc họp hoặc sự kiện của bạn.

Chọn mời người dự, sau đó nhập tên của các cá nhân để mời tham dự cuộc họp hoặc sự kiện.

Chọn một khoảng thời gian đề xuất hoặc nhập thời gian ngày, giờ bắt đầu và kết thúc theo cách thủ công.

Nhập địa điểm họp và trượt sang trái hoặc phải cuộc họp Skype nếu thích hợp:

Chọn Gửi để chuyển phát thư mời.

Lên lịch cuộc họp hoặc sự kiện định kỳ

Từ lịch , chọn Sự kiện Mới, rồi thêm tiêu đề cho cuộc họp hoặc sự kiện của bạn.

Nếu bạn cần mời người khác tham dự sự kiện hoặc cuộc họp này, hãy chọn Mời người dự, sau đó nhập tên của cá nhân để mời vào cuộc họp.

Chọn một khoảng thời gian đề xuất cho cuộc họp hoặc nhập thời gian ngày và giờ bắt đầu và kết thúc theo cách thủ công.

Chọn danh sách thả xuống Không lặp lại, sau đó chọn khoảng thời gian lặp lại mà bạn muốn cho sự kiện.

Nhập địa điểm họp và trượt sang trái hoặc phải cuộc họp Skype nếu thích hợp:

Tiếp theo:Quản l&#x
FD; hộp thư đến của bạn trong Outlook tr&#x
EA;n thiết bị di động

*

Hãy dùng thử!

Lên lịch một cuộc hẹn hoặc lên lịch cuộc họp với những người khác trong Outlook for Mac.

Tạo cuộc họp

Chọn lịch > cuộc họp.

Thêm người dự, chủ đề và vị trí.

Chọn lập lịch biểu để xem khi mọi người được miễn phí, rồi chọn một thời gian hoạt động.

Chọn cuộc hẹn để quay lại và thêm một chương trình báo cho cuộc họp.

Chọn Gửi.

Tạo cuộc hẹn

Lên lịch một cuộc hẹn để chặn thời gian trong lịch của bạn.

Chọn lịch > cuộc hẹn.

Thêm chủ đềđịa điểm.

Chọn khung thời gian bạn muốn.

Chọn lưu & đóng.

Tạo cuộc họp hoặc cuộc hẹn trong Outlook for Mac

Trợ giúp Outlook 2016 cho máy Mac


*
*
*

Bạn cần thêm trợ giúp?


Bạn muốn xem các tùy chọn khác?


Khám phá Cộng đồng
Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.


Lợi ích đăng ký phonghopamway.com.vn 365


*

Nội dung đào tạo về phonghopamway.com.vn 365


*

Bảo mật phonghopamway.com.vn


*

Trung tâm trợ năng


Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.


*

Hỏi Cộng đồng phonghopamway.com.vn


*

Cộng đồng Kỹ thuật phonghopamway.com.vn


*

Người dùng Nội bộ Windows


Người dùng nội bộ phonghopamway.com.vn 365


Thông tin này có hữu ích không?Không
Xin cảm ơn! Bạn có thêm ý kiến phản hồi nào cho phonghopamway.com.vn không?
Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Gửi ý kiến phản hồi cho phonghopamway.com.vn để chúng tôi có thể trợ giúp.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Đã giải quyết vấn đề của tôi
Hướng dẫn Rõ ràng
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình của tôi
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bất kỳ thông tin phản hồi bổ sung? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của phonghopamway.com.vn.Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này.Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
phonghopamway.com.vn Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Developer & IT
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) Biểu tượng Chọn không tham gia lựa chọn quyền riêng tư của bạn Các lựa chọn về quyền riêng tư của bạn Biểu tượng Chọn không tham gia lựa chọn quyền riêng tư của bạn Các lựa chọn về quyền riêng tư của bạn Quyền riêng tư về Sức khỏe người tiêu dùng © phonghopamway.com.vn 2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *