Cách Làm Chống Sét Nhà Ở

Tại sao phải chống sét nhà ở ?

– Chống sét cho nhà ở là một yêu cầu quan trọng và cần thiết cho công trình xây dựng. Tình hình thời tiết thiên tai ngày càng phức tạp và cực đoan hơn, và những công trình nhà ở ngày càng được xây cao hơn vật liệu kết cấu sử dụng nhiều sắt thép nên nghuy cơ sét đành vào công trình luôn tiềm ẩn. Những công trình có nguy cơ sét đánh cao (công trình cao hơn những công trình lân cận, công trình có kết cấu nhiều vật liệu sặt thép, công trình từng bị sét đánh hoặc khu vực lân cận từng bị sét đánh) nên có biệt pháp lắp đặt chống sét an toàn và bên vững.

Chống sét nhà ở như thế nào ?

Một hệ thống chống sét cho công trình nhà ở gồm có 3 phần chính

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

chống sét nhà cấp 4, chống sét nhà mái ngói, chống sét nhà ở nông thôn, chống sét nhà phố, làm chống sét, láp đặt chống sét, thi công chống sét