Cách làm bài tập nguyên lý kế toán

những bài tập nguyên lý kế toán giúp bạn gọi khối hệ thống lại tổng thể những kiến thức định hướng áp dụng vào nhiệm vụ và định khoản kế toán. Dưới đó là những dạng bài bác tập nguyên lý kế toán tất cả giải thuật để bạn đọc tsay mê khảo

*

các bài tập luyện nguyên lý kế toán thù bao gồm lời giải

Bài 1. Công ty ABC tất cả số dư thời điểm đầu kỳ trên một trong những tài khoản nhỏng sau (đơn vị chức năng tính: triệu đồng)

1.TK tiền phương diện 10

2.TK tiền gửi ngân hàng 20

3.TK bắt buộc thu người tiêu dùng 15

4.TK buộc phải trả cho tất cả những người phân phối 20

5.TK nguyên vật liệu 5

6.TK mặt hàng hoá 30

7.TK vay mượn và nợ thuê tài chủ yếu 27

8.TK buộc phải trả tín đồ lao động 5

9.TK vốn đầu tư chi tiêu của chủ cài 68

10.TK gia tài thắt chặt và cố định hữu hình 40

Trong kỳ bao gồm những nghiệp vụ tài chính phát sinh:

Mua vật tư tiền không trả cho tất cả những người buôn bán 2 Vay ngắn hạn bank trả nợ cho tất cả những người chào bán 10 Chi tiền phương diện trả lương công nhân viên cấp dưới 5 Khách sản phẩm trả nợ thu bởi chi phí phương diện 12 Đem chi phí mặt gửi bank 10 Mua mặt hàng hoá thanh khô toán thù bởi tiền gửi ngân hàng 6 Dùng tiền gửi bank trả nợ cho tất cả những người phân phối 4

Yêu cầu: Định khoản những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong kỳ?

Lời giải

Nợ TK152: 2 Có TK331: 2 Nợ TK331: 10 Có TK341: 10 Nợ TK334: 5 Có TK111: 5 Nợ TK111: 12 Có TK131: 12 Nợ TK112: 10 Có TK111: 10 Nợ TK156: 6 Có TK112: 6 Nợ TK331: 4 Có TK112: 4

Bài 2. Tại công ty cung cấp bao gồm tình trạng như sau: Số liệu vào đầu kỳ (Đơn vị tính: đồng)

Tiền gửi bank trăng tròn.000.000 Phải thu của người tiêu dùng 16.000.000 Các nguyên liệu cần có, vật liệu 17.000.000 Chi tiêu tiếp tế marketing dsống dang 3.000.000 Thành phđộ ẩm 10.000.000 Vốn đầu tư của nhà tải 80.000.000 Quỹ đầu tư chi tiêu trở nên tân tiến 6.000.000 Lợi nhuận chưa phân pân hận 10.000.000 Hao mòn TSCĐ 10.000.000 Vay với nợ mướn tài chủ yếu 9.000.000 Phải trả cho những người cung cấp 15.000.000 Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình 60.000.000

Chi ngày tiết đồ vật liệu:  t/t là gì

o Vật liệu A: 9.000kg x 1.000đ/kg

o Vật liệu B: 1.600 lkhông nhiều x 5.000đ/l Chi ngày tiết thành phẩm: 400spx 25.000đ/sp

Trong kỳ phát sinh các nghiệp vụ sau:

1.Mua vật liệu A nhập kho 10.000kg, giá mua 990đ/kg, thuế GTGT 10% bên trên giá chỉ cài đặt, chưa trả tiền tín đồ bán, ngân sách di chuyển 100.000đ trả bởi tiền mặt

2.Mua vật tư B nhập kho 2.400 lít; giá mua 5.000đ/l; thuế GTGT 10% trên giá sở hữu, không trả tiền người phân phối, ngân sách đi lại 1đôi mươi.000đ trả bằng chi phí mặt

3.Xuất kho vật liệu A: 15.000 kg; trị giá bán 15.000.000đ nhằm cung ứng sản phẩm

4.Xuất kho vật liệu B: 3.000 lít; trị giá chỉ 15.070.000đ để cung ứng sản phẩm

5.Vay thời gian ngắn nhằm trả nợ fan bán: 25.000.000đ

6.Tiền lương đề nghị trả:

o Công nhân cung ứng sản phẩm: trăng tròn.000.000đ

o Nhân viên cai quản phân xưởng: 1.000.000đ

o Nhân viên phân phối hàng: 1.000.000đ

o Nhân viên thống trị doanh nghiệp: 3.000.000đ

7.Trích khấu hao TSCĐ:

o Chuyên dùng để làm sản xuất sản phẩm: 1.800.000đ

o Dùng đến vấn đề cai quản sản xuất: 200.000đ

o Dùng mang lại bộ phận buôn bán hàng: 400.000đ

o Dùng mang lại phần tử làm chủ doanh nghiệp: 600.000đ

8.Ngân sách khác trả bởi tiền khía cạnh 1.800.000đ, tính cho:

o Sở phận sản xuất: 1.000.000đ

o Sở phận buôn bán hàng: 300.000đ

o Bộ phận cai quản doanh nghiệp: 500.000đ

9.Nhập kho 2.500 thành phầm, cho thấy chi phí cấp dưỡng dở dang cuối kỳ: 1.070.000đ

10.Xuất kho 2.400 sản phẩm; giá vốn sản phẩm bán: 54.800.000đ; buôn bán thẳng mang lại khách hàng; giá thành 30.000đ/sp; thuế GTGT 10% trên giá chỉ bán; không thu tiền.

Yêu cầu:

a.Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh?

b.Xác định tác dụng khiếp doanh? Biết thuế suất thuế TNDN là 20

Lời giải

a.Định khoản các nhiệm vụ tài chính vạc sinh:

Nợ TK152: 9.900.000 (10.000kilogam x 990đ/kg)

Nợ TK133: 990.000

Có TK 331: 10.890.000

Nợ TK152 : 100.000

Có TK 111: 100.000

Nợ TK152: 12.000.000 (2.400lkhông nhiều x 5.000đ/kg)

Nợ TK133: 1.200.000

Có TK 331: 13.200.000

Nợ TK152: 1đôi mươi.000

Có TK 111: 1đôi mươi.000

Nợ TK 621: 15.000.000

Có TK 152: 15.000.000

Nợ TK 621: 15.070.000

Có TK 152: 15.070.000

Nợ TK 331: 25.000.000

Có TK 341: 25.000.000

Nợ TK 622: đôi mươi.000.000

Nợ TK 627: 1.000.000

Nợ TK641: 1.000.000

Nợ TK642: 3.000.000

Có TK 334: 25.000.000

Nợ TK 627: 2 nghìn.000

Nợ TK641: 400.000

Nợ TK642: 600.000

Có TK 214: 3.000.000

Nợ TK 627: 1.000.000

Nợ TK641: 300.000

Nợ TK642: 500.000

Có TK 111: 1.800.000

Nợ TK 154: 54.070.000

Có TK 621: 30.070.000

Có TK 622: trăng tròn.000.000

 Có TK 627: 4.000.000

Tổng giá cả sản phẩm cấp dưỡng chấm dứt vào kỳ: 3.000.000 + 54.070.000 – 1.070.000 = 56.000.000 đồng

Nợ TK155: 56.000.000

Có TK154: 56.000.000

Nợ TK632: 54.800.000

Có TK 155: 54.800.000

Nợ TK131: 79.200.000

Có TK 511: 72.000.000 (2.400sp x 30.000đ/sp)

Có TK3331: 7.200.000

b.Xác định hiệu quả gớm doanh:

Kết chuyển doanh thu:

Nợ TK 511: 72000.000

Có TK911: 72000.000

Kết gửi chi phí:

Nợ TK 911: 60.600.000

Có TK632: 54.800.000

Có TK641: 1.700.000

Có TK642: 4.100.000

Lợi nhuận kế tân oán trước thuế TNDN: 72000.000- 60.600.000 = 11.400.000

Thuế TNDN đề nghị nộp:

Nợ TK821: 2.280.000 (11.400.000 x 20%)

Có TK3334: 2.280.000

Kết gửi thuế TNDN:

Nợ TK911: 2.280.00

Có TK821: 2.280.000

Kết gửi lãi:

Nợ TK 911: 9.120.000

Có TK421: 9.1đôi mươi.000

Trên đây là dạng bài bác tập nguyên tắc kế tân oán bao gồm lời giải. Hy vọng nội dung bài viết hữu ích cùng với bạn đọc.