Cách Gỡ Visual Studio 2015

Ý con kiến đánh giá sẽ tiến hành gửi đến phonghopamway.com.vn: Bằng biện pháp nhận nút gửi, ý kiến đánh giá của các bạn sẽ được thực hiện nhằm nâng cao các thành phầm với hình thức dịch vụ của phonghopamway.com.vn. Chính sách về quyền riêng biệt tư.Quý Khách sẽ xem: Cách gỡ quăng quật visual studio 2015

Trong bài viết này

This page walks you through uninstalling Visual Studio, our integrated suite of productivity tools for developers.

Bạn đang xem: Cách gỡ visual studio 2015

Note

This topic applies to Visual Studio on Windows. For Visual Studio for Mac, see Uninstall Visual Studio for Mac.

Tip

If you"re having trouble with your instance of Visual Studio, try the Repair tool. For more information, see Repair Visual Studio.

If you want to change the location for some of your Visual Studio files, it"s possible khổng lồ vì chưng so without uninstalling your current instance. For more information, see Select the installation locations in Visual Studio.

For general troubleshooting tips, see Troubleshoot Visual Studio installation và nâng cấp issues.

Find the Visual Studio Installer on your computer.

For example, on a computer running Windows 10 Anniversary Update or later, select Start và scroll lớn the letter V, where it"s listed as Visual Studio Installer.


*

Note

On some computers, the Visual Studio Installer might be listed under the letter "M" as the phonghopamway.com.vn Visual Studio Installer. Alternatively, you can find the Visual Studio Installer in the following location: C:Program Files (x86)phonghopamway.com.vn Visual StudioInstallervs_installer.exe

In the installer, look for the edition of Visual Studio that you installed. Next, choose More, and then choose Uninstall.


*

Clichồng OK to lớn confirm your choice.

If you change your mind later và want khổng lồ reinstall Visual Studio 2017, start the Visual Studio Installer again, và then select Install from the selection screen.

Uninstall Visual Studio Installer

To completely remove all installations of Visual Studio 2017 and the Visual Studio Installer from your machine, uninstall it from Apps & Features.

In Windows 10 or later, type Apps & Features in the "Type here to search" box.Find phonghopamway.com.vn Visual Studio 2017 (or, Visual Studio 2017).Choose Uninstall.Then, find phonghopamway.com.vn Visual Studio Installer.Choose Uninstall.

Find the Visual Studio Installer on your computer.

In the Windows Start menu, you can search for "installer".


*

Note

You can also find the Visual Studio Installer in the following location:

C:Program Files (x86)phonghopamway.com.vn Visual StudioInstallervs_installer.exe

In the installer, look for the edition of Visual Studio that you installed. Next, choose More, & then choose Uninstall.

Xem thêm: Cách Tính Ngày Nghỉ Phép Năm 2021 Theo Quy Định Mới, Cách Tính Ngày Nghỉ Phép Năm 2021


*

Cliông xã OK to lớn confirm your choice.


*

If you change your mind later và want khổng lồ reinstall Visual Studio 2019, start the Visual Studio Installer again, choose the Available tab, choose the edition of Visual Studio that you want to install, and then select Install.

Uninstall Visual Studio Installer

To remove sầu all installations of Visual Studio 2019, and the Visual Studio Installer from your machine, uninstall it from Apps và Features.

In Windows 10 or later, type Apps & Features in the "Type here khổng lồ search" box.Find Visual Studio 2019.Choose Uninstall.Then, find phonghopamway.com.vn Visual Studio Installer.Choose Uninstall.

Find the Visual Studio Installer on your computer.

In the Windows Start thực đơn, you can search for "installer".


Note

You can also find the Visual Studio Installer in the following location:

C:Program Files (x86)phonghopamway.com.vn Visual StudioInstallervs_installer.exe

You might have sầu to update the installer before continuing. If so, follow the prompts.

In the installer, look for the edition of Visual Studio that you installed. Next, choose More, và then choose Uninstall.


Cliông xã OK khổng lồ confirm your choice.


If you change your mind later & want khổng lồ reinstall 2022, start the Visual Studio Installer again, choose the Available tab, choose the edition of Visual Studio that you want khổng lồ install, and then select Install.

Uninstall Visual Studio Installer

To remove sầu all installations of Visual Studio 2022, và the Visual Studio Installer from your machine, uninstall it from Apps và Features.

In Windows 10 or later, type Apps và Features in the "Type here lớn search" box.Find Visual Studio 2022.Choose Uninstall.Then, find phonghopamway.com.vn Visual Studio Installer.Choose Uninstall.

Remove sầu all files

If you experience a catastrophic error and can"t uninstall Visual Studio by using the previous instructions, there is a "last resort" option that you can consider using instead. For more information about how lớn remove all Visual Studio installation files và product information completely, see the Remove sầu Visual Studio page.

Get support

Sometimes, things can go wrong. If your Visual Studio installation fails, see Troubleshoot Visual Studio installation và tăng cấp issues for step-by-step guidance.

Here are a few more tư vấn options:

See also

Phản hồi

Gửi cùng xem chủ kiến bình luận dành riêng cho

Related Posts