BẢNG TRA NHIỆT ĐỘ HƠI BÃO HÒA THEO ÁP SUẤT

Áp suất hơi bão hòa là gì?

Áp suất hơi bão hòa là áp suất được tạo ra bởi hơi nước ở 1 nhiệt độ nhất định trong 1 hệ kín khi toàn bộ hệ thống hoạt động ở trạng thái cân bằng nhiệt động. Áp suất hơi bão hòa cho thấy tốc độ bay hơi của nước, các phân tử trong nước có xu hướng chuyển từ pha lỏng thành pha khí dưới áp suất cao.

Bạn đang xem: Bảng tra nhiệt độ hơi bão hòa theo áp suất

*

Hiểu đơn giản hơn, áp suất hơi bão hòa là áp suất hơi mà tại đó thể hơi cân bằng với thể lỏng, đại lượng này càng lớn thì độ bay hơi càng cao. Hơi bão hòa tỷ lệ thuận với nhiệt độ và áp suất.

Áp suất hơi nước bão hòa 

Áp suất hơi nước bão hòa phụ thuộc vào nhiệt độ của nước. Nhiệt độ của nước tăng, áp suất hơi nước bão hòa cũng tăng. Tương tự, khi nhiệt độ giảm, áp suất hơi nước bão hòa cũng giảm. Khi nhiệt độ đủ cao, nước dạng lỏng sẽ chuyển hóa sang dạng khí. Vì phân tử Hydro và oxy hấp thụ đủ năng lượng nhiệt để làm đứt liên kết và khiến chúng thoát khỏi pha lỏng sang pha khí.

Xem thêm: Dụng Cụ Ép Hoa Quả Bằng Tay Gây Sốt Mxh: Đáng Tiền Hay Phí Tiền?

*

Biểu đồ thể hiện mối quan hệ giữa hơi nước và áp suất 

Trong thực tế, nước sau khi đã được gia nhiệt và đạt đến trạng thái sôi. Nếu tiếp tục gia nhiệt ở cùng áp suất không đổi thì tốc độ bay hơi diễn ra càng nhanh, nhiệt độ của nước và hơi lúc này không thay đổi. Đến một lúc nào đó, toàn bộ nước sẽ biến thành hơi, lúc này trạng thái vật chất trong bồn là trạng thái hơi bão hòa khô. Áp suất hơi lúc này chính là áp suất hơi bão hòa của hơi nước, nhiệt độ là nhiệt độ bão hòa của hơi nước.

Tìm hiểu áp suất hơi nước bão hòa theo nhiệt độ

Áp suất hơi bão hòa phụ thuộc nhiệt độ

Nhiệt độ của nước tăng, áp suất hơi nước bão hòa cũng tăng, tương tự khi nhiệt độ giảm, áp suất hơi nước bão hòa cũng giảm. Khi nhiệt độ đủ cao, nước dạng lỏng sẽ chuyển hóa sang dạng khí.

*

Dưới đây là bảng thông số về sự phụ thuộc của áp suất hơi nước bão hòa theo nhiệt độ. Ngoài ra để tiện lợi, chúng ta có thể tải và cài các ứng dụng để tra thông số hơi bão hòa trên điện thoại như: Steampro hoặc Spirax Sarco…

*

Áp suất hơi của nước

Là áp suất mà tại đó hơi nước là cân bằng nhiệt động lực học với trạng thái ngưng tụ của nó. Ở các áp suất cao hơn thì nước có thể ngưng tụ. Áp suất hơi của nước là áp suất thành phần của hơi nước trong hỗn hợp khí bất kỳ ở trạng thái cân bằng với nước lỏng hoặc rắn.