BẠN TRAI TÔI LÀ VAMPIRE

Nội dung

Hinata là một cô nàng thông thường với những người bạn trai là Vampire, Junya. Tất cả gần như gì cô mong muốn chỉ là một trong những đứa bạn trai “bình thường”. Junya quyết trọng điểm tất cả một chiều hẹn hò “bình thường” với cô, nhưng liệu ánh phương diện trời tất cả quá sức Chịu đựng đựng của cậu? Nội dung của Series: Hinata, một cô nàng tuổi teen học ở một ngôi trường tư thục, sống một cuộc sống thông thường, cho đến khi một sự cố gắng liên quan mang lại Vampire bất thần xẩy ra với biến chuyển người láng giềng new của cô ấy. Người láng giềng mới này là ai với chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu anh ta có đề xuất là kẻ lần trốn pháp luật?


Bạn đang xem: Bạn trai tôi là vampire

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*