At One Point Nghĩa Là Gì

Bài học một điểm (tiếng Anh: One Point Lesson – OPL) là bài học ngắn (từ 5 đến 10 phút) được lập ra bởi chính những thành viên trong nhóm TPM nhằm hướng dẫn thực hiện, kiểm tra, giải quyết vấn đề, cải tiến cho một vấn đề cụ thể.

Bài học một điểm

Khái niệm

Bài học một điểm trong tiếng Anh được gọi là One Point Lesson – OPL.Bạn đang xem: At one point là gì

Đang xem: At one point là gì

Bài học một điểm là bài học ngắn (từ 5 đến 10 phút) được lập ra bởi chính những thành viên trong nhómTPMnhằm hướng dẫn thực hiện, kiểm tra, giải quyết vấn đề, cải tiến cho một vấn đề cụ thể.

Bạn đang xem: At one point nghĩa là gì

Theo từ điển về TPM của Viện Bảo dưỡng nhà máy Nhật Bản (Japan Institute of Plant Maintenance), bài học một điểm được diễn giải như sau:

“Việc dành thời gian cho việc đào tạo liên tục trong nhà máy thường rất khó khăn. Nếu cùng một lúc học nhiều thứ chúng ta sẽ rất dễ bị quên vì khôn có cơ hội để thực hành nó trên thực tế.

Khắc phục những vấn đề này thông qua việc học trong một khoảng thời gian ngắn tại các cuộc họp hàng ngày hay trong hoạt động sản xuất thực sự rất hiệu quả. Bài học một điểm là một công cụ giảng dạy hiệu quả trong các hoạt động tự bảo dưỡng”.

Bài học một điểm là một công cụ giảng dạy hiệu quả vì nó ngắn gọn và tập trung vào một chủ đề cụ thể mà các thành viên cần phải nắm được.

Mục đích

– Giúp trau dồi kiến thức, kĩ năng liên quan đến thiết bị, trao đổi thông tin về các vấn đề cụ thể và các cải tiến;

– Chia sẻ những thông tin quan trọng một cách dễ dàng khi cần;

– Nâng cao hiệu suất làm việc nhóm.

Xem thêm:

Nội dung

Bài học một điểm có 3 loại sau: Kiến thức cơ bản; Cách giải quyết vấn đề và Cải tiến.

– Bài học về kiến thức cơ bản

Được thiết kế để cung cấp kiến thức giúp thành viên của nhóm có đủ kiến thức cần thiết cho công việc sản xuất và các hoạt động TPM hàng ngày. Những bài học này có thể tập trung vào các thiết bị phụ trợ, các điểm an toàn hoặc thông tin vận hành máy móc cơ bản.

– Bài học về cách giải quyết vấn đề

Dựa trên các vấn đề thực tế đã xảy ra, bài học một điểm được ghi nhận, biên soạn để truyền đạt kiến thức hay các kĩ năng nhằm ngăn chặn những vấn đề tương tự xảy ra trong tương lai.

– Bài học về cải tiến

Đưa ra các hành động cần phải thực hiện để khắc phục và ngăn chặn những bất thường bằng cách mô tả phương pháp tiếp cận, hành động và kết quả của các dự án cải tiến cụ thể.

(Tài liệu tham khảo: Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể – TPM, Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, NXB Hồng Đức)